Pet tam s g rgey art r
Download
1 / 14

Pető Tamás: Görgey Artúr - PowerPoint PPT Presentation


  • 90 Views
  • Uploaded on

Pető Tamás: Görgey Artúr. Hazafi?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pető Tamás: Görgey Artúr' - haven


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

V lem nyek g rgeyr l

Hazafi?

„[…]Azt jövendölém a tábornok úrnak, ha egy kis szerencséje járul hozzá, neki az isteni gondviselés nagy és fényes pályát jelelt ki, és azon meggyőződéssel jövendölném, miképpen tudom, hogy akármik legyenek is a körülmények, ő a szabadság hű szolgája marad mindig.”

Áruló?

„Szegény szerencsétlen hazánk elesett. Nem ellenségeink ereje, hanem árulás s alávalóság által… Ó. Hogy ezt megértem, s mégsem szabad meghalnom. – Görgeit felemeltem a porból, hogy magának örök dicsőséget, hazájának szabadságot szerezzen. És ő a hazának gyáván hóhérjává lőn.”

Vélemények GörgeyrőlCsal d s iskol k

Született: 1818 január 30. Toporc

Családja: Elszegényedett nemesi família, több tagja szolgál a seregben.

Iskolái:

1818-1832: Késmárk

1832-1836: Tullni katonai akadémia

Család és iskolák


Vegy szeti tanulm nyok

1845 ősz, Tanára: Josef Redtenbacher.

Erős tanuló, Redtenbacher a lembergi egyetem tanársegédévé akarja tenni.

Egész életében a vegyészet érdekli.

Szakdolgozatát, „A kókuszolaj szilárd és folyékony zsírsavai” több szaklap is közli.

Felfedezi az akrilsavat és a laurinsavat.

Vegyészeti tanulmányok


Zichy d n kiv gz se

a két Jellasics-kém Zichy testvért (Ödön és Pál) előőrsei elfogják, majd a rögtönítélő bíróság elnökeként Ödönt felakasztatja, Pál ügyét pedig átadja a polgári bíróságnak. Ezzel a tettével (először és utoljára akasztottak fel arisztokratát a szabadságharc alatt) felhívja magára Kossuth, és az ország figyelmét.

Zichy Ödön kivégzése


A t li hadj rat
A téli hadjárat előőrsei elfogják, majd a rögtönítélő bíróság elnökeként Ödönt felakasztatja, Pál ügyét pedig átadja a polgári bíróságnak. Ezzel a tettével (először és utoljára akasztottak fel arisztokratát a szabadságharc alatt) felhívja magára Kossuth, és az ország figyelmét.

  • Január 5-én Görgei serege Vácra ért. Itt adta ki Görgei nevezetes kiáltványát, melyben ragaszkodik a szentesített 1848-as törvényekhez, ezek túllépését ellenzi. A kiáltvány célja az volt, hogy az ingadozó tiszteket visszaszerezze a Feldunai hadsereg számára, és ezt a célját el is érte. Vácott a kormány rendeletére Görgei serege felvette a VII. hadtest nevet.


A t li hadj rat1
A téli hadjárat előőrsei elfogják, majd a rögtönítélő bíróság elnökeként Ödönt felakasztatja, Pál ügyét pedig átadja a polgári bíróságnak. Ezzel a tettével (először és utoljára akasztottak fel arisztokratát a szabadságharc alatt) felhívja magára Kossuth, és az ország figyelmét.

  • Hadművelete három részes:

  • Lipótvár felmentése,

  • A bányavárosokba való kitérés és a hadtest egy hétig tartó pihentetése

  • A harmadik menet a Szepességbe és innen Eperjes-Kassa környékére vezet.


1849 m jus 21 n visszafoglalta bud t
1849. május 21-én visszafoglalta Budát. előőrsei elfogják, majd a rögtönítélő bíróság elnökeként Ödönt felakasztatja, Pál ügyét pedig átadja a polgári bíróságnak. Ezzel a tettével (először és utoljára akasztottak fel arisztokratát a szabadságharc alatt) felhívja magára Kossuth, és az ország figyelmét.


  • Súlyos fejsérülés előőrsei elfogják, majd a rögtönítélő bíróság elnökeként Ödönt felakasztatja, Pál ügyét pedig átadja a polgári bíróságnak. Ezzel a tettével (először és utoljára akasztottak fel arisztokratát a szabadságharc alatt) felhívja magára Kossuth, és az ország figyelmét.

  • Betegsége ellenére 9 nap múlva már újra a sereg élére állt.


1849 aug 13 az oroszok el tt letette a fegyvert
1849. aug. 13. az oroszok előtt letette a fegyvert. előőrsei elfogják, majd a rögtönítélő bíróság elnökeként Ödönt felakasztatja, Pál ügyét pedig átadja a polgári bíróságnak. Ezzel a tettével (először és utoljára akasztottak fel arisztokratát a szabadságharc alatt) felhívja magára Kossuth, és az ország figyelmét.


Lete a buk s ut n

1849. szeptember 11-én Kossuth megírja vidini levelét, melyben Görgeyt árulónak nevezi.

1849-’67 között Klagenfurtban él

1867 után hazatér. „Áruló” léte miatt utálják.

1884: Klapka György és több száz honvédtiszt által aláírt memorandumban nem tekintik hazaárulónak.

Élete a bukás után


Klapka gy rgy s t rr istv n
Klapka György és Türr István melyben Görgeyt árulónak nevezi.ad