historia kurs 2 den europeiska m nniskan
Download
Skip this Video
Download Presentation
HISTORIA KURS 2 Den europeiska människan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 95

HISTORIA KURS 2 Den europeiska m nniskan - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

HISTORIA KURS 2 Den europeiska människan. INNEHÅLL: Medeltiden –Nya tiden Uppfinningarna Världsbilden Geografiska upptäckter och följder Absolutismen Europeiska stormakterna 30-åriga kriget Frankrike England Kolonialkrigen Upplysningen Ryssland Franskarevolutionen och Wienkongressen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HISTORIA KURS 2 Den europeiska m nniskan' - haven


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
historia kurs 2 den europeiska m nniskan
HISTORIA KURS 2Den europeiska människan

INNEHÅLL:

 • Medeltiden –Nya tiden
 • Uppfinningarna
 • Världsbilden
 • Geografiska upptäckter och följder
 • Absolutismen
 • Europeiska stormakterna
  • 30-åriga kriget
  • Frankrike
  • England
  • Kolonialkrigen
 • Upplysningen
 • Ryssland
 • Franskarevolutionen och Wienkongressen
 • Stormakterna på 1800-talet
medeltid nya tiden
Medeltid - Nya tiden
 • Gränsen flytande men Europa omgestaltas politiskt, socialt, religiöst och ekonomiskt under 1500-talet
 • Typiska ändringar:
  • upptäckter
   • världsalltet
   • världsdelar
  • uppfinningar
  • reformationen
   • Luther, Zvingli, Calvin
slide3
stark nationell kungamakt blir allmän
 • handelsvägarna förskjuts västerut och Atlantstaterna blir dominerande
 • italienska handelsrepublikerna förlorar sin position
 • renässansen (pånyttfödelse)
  • riktning inom kost, litteratur och arkitektur i vilken man söker anknyta till antikens ideal
  • benämningen avser även tidsperiod
ren ssansen
Renässansen
 • Kulturrörelse med rötter i medeltid och antiken
 • Människoidealet uppfattades med beskrivningen:
  • stark, fri, ärelysten, skön och sinnlig, men i det omfattades även den tidens råhet, egoism och grymhet (ont och gott förenat)
 • Renässansidealet personifieras hos Machiavelli i hans bok Il Principe
slide5
enligt honom skulle regenten med alla medel
   • lögn, bedrägeri, list, grymhet, omoral, svekfullhet etc.

verka för statens intressen och allt underställdes detta

 • Tidstypiska regenter var:
  • Frans I, Henrik VIII, Gustav Vasa och Cesare Borgia alla hänsynslösa och utan moraliska värden men handlingskraftiga och målmedvetna
 • Inom litteraturen
  • Dante Divina Comedia

Vita Nuova

slide6
Boccaccio Decamerone
  • Petrarca lyriska dikter
  • Ludovico Ariosto Den rasande Roland
  • Torquato Tasso Det befriade Jerusalem
 • Inom arkitekturen
  • Bramante Peterskyrkan
 • Inom konsten
  • Michelangelo
   • utsmyckningen av Peterskyrkan
   • Sixtinska kapellet
   • David
  • Rafael
   • madonnor, porträtt
   • Stanzerna
slide7
Leonardo da Vinci
  • Nattvarden
  • Mona Lisa
 • Tizian
  • porträtt
 • Durer, Holbein
uppfinningarna
Uppfinningarna
 • Boktryckarkonsten av tysken Gutenberg
  • bokstavstyper som sattes till text (först i trä)
  • trycksvärta, pressar

billigare boktillverkning

stora upplagor

nya grupper fick kunskap

snabb spridning av nya idéer

slide9
Krut
  • några hundra år gammalt men kom att få betydelse nu
  • riddararméernas tid var ute
 • Navigeringsmöjligheter
  • Kompassen
   • uppfinningen fullbordad och en förutsättning för upptäcktsfärderna
  • Sextanten
   • dess föregångare konstruerad som gjorde det möjligt att få en viss uppfattning om läget
v rldsbilden
Världsbilden
 • Medeltid
  • geocentriska världsbilden
   • jorden universums medelpunkt
   • uppfattningen omhuldades av kyrkan och stödde dess uppfattning om skapelsen och människan som guds avbild
  • uppfattningen bestreds av
   • Kopernikus
   • Kepler
   • Galilei
   • Bruno som stödde den heliocentriska uppfattningen och som bevisades genom de geografiska upptäckterna
slide11
inom vetenskapen vann empirismen insteg ( mätning av verkliga iakttagelser)
 • kyrkan som förlorat sin världsliga makt från medeltiden kom nu attt även förlora sin makt över tanken
 • humanismen kom att ersätta förberedelsetanken som allmän livsuppfattning
de geografiska uppt ckterna
De geografiska upptäckterna
 • Varför
  • finna ny väg till Indien p.g.a. oroligheter i Asien
  • bevisa att jorden är rund
  • missionsiver
  • expansionssträvanden
 • Förutsättningar
  • havsgående skepp
  • kompass
  • navigationsförmåga
f rderna
Färderna
 • Portugal
  • Henrik Sjöfararen sände expeditioner längs Afrikas västkust. 1460 hade man nått
   • Guineabukten
   • Goda Hoppsudden, Diaz 1487
   • Indien, Vasco da Gama 1498
   • senare Bortre Indien och Kina
   • Sydamerika, Vespucci 1499
   • Jorden runt , Magalhaes 1521
 • Spanien
  • Isabella firade segern över morerna genom att ge Kolumbus tre skepp
slide14
Amerika, Kolumbus 1492
  • Conqvistadorer Cortez o. Pizarro erövrade mellan och Sydamerika för Spanien
  • Amerigo Verspucci gav namn åt världsdelen (kartlade sydamerikanska kusten)
 • England
  • Nordamerikas kust, Cabot 1497
  • Kanada, Frobisher 1576
  • Jorden runt, Drake 1579
  • Norra Ishavet, Barents 1597
 • Frankrike
  • New Foundland, Cartier 1534
f ljder av uppt ckterna
Följder av upptäckterna

1. De tidiga kolonialväldena

 • Portugal
  • Handelsstationer (faktorier) längs Afrikas kust
  • lika i Indien, Bortre Indien, Moluckerna och Kina
  • koloni i Brasilien
  • behärskade tidvis Indienhandeln och Lissabon var en tid världens handelscentrum
slide16
Spanien
  • erövrade Sydamerika (utom Brasilien), Mellanamerika och Florida samt sydvästra USA
  • aztekernas och mayafolkens välde krossades
  • rikedomar fördes till Europa
  • ivrigt missionsarbete
  • negerslavar infördes från Afrika som arbetskraft 1516
  • bråk mellan Spanien och Portugal undveks genom fördraget i Tordesillas 1494 som delade världen i en östlig (portugisisk) och västlig (spansk) del
slide17
2. Nya handelsleder
 • Atlantstaterna fick betydelse först
 • Nederländerna som
  • kom att blomstra som leverantör av produkter till Portugal och Spanien (bl.a. virke och tyg)
  • förmedlade produkter till europeiska marknaden och blev ledande sjönation i Europa (bl.a. Nordsjön och Östersjön)
  • senare måste holländarna själv hämta sina produkter
slide18
övertog Fjärran östern av Portugal liksom Sydafrika (emigration = boer)
  • koloni i Amerika (Nya Amsterdam)
  • övertog Hansans roll i Nordeuropa
  • Amsterdam var på 1600-talet europeiskt handelscentrum
  • enda folk som hade kontakt med Japan efter 1642
 • England & Frankrike
  • blev ledande sjömakter på 1700- talet
  • tävlade om kolonialvälden i Amerika och Indien
slide19
3. Nya produkter
 • Till Europa
  • Från Amerika
   • majs
   • kakao
   • tobak
   • potatis
   • ädelmetaller (skapade inflation)
   • fisk, pälsverk
  • till Amerika
   • sockerrör
   • husdjur
   • sädesslagen
   • kaffe
   • sjukdomar
slide20
Från Asien
  • kryddor
  • siden
  • färgämnen
  • te
slide21
4. Kapitalismen
 • Anläggningar och produktion krävde tillgångar i stor omfattning (skepp, gruvor, masugnar, hamnar, lager, personal, väntetider etc.)
 • finansiering genom:
  • storköpmän (stor betydelse)
  • handelshus
   • Fugger
   • Medici
  • organisationer
   • Hansan
 • Medförde att dessa fick ökad politisk betydelse
slide22
5. Sociala följder
 • Ökade sociala motsättningar:
  • hantverkare - köpmän (hantverkarna blev ofta lönearbetare till köpmännen)
  • myndigheterna motsatte sig kamp för dräglig utkomst
  • bönderna i Västeuropa fick det något bättre p.g.a. högre priser
  • bönderna i Östeuropa i djup livegenskap och misär
  • generellt ökat skattetryck p.g.a.:
   • dyr hovhållning
   • krigisk utrikespolitik (sold, underhåll)
   • rutningskostnader (kanoner fästningar)
absolutuismens tillkomst
Absolutuismens tillkomst
 • Förutsättningar
  • penninghushållningen
  • uppfinningar
  • förbättrad förvaltning
  • ny syn på kungamakten

Genomförande

 • Merkantilism (gav pengar)

Ekonomisk politik som gynnar penninghanterande verksamhet

Mål: Aktiv handelsbalans

slide24
Medel
  • gynna handel, hantverk
   • subsidier , tullar
   • bidrag
  • begränsa import
  • gynna förädling
  • gynna nya branscher
  • monopolkompanier
  • kommunikationer (kanaler)
 • Försvaga adeln
  • kungliga domstolar
  • avlönade ämbetsmän
  • moderna arméer
  • reduktioner
slide25
Förbättrad förvaltning
  • rådgivarorgan av experter
  • centrala ämbetsverk
  • centraliserad förvaltning
  • kungliga övervakare (kontroll)
 • Likriktning inom kultur
  • konsten i regentens tjänst

(barocken skulle förhärliga regenten allegoriskt)

  • litteraturen blev hyllningsberättelser
 • Stärkning av regenten
  • arvkungadöme
  • kontroll av kyrkan
slide26
censur
 • avskaffa särbestämmelser
 • minska folkrepresentationens rätt

Absolutismen genomdrivs under 1500 och 1600 - talen i de flesta europeiska länder

de europeiska stormakterna vid nya tidens b rjan
De europeiska stormakterna vid nya tidens början

HABSBURGSKA VÄLDET

Karl V 1519 - 1556

 • väldet omfattade:
  • Österrike
  • Nederländerna , Franche-Comté (burg. arvet)
  • Spanien
  • Syditalien, Sicilien, Sardinien
  • Amerika (sp. kol.)
 • Mål:
  • skapa universalmonarki under kejsaren
slide28
reformera kyrkan
  • kontrollera Europa
 • Problem:

Omgivningen expansiv och fientlig

  • Suliman II anföll från öst (slogs 1529 utanför Wien)
   • Ungern i förbund som varade till 1918
  • Barbareskstaterna anföll från syd (havet osäkert, Tunis togs)
  • flera krig mot Frans I som eftersträvade jämvikt
  • inre strid mot protestanter och Schmalkaldiska förbundet
slide29
religionskriget ledde till
  • religionsfreden i Augsburg 1555
   • cujus regio, ejus religio
 • Karl abdikerade och riket delades mellan sönerna
  • Filip II fick Spanien och Italien med besittningar + burg. arvet
  • Ferdinand resten

Spanien

Dominerade under sent 1500- tal

 • Filip II stark p.g.a.:
  • inkomster från kolonier
  • burg. arvet rikt
slide30
Filip gjorde sig enväldig
  • flitig, men lade sig i allt
 • Mål:
  • rekatolisera
  • stärka Habsburg
 • Medel:
  • inkvisition
  • utrikespolitik
 • Krig
  • Frankrike
  • Turkiet (Lepanto 1571)
  • tog Portugal med kolonier
  • Florida, Filippinerna
 • Problem
  • resurserna för små
slide31
Nederländerna (inkl. Belg.)

Typiskt:

 • Rikt p.g.a.:
  • handel,sjöfart
  • utvecklat jordbruk
  • stor befolkning
  • textilproduktion
  • kalvinism fanns i norr
 • Bestod av 17 provinser i pers. union med Sp.
 • Filip bröt mot fördragen
   • egna ämbetsmän och skatter
   • förföljelse av kalvinister

vilket ledde till oro

slide32
krigståg och avrättningar

uppror 1572

Ledare Wilhelm av Oranien

 • hjälp från England
 • landet dränktes
 • sju provinser ingick unionen i Utrecht 1579 (Holland)
 • sydprovinserna återgick till Sp.
 • Sp. andra problem och Holland formellt självständigt först 1648

Holland

Storhetstid på 1600-t p.g.a.:

 • jordbruksutveckling
 • fiske
slide33
handel & sjöfart
  • nya fartygstyper
  • nytt byggnadssätt
  • dominerade europeisk utrikeshandel

Skaffade kolonier t.ex. :

  • Moluckerna, Sundaöarna
  • Kaplandet
  • Nya Nederländerna

Kulturell storhetstid:

  • Hals, van Delft, Rembrandt
  • 17 universitet
  • Hugo Grotius
slide34
Frankrike

Under slutet av medeltiden ganska stark riksregering som fortsatte på 1500-talet under Frans I och Henrik II.

Men medeltida rester kvar:

  • ingen gemensam lag
  • rikligt med provinsiella särrättigheter
  • lokala tullar o. avgifter
  • adelsprivilegier
 • Frans I (1515-47)

Utrikespol. mål:

  • bekämpa Habsburg

Medel:

slide35
konkordat med påven 1516
  • katolsk statskyrka
  • kungligt inflytande
 • stöd till alla Habsburgs fiender

Under Frans kulturellt uppsving.

Hustrun Katarina av Medici styrde under efterträdarna:

Oro (9 inb.krig) p.g.a. :

 • sociala & ekon. problem
 • provinsiella olikheter
 • statens makt
 • religion (hugenotter)
 • tronföljden oklar

Henrik av Navarra (hugenott) giftes med Katarinas dotter.

slide36
hugenottkrigen 15622-1594
 • 1572 Bartlomeinatten
 • Henrik kung 1594 ( Henrik IV) ätten regerade till 1789

Inre ordning:

  • ediktet i Nantes
  • adeln kvästes
  • stöd till näringslivet (höna söndag)
  • handelsavtal
  • kommunikationer, broar

yttre tillväxt:

  • fred med Filip II
  • aktiv utrikespol
  • Canada franskt

Under efterträdaren styrde Richelieu

slide37
Mål:
 • stärka kungamakten
 • stärka Frankrike

Medel:

 • merkantilism
 • adeln fick handla
 • adelsprivilegier kunde köpas
 • inga privatkrig
 • intendenter kontrollerade ämbetsmännen i provinserna
 • befästningar som inte var kungliga revs (hugenotter)
 • stöd till protestanter mot H.
 • med i trettioåriga kriget
slide38
England

Med rosornas krig kom Tudorerna till makten 1485

Henrik VIII (1509-1547)

 • stärkte kungamakten ytterligare genom kamp med kyrkan (giftermålen)
  • suprematiakten 1534
  • klostrens egendom drogs in
  • kalvinism vann inträde
 • efterträddes av bl.a. Maria (Bloody Mary) gift med Filip II
  • rekatoliseringsförsök

Elisabeth I (1558-1603)

 • gjorde E. till stormakt
slide39
godkändes inte av katolska kyrkan varför hon införde episkopalkyrkan
  • trosartiklarna luddiga varför de kunde omfattas av de flesta (dock ej av puritaner)
  • administrationen protestantisk liksom läran men formen katolsk
 • näringslivet utvecklades
  • textilindustri & fårhållning
  • järnindustri
  • handel
 • sociala förhållanden
  • ordnad fattigvård med skild skatt
 • utrikespolitik
  • expansivt med kolonier (Virginia)
  • kamp mot Spanien
slide40
kaperier
  • stöd till Holland
  • fängslig fristad för Maria Stuart som sedan avrättades = raseri i Rom. Filip II skulle straffa

Stora armadan 1588

England vann och blev en sjömakt att räkna med

 • kulturell blomstring
  • Thomas Moore
  • William Shakespeare

Under efterträdarna Jakob I och Karl I oroligheter p.g.a.:

 • maktkamp
  • kung - parlament
 • ekon. & social nedgång
slide41
motsättning England - Skottland
  • fredspolitik (30-åriga kriget)
  • kungen tog skatt utan att höra parlamentet
 • Uppror i Skottland mot Karl = det långa parlamentet
  • Karl måste godkänna maktinskränkning
  • ville kuva motståndet med våld = inbördeskrig
   • kavaljerer &
   • rundhuvuden
  • rundhuvuden segrade
   • England blev republik under Cromwell 1649
   • Karl avrättades
slide42
Irland & Skottland kuvades
  • navigationsakten 1651
  • i princip en diktatur
 • efterträddes av sonen som avgick och kungadömet återinfördes (restaurationen) 1660
trettio riga kriget 1618 1648
Trettioåriga kriget1618-1648
 • Orsaker:
  • religion
   • katolskt - protestantiskt
  • kampen kejsare - furstar
   • Böhmen (Fredrik av Pfalz)
  • kampen Habsburg- Frankrike
  • Nederländernas ställning
slide44
Krigets skeden:
   • Böhmiska skedet 1618 - 25
   • Danska skedet 1625 - 29
   • Svenska skedet 1630 - 35
   • Svensk-franska skedet 1635-48
 • Westfaliska freden 1648

Osnabruck & Munster

  • motreformationen stoppades
  • Augsburgska freden förnyades
  • Holland Schweiz självständiga
  • Holland fick kolonier
  • Frankrike fick M,T & V
  • Brandenburg expanderade
slide45
Bayern blev kurfurstendöme
 • Alla över 300 furstendömen fick så gott som full suveränitet
  • kejsarn måste få bifall till allt
 • Habsburg var krossat
 • Sverige blev stormakt och fick
  • Bremen
  • Verden
  • Vismar
  • västra Pommern med Stettin
frankrike under ludvig xiv 1661 1715
Frankrike under Ludvig XIV 1661-1715
 • Tog vid efter Mazarins död 1661
 • F.ledande inom:
  • ekon., kultur, förvaltning, diplomati, militär (le grand siécle)
 • Mål:
  • kungligt envälde (Létat cést moi)
 • Medhjälpare:
  • Colbert (ekon)
  • Louvois (armé)
  • Vouban (fortifikation)
slide47
Metoder
  • Parisregeringen beslöt i allt
  • intendenter kontrollerade
  • censur
  • politiska fångar
  • adeln blev beundraradel
  • tjänster enligt duglighet
  • provinsparlamenten förbjöds
 • Handelspolitik
  • kolonier i Indien
  • Amerika
  • Västindien
 • Kultur
  • arkitektur, Mansard, Versaille
slide48
Ludvig XIV stil (barock)
  • stora författare
   • Corneille
   • Racine
   • Moliere
 • Armén
  • kungen högsta befäl
  • strikt rangordning
  • stående armé i kaserner
  • förenhetligad utrustning
  • krigsministerium övervakade
 • Utrikespolitiska mål:
  • naturliga gränser
  • ett flertal krig som gav vinster speciellt mot nord och ost
slide49
Frankrike
  • absolut dominerande och stilbildande i Europa
 • På 1700-talet nedgång pga :
  • de främsta dör
  • Ludvig Gammal
  • fel i samhället
   • hovadeln privilegier utan skyldigheter
   • ämbeten såldes
   • ämbeten i arv
   • byråkrati
  • statsskulden
   • hovhållning
   • krig
   • subsidier
  • skatterna ojämnt fördelade
england under sent 1600 tal
England under sent 1600-tal
 • Karl II ville stärka kungamakten

Problem:

  • penningnöd
  • utrikespolitiken
  • sympatierna för katolicismen
  • tronföljden

Krigisk och inför toleranspolitik mot katoliker

opposition och testakten 1673

  • partisplittring; whigs - tories
slide51
Jakob II 1685-88

Mål:

  • envälde
  • rekatolisera

Stöd från Frankrike

opposition

Wilhelm III inkallas till regent

(den ärorika revolutionen)

  • 1689 Declaration of Rights
  • Från 1707 realunion med Skottland
  • GB+Holland mot F till 1815
kolonierna
Kolonierna

Från 1600-talet engelsk och fransk expansion i Nordamerika

England Frankrike

 • ostkusten - New Foundland
 • Jamaica - Canada, Lousiana

Näringar:

  • jordbruk * jakt fiske
  • handel * handel
  • hantverk * plantager

Främre Indien

 • handel -handel
kolonialkrigen 1739 63
Kolonialkrigen 1739-63
 • Orsaker
  • engelskt intrång på franskt område
  • engelsk expansion västerut
  • konkurrens i Indien
 • Fred 1748 utan ändringar
 • Andra kriget förs i Nordamerika och leder till:
  • F. förlorar allt i Nordamerika
  • F. förlorar allt i Indien
nordamerikanska frihetskriget
Nordamerikanska frihetskriget
 • Orsaker:
  • Skatterna
  • Parlamentsrepresentationen
  • Guvernör folkförsamling
  • Canadafrågan
  • Annat:
   • aristokrati - demokrati
   • kyrkliga motsättningar
   • upplysningsideér

kolonisternas krav godtogs med undantag av tetullen

slide55
Motsättningarna ledde till

Boston Tea Party

 • England mötte med våld
 • ombud på kongress i Philadelpia avgav 1776 (4.7) oavhängighetsförklaringen
 • USA hade uppstått av tretton delstater
upplysningen
Upplysningen
 • Bakgrund:
  • Världsbilden
  • Naturlagarna
  • Vetenskapernas utveckling

tro på förnuft och empirism

Naturrätten:

  • det finns naturlagar oberoende av människan ex. rätt till liv, frihet ,egendom

Mål:

  • ändra samhället enligt det
slide57
Staten
  • överenskommelse mellan fria individer där en fått rätt att styra (inte av Gud)

Uppfattningar om styrelsen:

  • upplyst despotism
  • konstitutionalism
   • monarki
   • republik

upprorsrätten garanterade att missbruk kunde undvikas

 • Tankarna spreds i Europa genom lärda sällskap, filosofer och encyclopedisterna
slide58
Företrädare:

John Locke 1632-1704

tolerans, maktfördelning,mot privilegier, upprorsrätt

Charles de Motesqieu 1689- 1755

klimatläran, maktfördelning

Jean-Jaques Rousseau 1712-1778

direkt folkstyre, republikan, sökte återgång till naturtillståndet

Francois Marie Arouet (Voltaire) 1694-1778

mot kyrkan, upplysning med våld, maktfördelning

ryssland
Ryssland
 • Kännetecken :

Hade varit isolerat från Europa pga.:

  • religion
  • tatarinvasionen
  • hamnbristen
  • avståndet

Peter I byggde upp det mäktiga självhärskardömet (1682- 1725)

Mål:

  • modern västerländsk stat

Medel:

slide60
använda västerländska experter
 • Armé
  • moderniserades
  • standardiserades
  • ordnat underhåll
  • flotta enligt holländskt mönster
 • Förvaltning
  • folkrepresentationen försvann
  • av tsaren beroende senat (råd)
  • länsindelning infördes
  • centrala ämbetsverk inrättades
  • kyrkan underställdes den heliga synoden och prokuratorn
  • duglighet framom börd
slide61
Ekonomi
  • merkantilismen infördes
 • Kultur
  • Europa skulle efterliknas
   • arkitektur (byggnader)
   • bildkonst (konstnärer)
 • Finansiering
  • nya skatter
  • bondens ställning skärptes (total livegenskap)
   • tillgången på skattebetalare och
   • soldater säkrades
 • Resultat
  • motståndet krossades och greppet om riket stärktes
slide62
Ryssland expanderade
  • Stora nordiska kriget 1700-21
   • anfall mot Sverige-Finland 1700
   • 1703 grundades Petersburg
   • 1713-14 Finland ockuperat
   • 1721 freden i Nystad (Ryssland fick tillträde till Östersjön bl.a. Kexholms län och Karelska näset)
fysiokratin
Fysiokratin

Mål

  • Ekonomi som stämde överens med förnuft och naturlagar
 • Bakgrund:
  • upplysningsideérna
  • befolkningsökningen på 1700-t
 • Naturliga näringar
  • lantbruk
  • jakt
  • fiske
  • gruvdrift

Dessa nyskapande (borde vårdas)

slide64
Hantverk & handel är endast bearbetande och förmedlande och därmed sekundära
 • Ekon. pol. = förbättra förutsättningar för bönder
  • avskaffa livegenskap
  • ny beskattningsmodell
   • ägare inte odlare borde beskattas
  • ökad produktion genom
   • ökad avkastning (intensivbruk)
    • omskiftning
    • nya växter
     • potatis
     • rotfrukter
     • foder
    • husdjursförädling
slide65
ökad yta (extensivbruk)
    • ängsmarker, mossar
    • dikning, sjöfällning, dammar

LIBERALISMEN

 • Adam Smith:
  • Wealth of Nations 1776

Agerade mot regleringen och monopolismen och ansåg att ekonomins naturlagar borde gälla:

utbud efterfrågan

bästa resultat

  • välstånd = mängden varor & tjänster som bjuds ut
slide66
Liberalismen ville inte ha statlig inblandning eller begränsningar inom näringslivet
 • Statens uppgift att
  • stifta goda lagar
  • hålla oberoende domstolar
 • Andra liberala krav:
  • näringsfrihet
  • yttrandefrihet
  • tryckfrihet
  • religionsfrihet
  • samlingsfrihet
franska revolutionen
Franska revolutionen

Orsaker:

 • Ståndssamhället
  • adel
  • präster
  • tredje ståndet
 • Jordegoförhållanden
  • bönder 2/5
  • adel 2/5
  • krona 1/5
 • Finanskrisen

utgifter större än inkomster pga.:

   • krig
   • hovhållning
slide68
ämbetsmannakåren
   • la Taille orättvis
   • nödår 88-89
 • Förvaltningen
  • stor, dyr, ineffektiv

riksständerna inkallades

(första gången sen 1617)

Ständerna:

adel 300

präster 300

tredje st. 600

  • 3:dje ståndet krävde nytt röstningssystem
  • övriga sa nej
slide69
Tredje ståndet tågade ut och bildade en konstituerande nationalförsamling (resten tvingades motvilligt med)

Beslut:

  • privilegierna avskaffades
  • likhet inför lagen
  • feodala rättigheter bort
  • mänskliga rättigheter
  • egendom indrogs till staten
  • ny författning

1791 års författning:

  • F. konstitutionell monarki
  • nationalförsamling (riksdag)
  • valcensus
  • kungen suspensiv veto
 • borgerskapet blev mäktigt
slide70
Lagstiftande nationalförsamlingen 1791
  • radikalare sammansättning
  • politiska begreppen tillkommer (vänster-höger)
  • höger - konst. monarki
  • vänster - republik

girondister berget (jakobiner)

fick makten

   • krig mot Ö.
   • kungen fängslas
   • fienden avvisas
   • nyval med allmän rösträtt för män
slide71
Nationalkonventet 1792
  • Frankrike republik
  • Kungen döms till döden

Makten till jakobinernas välfärdsutskott som upprättar diktatoriskt skräckvälde

   • angiveri (MA)
   • övervakning
   • likriktning
   • även reformer (m)

Inre maktkamp och nationalkonventet vände sig mot maktmissbruket

Ny författning: Direktorialförfattningen 1795

   • 5 direktorer verkställde
slide72
tvåkammarriksdag
  • hög valcensus
  • liten representation
  • revolutionen hade gått för långt
  • fienderna slogs (NP)
  • 1789 återstod England
  • skulle besegras genom fälttåg till Egypten (misslyckades)

statskupp (Brumairekuppen)

 • Konsulatet (1799 författning)
  • tre konsuler verkställde
  • första mäktigast
   • befälhavare
   • utrikespol
   • förordningar
   • kand till folkrep
slide73
folkrep. utsågs genom allmän rösträtt för män

Författningen antogs genom folkomröstning

 • Napoleontiden
  • Inre styrelsen
   • partierna försonades
   • lugn och ordning proklamerades
   • konkordat med påven
   • undervisningsreform
    • bonapartister
    • officerare
   • förvaltningsreform
   • Code Napoleon
   • finansreform
    • enhetlig beskattning
    • riksbank
slide74
Resultat:
 • ordning och reda

Napoleon förste konsul på livstid 1802 och

Kejsare Napoleon I 1804

 • Utrikespolitiken

Mål:

 • Frankrike Europas ledande makt

krig

 • F. expanderade och napoleontrogna regenter insattes i erövrade länder
slide75
1807 höll Napoleon ett möte i Tilsit och delade Europa.
 • endast England återstod som fiende. Skulle krossas genom

Kontinentalblockaden

Ryska kriget 1812 misslyckades

Uppror i Europa

 • befrielsekriget 1813 fällde Napoleon som fick Elba som tillflyktsort

F blev monarki under Ludvig XVIII . 1792 års gränser

wienkongressen 1814 15
Wienkongressen 1814-15

Mål

 • Reorganisera Europa
 • Undvika framtida krig

Kongressen avbröts av N:s 100 dagar och fortsatte efter Waterloo

  • Napoleon fördes till S:t Helena var han avled 1821 (mord)

Principer

 • Legitimitetsprincipen
  • tidigare härskare återkom
  • undantag: Tyska förbundet 38
slide77
Jämviktsprincipen
   • stormakternas intressen åt olika håll
  • garantier mot framtida fransk expansion
   • Frankrike omgavs med buffertstater
 • Reaktionära Europa
  • Stormakterna skulle bistå varandra och krossa orosrörelser och opposition
  • vägledande blev censur och förtryck för att förhindra olämpliga åsikter att spridas
industriella revolutionen
Industriella revolutionen
 • Inleddes mitten av 1700-t. i GB. Nydaning av prod.
 • Förutsättningar:
  • råvaror - kolonierna
  • arbetskraft - tidigare lantarbetare, bef. ökning
  • kapital - slavhandel, köpenskap, banker
  • uppfinningar
   • ångmaskin (Watt)
   • spinnmaskin (Hargraves)
   • vävstolar (flygande skytteln)
   • nya järnframställningsmetoder
slide79
Påskyndades av :
  • am. frihetskriget (varubrist)
  • efterfrågan på tyg
  • liberala lagstiftningen
 • Faser
  • första 1750-1830
  • andra 1830-70
  • tredje 1870-
 • Spridning
  • Storbritannien
  • Belgien, Holland
  • Frankrike
  • Tyskland
 • Länderna producerade det de var lämpliga för
slide80
Följder:
  • Sociala
   • koncentration av bebyggelse till städer och fabriker (urbanisering)
   • ny socialgrupp
   • motsättningar arb.giv. - arb.tag.
   • förslumning
    • dåliga bostäder
    • dålig hygien
    • hög mortalitet
    • superi
    • kriminalitet
   • konjunkturarbetslöshet
   • dåliga arb. förhållanden
    • låga löner
    • barn- och kvinnoarbete
    • långa arbetsdagar (14)
slide81
tekniska följder
  • accelererad utveckling
   • mer maskiner
   • bättre teknik
  • billigare produktion
   • massproduktion för masskonsumtion
  • bättre utbildning
  • nya uppfinningar
 • övriga följder
  • kapplöpning om kolonier
   • råvaror
   • marknader
  • fackföreningsväsendets tillkomst
  • arbetarrörelsen
  • ny näringsstruktur
  • stark befolkningsökning
nationalismen
Nationalismen
 • Orsaker till uppkomsten:
  • reaktion mot Napoleonväldet
   • Spanien
   • Tyskland
   • Holland
  • reaktion mot reaktionära rörelser
  • Englands och Frankrikes exempel visade att nationalstater klarade sig bra
 • Uttrycksformer
  • kulturell nationalism
   • etniska grupper skulle ges känsla för det egna språket, kulturen, historien etc...
slide83
politisk nationalism
   • varje folk bildar en stat
   • kulturell nationalism kan inte bevaras om inte politisk nationalism nås
 • Nationalismens ideella upphovsmän är filosoferna
   • HEGEL
   • HERDER
 • Följder av nationalismen
  • sönderfall av stater
   • Österrike, Ryssland, Turkiet
   • dessa motarbetade nationalismen och sökte i stället likriktning ex. förryskning
  • uppkomst av enhetsstater
   • Italien, Tyskland
slide84
De första frihetsrörelserna
  • 1810-26 Latinamerika frigör sig som en följd av Napoleonväldet
   • England &USA hindrade inblandning
  • Grekerna gör uppror mot turkarna 1820
   • England, Frankrike, Ryssland hindrar inblandning
   • Grekland fritt 1830
frankrike efter 1815
Frankrike efter 1815
 • 1814 Ludvig XVIII kung
  • revolutionens resultat står fast
  • landet konst. monarki
 • 1824 Karl X regent
  • reaktionär
  • för en politik som väcker opposition
  • Karl försöker betvinga folket
  • revolution 1830 och Karl flyr (julirevolutionen 1830)
 • Ludvig Filip regent 1830 -48
  • näringar gynnas och utvecklas
  • 1848 lågkonjunktur som leder till revolution
slide86
Andra republiken 1848-51
  • Ludvig Napoleon Bonaparte president
   • inför gunstlingsvälde och gör kupp 1851
   • utropas till kejsare 1852
   • kallas Napoleon III till 1871
 • Kejsardömet
  • stark expansion 1850 -70
   • järnväg
   • bankväsende
   • bolagsformer
   • flera frihandelsavtal
   • sjukhusväsende
  • tekniskt ledande
   • Suez-kanalen
   • Eiffel
slide87
Följder av julirevolutionen
  • spreds över Europa och orsakade oro
  • belgarna uppror mot Holland
   • Belgien fritt
  • England valreform till underhuset
 • Följder av februarirevolutionen
  • spreds över Europa
  • uppror i de flesta stora städer
  • enväldet bort
  • adelsprivilegier bort
  • bönderna befriades från feodala rester
slide88
MARXISMEN
 • Upphovsmän: Karl Marx och Friedrich Engels
 • Viktigaste källa: Kapitalet 1848
 • Bakgrund:
  • ind.rev. --- ny samhällsklass -- sociala problem
  • franska revolutionen
  • upplysningen (tankens befrielse)
  • urbaniseringen
 • Påverkare:
  • utopister
  • Hegel (dialektiken)
slide89
Marxismen vann gehör pga. att den uppfattades:
  • vetenskaplig
  • den innehöll en filosofi

ENGLAND PÅ 1800 - talet

Victoria regent 1837-1901

 • Kännetecken:
  • ledande sjömakt
  • Ledande kolonialmakt
  • Napoleons besegrare
 • Liberala reformer under 1800-t:
  • lindringar i dödsstraffet
  • yrkespoliskår (Bobbies)
slide90
fackföreningar tilläts 18511
  • sänkta tulltaxor (fritt 1860)
  • navigationsakten hävdes (48)
  • testakten hävdes
  • religionsfrihet
 • Parlamentsreform 1832
  • 143 platser till nya industriorter
  • rika medelklassen vann inflytande
 • Spannmålsslagarna hävdes 1846
  • Englands livsmedelsförsörjning beroende av import
  • flottan måste kunna trygga leveranserna
usa 1800 talet
USA 1800-talet
 • Växte kraftigt genom:
  • anslutningar
  • köp
  • krig
 • Befolkningsexplosion

1800 5 milj

1860 31 milj

1900 80 milj

1950 150 milj.

Orsaker:

  • hög nativitet
  • immigration
   • före 1880 från England, Irland
   • efter från Tyskland, Norden
slide92
Lockelse:
 • arbete
 • pol. & rel. frihet

Partier:

Republikaner Demokrater

 • stark union - svag union
 • protektionism - frihandel
 • ej slavar - slaveri

Näringsliv:

Nord Syd

 • jordbruk - plantager
 • industri - bomull, tobak
 • lönearbetare - slavarbete
 • skydd för prod. -frihandel
slide93
Lincoln president 1860
  • 11 sydstater drar sig ur unionen och bildar Amerikas konfedererade stater 1861

Resultat:

  • Inbördeskriget 1861 - 65
   • syd förlorade och ingick i unionen igen
   • slaveriet upphävdes
   • ekon expansion
   • USA ledande industristat vid sekelskiftet
tysklands enande reell nationalism
Tysklands enande (reell nationalism)
 • Bakgrund: Två synsätt
  • Lilltyska lösningen (exkl. Ö-U)
  • Stortyska lösningen (inkl. Ö-U)
 • Wilhelm I 1861-88

Mål: ena Tyskland

Medel: Militär styrka

 • Otto von Bismarck 1862
   • ministerpresident
   • arméreform = överlägsenhet
 • Enandet:
  • Fas I
   • krig med Ö-U mot DK 1864
slide95
Fas II
  • krig mot Ö-U 1866
  • Preussen vinner och
  • P får skapa nordtyskt förbund
  • Ö-U eliminerat
 • Fas III
  • krig mot Frankrike 1870-71
  • Preussen & co segrar och
  • Wilhelm I utropas till kejsare över Tyskland i Versailles
ad