Z vislost v ky hladiny podzemn vody na sr k ch
Download
1 / 23

Závislost výšky hladiny podzemní vody na srážkách - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Závislost výšky hladiny podzemní vody na srážkách. Alžběta BRYCHTOVÁ Stanislav POPELKA GIN/I. 2008 Olomouc. Měření hladiny podzemní vody. Hladinu podzemní vody můžeme měřit několika způsoby Kontaktní hladinoměr Ultrazvukový měřič hladiny Otevřené a uzavřené piezometry

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Závislost výšky hladiny podzemní vody na srážkách' - havard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Z vislost v ky hladiny podzemn vody na sr k ch

Závislost výšky hladiny podzemní vody na srážkách

Alžběta BRYCHTOVÁ

Stanislav POPELKA

GIN/I. 2008 Olomouc


M en hladiny podzemn vody
Měření hladiny podzemní vody

 • Hladinu podzemní vody můžeme měřit několika způsoby

  • Kontaktní hladinoměr

  • Ultrazvukový měřič hladiny

  • Otevřené a uzavřené piezometry

   (slouží k zjišťování vztlaků a pórových tlaků)

  • Kontinuální měřič hladiny


Kontaktn hladinom r
Kontaktní hladinoměr

Sonda se spustí do vrtu nebo studny. Při kontaktu s vodní hladinou dojde k světelnému, akustickému, případně světelnému i akustickému signálu.


Ultrazvukov m i hladiny
Ultrazvukový měřič hladiny

Přístroj pracuje na principu měření odrazu ultrazvukového signálu od hladiny měřené kapaliny.


Piezometry
Piezometry

 • Piezometr je přístroj, který stanovuje tlak na základě výšky hladiny podzemní vody

 • Piezometry dělíme na otevřené a uzavřené

 • Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že otevřený měří výtlačnou hladinu vody, zatímco uzavřený měří pórový tlak ve zkoumaném místě


Strunov piezometr
Strunový piezometr

 • Čidlo je spuštěno do vrtu

 • Membrána na kterou tlačí voda se deformuje a velikost této deformace se měří strunou, která je k membráně připevněna

 • Odečítání funguje tak že elektromagnetická cívka rozkmitá strunu a měří se dokmit struny

 • Na tomto principu pracuje i tlaková sonda Stela-01, ze které jsme měli k dispozici data


M en sr kov ho hrnu
Měření srážkového úhrnu

 • Srážkoměry používané v Halenkovicích

  • klasický (Helmannův), manuální odečítání denně v 7h SEČ

  • automatický (stanice Fiedler) člunkový, zaznamenává sumu překlopení člunku za hodinu


Data

 • Pro zjištění závislosti výšky hladiny podzemní vody na srážkách jsme měli k dispozici:

  • Data o srážkách ze stanice Fiedler

  • Data ze stanice Stela-01 ukazující výšku hladiny podzemní vody


Sr ky
Srážky

Původní dataset

Pracovali jsme s údaji o množství srážek měřených v hodinových intervalech, ostatní záznamy byly odstraněny


Hladina podzemn vody
Hladina podzemní vody

Původní dataset:

Hladina 13125 vyjadřuje maximální hladinu, tj. že podzemní voda dosahuje až k povrchu. Nižší hodnoty znamenají že hladina klesá. Data jsou zaznamenána v půlhodinových intervalech, proto byl každý druhý řádek odstraněn


Vytvo en dataset
Vytvořený dataset

Popis pole:

vyska – Data ze stanice Stela-01 udávající výšku hladiny podzemní vody. Maximální hodnota je 13125 mm


Vytvo en dataset1
Vytvořený dataset

Popis pole:

srazky – Data ze stanice Fiedler udávající množství srážek spadlých za hodinu v mm.


Vytvo en dataset2
Vytvořený dataset

Popis pole:

Prumer_vyska – Hodinová průměrná výška podzemní vody. Hodnota zapsána k 0-té hodině. Pole slouží pro zobrazení dat v denních intervalech.


Vytvo en dataset3
Vytvořený dataset

Popis pole:

Suma_srazek – Celkové množství srážek spadlých v průběhu celého dne. Hodnota zapsána k 0-té hodině. Pole slouží pro zobrazení dat v denních intervalech.


Vytvo en dataset4
Vytvořený dataset

Popis pole:

Normalizace_vyska – normalizovaná hodnota vypočítána podle vzorce (Xi-průměrX)/směrodatná odchylka. Slouží k normalizaci dat tak, aby mohla být vzájemně porovnávána.


Faktory ovliv uj c zm ny hladiny podzemn vody
Faktory ovlivňující změny hladiny podzemní vody

 • srážkový úhrn

 • slapové jevy

 • vegetační pokryv

 • tektonická aktivita

 • odčerpávání podzemní vody člověkem


Vliv slapov ch jev na hladin podzemn vody
Vliv slapových jevů na hladině podzemní vody

 • střídání přílivu a odlivu po cca 6-ti hodinách

 • 1.11. – 3.11. 2007


Vliv sr kov ho hrnu na hladin podzemn vody
Vliv srážkového úhrnu na hladině podzemní vody

 • „Výška hladiny podzemní vody stoupá se srážkovým úhrnem “

 • vliv srážek na hladinu podzemní vody se projevuje se zpožděním


Vliv sr kov ho hrnu na hladin podzemn vody1
Vliv srážkového úhrnu na hladině podzemní vody

1) korelace

k = -0.007671526

2) normalizace dat podle vzorce

Xi-průměrX)/směrodatná odchylka

dvouvýběrový T-test

t = 5.3855, df = 7294.018, p-value = 7.451e-08

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0

95 percent confidence interval:

35.67546 76.51096

sample estimates:

mean of x mean of y

5.609321e+01 -4.359149e-11


1.

2.

3.

 • reakce na podzimní srážky a teplou zimu

 • reakce na tání sněhu a jarní srážky

 • léto – vysoké teploty, vysoký výpar, vegetace


???

nadměrné odčerpávání vody

tektonická aktivita

chyba měřidla


Z v r
Závěr

Závislost výšky hladiny podzemní vody na srážkovém úhrnu nemůžeme potvrdit.


Zdroje informac
Zdroje informací

 • http://www.fiedler-magr.cz

 • http://geologie.vsb.cz/svadef/text/5_pruzkum.htm

 • http://geohydro.upol.cz/


ad