Over democratie
Download
1 / 25

Over democratie - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Over democratie. vierde college voor de inleidende UNA cursus governance, te geven in september 2007 door roel in ‘t veld e-mail: roel.int.veld@rmno.nl. Democratie-fenomenen. via de markt -klantenmacht -Brent Spar -genetische modificatie in arbeidsorganisaties

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Over democratie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Over democratie

Over democratie

 • vierde college voor de inleidende UNA cursus governance, te geven in september 2007

  door roel in ‘t veld

  e-mail: roel.int.veld@rmno.nl


Democratie fenomenen

Democratie-fenomenen

 • via de markt

  -klantenmacht

  -Brent Spar

  -genetische modificatie

 • in arbeidsorganisaties

  -ondernemingsraden etc.

 • in verenigingen

  -met name single-issue of ook wel single-value- organisaties

 • in organen van de staat


Arrangementen

Arrangementen

gedwongen

bedrijfstakpensioenfonds

maffia

staat

sociale verzekeringen

beroepsvereniging

altruïstisch

egocentrisch

woningbouwcorporatie

coöperatie

collecte

vrijwillig

markt


Eeuwige vraagstukken

Eeuwige vraagstukken

 • optimale representatie

 • optimale besluitvorming

 • verhoudingen tussen uiteenlopende vormen van democratie

 • verhoudingen tussen democratische en andere maatschappelijke arrangementen


Wezen van democratie

Wezen van democratie

 • Mensen zijn soeverein, dus pas na de dood van god

 • Mensen zijn vrij en min of meer gelijk

 • Waar is de broederschap gebleven?


Statelijke democratie

Statelijke democratie

 • Staat is agentschap met geweldsmonopolie

 • Democratie vormt de wil van de staat

 • Immense populariteit

 • Representatie en meerderheidsregel kernelementen

 • Mijn betoog: representatie in crisis, dus andere vormgeving democratie nodig


Eisen te stellen aan besluitvorming

Eisen te stellen aan besluitvorming

 • Kiezers vrij en gelijk

 • Alternatieven gelijk behandeld

 • Geen dictatuur

  Allemaal om te bevorderen dat demos ook daadwerkelijk regeert


Individuele rationaliteit

individuele rationaliteit

 • P betekent voorkeur: aPb betekent a verdient voorkeur boven b

 • Paargewijze consistentie: als aPb,dan niet bPa

 • Transitiviteit: als aPb en bPc, dan aPc


Meerderheidsregel

meerderheidsregel

 • Als N (aPb) > N (bPa), dan aPb

 • voldoet aan gelijkheidsbeginsel

 • hoe zit het met vrijheid? Je mag drie alternatieven op iedere mogelijke wijze ordenen:

 • abc,acb,bac,bca,cab,cba


Gebreken meerderheidsregel 1

Gebreken meerderheidsregel 1

 • Probleem van de gepassioneerde minderheden: N (aPb) > N (bPPa)

 • Ordinale ipv cardinale score: onrechtvaardig

 • Oplossingen:

  • Nieuwe oplossing zoeken

  • Zwichten

  • Stemmenruil


Stemmenruil 1

Stemmenruil 1

 • Twee issues met ieder twee alternatieven a-b en c-d en ieder een gepassioneerde minderheid:

  N(aPb) > N(bPPa) en N(cPd)>N(dPPc)

 • Bij gescheiden stemmingen winnen a en c


Stemmenruil 2

Stemmenruil 2

 • Bij stemmenruil zijn gecombineerde voorkeuren aan de orde:

 • Fractie 1234

 • Invloed in %35252515

  voorkeurenaPbaPbbPPa bPPa

  cPddPPccPddPPc

  gecom

  bineerdeacadbcbd

  voorkeur ad-bc bdbd ad-bc

  bd adacac

  bcad


Stemmenruil 3

Stemmenruil 3

 • Uitkomst van onderhandelingen kan iedere combinatie zijn; waarom?

 • Twee paradoxen ingebouwd:

 • ac>ad>bd>ac

 • ac>bc>bd>ac


Gebreken meerderheidsregel 2

Gebreken meerderheidsregel 2

 • Voorkeurspatroon:

  • 1. aPbPc

  • 2. bPaPc

  • 3. cPaPb

   gaat nog wel, a wint beide paargewijze stemmingen en is dus winnaar, maar nu de volgende:

  • 1. aPbPc

  • 2. bPcPa

  • 3. cPaPb,

   dan aPb, bPc maar ook cPa

   PARADOX van ARROW: er is geen winnaar,circulaire meerderheden


Betekenis paradox

Betekenis paradox

 • Er is geen besluitvormingsprocedure die in alle gevallen een groepsrangorde met een of meer winnaars tot stand brengt

 • Kans op paradox wordt groter naarmate aantal issues stijgt


Verborgen paradox

Verborgen paradox

 • Waarom staat paradox nooit in de krant?

 • We passen meerderheidsregel niet correct toe; voorbeeld:

  Er zijn 3 alternatieven, status quo, voorstel

  regering en amendement, dan eerst stemming

  over amendement, dus alternatieven niet

  gelijkwaardig behandeld


Consequenties gebreken

Consequenties gebreken

 • Zie af van substantieel begrip groepsrationaliteit: de samenleving lijkt niet op een mens

 • Ontwikkel daarom een democratiebegrip dat is gebaseerd op wantrouwen tegen iedere vorm van machtsuitoefening


Checks and balances

Checks and balances

 • Twee grote democratietheorieen:

 • Meerderheid legitimeert macht

  tegenover

 • Checks and balances altijd verkieslijk, want macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut

  MONOCENTRISCH vs PLURICENTRISCH


Madisonian democracy

Madisonian democracy

 • Elementen van pluricentriciteit:

  • Trias politica

  • Decentralisatie

  • Rechtsbescherming

  • Verzelfstandiging

  • Klassieke grondrechten

   dat allemaal tegenover monocentrische majority rule democracy


Algemene representatie

Algemene representatie

 • Mandaat: handel bestens

 • Periodiek

 • Argumenten pro:

  • de nobele representant

  • kosten besluitvorming beheersbaar

  • territoir en demos op elkaar betrokken

  • integrale afweging mogelijk


Erosie argumenten pro

Erosie argumenten pro

 • Ict vernietigt unieke binding aan territoir en minimaliseert kosten van massabesluitvorming

 • Noblesse representant verbleekt door goed opleidingsniveau bevolking

 • Ontideologisering maakt integrale afweging illusoir

 • Mediapolitics laat representatie ontaarden


Oplossingen een idee

Oplossingen: een idee

 • Schaf algemene representatie af

 • Creeer nieuwe checks and balances door regering en rekenkamer direct te kiezen

 • Maak beleidsontwikkeling interactief

 • Leg uitvoering in handen van regionale direkt gekozen autoriteiten: de onderwijsautoriteit, etc.


Respect voor het verleden

Respect voor het verleden

 • Geen breuk forceren, maar erosie gaat wel door

 • Verkiezingen leveren volgens Castells geen duurzaam mandaat meer op, maar zijn slechts demonstratie van afkeer van de machthebber


Experimenten nodig

Experimenten nodig

 • Maak een interactieve begroting

 • Introduceer invisible hands in collectieve besluitvorming

 • Onderzoek mogelijkheid van passie in verkiezingen van functionele autoriteiten


Geen dogmatiek

Geen dogmatiek

 • Geloof mij niet, maar onder zoek in U zelf en rondom U de kracht of zwakte van mijn argumenten


ad
 • Login