FL3
Download
1 / 15

FL3 - PowerPoint PPT Presentation


 • 293 Views
 • Updated On :

FL3. 732G81. Grunddefinitioner och beskrivande mått känna till olika typer av variabler och fördelningsbegreppet kunna beräkna centralmått som aritmetiskt medelvärde, median och typvärde samt spridningsmått som standardavvikelse, varians, kvartilavstånd Diagram och tabeller över en variabel

Related searches for FL3

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FL3' - havard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

FL3

732G81


Slide2 l.jpg

Grunddefinitioner och beskrivande mått

 • känna till olika typer av variabler och fördelningsbegreppet

 • kunna beräkna centralmått som aritmetiskt medelvärde, median och typvärde samt spridningsmått som standardavvikelse, varians, kvartilavstånd

  Diagram och tabeller över en variabel

 • kunna göra och förstå olika diagram för beskrivning av en variabel som stolpdiagram, histogram, stam-och-bladdiagram (stemplot), lådagram (boxplot) etc.

 • kunna göra och förstå enkla frekvenstabeller för en variabel med och utan klassindelning, med absoluta och relativa frekvenser och kumulerade frekvenser

  Diagram över samband mellan två kvantitativa variabler

 • kunna konstruera och förstå spridningsdiagram (scatterplot), och tvåvägsindelade frekvens- och medeltals-/kvottabeller (korstabeller)

  Normalfördelningen

 • förstå vad som karaktäriserar en normalfördelning, hur den kan användas och kunna använda en normalfördelningstabell

 • förstå vad man menar med standardisering

  Vägda medeltal och standardvägning

 • förstå problematiken kring vägda medeltal och jämförelser mellan sådana

 • förstå och kunna genomföra standardvägning

  Regressionsanalys

 • känna till och hjälpligt förstå minsta-kvadrat-metoden

 • kunna beräkna korrelations- och regressionskoefficienter (r, a, b)

 • kunna beräkna och tolka förklaringsgraden (r2)


Resultat fr n problemlappar l.jpg
Resultat från problemlappar

Antal

 • Vägda medeltal/standardvägning 13

 • Standardavvikelse och varians 11

 • Regression 10

 • Tabeller (betingad fördelning, marginalfördelning, kumulativ frekvens) 9

 • Normalfördelning 8

 • Stolpdiagram 1


Exempel v gda medeltal standardv gning l.jpg
Exempel (vägda medeltal/standardvägning)

Följande tabell visar genomsnittslön för några olika yrkeskategorier i Sverige och Norge (lönerna uttryckta i svenska kronor). Inom parentes framgår hur många personer som undersökts i respektive yrkeskategori och land.

 • Beräkna medellön i Sverige respektive Norge sett över alla de undersökta yrkeskategorierna.

 • Beräkna standardvägd medellön i Sverige respektive Norge sett över alla de undersökta yrkeskategorierna. Använd yrkeskategori som standardiseringsvariabel.


Exempel regressionsanalys l.jpg
Exempel (regressionsanalys)

Vi har studerat sambandet mellan ålder och pris på bilar av ett visst märke.


Scatterplot l.jpg
Scatterplot

Undersök med avseende på

1.Riktning

2. Form

3. Styrka

4. Avvikelser
Exempel kvottabell l.jpg
Exempel (kvottabell)

En statlig utredning har undersökt hur mycket resurser olika kommuner spenderar på renhållning per år.

Då kommunerna är olika stora beräknar man kvoten mellan spenderad summa och befolkningsantal.


Exempel frekvenstabell l.jpg
Exempel (frekvenstabell)

Det har genomförts ett nationellt prov i matematik. För två skolor i samma kommun har betygen fördelat sig enligt


Standardiserad normalf rdelningskurva l.jpg
Standardiserad normalfördelningskurva

Standardiserad normalfördelning eftersom  = 0 och  = 1.


Exempel p normalf rdelningskurvor l.jpg
Exempel på normalfördelningskurvor

Den svarta kurvan har  = 50 och  = 10, den röda har  = 70 och  = 10.


Exempel p normalf rdelningskurvor13 l.jpg
Exempel på normalfördelningskurvor

Den svarta kurvan har  = 50 och  = 5, den röda har  = 50 och  = 10 och den

gröna har  = 50 och  = 15.


Exempel normalf rdelning l.jpg
Exempel (normalfördelning)

Flygbolag för noggrann statistik över flygpassagerarnas vikter. Ett visst flygbolag har genom långa studier funnit att genomsnittsvikten hos dess flygpassagerare kan betraktas som normalfördelad med väntevärde 75 kg och standardavvikelse 12 kg.

Vad är sannolikheten för att en slumpmässigt vald flygpassagerare väger mindre än 70 kg?


Exempel normalf rdelning percentiler l.jpg
Exempel (normalfördelning, percentiler)

Resultatet på ett nationellt prov är en normalfördelad variabel som man erfarenhetsmässigt vet har medelvärdet 80 och standardavvikelsen 10 poäng.

På provet förekommer betygen U, G och VG. Man vill att 70% ska få betyget G och att andelen med VG ska vara lika stor som andelen med U.

Hur ska betygsgränserna sättas?


ad