Specyficzne aspekty prowadzenia dzia alno ci biznesowej przez kobiety sierpie 2007
Download
1 / 25

Specyficzne aspekty prowadzenia działalności biznesowej przez kobiety sierpień 2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Specyficzne aspekty prowadzenia działalności biznesowej przez kobiety sierpień 2007. Osobowość przedsiębiorczyni. Kobieta Wenus- bogini miłości / Rzym / -kobieta doskonała- rozporządzała boską władzą- zaślepiała miłością , zdobywała każdego i wszystko co zapragnęła

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Specyficzne aspekty prowadzenia działalności biznesowej przez kobiety sierpień 2007' - hateya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Osobowo przedsi biorczyni
Osobowość przedsiębiorczyni przez kobiety

Kobieta Wenus- bogini miłości / Rzym / -kobieta doskonała- rozporządzała boską władzą- zaślepiała miłością , zdobywała każdego i wszystko co zapragnęła

Kobieta Wenus dziś- oznacza kobiecą władzę, sukces, piękno, wyjątkowość


Osobowo przedsi biorczyni1
Osobowość przedsiębiorczyni przez kobiety

 • Pracujące kobiety są lepiej wykształcone jak pracujący mężczyźni

  / rok 2005-wykształcenie średnie i wyższe miało 68,5% kobiet i 49,3% mężczyzn /

 • Umiejętności interpersonalne- praca zespołowa, dobre komunikowanie się, negocjowanie typu wygrana – wygrana , spójność wewnętrzna

 • Umiejętności intrapersonalne- empatia, intuicja


Wykszta cenie kobiet
Wykształcenie kobiet przez kobiety

 • W roku akademickim 2005/06 w województwie mazowieckim w 101 szkołach wyższych studiowało 371.429 studentów, z czego 56,9 % stanowiły kobiety.

 • Najwięcej, bo 51,4% studiowało zaocznie , 41,4% pobierało naukę na studiach dziennych i 4,9% studiowało w systemie wieczorowym.

 • Studentki , które studiowały w systemie zaocznym stanowiły 58,1% i systemie wieczorowym – 58,6%, a w systemie studiów dziennych stanowiły 54,7%[1].

 • [1] Dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie , WWW.wup.mazowsze.plOsobowo przedsi biorczyni2
Osobowość przedsiębiorczyni przez kobiety

KIEROWNIK: LIDER:

Wydaje polecenia i kontroluje Uzgadnia cele i pomaga w ich wyniki realizacji

Koncentruje się na trudnościach Koncentruje się na możliwościach

Stwarza niepokój Inspiruje entuzjazm

Mówi: JA - WY Mówi: MY

Krytykuje i wytyka błędy Pomaga rozwiązać problemy

Mówi: RUSZAJCIE Mówi: RYSZAMY

Roztrząsa błędy z przeszłości Rozwija wizję przyszłości

Uważa, że sam robi wszystko Osiąga wyniki przez

najlepiej działania zespołu

Kobiety zarządzają demokratycznie


Problemy i trudne sytuacje specyficzne dla pracuj cych kobiet
Problemy i trudne sytuacje specyficzne dla pracujących kobiet

 • Szklany sufit- awans w zasięgu ręki ale…

 • Historia szklanego sufitu- 1986 rok , Hymowitz, Schellardt – przeszkody , które napotykają kobiety w drodze do funkcji kierowniczych


Obecno kobiet na rynku pracy
Obecność kobiet na rynku pracy kobiet

 • Praca jako wartość dla kobiety

 • Praca jako wartość dla gospodarki państwa

 • Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy

 • Gospodarka oparta na wiedzy a konkurencyjności organizacjiPrzejawy nier wnego traktowania kobiet na rynku pracy
Przejawy nierównego traktowania kobiet na rynku pracy kobiet

 • pracodawcy preferują mężczyzn

 • kobiety zarabiają mniej

 • kobiety rzadziej korzystają ze szkoleń

 • kobiety rzadziej zajmują kierownicze stanowiska

 • społeczne uprzedzenia do kobiet- szefów

 • niższy ustawowy wiek emerytalny kobiet- niższe emerytury


Udzia kobiet we w adzy
Udział kobiet we władzy kobiet

 • Mężczyźni bardziej deklarują potrzebę zrobienia kariery politycznej

 • Kobiece drogi do kariery politycznej są bardziej przypadkowe- robienie kariery „mimo woli”

 • Lęk przed sukcesem

 • Kariera polityczna kobiet a relacje z otoczeniem


Czynniki powstawania szklanego sufitu
Czynniki powstawania szklanego sufitu kobiet

 • Psychologiczne: niska samoocena, na pewno się nie uda, obwinianie losu, mała samodzielność, brak pozytywnego myślenia /ćwiczenie pozytywne i negatywne cechy /

 • Stereotypowe przypisywanie kobiet do tradycyjnych ról

 • Stereotypowe opinie na temat kobiet

 • Relacje współpracy kobiet i mężczyzn

 • Przekonania o kobietach „szefach”

 • Brak solidarności kobiecej

 • Brak sieci kontaktów


Osobowo przedsi biorczyni a komunikacja w biznesie
Osobowość przedsiębiorczyni a komunikacja w biznesie kobiet

 • męskie myślenie- zorientowane na cel /tunel męskiego punktu widzenia/

 • kobiece myślenie- zorientowane na relacje

 • męski sposób rozwiązywania problemów: problem- propozycje rozwiązań

 • kobiecy sposób rozwiązywania problemów: oglądanie problemu całościowo, ciągle z innego punktu widzenia


Osobowo przedsi biorczyni a komunikacja w biznesie1
Osobowość przedsiębiorczyni a komunikacja w biznesie kobiet

Co jest dla mnie ważne?

Mężczyzna: rozwiązywanie problemów, osiąganie celów / bohaterowie, zwycięzcy, działacze/

Kobieta: dobre kontakty z ludźmi, ocenę własnej wartości opieramy głównie na jakości naszych relacji z innymi, zrobimy wszystko żeby być akceptowaną, kochaną

Kobieta w pracy dużą uwagę przywiązuje do atmosfery niż do możliwości awansu

Kobieta sukcesu –kobieta Wenus będzie miała na względzie i atmosferę i awans


Osobowo przedsi biorczyni a komunikacja w biznesie2
Osobowość przedsiębiorczyni a komunikacja w biznesie kobiet

 • Kobieta w pracy jako „motor” dobrych relacji

 • Dobre relacje wpływają na wydajność, produktywność- założenie współczesnego zarządzania organizacją

 • Mężczyźni wyprzedzają kobiety w drodze na szczyt

 • Kobiety w pracy chcą uszczęśliwiać wszystkich dookoła


Osobowo przedsi biorczyni a komunikacja w biznesie3
Osobowość przedsiębiorczyni a komunikacja w biznesie kobiet

 • Świat interesów jest zdominowany przez myślenie męskie

 • Jasno sformułowany cel

 • Trzymanie się męskich reguł gry

 • Docieramy na szczyt

 • Zmieniamy reguły gry na kobiece

 • Dobre rady


Dobre rady
Dobre rady kobiet

 • bądź widoczna

 • mów o swoich sukcesach

 • wyrób sobie markę

 • wykorzystuj symbole władzy

 • dbaj w pracy o dobre stosunki ale unikaj przyjaźni

 • znajdź ludzi , którzy ci pomogą

 • ignoruj wrogów


M skie i kobiece wzorce komunikacyjne
Męskie i kobiece wzorce komunikacyjne kobiet

 • Różnice w myśleniu mają wpływ na komunikację

 • Kobieta wypowiada przeciętnie 10 000 słów, mówi ciszej, mówi więcej w swoim środowisku, w trakcie decydujących rozmów biznesowych mówią mniej, kobietom częściej się przerywa, w pracy mówią o życiu prywatnym chcąc zbliżyć się do partnera, zrozumieć go

 • Mężczyzna wypowiada przeciętnie 4 000 słów, mówi dosadnie, głośno, nie pozwala sobie przerywać, chcąc zbliżyć się do partnera idzie z nim na piwo, mecz, nie mówi w pracy o życiu prywatnym, używa formy „ja” w prezentowaniu sukcesów


Dobre rady1
Dobre rady kobiet

 • Mów o rozwiązaniach

 • Mów otwarcie

 • Mów o rzeczach już przemyślanych

 • Mów o celach

 • Mów o sukcesach

 • Mów krótko

 • Mów prostymi zdaniami

 • Mów z przerwami

 • Powtarzaj ważne kwestie


Jak sobie radzi z problemami
Jak sobie radzić z problemami? kobiet

 • Wykorzystaj kobiecą siłę przekonywania:

 • warto poprosić o pomoc

 • warto się uśmiechać

 • myśl pozytywnie i wysyłaj pozytywne sugestie

 • nie trać kontroli nad swoimi emocjami nawet jeśli usłyszysz „nie”

 • nie przeciągaj czasu przekonywania


Atrybuty zwyci skiej wenus
Atrybuty zwycięskiej Wenus kobiet

 • Pierwsze wrażenie

 • Ton wypowiadanych słów

 • Nikt nie lubi ludzi niewdzięcznych- dziękując, zachęcasz ich do dalszych przysług

 • Bądź charyzmatyczna / koncentracja , stanowczość, uśmiech /

 • Nie mów źle o ludziach- mów źle o problemach

 • Wszyscy mamy rogi i kanty, tylko „zera” są okrągłe

 • Miej poczucie humoru

 • Bądź dla siebie najlepszym przyjacielem


Rola kobiecych ngo
Rola kobiecych ngo kobiet

 • Przy otwieraniu własnej działalności kobiety często czują się bardziej komfortowo, kiedy otoczone są towarzystwem samych kobiet

 • Stowarzyszenia prowadzone przez kobiety dla kobiet podczas planowania działań biorą pod uwagę inne obowiązki związane z życiem codziennym/rodzinnym.

 • Takie stowarzyszenia mogą działać, jak odskocznia podnosząca poczucie własnej wartości i możliwości

 • Dynamika grupy może prowadzić do współdziałaniaw sferze biznesu i edukacji- tworzenie sieci kontaktów


Ngo o charakterze biznesowym przyjazne kobietom
NGO o charakterze biznesowym przyjazne kobietom kobiet

 • Międzynarodowe Forum Kobiet www.kobiety.pl/mfk

 • Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu powstało w 2004 r. w Gdańsku i jest kontynuacją Polskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm, które powstało w 1999 r. http://www.pskb.pl/

 • PIERWSZY INTERNETOWY SERWIS PRAWNY DLA KOBIET http://www.kobietaiprawo.pl/

 • Kwartalnik "Kobieta i Biznes" kreuje nowoczesny wizerunek kobiety. Prezentuje wyniki badań naukowych prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich Polski. Zawiera materiały ze wszystkich dotychczasowych konferencji Forum oraz informacje o tematach spotkań i dotychczasowej dzialalności MFK http://www.mfk.org.pl/?d=kobieta_i_biznes


Otoczenie biznesu
Otoczenie biznesu kobiet

 • PARP – Krajowy System Usług – www.ksu.parp.gov.pl

 • LOP- Lokalne Okienka Przedsiębiorczości- www.ksu.parp.gov.pl/partnerinfo

 • Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych – www.mfpk.com.pl

 • Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy- www.mrfp.pl

 • Izby Gospodarcze


Specyficzne aspekty prowadzenia dzia alno ci biznesowej przez kobiety
Specyficzne aspekty prowadzenia działalności biznesowej przez kobiety

Dziękuję Paniom za uwagę

Elżbieta Szymanik


ad