Granice r nych r l na progu doros o ci opracowanie mgr ewa na cz k os mgr ewelina sobocha
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Niepełnosprawność intelektualna PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

GRANICE RÓŻNYCH RÓL - na progu dorosłości opracowanie: mgr Ewa Nałęcz Kłos mgr Ewelina Sobocha. Niepełnosprawność intelektualna. dysfunkcja obarczona największą liczbą mitów i stereotypów

Download Presentation

Niepełnosprawność intelektualna

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


GRANICE RÓŻNYCH RÓL- na progu dorosłościopracowanie: mgr Ewa Nałęcz Kłos mgr Ewelina Sobocha


Niepełnosprawność intelektualna

 • dysfunkcja obarczona największą liczbą mitów i stereotypów

 • poglądy dotyczące nieodwracalnych ograniczeń we wszystkich sferach rozwoju funkcjonowania

 • brak możliwości uczenia się


Dlaczego człowiek uczy się?

 • uniezależnienie się od opieki, od troski, od ingerencji innych ludzi,

 • by żyć bardziej samodzielnie,

 • mieć poczucie „JA TO UMIEM”


Proces dorastania, dojrzewania (czym on jest?)

 • podejmowaniem coraz trudniejszych i bardziej samodzielnych zadań związanych z pełnieniem różnorodnych ról społecznych


Kontakty społeczne :

 • Pośrednie (materialne produkty ludzkiej aktywności)

 • Bezpośrednie (rodzina, szkoła, grupa koleżeńska)


Człowiek jako istota społeczna nie tylko podlega wpływom swojego otoczenia, lecz również w sposób aktywny na nie oddziałuje.


Proces socjalizacji

 • doświadczenia, które sprzyjają rozwojowi jednostki w kierunku chęci działania dla dobra swojego i innych jednostek

 • usamodzielnienie  

 • zaradność życiowa

 • umiejętności interpersonalne


Rozwój kompetencji społecznych:

Nadrzędnym celem procesu rewalidacji jednostek z niepełnosprawnością intelektualną jest kształtowanie umiejętności społecznych czyli kształtowanie gotowości do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.


Rozwój kompetencji społecznych:

 • Uwarunkowania

  - rodzina

  - środowisko życia

  - środowisko szkolne


Normalizacja życia jako paradygmat prawidłowego funkcjonowania społecznego jednostek niepełnosprawnych intelektualnie.


Paradygmat normalizacji życia:

„traktowanie niepełnosprawnych w sposób maksymalnie zbliżony do normalnego, wynikający z poszanowania zasady równości wszystkich ludzi i stanowi implikację do zachodzących w społeczeństwie zmian w percepcji osoby niepełnosprawnej” (Żyta A.).


Elementy procesu normalizacji :

 • tożsamość,

 • jakość życia,

 • podmiotowość,

 • autonomiczność,

 • aktywność własna


PODMIOTOWOŚĆ

„Podmiotowość to bycie wolnym…”


TOŻSAMOŚĆ

„Nasze bogactwo to nie kieszeń co pęka, raczej własna tożsamość, ślady pracy na rękach...„


JAKOŚĆ ŻYCIA

„Jakość naszego życia zależy od lekcji i nauki jaką wyciągamy z doświadczeń.

Zadaj sobie pytanie !

Czego mogę nauczyć się z trudności, których doświadczam?…”


AUTONOMICZNOŚĆ /niezależność, samodzielność/

„Prawdziwa niezależność to ta, która pozwala mi robić to, na co w danym momencie mam ochotę.”


AKTYWNOŚĆ WŁASNA

„Aktywność oznacza podmiotowość, dokonywanie wyborów, przyjemność istnienia, smakowania i doświadczania życia”


TERAPIA KREATYWNA

„pozwala doświadczać innego wymiaru człowieczeństwa, jest spotkaniem z pięknem, z czymś niecodziennym, niepowtarzalnym”


Osoba niepełnosprawna powinna mieć pełne prawo do kreowania własnego życia!


 • Login