Granice r nych r l na progu doros o ci opracowanie mgr ewa na cz k os mgr ewelina sobocha
Download
1 / 19

Niepełnosprawność intelektualna - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

GRANICE RÓŻNYCH RÓL - na progu dorosłości opracowanie: mgr Ewa Nałęcz Kłos mgr Ewelina Sobocha. Niepełnosprawność intelektualna. dysfunkcja obarczona największą liczbą mitów i stereotypów

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Niepełnosprawność intelektualna' - hashim-reed


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Granice r nych r l na progu doros o ci opracowanie mgr ewa na cz k os mgr ewelina sobocha

GRANICE RÓŻNYCH RÓL- na progu dorosłościopracowanie: mgr Ewa Nałęcz Kłos mgr Ewelina Sobocha


Niepe nosprawno intelektualna
Niepełnosprawność intelektualna

 • dysfunkcja obarczona największą liczbą mitów i stereotypów

 • poglądy dotyczące nieodwracalnych ograniczeń we wszystkich sferach rozwoju funkcjonowania

 • brak możliwości uczenia się


Dlaczego cz owiek uczy si
Dlaczego człowiek uczy się?

 • uniezależnienie się od opieki, od troski, od ingerencji innych ludzi,

 • by żyć bardziej samodzielnie,

 • mieć poczucie „JA TO UMIEM”


Proces dorastania dojrzewania czym on jest
Proces dorastania, dojrzewania (czym on jest?)

 • podejmowaniem coraz trudniejszych i bardziej samodzielnych zadań związanych z pełnieniem różnorodnych ról społecznych


Kontakty spo eczne
Kontakty społeczne :

 • Pośrednie (materialne produkty ludzkiej aktywności)

 • Bezpośrednie (rodzina, szkoła, grupa koleżeńska)


Człowiek jako istota społeczna nie tylko podlega wpływom swojego otoczenia, lecz również w sposób aktywny na nie oddziałuje.


Proces socjalizacji
Proces socjalizacji swojego otoczenia, lecz również w sposób aktywny na nie oddziałuje.

 • doświadczenia, które sprzyjają rozwojowi jednostki w kierunku chęci działania dla dobra swojego i innych jednostek

 • usamodzielnienie  

 • zaradność życiowa

 • umiejętności interpersonalne


Rozw j kompetencji spo ecznych
Rozwój kompetencji społecznych: swojego otoczenia, lecz również w sposób aktywny na nie oddziałuje.

Nadrzędnym celem procesu rewalidacji jednostek z niepełnosprawnością intelektualną jest kształtowanie umiejętności społecznych czyli kształtowanie gotowości do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.


Rozw j kompetencji spo ecznych1
Rozwój kompetencji społecznych: swojego otoczenia, lecz również w sposób aktywny na nie oddziałuje.

 • Uwarunkowania

  - rodzina

  - środowisko życia

  - środowisko szkolne


Normalizacja życia jako paradygmat prawidłowego funkcjonowania społecznego jednostek niepełnosprawnych intelektualnie.


Paradygmat normalizacji ycia
Paradygmat normalizacji życia: funkcjonowania społecznego jednostek niepełnosprawnych intelektualnie.

„traktowanie niepełnosprawnych w sposób maksymalnie zbliżony do normalnego, wynikający z poszanowania zasady równości wszystkich ludzi i stanowi implikację do zachodzących w społeczeństwie zmian w percepcji osoby niepełnosprawnej” (Żyta A.).


Elementy procesu normalizacji
Elementy procesu normalizacji : funkcjonowania społecznego jednostek niepełnosprawnych intelektualnie.

 • tożsamość,

 • jakość życia,

 • podmiotowość,

 • autonomiczność,

 • aktywność własna


Podmiotowo
PODMIOTOWOŚĆ funkcjonowania społecznego jednostek niepełnosprawnych intelektualnie.

„Podmiotowość to bycie wolnym…”


To samo
TOŻSAMOŚĆ funkcjonowania społecznego jednostek niepełnosprawnych intelektualnie.

„Nasze bogactwo to nie kieszeń co pęka, raczej własna tożsamość, ślady pracy na rękach...„


Jako ycia
JAKOŚĆ ŻYCIA funkcjonowania społecznego jednostek niepełnosprawnych intelektualnie.

„Jakość naszego życia zależy od lekcji i nauki jaką wyciągamy z doświadczeń.

Zadaj sobie pytanie !

Czego mogę nauczyć się z trudności, których doświadczam?…”


Autonomiczno niezale no samodzielno
AUTONOMICZNOŚĆ funkcjonowania społecznego jednostek niepełnosprawnych intelektualnie. /niezależność, samodzielność/

„Prawdziwa niezależność to ta, która pozwala mi robić to, na co w danym momencie mam ochotę.”


Aktywno w asna
AKTYWNOŚĆ WŁASNA funkcjonowania społecznego jednostek niepełnosprawnych intelektualnie.

„Aktywność oznacza podmiotowość, dokonywanie wyborów, przyjemność istnienia, smakowania i doświadczania życia”


Terapia kreatywna
TERAPIA KREATYWNA funkcjonowania społecznego jednostek niepełnosprawnych intelektualnie.

„pozwala doświadczać innego wymiaru człowieczeństwa, jest spotkaniem z pięknem, z czymś niecodziennym, niepowtarzalnym”