Granice r nych r l na progu doros o ci opracowanie mgr ewa na cz k os mgr ewelina sobocha
Download
1 / 19

Niepełnosprawność intelektualna - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

GRANICE RÓŻNYCH RÓL - na progu dorosłości opracowanie: mgr Ewa Nałęcz Kłos mgr Ewelina Sobocha. Niepełnosprawność intelektualna. dysfunkcja obarczona największą liczbą mitów i stereotypów

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Niepełnosprawność intelektualna

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Granice r nych r l na progu doros o ci opracowanie mgr ewa na cz k os mgr ewelina sobocha

GRANICE RÓŻNYCH RÓL- na progu dorosłościopracowanie: mgr Ewa Nałęcz Kłos mgr Ewelina Sobocha


Niepe nosprawno intelektualna

Niepełnosprawność intelektualna

 • dysfunkcja obarczona największą liczbą mitów i stereotypów

 • poglądy dotyczące nieodwracalnych ograniczeń we wszystkich sferach rozwoju funkcjonowania

 • brak możliwości uczenia się


Dlaczego cz owiek uczy si

Dlaczego człowiek uczy się?

 • uniezależnienie się od opieki, od troski, od ingerencji innych ludzi,

 • by żyć bardziej samodzielnie,

 • mieć poczucie „JA TO UMIEM”


Proces dorastania dojrzewania czym on jest

Proces dorastania, dojrzewania (czym on jest?)

 • podejmowaniem coraz trudniejszych i bardziej samodzielnych zadań związanych z pełnieniem różnorodnych ról społecznych


Kontakty spo eczne

Kontakty społeczne :

 • Pośrednie (materialne produkty ludzkiej aktywności)

 • Bezpośrednie (rodzina, szkoła, grupa koleżeńska)


Niepe nosprawno intelektualna

Człowiek jako istota społeczna nie tylko podlega wpływom swojego otoczenia, lecz również w sposób aktywny na nie oddziałuje.


Proces socjalizacji

Proces socjalizacji

 • doświadczenia, które sprzyjają rozwojowi jednostki w kierunku chęci działania dla dobra swojego i innych jednostek

 • usamodzielnienie  

 • zaradność życiowa

 • umiejętności interpersonalne


Rozw j kompetencji spo ecznych

Rozwój kompetencji społecznych:

Nadrzędnym celem procesu rewalidacji jednostek z niepełnosprawnością intelektualną jest kształtowanie umiejętności społecznych czyli kształtowanie gotowości do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.


Rozw j kompetencji spo ecznych1

Rozwój kompetencji społecznych:

 • Uwarunkowania

  - rodzina

  - środowisko życia

  - środowisko szkolne


Niepe nosprawno intelektualna

Normalizacja życia jako paradygmat prawidłowego funkcjonowania społecznego jednostek niepełnosprawnych intelektualnie.


Paradygmat normalizacji ycia

Paradygmat normalizacji życia:

„traktowanie niepełnosprawnych w sposób maksymalnie zbliżony do normalnego, wynikający z poszanowania zasady równości wszystkich ludzi i stanowi implikację do zachodzących w społeczeństwie zmian w percepcji osoby niepełnosprawnej” (Żyta A.).


Elementy procesu normalizacji

Elementy procesu normalizacji :

 • tożsamość,

 • jakość życia,

 • podmiotowość,

 • autonomiczność,

 • aktywność własna


Podmiotowo

PODMIOTOWOŚĆ

„Podmiotowość to bycie wolnym…”


To samo

TOŻSAMOŚĆ

„Nasze bogactwo to nie kieszeń co pęka, raczej własna tożsamość, ślady pracy na rękach...„


Jako ycia

JAKOŚĆ ŻYCIA

„Jakość naszego życia zależy od lekcji i nauki jaką wyciągamy z doświadczeń.

Zadaj sobie pytanie !

Czego mogę nauczyć się z trudności, których doświadczam?…”


Autonomiczno niezale no samodzielno

AUTONOMICZNOŚĆ /niezależność, samodzielność/

„Prawdziwa niezależność to ta, która pozwala mi robić to, na co w danym momencie mam ochotę.”


Aktywno w asna

AKTYWNOŚĆ WŁASNA

„Aktywność oznacza podmiotowość, dokonywanie wyborów, przyjemność istnienia, smakowania i doświadczania życia”


Terapia kreatywna

TERAPIA KREATYWNA

„pozwala doświadczać innego wymiaru człowieczeństwa, jest spotkaniem z pięknem, z czymś niecodziennym, niepowtarzalnym”


Osoba niepe nosprawna powinna mie pe ne prawo do kreowania w asnego ycia

Osoba niepełnosprawna powinna mieć pełne prawo do kreowania własnego życia!


ad
 • Login