Oecd thematic review of tertiary education 2005 2007
Download
1 / 16

OECD Thematic Review of Tertiary Education (2005-2007) - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

OECD Thematic Review of Tertiary Education (2005-2007). Jan Kohoutek Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. Obsah Prezentace: a) Charakteristika projektu: Cíle a zaměření projektu Participace Výstupy b) Realizace projektu v ČR: Národní podkladová studie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' OECD Thematic Review of Tertiary Education (2005-2007)' - hasana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Oecd thematic review of tertiary education 2005 2007
OECD Thematic Review of Tertiary Education (2005-2007)

Jan Kohoutek

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.


Obsah Prezentace:

a) Charakteristika projektu:

 • Cíle a zaměření projektu

 • Participace

 • Výstupy

  b) Realizace projektu v ČR:

 • Národní podkladová studie

 • Průběh hodnocení experty OECD

 • Hodnotící zpráva OECD, hlavní doporučení

 • Reakce (Národní konference), současnost


Vymezení terciárního vzdělávání:

 • Všechny typy vzdělávání uznávané státem s teoretickým základem min. 2 roky, jež následují po středoškolském vzdělání zakončeném maturitní zkouškou.

  (viz. úrovně 5A, 5B a 6 Mezinárodních standardů klasifikace vzdělávání ISCED) (UNESCO, 1997)

  V ČR: VŠ (veř. 26, soukr. 43, státní 2), VOŠ

  (182), též 5. a 6. roč. konzervatoří

  a uměleckých škol


a) Charakteristika projektu:

Cíle a zaměření projektu:

Záměrem OECD je pomoci při analýze organizace a

řízení terciárního vzdělávání v účastnických zemích

tak, aby terc. vzdělávání účinně přispívalo k

dosahování jejich ekonomických a sociálních cílů. V tomto

kontextu OECD rovněž analyzuje vztah mezi národními

politikami pro terciární vzdělávání a chováním

jednotlivých institucí v dané zemi ÞSystémová

analýza a hodnocení terciárního vzdělávání

Projekt OECD THoTE se soustředí především na

následující hlavní problémy:


 • Jaké jsou ekonomické a sociální cíle terciárního vzdělávání;

 • Jak mohou jednotlivé země zajistit ekonomicky udržitelný systém terciárního vzdělávání s vhodnou strukturou, s efektivně propojenými součástmi a s příslušnými mechanismy pro zajištění jeho kvality;

 • Jak mohou jednotlivé země mobilizovat příslušné zdroje pro systém terciárního vzdělávání;

 • Jaké mechanismy a jaká politika na národní úrovni mohou zajistit efektivní řízení systému jako celku.


Participace: vzdělávání; 24 zemí (kromě ČR m.j. Polsko,

Chorvatsko, Estonsko, Grónsko, Austrálie, Nový

Zéland, Čína, Japonsko…) na dvou úrovních:

1. úroveň: Vypracování národní podkladové studie

(poměrně detailní osnova a metodika OECD) pro

potřeby meta-komparace a hodnocení OECD (všech 24 zemí)

2. úroveň: Na základě 1. úrovně též hodnotící návštěva týmem 4-6 expertů OECD vč. vypracování hodnotící zprávy a systémových doporučení hlavním aktérům terc. vzdělávání dané země (13 zemí vč. ČR)


Výstupy: vzdělávání;

 • Národní podkladové studie;

 • Systémové hodnotící studie expertů OECD v 13 zemích pořádajících národní peer-reviews;

 • Vyžádané studie tematicky relevantní k 3 workshopům pořádaným v rámci projektu;

 • Souhrnná meta-hodnotící studie OECD zahrnující komparaci systémů terc. vzdělávání všech 24 participujících zemí (konec r. 2007).


b) Realizace projektu v ČR: vzdělávání;

Projektový tým CSVŠ (národní koordinátorka Ing.

H. Šebková, CSc.) z pověření MŠMT

Národní podkladová studie (struktura, metodika

OECD): 10 kapitol + závěr, shrnutí obsahu, 160 str.

vč. příloh (tab., grafy k jednotlivým kapitolám).

Kapitoly:

 • Národní kontext terc. vzdělávání

 • Celkový popis systému terc. vzdělávání

 • Terc. vzdělávání a trh práce


 • Regionální role terc. vzdělávání vzdělávání;

 • Výzkum a vývoj v terc. vzdělávání

 • Rovnost v přístupu k terc. vzdělávání

 • Financování terc. vzdělávání

 • Řízení systému terc. vzdělávání

 • Zajišťování kvality terc. vzdělávání

 • Internacionalizace terc. vzdělávání

 • Závěr, shrnutí


Průběh hodnocení systému terc. vzdělání v ČR vzdělávání;

experty OECD :

Hodnotící návštěvarealizována 20.-28.3. 2006

Složení hodnotícího týmu OECD:

Bente Kristensen(rektorka Copenhagen Business

School, členka Norvegian Education Quality Council)

Sabine Herlitschka(ředitelka Divize evropských a

mezinárodních programů rakouské Agentury podpory

výzkumu)

Arthur Hauptman(nezávislý konzultant veř. politiky se

specializací na HE policy analysis)


Thomas Weko vzdělávání; (analytik, člen Direktoriátu OECD pro

vzdělávání)

John File(výkonný ředitel nizozemského Centra pro

studium vysokoškolské politiky, University of Twente)

Org. sl. státu, reprezentativní skupiny, instituce

navštívené během peer-review visit: MŠMT, MF,

MPSV, MPO, ČKR, RVŠ, ŠSVS, AVOŠ, AK VŠ, AK

VOŠ, AV ČR, Rada VaV, UK, ČVUT,VŠCHT, MU,

MZLU, BCES, ACSA, JČU, VŠJAK (UJAK), VŠ

technická a ekonomická, Parlamentní a senátní výbor pro

vzdělávání, vědu a kulturu, ČMKOS, …


Hlavní doporučení: vzdělávání;

Systém terc. vzděl ČR (vyznačující se zejm. vysokou

institucionální autonomií a financováním téměř

výhradně z veř. zdrojů) je vhodné modernizovat ve

smyslu:

 • Integrace VOŠ s dostatečnou instit. kapacitou do VŠ sektoru pomocí transformace na profesní VŠ instituty (realizace profesních Bc. programů)

 • Reforma stávajících mechanismů zajišťování kvality vč. podpory vnitřního hodnocení, podpora syst. diverzifikace, změny výběru a složení AK VŠ, zrušení AK VOŠ …


 • Přehodnocení kariérního řádu: PhD. standard, Doc., Prof. „na dobu určitou“ – vázány na prac. kontrakt – za účelem vyšší orientace na Bc. stud. progr., eliminace fenoménu „létajících profesorů“

 • Reforma řízení: mnohem vyšší participace externích zájm. skupin a jejich zapojení do voleb vedení VŠ a fakult (rektor, děkani), jim vyšší exekutivní pravomoci (Þ oslabení vlivu AS), rozšíření pravomocí Správní rady, RVŠ též zřídit komoru profesních zástupců

 • Zvýšení podílu soukromých zdrojů v terc. vzděl. zavedením školného a užší spoluprací s prům. a podnikatel. sférou


 • Zvýšení počtu prakticky zaměřených BC. absolventů s efektivním uplatněním na trhu práce

 • Implementace systému (dlouhodobého) monitorování uplatnění absolventů na trhu práce

 • Úprava systému financování VaV: redukce počtu poskytovatelů podpory, proporcionální zvýšení podílu účelové podpory (též v souvislosti s EU projekty), dopracování systému hodnocení výsledků VaV

 • Vytvoření koordinační jednotky VaV (vč. projektové podpory) na úrovni instituce a jejích součástí za účasti externích expertů apod.


Reakce (dle PPT prezentací z Národní efektivním uplatněním na trhu práce

konference, listopad 2006):

Reprezentace VŠ (RVŠ, ČKR): opatrná

MŠMT: kladnější

Experti, analytici: velmi kladná

Kolik doporučení OECD bude implementováno?

Můj odhad: Valná menšina


Více informací pro zájemce na: efektivním uplatněním na trhu práce

www.csvs.cz (sekce projekty)

www.oecd.org/document/9/0,2340,en_2649_34859749_35564105_1_1_1_1,00.html

Díky za pozornost


ad