Six Sigma - PowerPoint PPT Presentation

Six sigma
Download
1 / 29

  • 108 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Six Sigma. RNDr. Zdenek Kubíček Nemocnice Třinec. …bláznivý nápad? …módní výstřelek? …přejde to samo? Správná strategie pro kontrolu kvality !. Co je 6 sigma?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Six Sigma

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Six sigma

Six Sigma

RNDr. Zdenek Kubíček

Nemocnice Třinec


Co je 6 sigma

…bláznivý nápad?

…módní výstřelek?

…přejde to samo?

Správná strategie pro kontrolu kvality!

Co je 6 sigma?


6 sigma

termín firmy MOTOROLA, vyjadřující schopnost PROCESU způsobit DEFEKT pouze v 0,002 případech z milionu jednotek (DPM) je-li PROCES CENTROVÁN, nebo maximálně 3,4 defektů pro každou miliontou jednotku, je-li PROCES POSUNUT o 1,5 sigma na jednu stranu.

Termín „SIX SIGMA“ je synonymum pro „vynikající kvalitu“.

6 sigma


6 sigma management

je strukturovaný systém zavádějící poslední nestatistické a statistické postupy k řízení výrobního procesu a „příští generaci“ kontrolního systému

6 sigma management


V e o kontrole kvality

6 sigma je správná strategie kontroly kvality

OPSpec je správná technologie

dnes je správný čas

Vše o kontrole kvality


6 sigma v em m me v hodu

snadno identifikovatelný PROCES

zavedené charakteristiky procesu

- přesnost a bias

dobře definovaný postup sběru dat

předcházející zkušenost se statistikou při zpracování dat

6 sigma - v čem máme výhodu?


6 sigma co n m chyb

porozumění, jak definovat tolerační limity

znalosti k dosažení kvality 6 sigma

6 sigma - co nám chybí?


6 sigma a pr mysl

6 sigma a průmysl


Dv cesty k metrice sigma

Dvě cesty k metrice „sigma“


Cesta po t n defekt a jej skal

firma vyrobí 6 000 000 pneu

nehody v důsledku chybné pneu 2000

2000/ 6 000 000 =333 DPM

Závěr:

333 DPM je v 6-sigma metrice 3,5 tj. asi 5,0 sigma s posunem

Cesta počítání defektů a její úskalí


Cesta po t n defekt a jej skal1

zde je úskalím definice defektu a způsob jejího zjišťování (nehody)

procento vadných kusů lze zjistit pečlivou inspekcí a laboratorním testováním testováním

pak ale záleží na velikosti „výběrového souboru“

jistota v určení metriky sigma roste s rostoucím N

rostou ale i náklady na zjišťování

Cesta počítání defektů a její úskalí


P klad vy erp vaj c zji ov n defekt p 0 01

Příklad - „vyčerpávající“ zjišťování defektů p=0,01


P evod dpm na sigma metriku

Převod DPM na sigma metriku


6 sigma co p in nov ho

cíl 6 sigma jako definici „světové“ třídy kvality

metodiku pro hodnocení procesu na sigma metrice počítáním nebo odhadováním defektů

6 sigma - co přináší nového?


6 sigma proces centrov n

6 sigma - „proces centrován“


6 sigma proces posunut o 1 5 sigma

6 sigma - „proces posunut o 1,5 sigma“


Sigma metrika pro n vrh kontroly kvality

Sigma metrika pro návrh kontroly kvality


Cesta k tolera n mu intervalu

analytická kriteria výsledku (TEa)

PT kriteria

klinická kriteria výsledku Dint

kriteria na SDmax a Biasmax

individuální biologická variabilita

Cesta k toleračnímu intervalu


Poc troponin i

POC -Troponin I


Generace p stroj a kontroln ch proces v klinick chemii

přístroje jsou 4 - 5 generace

QC

1. Levey-Jennings grafy

2. Westgardovo multipravidlo

3. Indidualizovaný přístup k metodám

4. multi-stage QC

5. užití dat pacientů ke QC(AON)

Generace přístrojů a kontrolních procesů v klinické chemii


Po adovan p esnost z kriteri clia

Požadovaná přesnost z kriterií CLIA


Je kvalita drah

Cena „dobré“ kvality

cena zhodnocení

cena preventivní

cena „špatné“ kvality

cena externího selhání

cena interního selhání

Je kvalita drahá?


Vysok po adavky pt kvalitn automatizovan laborato

Vysoké požadavky PT, kvalitní automatizovaná laboratoř


Kvalita n vrhem zlep ov n m nebo kontrolou

výrobci - návrhem

laboratoř - kontrolou (N v sérii, volba QC pravidel)

jiné možnosti laboratoře (změna přístroje, metody, chemie)

zlepšování- pro oba s obtížemi a omezeními

Kvalita návrhem, zlepšováním nebo kontrolou?


N jak probl m

klíčová role velikosti tolerančního intervalu na metriku sigma

různé způsoby vytvoření požadavků kvality vede k různým výsledkům

Zvolený lineání model TEa= |bias| +z*s

Box a Luceńo :“všechny modely jsou špatné, ale některé mohou být užitečné“

Nějaký problém?


  • Login