kru enje vode u prirodi
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kruženje vode u prirodi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Kru enje vode u prirodi - PowerPoint PPT Presentation


 • 629 Views
 • Uploaded on

Kruženje vode u prirodi. Хидролошки циклус. Ветар. Кондензација. Падавине. Глечери. Транспирација. Испаравање. Испаравање. ОКЕАН. Подземне воде. Отицање. Језера. Агрегатна стања воде. Провођење топлоте (кондукција). Конвекција. Термал. У з објашњење ефекта испаравања.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kru enje vode u prirodi' - haruko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Хидролошки циклус

Ветар

Кондензација

Падавине

Глечери

Транспирација

Испаравање

Испаравање

ОКЕАН

Подземне воде

Отицање

Језера

slide8

Kruženje vode u prirodi

 • Faze u kruženju vode. Topljenje, isparavanje, kondenzacija, sublimacija. Latentna toplota.
 • Vodena para se u atmosferi transportuje molekularnom difuzijom i turbulentnim transportom (konvekcijom)
 • Za potrebe određivanja vodnog bilansa, isparavanje sa velikih površina se izračunava pomoću neke od empirijskih formula ili iz jednačine energetskog bilansa
 • Pritisak vodene pare. Ako se ovaj element izračuna, na osnovu njega mogu da se izračunaju i svi drugi elementi vlažnosti vazduha.
slide9

Kruženje vode u prirodi

Dnevni hod elemenata vlažnosti vazduha

 • Pritisak vodene pare – ima dva tipa
  • Iznad mora i okeana odgovara dnevnom hodu temperature vazduha. Maksimum se javlja oko 14 h, a minimum pred izlazak Sunca. Dešava se cele godine iznad vode, a zimi iznad kopna.
  • Leti iznad kopna u umerenim širinama ima dva maksimuma (u 09 h i 21 h) i dva minimuma (u 04 h i 15 h)
slide10

Kruženje vode u prirodi

Dnevni hod elemenata vlažnosti vazduha

 • Relativna vlažnost vazduha i temperatura
slide11

Kruženje vode u prirodi

Godišnji hod elemenata vlažnosti vazduha

 • Pritisak vodene pare – prati godišnji hod temperature vazduha
 • Relativna vlažnost vazduha – suprotan od godišnjeg hoda temperature
slide13

Kondenzacija vodene pare u atmosferi

Uslovi za kondenzaciju vodene pare u atmosferi (kad zasićen vazduh postaje prezasićen?):

 • kada Ta opada pri konstantnom pritisku pa= const.
 • kada je Ta = const., a pritisak pa raste
 • kada se pri pa= const. i Ta = const. Povećava količina vodene pare

Situacije u atmosferi pri kojima dolazi do kondenzacije vodene pare

 • dodir vlažnog vazduha sa hladnim telima (rashlađena Zemlja i predmeti na njoj)
 • gubljeje toplote usled radijacije (noćno hlađenje tla i naležućeg vazduha)
 • adijabatsko širenje vazduha i hlađenje do tačke rose
 • mešanje toplih i hladnih vazdušnih masa

Procesi koji dovode do kondenzacije vodene pare - (svi gore pobrojani) tj. svi procesi koji snižavaju temperaturu vlažnog vazduha

slide17

Magla

 • Magla nastajekondenzacijom vodene pare u prizemnom sloju vazduha koja dovodi do zamućenosti atmosfere i smanjenja vidljivosti na 1 km
 • Sastav magle
  • vodene kapljice na temperaturi većoj od 0 oC
  • prehlađene kapljice vode na temperaturi manjoj od 0 oC
  • ledeni kristali na temperaturi manjoj od -10 oC
 • Način postanka:
  • magle vazdušnih masa
  • frontalne magle
 • Vrste magli
  • radijacione
  • magle isparavanja
  • advektivne
  • gradske magle
  • čađevine
 • Advektivne magle nastaju pri vetru čija brzina nije veća od 10 m/s i koji nanosi topao i vlažan vazduh na hladnu površinu
 • Radijacione magle – pri hlađenju zemljine površine i vazduha koji na nju naleže dolazi do hlađenja vazduha do tačke rose. Vidljivost je 150-500 m, nastaje noću i u zoru, a nestaje 10-11 h
slide20

Oblaci

 • Oblaci su vidljivi produkti kondenzacije ili sublimacije vodene pare koji su nagomilani na nekoj visini
 • Iz njih se pojavljuju padavine i javljaju nepogode
 • Utiču na dotok kratkotalasnog i dugotalasnog zračenja na površinu Zemlje a time na vodni i energetski bilans
 • Veoma se razlikuju po izgledu,strukturi i mestu nastanka
slide21

Oblaci

 • Podela oblaka prema spoljašnjem izgledu:
  • gomilasti (kumulusi)
  • slojeviti (stratusi)
  • perjasto-pramenasti (cirusi)
  • slojevito-gomilasti (stratokumulusi)
 • Podela oblaka po mestu nastanka
  • visoki – cirusi, cirokumulusi, cirostratusi
  • oblaci srednjeg sloja - altokumulusi, altostratusi
  • niski – stratokumulusi, stratusi, nimbostratusi, kumulonimbusi
 • Podela oblaka po fizičkom sastavu (na osnovu konstitutivnih elemenata)
  • potpuni kristali u vidu iglica
  • potpuni kristali i skelet od suvog snega
  • kristalni skelet i sitne kapljice magle
  • sitne kapljice magle (poluprečnik manji od 0,05 mm)
  • sitne kapljice (poluprečnika od 0,05 do 0,5 mm)
  • kišne kapljice (poluprečnika od 0,5 do 5 mm)
slide22

Oblaci

visoki oblaci: cirusi, cirokumulusi, cirostratusi

slide23

Oblaci

oblaci srednjeg sloja - altokumulusi, altostratusi

slide24

Oblaci

niski – stratokumulusi, stratusi, nimbostratusi, kumulonimbusi

http://www.serbianmeteo.com/site/index.php?page=niski-oblaci

slide25

Oblaci

 • Kumulusi – konvektivni oblaci koji nastaju lokalnim uzdizanjem toplih delića vazduha u uslovno nestabilnoj atmosferi
 • Kumulonimbusi – nastaju iz velikih i snažno razvijenih kumulusa stalnom evolucijom, tj. stalnim konvektivnim kretanjem. Ova konvektivna kretanja su posledica velike labilnosti u atmosferi koja je izazvana naglim opadanjem temperature vazduha u donjim slojevima atmosfere.
 • Stratusinastaju usled
  • radijacije vazdušnih masa
  • mešanja toplog i hladnog vazduha na donjoj granici inverzionog sloja
  • uzdizanja sloja magle usled zagrevanja zemljine površine ili povećanja brzine vetra
 • Stratusi i stratokumulusi su najpogodniji za delovanje u cilju izazivanja veštačkih padavina
ad