บริษัท ธ. พุทธรักษา จำกัด
Download
1 / 27

บริษัท ธ. พุทธรักษา จำกัด - PowerPoint PPT Presentation


 • 245 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

บริษัท ธ. พุทธรักษา จำกัด. “คุณธรรมนำพาณิชย์”. รางวัลธรร มาภิ บาลดีเด่น แห่งปี 2556. Office Location. 90/38 อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-636-6001-2 แฟกซ์ 02-636-6003 www.tbuddharaksa.com E-mail : tbuddharaksa@yahoo.com.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

บริษัท ธ. พุทธรักษา จำกัด

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2330502

บริษัท ธ. พุทธรักษา จำกัด

“คุณธรรมนำพาณิชย์”


2330502

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2556


2330502

Office Location

90/38 อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

โทร. 02-636-6001-2 แฟกซ์ 02-636-6003

www.tbuddharaksa.com E-mail : tbuddharaksa@yahoo.com


2330502

Overall Operation

We sell the Tinplate and Tinfree Steel in type of Coil and Sheet which import from Japan, Korea, and China.


2330502

Manufacuturer

1. Import Section

Japan

 • NIPPON STEEL

 • TOYOKOHAN

Korea

 • DONGBU

 • TCC STEEL

 • SHIN HWA SILUP

China

1. JIANGYIN COMAT METAL PRODUCT

2. ZYPOSCO

2. Local Section

SIAM TINPLATE


2330502

NIPPON STEEL


2330502

TOYO KOHAN


2330502

DONGBU


2330502

TCC STEEL


2330502

JIANGYIN COMAT METAL PRODUCT


2330502

SIAM TINPLATE

ด้านการบริหาร

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย


2330502

กลุ่มของผลิตภัณฑ์

 • ภาชนะบรรจุอาหาร ผลไม้บรรจุกระป๋อง, ผักบรรจุกระป๋อง, คุกกี้, ขนมขบเคี้ยว, ถาดขนม

 • ภาชนะบรรจุสารเคมีกาว, สีสเปรย์, สีน้ำมัน, ครีม, ยาขัด, ทินเนอร์, สารเคมี

 • ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ และยานยนต์ถ่านไฟฉาย, ปะเก็นลูกสูบ, ไส้กรองน้ำมันเครื่อง

 • เครื่องใช้ไฟฟ้ากระติกน้ำร้อน, กะทะไฟฟ้า, หม้อหุงข้าว

 • อุปกรณ์สำนักงาน และอื่นๆลวดเย็บกระดาษ, ไส้แฟ้ม, กล่องดินสอ, กระปุกออมสิน, กระป๋องแป้งกล่องกระดาษทิชชู่, กล่องของขวัญ


2330502

End Product

 • Food CanDry fruit can, Vegetable can, Cookie can, Snack can

 • ChemicalGlue, Color spray, Oil Color, Cream, Thinner

 • Electronic Part and VehicleDry Battery, gasket

 • Electric Appliance and EquipmentBoiler, Cooker

 • Office Supply and OthersStaple, Pencil Box, Piggy Box, Gift Box, Tisse Box


2330502

1. ภาชนะบรรจุอาหาร


2330502

2. ภาชนะบรรจุสี น้ำมัน กาว ครีม สารเคมี


2330502

3. ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ และยานยนต์


2330502

4. เครื่องใข้ไฟฟ้า


2330502

5. อื่นๆ


2330502

หลักเกณฑ์ในการบริหารงาน

ซื่อสัตย์จริงใจและยุติธรรม

1. ต่อลูกค้า

1.1 บริหารต้นทุนสินค้าคุณภาพดีในราคาต่ำ

เปิดโอกาสให้ลูกค้ารายเล็กสามารถแข่งขันกับรายอื่นได้

1.2 เยี่ยมเยียนดูแลเอาใจใส่ ให้คำปรึกษา

1.3 แก้ไขปัญหาฉับไว

1.4 สินค้าคุณภาพดี และบริการจัดส่งตรงตามกำหนดเวลา

1.5 แนะนำคุณสมบัติของวัตถุดิบ ให้เหมาะกับงานของลูกค้า

1.6 ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการสร้างเครือข่าย CAN CLUSTER


2330502

2. ต่อคู่ค้า

2.1 รักษาคำมั่นสัญญาต่อกัน

2.2 สร้างสัมพันธ์ที่ดี มีการส่งเสริมธุรกิจซึ่งกันและกัน

2.3 ร่วมกันแก้ปัญหา

2.4 ชำระเงินตรงตามเงื่อนไข

3. ต่อองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง

3.1 ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลตามที่ร้องขอ

3.2 ชำระภาษีถูกต้องและตรงตามกำหนด

3.3 ไม่ส่งเสริมการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ


2330502

4. ต่อสถาบันการเงิน

4.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อสถาบันการเงิน

4.2 รักษาและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด

4.3 สร้างสัมพันธ์ที่ดี มีการส่งเสริมธุรกิจซึ่งกันและกัน

5. ต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม

5.1 ไม่ค้าขายสิ่งที่ทำให้สังคมเสื่อมโทรม

5.2 สินค้าที่ขายต้องไม่มีส่วนทำลายสิ่งแวดล้อม

5.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5.4 ส่งเสริมให้บุคลากรมีศีลธรรม จริยธรรม

5.5 ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด


2330502

6. ต่อพนักงาน

6.1 ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

6.2 ดูแลความเป็นอยู่ เช่นจัดสวัสดิการที่ดีให้พนักงาน

6.3 ส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้พนักงาน

7. ต่อผู้ถือหุ้น

7.1 มีความโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้ถือหุ้น

7.2 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าผลประโยชน์จากการ

ลงทุนในตลาดเงินฝาก


ad
 • Login