Organisation - PowerPoint PPT Presentation

Allt om Lions
Download
1 / 41

 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Allt om Lions. Historik. Organisation. Service. HISTORISKA HÖJDPUNKTER. Lions Clubs International . 1917. Melvin Jones grundar Association of Lions Clubs. "Du kan inte komma särskilt långt innan du börjar att göra något för någon annan."

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Organisation

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Organisation 5446202

Allt om Lions

Historik

Organisation

Service


Historiska h jdpunkter

HISTORISKA HÖJDPUNKTER

Lions Clubs International 


Organisation 5446202

1917

Melvin Jones grundar Association of

Lions Clubs


Organisation 5446202

"Du kan inte komma särskilt långt innan du börjar att göra något för någon annan."

- Melvin Jones


Organisation 5446202

1920

Den första klubben i Kanada bildas


Organisation 5446202

1925

Lions blir "de blindas riddare i kampen mot mörkret."


Organisation 5446202

1930

Vita käppar introduceras som en symbol för blinda


Organisation 5446202

1954

"Vi tjäna"

inrättas som officiellt motto för LCI


Organisation 5446202

1957

Den första leoklubben bildas i Pennsylvania i USA


Organisation 5446202

1968

Lions Clubs

International Foundation

bildas


Organisation 5446202

1973

Melvin Jones Fellowship instiftas


Organisation 5446202

1987

Kvinnor blir LIONMEDLEMMAR


Organisation 5446202

1989

Första internationella

fredsaffisch-tävlingen

Vinnare 1989


Organisation 5446202

2005

Kampanj SightFirst II

lanseras


Organisation 5446202

2008

Lions i Kina

ger stöd efter jordbävning


Organisation 5446202

2010

Lions tillhandahåller

jordbävningshjälp i Haiti


Organisation

ORGANISATION

 • Medlem

 • Klubb

 • Zon

 • Region

 • Distrikt

 • Multipeldistrikt

 • Internationell styrelse

 • Internationellt huvudkontor


Organisation 5446202

ORGANISATION

Medlem


Organisation 5446202

ORGANISATION

Klubbar


Organisation 5446202

Klubbstruktur

 • Klubbpresident

 • Närmast föregående president

 • Vice presidenter

 • Sekreterare/kassör

 • Medlemskapsdirektor

 • Andra valda styrelseledamöter

 • Klubbmästare

 • Tail twister


Klubbpresident

KLUBBPRESIDENT

Ansvarsuppgifter

 • Klubbens verkställande tjänsteman

 • Kallar till klubb- och styrelsemöten

 • Leder klubbmöten

 • Utser fasta och särskilda kommittéer

 • Aktiv medlem i distriktsguvernörens rådgivande kommitté


Klubbpresident1

KLUBBPRESIDENT

Utmaningar

 • Leda effektiva och trevliga möten

 • Se till att medlemmarna är engagerade

 • Inspirera medlemmarna att uppnå högsta prestationsnivå


Organisation 5446202

ORGANISATION

Zon


Organisation 5446202

ORGANISATION

Region


Organisation 5446202

ORGANISATION

Distrikt


Distriktsstruktur

DISTRIKTSSTRUKTUR

 • Distriktsguvernör

 • Närmast föregående distriktsguvernör

 • Första vice distriktsguvernör

 • Andra vice distriktsguvernör

 • Distriktets sekreterare/kassör

 • Region-/zonordförande

 • Distriktets kommittéordförande


Distriktsguvern r

DISTRIKTSGUVERNÖR

Ansvarsuppgifter

 • Administration av medlemstillväxt och nyklubbildning

 • Uppmuntra ledarskapsutveckling inom klubb/distrikt

 • Skydda organisationens registrerade varumärken

 • Uppmuntra LCIF och serviceaktiviteter för LCI

 • Vara ordförande för distriktsrådet, distriktsmöten och andra möten i distriktet


Organisation 5446202

DISTRIKTSGUVERNÖR

Ansvarsuppgifter (forts.)

 • Säkerställa att klubbarna drivs i enlighet med stadgar och arbetsordning

 • Övervaka klubbars inbetalningar och distriktets ekonomi

 • Sprida god stämning i klubbarna

 • Handleda distriktsrådets medlemmar/

  adjungerade medlemmar

 • Utföra uppgifter på uppdrag av den internationella styrelsen, handboken för distriktsguvernörens team etc.


Organisation 5446202

Första vice distriktsguvernör

 • Utföra uppgifter på uppdrag av distrikts-guvernören och den internationella styrelsen

 • Leda möten i distriktsguvernörens frånvaro

 • Besöka klubbar som representant för distriktsguvernören

 • Säkerställa att klubbar är aktiva och starka

 • Hjälpa distriktskommittéer med strategiska planer och målformulering


Organisation 5446202

Andra vice distriktsguvernör

 • Utföra uppgifter på uppdrag av distrikts-guvernören och den internationella styrelsen

 • Leda möten vid distriktsguvernörens eller första vice distriktsguvernörens frånvaro

 • Hjälpa distriktsguvernören och första vice distriktsguvernören med budgetplanering

 • Besöka klubbar som representant för distriktsguvernören

 • Hjälpa distriktskommittéer med strategiska planer och målformulering

 • Granska klubbars hälsa och status


Organisation 5446202

ORGANISATION

Multipel-

distrikt


Organisation 5446202

ORGANISATION

Internationell

styrelse


Internationella styrelsen

INTERNATIONELLA STYRELSEN

 • President

 • Närmast föregående president

 • Första vice president

 • Andra vice president

 • Internationella direktorer

 • Adjungerade styrelsemedlemmar

 • Administrativa tjänstemän: Verkställande direktor, kassör och sekreterare


Organisation 5446202

Konstitutionella områden

USA, tillhörande områden, Bermuda och Bahamas

Kanada

Sydamerika, Centralamerika, Mexiko och öar i Karibiska havet


Organisation 5446202

Indien, Södra Asien, Afrika och Mellanöstern

Australien, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Indonesien och öar i södra Stilla havet

Europa

Orienten och sydöstra Asien


Organisation 5446202

ORGANISATION

Internationellt

huvudkontor


Organisation 5446202

LIONS

INTERNATIONELLA

HUVUDKONTOR

KLUBBREKVISITA/ DISTRIBUTION

KONGRESS

EXTENSION OCH MEDLEMSKAP

DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION

INFORMATIONS-TEKNIK

FINANSER

SERVICE-

AKTIVITETER

LCIF

LEDARSKAP

PR OCH KOMMUNIKATION

JURIDIK


Organisation 5446202

Vi tjäna


Organisation 5446202

Antagna serviceprogram


Organisation 5446202

Hälsa och friskvård

Miljöservice

Samhälls-service

Katastrof-beredskap och insatser

Lions tillfällen för ungdom

Internationella relationer

Lions service för barn


Organisation 5446202

Allt om Lions

Historik

Organisation

Service


 • Login