Allt om Lions
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 41

Organisation PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Allt om Lions. Historik. Organisation. Service. HISTORISKA HÖJDPUNKTER. Lions Clubs International . 1917. Melvin Jones grundar Association of Lions Clubs. "Du kan inte komma särskilt långt innan du börjar att göra något för någon annan."

Download Presentation

Organisation

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Allt om Lions

Historik

Organisation

Service


HISTORISKA HÖJDPUNKTER

Lions Clubs International 


1917

Melvin Jones grundar Association of

Lions Clubs


"Du kan inte komma särskilt långt innan du börjar att göra något för någon annan."

- Melvin Jones


1920

Den första klubben i Kanada bildas


1925

Lions blir "de blindas riddare i kampen mot mörkret."


1930

Vita käppar introduceras som en symbol för blinda


1954

"Vi tjäna"

inrättas som officiellt motto för LCI


1957

Den första leoklubben bildas i Pennsylvania i USA


1968

Lions Clubs

International Foundation

bildas


1973

Melvin Jones Fellowship instiftas


1987

Kvinnor blir LIONMEDLEMMAR


1989

Första internationella

fredsaffisch-tävlingen

Vinnare 1989


2005

Kampanj SightFirst II

lanseras


2008

Lions i Kina

ger stöd efter jordbävning


2010

Lions tillhandahåller

jordbävningshjälp i Haiti


ORGANISATION

 • Medlem

 • Klubb

 • Zon

 • Region

 • Distrikt

 • Multipeldistrikt

 • Internationell styrelse

 • Internationellt huvudkontor


ORGANISATION

Medlem


ORGANISATION

Klubbar


Klubbstruktur

 • Klubbpresident

 • Närmast föregående president

 • Vice presidenter

 • Sekreterare/kassör

 • Medlemskapsdirektor

 • Andra valda styrelseledamöter

 • Klubbmästare

 • Tail twister


KLUBBPRESIDENT

Ansvarsuppgifter

 • Klubbens verkställande tjänsteman

 • Kallar till klubb- och styrelsemöten

 • Leder klubbmöten

 • Utser fasta och särskilda kommittéer

 • Aktiv medlem i distriktsguvernörens rådgivande kommitté


KLUBBPRESIDENT

Utmaningar

 • Leda effektiva och trevliga möten

 • Se till att medlemmarna är engagerade

 • Inspirera medlemmarna att uppnå högsta prestationsnivå


ORGANISATION

Zon


ORGANISATION

Region


ORGANISATION

Distrikt


DISTRIKTSSTRUKTUR

 • Distriktsguvernör

 • Närmast föregående distriktsguvernör

 • Första vice distriktsguvernör

 • Andra vice distriktsguvernör

 • Distriktets sekreterare/kassör

 • Region-/zonordförande

 • Distriktets kommittéordförande


DISTRIKTSGUVERNÖR

Ansvarsuppgifter

 • Administration av medlemstillväxt och nyklubbildning

 • Uppmuntra ledarskapsutveckling inom klubb/distrikt

 • Skydda organisationens registrerade varumärken

 • Uppmuntra LCIF och serviceaktiviteter för LCI

 • Vara ordförande för distriktsrådet, distriktsmöten och andra möten i distriktet


DISTRIKTSGUVERNÖR

Ansvarsuppgifter (forts.)

 • Säkerställa att klubbarna drivs i enlighet med stadgar och arbetsordning

 • Övervaka klubbars inbetalningar och distriktets ekonomi

 • Sprida god stämning i klubbarna

 • Handleda distriktsrådets medlemmar/

  adjungerade medlemmar

 • Utföra uppgifter på uppdrag av den internationella styrelsen, handboken för distriktsguvernörens team etc.


Första vice distriktsguvernör

 • Utföra uppgifter på uppdrag av distrikts-guvernören och den internationella styrelsen

 • Leda möten i distriktsguvernörens frånvaro

 • Besöka klubbar som representant för distriktsguvernören

 • Säkerställa att klubbar är aktiva och starka

 • Hjälpa distriktskommittéer med strategiska planer och målformulering


Andra vice distriktsguvernör

 • Utföra uppgifter på uppdrag av distrikts-guvernören och den internationella styrelsen

 • Leda möten vid distriktsguvernörens eller första vice distriktsguvernörens frånvaro

 • Hjälpa distriktsguvernören och första vice distriktsguvernören med budgetplanering

 • Besöka klubbar som representant för distriktsguvernören

 • Hjälpa distriktskommittéer med strategiska planer och målformulering

 • Granska klubbars hälsa och status


ORGANISATION

Multipel-

distrikt


ORGANISATION

Internationell

styrelse


INTERNATIONELLA STYRELSEN

 • President

 • Närmast föregående president

 • Första vice president

 • Andra vice president

 • Internationella direktorer

 • Adjungerade styrelsemedlemmar

 • Administrativa tjänstemän: Verkställande direktor, kassör och sekreterare


Konstitutionella områden

USA, tillhörande områden, Bermuda och Bahamas

Kanada

Sydamerika, Centralamerika, Mexiko och öar i Karibiska havet


Indien, Södra Asien, Afrika och Mellanöstern

Australien, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Indonesien och öar i södra Stilla havet

Europa

Orienten och sydöstra Asien


ORGANISATION

Internationellt

huvudkontor


LIONS

INTERNATIONELLA

HUVUDKONTOR

KLUBBREKVISITA/ DISTRIBUTION

KONGRESS

EXTENSION OCH MEDLEMSKAP

DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION

INFORMATIONS-TEKNIK

FINANSER

SERVICE-

AKTIVITETER

LCIF

LEDARSKAP

PR OCH KOMMUNIKATION

JURIDIK


Vi tjäna


Antagna serviceprogram


Hälsa och friskvård

Miljöservice

Samhälls-service

Katastrof-beredskap och insatser

Lions tillfällen för ungdom

Internationella relationer

Lions service för barn


Allt om Lions

Historik

Organisation

Service


 • Login