Download

Cuvinte mono semantice şi polisemantice


Advertisement
/ 36 []
Download Presentation
Comments
haruki
From:
|  
(1100) |   (0) |   (0)
Views: 286 | Added:
Rate Presentation: 1 0
Description:
Cuvinte mono semantice şi polisemantice. Raportând forma cuvântului la conţinutul său, putem deosebi două categorii de cuvinte: Unele cuvinte denumesc obiecte, fiinţe, fenomen, stări, acţiuni, însuşiri, înlocuiesc alte cuvinte – adică au un sens lexical – cuvinte noţionale;
Cuvinte mono semantice şi polisemantice

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cuvinte mono semantice i polisemanticeSlide 1

Cuvinte monosemantice şi polisemantice

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 2

Raportând forma cuvântului la conţinutul său, putem deosebi două categorii de cuvinte:

 • Unele cuvinte denumesc obiecte, fiinţe, fenomen, stări, acţiuni, însuşiri, înlocuiesc alte cuvinte – adică au un sens lexical – cuvinte noţionale;

 • Altele au doar rol de instrumente gramaticale, sunt lipsite de sensuri lexicale- cuvinte relaţionale, cum sunt prepoziţiile şi conjuncţiile.

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 3

Cuvintele noţionale pot fi:

 • Monosemantice;

 • Polisemantice.

 • Monosemantice- au doar un singur sens; sunt cuvintele (neologismele) împrumutate recent şi fac parte dintr-un domeniu ştiinţific sau tehnic.

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 4

Exemple de cuvinte monosemantice:axiomă, aselenizare, biolog, bisturiu, calciu, carburator, centrifug, dializă, galvanizare, infarct, neon, periscop, radio, teoremă, vacuum, etc.

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 5

b. Polisemantice:

Sunt cuvintele care au mai multe sensuri.

Sunt cuvinte vechi în limbă şi au ajuns la bogăţia de sensuri datorită utilizării lor în contexte variate.

Exemplu:

Ochi:1. organ al văzului; 2. fiecare dintre spaţiile libere ale unei ferestre; 3. porţiune de teren: ochi de pădure; 4. întindere de apă: ochi de apă; 5. orificiu al maşinii de gătit; 6. particulă rotundă de grăsime care pluteşte pe un lichid; 7. tub electronic: ochi magic; 8. specialitate culinară preparată din ouă.

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 6

Concluzie:

Cuvintele polisemantice au mai multe sensuri, dar în cursul vorbirii, când sunt folosite în diferite contexte, ele au un singur sens. Dintre aceste sensuri:

 • Unul este sens de bază (sens primar) – este sensul cel mai vechi şi apare spontan în mintea vorbitorilor (ascultătorilor);

 • Celelalte sensuri, care s-au dezvoltat pe parcurs, se numesc sensuri secundare.

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 7

După criteriul stilistic:

 • Sens propriu – care denumeşte în mod direct obiectul, fenomenul, fiinţa sau acţiunea din realitate;

 • Sens figurat – care nu denumeşte, ci atribuie anumite însuşiri prin raportare la alte obiecte, fiinţe sau fenomene.

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 8

De exemplu:

Cerc (cuvânt foarte vechi) are sensul propriu: figură geometrică plană alcătuită din mulţimea punctelor aflate la distanţă egală de un punct fix.

Sensuri figurate:

1. Nume dat unor obiecte în formă de linie circulară: Copiii se joacă cu cercul.

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 9

2. Disc gradat: Cercul busolei s-a defectat.

3. Grup de oameni legaţi prin interese comune: S-a dezmembrat cercul de prieteni.Cercul ştiinţific a ţinut o şedinţă.

Masă – sens propriu: mobilă;

Sensuri figurate:

 • Am pus masa.- am pus pe masă obiectele necesare servirii mâncării;

 • Masa a fost gustoasă.- mâncarea a fost gustoasă.

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 10

Datorită sensului figurat al cuvintelor se nasc figurile de stil. De exemplu:

Am auzit o explozie.- sens propriu;

Vestea că mergem în excursie a declanşat o explozie de bucurie. – sens figurat:

Soba este caldă. – sens propriu;

Ea are o privire caldă. – sens figurat;

Apa curge domol. – sens propriu;

Răspunsurile curgeau unul după altul. – sen figurat.

Ionel s-a lovit la gură. – sens propriu;

A ajuns de gura satului. – sens figurat.

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 11

Sinonimele

Sinonimele sunt acele cuvinte care au forme deosebite, dar sensuri identice sau apropiate.

În funcţie de posibilitatea de înlocuire a unor cuvinte cu altele, sinonimele pot fi:

 • Perfecte (totale)- ale căror sensuri sunt identice, deci un cuvânt poate fi înlocuit cu altul;

 • Parţiale – ale căror sensuri sunt doar apropiate, deci un cuvânt nu poate fi înlocuit cu altul;

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 12

Exemple pentru sinonimie parţială:

Casă – imobil, locuinţă, domiciliu, cămin, clădire, etc. În propoziţia: El locuieşte într-un imobil cu zece etaje, cuvântul imobil nu poate fi înlocuit cu domiciliu, cămin locuinţă, dar poate fi înlocuit cu clădire, casă.

Familie – neam, dinastie;

Se poate spune: Ion are a familie numeroasă, dar nu putem spune că “Ion are o dinastie (un neam) mare. În schimb, cuvântul dinastie din propoziţia “Dinastia Muşatinilor a domnit în Moldova” putem spune “Familia (neamul) Muşatinilor a domnit în Moldova”.

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 13

Clasificarea sinonimelor

După aria geografică, originea şi domeniile în care sunt folosite, sinonimele pot fi:

 • Sinonime arhaice - acele cuvinte vechi care au fost înlocuite cu termeni noi:

  Polcovnic- colonel, gâdea – călău, satâr- paloş- sabie,domn- voievod- rege; etc.

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 14

 • Sinonime regionale – sunt cuvintele folosite pe o zonă geografică restrânsă a ţării:

  picioci, barabule, crumpi – cartofi,

  paradaisă – roşie, piparcă – ardei, şpais – cămară, ştrimf –ciorapi, brişcă – briceag, clisă – slănină, gace – chiloţi, izmene, horincă, pălincă – ţuică, poţoc – şobolan, prunc – copil, laviţă – bancă de şezut;

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 15

 • Sinonime populare – sunt cuvintele folosite în toate graiurile româneşti, deci cu o arie mai largă decât regionalismele:berechet – abundenţă, beteag – bolnav, a se bizui – a se baza, bârlog – vizuină, gureş – vorbăreţ, mârţoagă – cal slab, etc.

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 16

 • Sinonime neologice- cuvintele noi care înlocuiesc cuvintele vechi: a abandona – a părăsi, a acuza – a învinui, conspiraţie – uneltire, a flata – a linguşi, impertinent, arogant – neobrăzat, obraznic, nociv – dăunător, oscilant – nehotărât, penitenciar – închisoare.

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 17

 • Sinonime argotice – cuvinte folosite de o anumită categorie socială: bulău, universitate, pârnaie, răcoare – închisoare, a ciordi, a şmangli, a umfla – a fura,

  biştari, lovele – bani, avariat – accidentat, a avea stofă – a avea talent, boşorog – bătrân, bostan – cap, bucătar-şef – şeful unui laborator clandestin de preparare a drogurilor, bucăţică bună – femeie atrăgătoare, de moralitate îndoielnică,etc.

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 18

Omonimele

Omonimele sunt cuvintele cu aceeaşi formă, cu aceeaşi pronunţie, dar cu un înţeles diferit.

Omonimele pot fi:

 • Totale;

 • Parţiale;

 • Lexico-gramaticale.

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 19

 • Totale – cele două cuvinte omonime sunt identice din punct de vedere formal în întreaga lor paradigmă. De exemplu:

  lac1 (baltă)şi lac2(de unghii) au aceeaşi formă de plural: lacuri;

  cursă1(alergare) şi cursă2(capcană) au aceeaşi forma de plural: curse.

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 20

b. Parţiale– cele două cuvinte omonime au forme identice numai la anumite paradigme ale lor. De exemplu:

masă1 (mobilă) şi masă2 (mulţime) au pluralele diferite: mese – mase;

bandă1(grup de răufăcători) şi bandă2 (fâşie îngustă) au pluralele diferite: bande – benzi.

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 21

c. Lexico-gramaticale- forme identice din paradigmaunor părţi de vorbire cu totul diferite. De exemplu:

cer1(substantiv) şi cer2 (pers.I, sing, ind. de la verbul a cere;

sare1 (de bucătărie) şi sare2 (pers.III, sing., ind, de la verbul a sări;

poartă1 (loc de intrare) şi poartă2(pers.III, sing.,ind. de la verbul a purta, etc.

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 22

Exemple de omonime: gol-gol, golf-golf, nouă-nouă, palat-palat, liliac-liliac, broască-broască, mare-mare, milă-milă, pompă-pompă, pol-pol, rachetă-rachetă, recrea-recrea, râs-râs, sol-sol-sol, tablă-tablă, testa-testa, toc-toc-toc, etc.

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 23

Paronimele

Paronimele sunt cuvinte asemănătoare ca formă, dar diferite ca sens.

Majoritatea paronimelor sunt neologisme, ele se găsesc în limbile originale tot cu statut de paronime.

Confuzia paronimică este o greşeală de limbă care se realizează:

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 24

 • Ori prin substituire reciprocă între cele două cuvinte, ori

 • Prin cunoaşterea doar a unui cuvânt.

  Exemple de paronime: adapta – adopta, amputaţie – imputaţie, apoziţie – opoziţie, apropria – apropia, arbitral – arbitrar, atlas – atlaz, carbonier – carbonifer, cazon – gazon, companie – campanie,

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 25

comunitate – comuniune, concilia – consilia, deferenţă – diferenţă, dependenţă – dependinţă, depoziţie – dispoziţie,degusta – dezgusta, echitate – echitaţie, emigrant – imigrant, eminent – iminent, emite-omite, eroare – oroare, evoca-invoca, familial-familiar, ferigă-verigă, flagrant-fragrant, floral-florar, glacial-glaciar, investi-învesti,

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 26

libret-livret, literar-literal, maestru-maistru, mortal-mortar, monah-monarh, numerar-numeral, ordinal-ordinar, original-originar, temporal-temporar, orgie-urgie, permisie-permisiune, petrolier-petrolifer, solidar-solitar, stalactite-stalagmite, stoc-stog, etc.

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 27

Antonimele

Antonimele sunt acele cuvinte care au forme deosebite şi sensuri opuse.

Exemple de antonime:

abstract-concret, acord-divergenţă, avere-sărăcie, bucurie-supărare, cald-frig, celebru-necunoscut, a coborî – aurca, a defăima – a lăuda, dincolo – dincoace,

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 28

duşman – prieten, exterior – interior, fluid – solid, a goli – a umple, inocent – vinovat, izbândă – eşec, laşitate – curaj, major – minor, negru – alb, noapte – zi, ordine – anarhie, a pleca – a veni, a vorbi – a tăcea, sus – jos, aici – acolo, vesel – trist, etc.

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 29

Antonimele pot fi derivate prin prefixe în felul următor:

 • Ambele cuvinte sunt derivate cu prefixe: a se îmbrăca – a se dezbrăca, a se încălţa – a se descălţa, a încurca – a descurca, a confirma – a infirma, antebelic-postbelic, a include-a exclude, subdezvoltat – supradezvoltat, a înşuruba – a deşuruba, etc.

 • Numai unul dintre cuvinte este derivat cu prefix: cunoscut – necunoscut, politic – apolitic, normal – anormal, corect – incorect, acceptabil – inacceptabil,

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 30

certitudine – incertitudine, războinic – antirăzboinic, aerian – antiaerian, argument – contraargument, indicat – contraindicat, suportabil – insuportabil, moral – imoral, cinstit – necinstit, organic – anorganic, a robi – a dezrobi, etc.

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 31

Pleonasmul

Pleonasmul este o greşeală de exprimare care se datorează:

 • Apariţiei unor sinonime în aceeaşi structură: firesc şi natural, concomitent şi simultan, manierat şi binecrescut, prolog introductiv, etc;

 • Apariţiei unor cuvinte înrudite semantic: cobai de experienţă, divertisment plăcut, ereditate moştenită, etc.,

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 32

 • Determinanţilor inutili: a convieţui împreună, a preambala dinainte, a reveni din nou, etc.,

 • Compuselor prin prefixoide: nevralgie dureroasă, microinterviu scurt, ortografie corectă, paleoslava veche, etc.

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 33

Cele mai frecvente structuri pleonastice sunt: a abrevia pe scurt, abundenţă mare, amploare mare, a anexa alături, anost şi plictisitor, a anticipa dinainte, atracţie ispititoare, a avansa înainte, aversă de ploaie, babă bătrână, bancnotă de hârtie, băştinaş autohton, biografia vieţii, cadenţă ritmică, catastrofă tragică, câştig profitabil,

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 34

circa aproximativ, a coabita împreună, a coborî jos, concesiv şi îngăduitor, concluzie finală, consens unanim, dar însă, definitiv şi irevocabil, a deshuma din pământ, diurnă zilnică, efemer şi trecător, epilog final, etnogeneza unui popor, exemplu pilduitor, firesc şi natural, folclor popular, happy-end fericit, intemperiile vremii, a întoarce înapoi, jurnal cotidian,

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 35

laitmotiv repetat, leac tămăduitor, limonadă de lămâie, mujdei de usturoi, a nota în scris, a numerota cu cifre, omletă de ouă, omniprezent pretutindeni, onest şi cinstit, oranjadă de portocală, ortoepie corectă, ortografie corectă, pantă înclinată, pamflet satiric, picnic în aer liber, polemică contradictorie, precocitate prematură, a reaminti din nou, reclamă publicitară,

Cuvinte monosemantice si polisemanticeSlide 36

retribuţie salarială, savant erudit, sortiment variat, a surveni pe neaşteptate, unanimitate totală, a urca sus, utopie irealizabilă, vacarm asurzitor, varietate diversă, vastitate imensă, vedetă celebră, vestigiu din trecut, zbor aerian, etc.


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro