Kalbin vairov ir daugiakalbyst praktikoje
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Kalbinė įvairovė ir daugiakalbystė praktikoje PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kalbinė įvairovė ir daugiakalbystė praktikoje. Vilma Ba čkiūtė Vilma.Backiute @britishcouncil.lt. Kalbų vertė. Ekonominė Socialinė Kultūrinė ???. Ekonominė kalbų vertė. Ekonominės vertės skaičiavimai remiasi žmonių pasirinkimu.  Ekonomistai linkę manyti, kad

Download Presentation

Kalbinė įvairovė ir daugiakalbystė praktikoje

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kalbin vairov ir daugiakalbyst praktikoje

Kalbinė įvairovė ir daugiakalbystėpraktikoje

Vilma Bačkiūtė

Vilma.Backiute@britishcouncil.lt


Kalb vert

Kalbų vertė

 • Ekonominė

 • Socialinė

 • Kultūrinė

 • ???


Ekonomin kalb vert

Ekonominė kalbų vertė

Ekonominės vertės skaičiavimai remiasi žmonių pasirinkimu. 

Ekonomistai linkę manyti, kad

individualus žmonių pasirinkimas

yra geriausias naudos indikatorius.


Elan tyrimas 2007 kalb mok jimo ma ose ir vidutin se verslo mon se taka es ekonomikai

ELAN tyrimas, 2007Kalbų mokėjimo mažose ir vidutinėse verslo įmonėse įtaka ES ekonomikai

 • Prarandama 11% eksporto.

 • 46% įmonių planuoja plėsti eksportą naujose rinkose.

 • Vidutiniškai viena įmonė trijų metų laikotarpyje praranda €325,000.


Tyrimai jungtin je karalyst je

Tyrimai Jungtinėje Karalystėje

 • 74% darbdavių ieško darbuotojų, kurie moka kitas kalbas (be anglų k.).

 • 49% darbdavių netenkina absolventų kalbiniai įgūdžiai.

 • JK praranda rinkas Rusijoje ir Brazilijoje dėl kalbų nemokėjimo.


Altiniai

Šaltiniai:

 • www.languageswork.org.uk

 • ELAN Study, 2007, CILT

 • Talking World Class, 2005, CILT


Socialin kalb nauda

Socialinė kalbų nauda

Bendra kalbų mokėjimo kokybė Europoje prisideda prie strategijos 'Europa 2020' tikslų įgyvendinimo, kuriant intelektualią ir integruotą visuomenę.

Daugiakalbystė yra pagrindas, siekiant sėkmingai įgyvendinti programas “Youth on the Move” ir

“Agenda for New Skills and Jobs."


Kaip mums sekasi

Kaip mums sekasi?

Didelė dalis rinkos tenka

Lietuvos verslui, t.y. konkurentų,

nenaudai?

Socialinė atskirtis mažėja?

Lietuvos kultūra puikiai žinoma ir vertinama?


Kokie m s tikslai

Kokie mūsų tikslai?

Ekonominiai?

Socialiniai?

Kultūriniai?

Kiti?


Kalb industrija es institucijose

Kalbų industrijaES institucijose

 • €1.1mlrd. išleidžiama vertimams.

 • €26 mln veltui išleidžiama, užsakius, bet nenaudojant vertimo paslaugų.

 • Kalbų industrijų pelnas augs 10% kasmet ir iki 2015 m. pasieks €20 mlrd. vertę.


Kalb industrijos nauda

Kalbų industrijos nauda

Ekonominė,

dėl jos dydžio ir sėkmės, nepriklausomai nuo ekonominės krizės. Taip pat dėl perspektyvios ateities.

Strateginė,

dėl svarbos žmonių ir tautų identitetui ir kultūrai išlaikyti, nepriklausomai nuo globalizacijos.


Kalb industrijos nauda1

Kalbų industrijos nauda

Ir darbo rinkai,

ir kultūriniams mainams

reikia kalbų!


Kokie m s tikslai1

Kokie mūsų tikslai?

Suteikti vienodas galimybes visiems?

Sudaryti sąlygas kalbų industrijos

verslams?

Ugdyti toleranciją įvairovei?

Kiti?


Plurilingualism promotion plan a language policy for andalusian society

Plurilingualism Promotion PlanA language policy for Andalusian society

“Man is the enemy of all he ignores:

teach a language and you will prevent a war.

Spread a culture and

you will bring peoples together”

Naím Boutanos

www.juntadeandalucia.es/averroes/plurilinguismo/planing.pdf


Apsilankykite projekto svetain je

Apsilankykite projekto svetainėje:

www.language-rich.eu


 • Login