T rv ny a nemdoh nyz k v delm ben
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Törvény a nemdohányzók védelmében PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Törvény a nemdohányzók védelmében. Dr. Séri Péterné VMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Veszprém VMIOESZMI Külsővat, 2012.április 17. Mi indokolja a törvényi szabályozást?. A világon évente 3 millió ,

Download Presentation

Törvény a nemdohányzók védelmében

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T rv ny a nemdoh nyz k v delm ben

Törvény a nemdohányzók védelmében

Dr. Séri Péterné

VMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Veszprém

VMIOESZMI

Külsővat, 2012.április 17.


Mi indokolja a t rv nyi szab lyoz st

Mi indokolja a törvényi szabályozást?

 • A világon évente 3 millió ,

 • Magyarországon évente 30 ezer ember hal meg dohányzás miatt, mely több mint az alkohol, kábítószer, AIDS, más fertőző betegség, közúti baleset, gyíkosság és öngyilkosság miatt összesen meghaltak száma


T rv ny a nemdoh nyz k v delm ben

Ha a dohányzó fiatalok számának növekedését nem sikerül megállítani, az áldozatok száma 2025-re

a világon 10 millióra

Magyarországon 100.000-re emelkedhet

évente


A gyan s tott f st

A gyanúsított füst


1600 1700 as vek

1600-1700-as évek

 • „… az évekig tartó dohányzás megperzseli a tüdőt…”( Fang Yizhi kínai filozófus 1600)

 • „A szokás undorító a szemnek, gyűlöletes az orrnak, árt az agynak, veszélyes a tüdőre, és fekete, bűzös füstje leginkább a pokol iszonyú alvilági gőzeihez hasonlít.” (angliai I.Jakab)

 • „…ha a fiatalok túl sokat dohányoznak, akkor reszkető, bizonytalan lesz a kezűk, tántorgó a járásuk és elhamvadnak nemes testrészeik ( Boiseregard 1701.)

 • A tubákolás az orr rákos megbetegedését okozhatja (John Hill 1761)

 • A pipázás elősegíti az ajakrákot (Samuel Thomas von Sömmerring 1795)


Xx sz zad

XX. század

 • I. világháború után szaporodik a tüdőrákos megbetegedések száma

 • Németországban, Angliában, USA-ban vizsgálatokat indítanak a dohányzás és tüdőrák összefüggésének bizonyítására

 • 1962. Brit Királyi Orvos Társaság kijelentése:

  A DOHÁNYZÁS OKA A TÜDŐRÁKNAK!

 • 1965 - Angliában betiltják a cigarettareklámokat

 • 1981- Első nagy vizsgálat a tüdőrák és a passzív dohányzás összefüggésének bizonyítására


T rv ny a nemdoh nyz k v delm ben

A DOHÁNYZÁS KÖZVETLEN OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉSBE HOZHATÓ BIZONYOS BETEGSÉGEKKEL ÉS BETEGSÉGCSOPORTOK MEGJELENÉSÉVEL, KIALAKULÁSUK GYAKORISÁGÁVAL!


Tilt rendelkez sek

Tiltó rendelkezések

 • Inkvizíció : istenkáromlás - börtönnel bünteti

 • I. Jakab: vallási okokra hivatkozva rendeletet alkot ellene

 • Apafi Mihály erdélyi fejedelem nikotinmérgezése után törvényben tiltja meg a dohányzást/1681./

 • Szász fejedelemségekben, Bajorországban tiltják

 • 1639-ben Konstantinápolyban tűzeset miatt halálbüntetést szabnak ki dohányzókra

 • Mihály és Alekszej orosz cárok börtönnel és korbáccsal büntetik a dohányzókat


Hazai t rekv sek

Hazai törekvések

 • 6O-as évek- Eü. tárca szabályozza a betegek beutalási rendjét Kékestetőre

 • 1965. Nyílt levél az Orvosi Hetilapban az orvosok etikus viselkedéséről

 • 1970-es évek – miniszterelnök-helyettesi rendelet a közterületi dohányzás szabályozásáról / eü. intézmények vezessenek be dohányzási tilalmat!/ - megbukott

 • 1978.évi I. tv. a belkereskedelemről szabályozza a dohánytermékek reklámozását

 • 1986- Csehák-féle dohányzásellenes stratégia kidolgozásra kerül, de nem valósul meg

 • 1994.- Kertai-féle Népegészségügyi Program

 • 1999 – törvény a nemdohányzók védelméről

 • 2003 – WHO Dohányzásellenes Keretegyezményének ratifikálása


T rv ny a nemdoh nyz k v delm ben

1999.évi XLII. tv. a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Tartalom:

- Preambulum

- Értelmező rendelkezések

-A dohánytermékek fogyasztásának alapvető szabályai

- A dohánytermékek forgalomba hozatalának egyes szabályai

- Fogyasztási és forgalmazási tilalmak megszegése, szankciók

- Záró rendelkezések


Preambulum

Preambulum

Határozottabb, a korlátozásokat jobban meghatározó szándék:

- Kedvezőtlen népegészségügyi mutatók javítása

- Kiskorúak dohánytermékekhez jutásának csökkentése

- Nyilvános helyen történő fogyasztás visszaszorítása

- Szabályozás időnkénti felülvizsgálata

- Személyekre és helyekre tekintettel történő fogyasztási korlátozások


Rtelmez rendelkez sek 1

Értelmező rendelkezések(1.§)

 • Dohánytermék

 • dohányzás

 • közforgalmú intézmény – Új elem! (közforgalom előtt nyitva állás, tekintet nélkül a bejutás feltételeire)

 • rendezvény

 • zárt légterű helyiség

 • kombinált figyelmeztetés – Új elem! (pl. fénykép+szöveges figyelmeztetés)

 • egészségvédelmi érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet – Új elem!(alapszabályában meghatározott céllal legalább két éve működik)


A doh nyterm kek fogyaszt s nak alapvet szab lyai 2 4

A dohánytermékek fogyasztásának alapvető szabályai (2-4.§)


Teljes doh nyz si tilalom i

Teljes dohányzási tilalom I.

 • közoktatási intézményben és annak bejáratától számított 5 méteres távolságon belül,

 • gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben, és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül,

 • egészségügyi szolgáltatónál és ahol eü. szolgáltatást is nyújtanak, függetlenül az intézmény rendeltetésétől, és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül,

  Dohányzóhely az intézmény területén kívül csak úgy jelölhető ki, ha az egészségügyi szolgáltatást igénybevevők szokásos vagy szükségszerű útvonalától megfelelően elkülönül!


Teljes doh nyz si tilalom ii

Teljes dohányzási tilalom II.

4. közforgalmú közlekedési eszközön, (autóbusz, vonat stb.)

5. munkahely zárt légterű helyiségeiben

6. közforgalmú intézmény2 zárt légterű helyiségeiben és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül,

7. közterületi aluljárókban, játszótereken, és annak külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül,

8. vasúti létesítmények és pályák személyforgalom számára megnyitott területein, közforgalmú közlekedési eszközök megállóiban, várakozó helyein, valamint nyílt légterű megállók, várakozóhelyek 5 méteres távolságán belül


Hol jel lhet ki ny lt l gt rben doh nyz hely

Hol jelölhető ki nyílt légtérben dohányzóhely?

 • Munkahelyen (nem közforgalmú bejárat mellett is kijelölhető!)

 • Közforgalmú intézmény területén (pl. udvar), a bejárattól számított 5 méteres távolságon kívül

  - Szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó intézmény esetén a dohányzóhelyet a bejárattól számított 5 méteren belül abban az esetben lehet kijelölni, ha az intézmény területén nyílt légterű dohányzóhely kijelölésének feltételei a bejárattól számított 5 méteren túl nem állnak fenn

  - Nyílt helyen is csak úgy jelölhető ki dohányzóhely, ha az az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevők szokásos vagy szükségszerű útvonalától elkülönül!


Hol jel lhet ki z rt l gt rben doh nyz hely

Hol jelölhető ki zárt légtérben dohányzóhely?

 • büntetés-végrehajtási intézményekben, rendőrségi előállító helyiségekben, fogdákban, őrzött szálláshelyeken a fogvatartottak - köztük a kóros elmeállapotúak - számára,

 • pszichiátriai intézetben a pszichiátriai betegek számára,

 • a már működő szivarszobákban,

 • zárttéri munkahelyen, ahol a munkahelyi klíma a külön jogszabályban meghatározott korrigált effektív hőmérséklet a 24°C-ot meghaladja.

 • Fokozottan tűz és robbanásveszélyes munkahelyen (külön engedély alapján)


Doh nyz hely kijel l s n lk l is megengedett a doh nyz s

Dohányzóhely kijelölés nélkül is megengedett a dohányzás

1. a dohánytermék kereskedelmi bemutatója céljából létrejött rendezvényen,

 • szállásszolgáltatást nyújtó intézmények kifejezetten dohányzóként kiadott és ekként megjelölt, zárt légterű szobáiban,

  feltéve, hogy más rendelkezés vagy tűzvédelmi előírás egyébként nem tiltja.


Mikor s hogyan d nthet a fenntart tulajdonos munk ltat

Mikor, és hogyan dönthet a fenntartó/tulajdonos/munkáltató?

l. Helyi önkormányzat rendeletében közterületet nemdohányzóvá nyilváníthat.

2. Magánforgalomban lévő közlekedési eszközön (pl.taxi, bérelt busz) a dohányzóhely kijelöléséről az üzembentartó dönt.

3. Vendéglátó intézményt az üzemeltető nemdohányzó intézménnyé nyilváníthat (Ez esetben nyílt légtérben sem kell dohányzóhelyet kijelölni)

4. Munkavállalók egyetértésével a munkáltató a munkahelyet nemdohányzó munkahellyé nyilváníthatja (Ez esetben a munkavállalók az udvaron sem dohányozhatnak, viszont az ügyfelek részére ki kell jelölni dohányzóhelyet!)


Int zked sre jogosultak

Intézkedésre jogosultak

 • egészségügyi államigazgatási szerv

 • tűzvédelmi hatóság

 • közterület felügyelet

 • rendelkezésre jogosult (intézmény, közlekedési eszköz működtetésében hivatásszerűen közreműködő személy)

  1. jogsértés haladéktalan befejezésére köteles felhívni a jogsértőt,

  2. annak eredménytelensége esetén felszólítja a helyszín elhagyására, illetve

  3. eljárást kezdeményez (intézkedésről feljegyzést készít és eljuttatja az intézkedésre jogosult hatósághoz


Eg szs gv delmi b rs g

Egészségvédelmi bírság

- Egészségvédelmi bírság csak azon természetes személlyel szemben szabható ki, aki betöltötte a 14 évet, és saját jövedelemmel rendelkezik

- Az egészségvédelmi bírság főszabályként a jogsértő magatartásról való tudomásszerzést követő 6 hónapon belül alkalmazható, és a jogsértő magatartás tanúsításától számított 1 éven túl nem szabható ki.


B rs g sszege

Bírság összege

 • dohányzással összefüggő tilalmak és korlátozások megsértése esetén (magán személy) 20 000 - 50 000 Ft.

 • Dohányzóhely kijelölésére vonatkozó kötelezettségek, tilalmak, korlátozások ellenőrzésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén – felelős személy tekintetében 100 000 - 250 000 Ft

 • Intézmény, szervezet, üzemeltető vagy gazdasági társaság tekintetében 1 000 000 – 2 500 000 Ft

 • Helyszíni bírság összege, (ha 30 napon belül befizetésre kerül) maximum 30 000 Ft


Z r rendelkez sek

Záró rendelkezések

 • Szivarszoba továbbműködtetése – határidő letelt!

 • Türelmi idő: 2011. január 01-március 30-ig – letelt!

 • Fokozottan tűz és robbanásveszélyes munkahelyekre vonatkozóan

  Egészségvédelmi bírság dohányzóhely kijelölésével összefüggésben, azzal szemben nem alkalmazható, aki a módosító tv. hatályba lépését követő 30 napon belül dohányzóhely kijelölésének engedélyezése iránti kérelmet nyújtott be. (2012. május 11-ig)


Kapcsol d szab lyok

Kapcsolódó szabályok

A társasházak és a lakásszövetkezetek esetében az alábbi szabályok lépnek hatályba:

A házirend - a tulajdonostársak összes tulajdoni hányad szerinti legalább négyötödös többségével megállapított - eltérő rendelkezése hiányában tilos dohányozni a közös tulajdonban lévő zárt légterű épületrészekben, területeken, illetve helyiségekben.


 • Login