Ljudisolering 2 Akustisk Planering VTA070 Infrastruktursystem VVB090 - PowerPoint PPT Presentation

Ljudisolering 2 akustisk planering vta070 infrastruktursystem vvb090
Download
1 / 27

 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ljudisolering 2 Akustisk Planering VTA070 Infrastruktursystem VVB090. SDOF-system. Fjädern bestämmer. Massan bestämmer. Resonans. Kraft – förskjutning. Vid låga frekvenser är ljudisoleringen funktion av styvhet. Ju tyngre ju bättre ljudisolering.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ljudisolering 2 Akustisk Planering VTA070 Infrastruktursystem VVB090

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ljudisolering 2 akustisk planering vta070 infrastruktursystem vvb090

Ljudisolering 2Akustisk Planering VTA070Infrastruktursystem VVB090


Sdof system

SDOF-system

Fjädern

bestämmer

Massan

bestämmer

Resonans


Kraft f rskjutning

Kraft – förskjutning


Ljudisolering 2 akustisk planering vta070 infrastruktursystem vvb090

 • Vid låga frekvenser är ljudisoleringen funktion av styvhet

 • Ju tyngre ju bättre ljudisolering

 • Ju högre frekvens ju bättre ljudisolering


Reduktionstal enkelv gg

Reduktionstal – enkelvägg

Typiskt:

fo < 100 Hz

log f


Masslagen

Masslagen


R t eller r m

R(t) eller R(m’’)


Ljudisolering 2 akustisk planering vta070 infrastruktursystem vvb090

Böjvågor

 • Hela väggen böjs: böjvågor kan bara förekomma i material som tar upp skjuvkrafter

 • Jämför med longitudinal- och transversalvågor


Ljudisolering 2 akustisk planering vta070 infrastruktursystem vvb090

Kritisk frekvens – koincidens

 • Böjvåglängd, B:

  • Funktion av frekvens samt väggens böjstyvhet och ytvikt

 • När projicerad luftvåglängd=böjvåglängd: koincidens!


Ljudisolering 2 akustisk planering vta070 infrastruktursystem vvb090

Koincidens

Böjvåghastighet i en platta:

Vid f = fc är cB = co = 340 m/s (fc = kritisk frekv)


Kritisk frekvens f r n gra material

Kritisk frekvens för några material

MaterialTypisk tjocklekfo

Betong160 mm100 Hz

Lättbetong 70 mm500 Hz

Gips 10 mm2500 Hz

Stål 1 mm 12000 Hz

Glas 3 mm3500 Hz


Dubbelv gg

Dubbelvägg

Två fall: samma totala väggmassa

En av väggarna i b har R = 40 dB

Vad blir Ra och Rb?

a)

b)

Högtalare

Mikrofon

Högtalare

Mikrofon


Ljudisolering 2 akustisk planering vta070 infrastruktursystem vvb090

Reduktionstal, dubbelvägg


2dof system

2DOF-system


Grundresonans f r dubbelv gg

Grundresonans för dubbelvägg

c = 340 m/s

ro = 1200 kg/m3

d = luftspaltens bredd

m’’= ytvikt för en väggdel


Exempel p dubbelv gg gips

Exempel på dubbelvägg (gips)‏


Dubbelv ggar

Dubbelväggar

...får EJ vara förbundna med sk. ljudbryggor


Ljudisolering 2 akustisk planering vta070 infrastruktursystem vvb090

Flanktransmission

 • Ljud som går längs sidoväggar


Ljudisolering 2 akustisk planering vta070 infrastruktursystem vvb090

Transmissionsvägar

1) Direkt ljudtransmission

2) Flanktransmission

3) Överhörning

4) Läckage


Ljudisolering 2 akustisk planering vta070 infrastruktursystem vvb090

Flanktransmission – stegljud


Ljudisolering 2 akustisk planering vta070 infrastruktursystem vvb090

Minimering av flanktransmission

 • Välj flankerande konstruktioner med bra ljudisolering i sig, det vill säga med högt vägt reduktionstal Rw

  • Tilläggsisolera flankerande konstruktion.

 • Välj en knutpunkt med hög knutpunktsisolering (10 dB eller mer).

  • Avskilj konstruktioner helt i knutpunkten (t. ex. öppna fogar vid platta på mark),

  • Använd elastiska mellanlägg,


Ber kningsg ng flanktransmission

Beräkningsgång - flanktransmission

Beskrivet i Svensk Standard:

 • Beräkna reduktionstal mellan luft och flank 1.

 • Beräkna reduktionstal i väggen (m.a.p. tex längd)

 • Beräkna reduktion i knutpunkt

 • Beräkna utstrålning från flank 2.


Ljudisolering 2 akustisk planering vta070 infrastruktursystem vvb090

Flanktransmission

 • Vid sammansatta konstruktioner: Bryt transmissionsvägen


Flanktransmission

Flanktransmission


Ljudisolering 2 akustisk planering vta070 infrastruktursystem vvb090

Betongplatta på mark


Ljudisolering 2 akustisk planering vta070 infrastruktursystem vvb090

Massförhållande

M=m2/m1

T-förbindelse

K dB

X-förbindelse

K dB

 0.25

2

2

0.4

3

4

0.6

4

7

0.8

7

10

1.0

9

12

1.4

11

15

2.0

13

18

4.0

19

24

6.0

21

27

8.0

24

30

Skattning av flanktransmission från massförhållandet


Avslutningsvis bra isolering

Avslutningsvis: Bra isolering

 • Läckage! Springor, hål. Ljuddämpa ventiler.

 • Beakta alla delytor, tex dörrar, fönster

 • Enkelvägg:

  • Tung vägg

  • Se upp för koincidens!

 • Dubbelvägg:

  • Se upp för egenfrekvens,

  • Inga ljudbryggor

  • Absorbera mellan väggarna!

 • Flanktransmission:

  • Bryt om möjligt transmissionsvägen

  • Dämpa väggar, absorberande och utstrålande


 • Login