HURTOWNIE DANYCH - PowerPoint PPT Presentation

Hurtownie danych
Download
1 / 20

 • 145 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

HURTOWNIE DANYCH. Co to jest hurtownia danych?. Hurtownia danych (data warehouse) jest wydzieloną centralną bazą danych zbierającą informacje służące do zarządzania organizacją.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

HURTOWNIE DANYCH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hurtownie danych

HURTOWNIE DANYCH


Co to jest hurtownia danych

Co to jest hurtownia danych?

Hurtownia danych (data warehouse) jest wydzieloną centralną bazą danych zbierającą informacje służące do zarządzania organizacją.

Jest ona odizolowana od baz operacyjnych a jej struktura i użyte do jej budowy narzędzia powinny być zoptymalizowane pod kątem przetwarzania analitycznego.


Po co hurtownia danych

Po co hurtownia danych?

Do sprawnego zarządzania firmą potrzeba, by:

 • Dane zgromadzone w organizacji mogły być wykorzystywane w procesie decyzyjnym,

 • Istniała możliwość tworzenia analiz obejmujących całość organizacji,


Cechy hurtowni danych

Cechy hurtowni danych

 • Jest scentralizowaną bazą,

 • Jest oddzielona od baz operacyjnych,

 • Scala informacje z wielu źródeł,

 • Jest zorientowana tematycznie,

 • Przechowuje dane historyczne,

 • Utrzymuje wielką ilość informacji,

 • Agreguje informacje,


Rodzaje danych w hurtowniach

Rodzaje danych w hurtowniach

 • Elementarne,

 • Zmaterializowane agregaty – wyliczone wartości obliczeń (sumy, średnie itp.),

 • Historyczne,

 • Metadane,


Cykl ycia danych w hd

Cykl życia danych w HD

 • Ładowanie i scalanie

 • Agregacja

 • Tworzenie danych historycznych

 • Usuwanie


Architektura hurtowni danych

Architektura Hurtowni Danych

 • Scentralizowana

 • Warstwowa

 • Federacyjna


Architektura scentralizowana

Architektura scentralizowana

Scentralizowana hurtownia danych jest stosunkowo prostą architekturą. Znacznie upraszcza dostęp do danych, głównym zastosowaniem takiego rodzaju architektury są organizacje o scentralizowanej strukturze. Oczywiście architektura taka nie oznacza że w jednej organizacji musi znajdować się jedna, scentralizowana hurtownia danych – wręcz przeciwnie , zaleca się tworzenie kliku scentralizowanych hurtowni.


Hurtownie danych architektura scentralizowana

Hurtownie danychArchitektura scentralizowana


Architektura warstwowa

Architektura warstwowa

Następnym rodzajem jest warstwowa architektura hurtowni danych. Główną hurtownię danych uzupełniają kolejne warstwy, podsumowania danych (hurtownie tematyczne). Architektura warstwowa może być również stosowana w przypadku źródeł danych gdzie dane napływają z różnych oddziałów firmy i są podsumowywane.


Hurtownie danych architektura warstwowa

Hurtownie danychArchitektura warstwowa


Architektura federacyjna

Architektura federacyjna

Federacyjna hurtownia danych to aktywny związek i współpraca kilku hurtowni danych które mogą znajdować się nie tylko w jednym ale w wielu systemach komputerowych. Globalna hurtownia danych jest w tym wypadku tworem wirtualnym, a hurtownie tematyczne odpowiadają zwykle odpowiednim działom w przedsiębiorstwie.


Hurtownie danych architektura federacyjna

Hurtownie danychArchitektura federacyjna


Hurtownie danych olap oltp

Hurtownie danychOLAP/OLTP

OLTP – On-Line Transaction Processing

(przetwarzanie transakcyjne)

OLAP – On-Line Analytical Processing

(przetwarzanie analityczne)

Systemy informatyczne możemy podzielić na transakcyjne(OLTP) i analityczne (OLAP). Generalnie można przyjąć, że systemy OLTP dostarczają danych źródłowych do hurtowni danych, natomiast systemy OLAP pomagają w ich analizie.


Hurtownie danych wst p olap oltp

Hurtownie danychWstęp – OLAP/OLTP

 • OLTP (On-line Transaction Processing) charakteryzuje się dużą ilością prostych transakcji zapisu i odczytu. Główny nacisk kładziony jest na zachowanie integralności danych w środowisku wielodostępowym oraz na efektywność mierzoną liczbą transakcji w danej jednostce czasu.

 • OLAP (On-line Analytical Processing) charakteryzuje się natomiast stosunkowo nielicznymi, ale za to złożonymi transakcjami odczytu. Miarą efektywności jest czas odpowiedzi. Powszechnie wykorzystuje się go w technikach związanych z Data Mining'iem.


Hurtownie danych olap oltp por wnanie

OLAP

OLTP

Dane zorientowane tematycznie

Dane zorientowane procesowo

Duża wielkość (od kilkudziesięciu GB do kilku TB)

Mała wielkość (kilkadziesiąt MB – kilka GB)

Przechowywane są dane historyczne

Przechowywane są dane teraźniejsze

Zdenormalizowana struktura danych (kilka tabel – wiele kolumn w tabeli)

Znormalizowana struktura danych (wiele tabel – kilka kolumn w tabeli)

Złożone zapytania

Proste zapytania

Dane zagregowane

Dane jednostkowe

Hurtownie danychOLAP/OLTP - porównanie


Hurtownie danych olap oltp1

Hurtownie danychOLAP/OLTP

Hurtownie danych (dane) możemy potraktować jako

bufor pomiędzy systemami OLAP oraz OLTP


Wielowymiarowa kostka olap

Wielowymiarowa kostka OLAP

Kostka składa się z Miar, Wymiarów i Poziomów oraz jest zoptymalizowany pod kątem szybkiego i bezpiecznego dostępu do danych wielowymiarowych. Miary to wskaźniki numeryczne (ile?), natomiast wymiary reprezentują dane opisowe (kto? co? kiedy? gdzie?). Wymiary są pogrupowane za pomocą poziomów, które odzwierciedlają hierarchię funkcjonującą w organizacji i pozwalają użytkownikom końcowym zwiększać lub zmniejszać poziom szczegółowości analizowanego wymiaru.

Z reguły w hurtowni danych jest zdefiniowanych co najmniej kilkanaście wymiarów, a najczęściej spotykanym i wymiarami są: czas, klient, produkt, lokalizacja, biuro sprzedaży.

Hierarchia każdego z wymiarów ustawiona jest za pomocą Poziomów.Przykładowo, hierarchia poziomów może być ułożona w następujący sposób:

Czas: Rok -> Kwartał -> Miesiąc -> Tydzień -> Dzień

Klient: Grupa klientów -> Nazwa klienta

Produkt: Linia Produktu -> Grupa Produktu -> Produkt

Lokalizacja: Obszar -> Region -> Kraj


Wielowymiarowa kostka olap1

Wielowymiarowa kostka OLAP

Kategorie to elementy danych które opisują poziomy w wymiarach. Przykładowo, dla wymiaru Lokalizacji, w hurtowni danych zostały ustawione poziomy obszaru, regionu i kraju. W tym przykładzie dla Polski kategoriami będą:

 • Obszar - Europa

 • Region - Europa Środkowa

 • Kraj - Polska

  Typowe, najczęściej występujące Miary w hurtowniach danych to:

 • Przychód netto

 • Przychód brutto

 • Waga

 • Ilość

 • Koszt

 • Upust


Model wielowymiarowy

Model wielowymiarowy

produkt

150 PLN

czas

sklep

Zawartość komórki: zagregowana miara ( np. suma sprzedaży danego produktu w danym sklepie, danego dnia).


 • Login