Riskanalys v 2 1
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 7

Riskanalys v 2.1 PowerPoint PPT Presentation


  • 170 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Riskanalys v 2.1. Baserat på staden övergripande internkontrollen. Versionshantering. Riskanalys - Förklaring. Riskanalys – att tänka på. Riskanalys - Fyrgradigskala.

Download Presentation

Riskanalys v 2.1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Riskanalys v 2.1

Baserat på staden övergripande internkontrollen


Versionshantering


Riskanalys - Förklaring


Riskanalys – att tänka på


Riskanalys - Fyrgradigskala

Värderingen görs utifrån två perspektiv, hur sannolikt det är att händelsen inträffar samt vilken konsekvens det blir för verksamheten om händelsen inträffar.

Riskvärderingen görs utifrån en fyrgradig skala:


Riskanalys – Matris

*Förslagsvis, använd excelformatet för att göra själva riskanalysen och sedan powerpoint för att visa resultatet*Med begränsade resurser kan inte alla risker åtgärdas vilket gör att en prioritering måste ske. Nedanstående risk – och värderingsmatris ska vara till hjälp vid prioriteringen av identifierade risker.Prioritering av identifierade risker:


  • Login