C o
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

C o ö p e r A c t i e f PowerPoint PPT Presentation


  • 161 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

C o ö p e r A c t i e f. Programma. De oude & nieuwe economie De coöperatie van leden Toekomst DAK Volmacht Lidmaatschapseisen. Co ö perActief. Samen in beweging Veranderende markt vraagt om andere concepten Co ö peratieve grondslag biedt kansen en perspectieven

Download Presentation

C o ö p e r A c t i e f

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Programma

C o ö p e r A c t i e f


Programma

Programma

  • De oude & nieuwe economie

  • De coöperatie van leden

    • Toekomst DAK

    • Volmacht

    • Lidmaatschapseisen


Co peractief

CoöperActief

  • Samen in beweging

    • Veranderende markt vraagt om andere concepten

    • Coöperatieve grondslag biedt kansen en perspectieven

    • Vernieuwde MC-uitingen DAK


Oude economie

Oude economie…

  • Bonus

    • Rechtstreekse samenwerking intermediair

    • Zet maar een kruisje

    • Opstapeling van volume

    • DAK leden sluiten 10MLD hypotheken (?)

    • Profijt zat met name in provisie

  • Waarde toevoegen aan keten?

    • Volumes nemen niet toe

    • Autonome groei = 0

    • Begrip?


Oneerlijke concurrentie

0,4

0,3

0,2

0,90

0,85

0,90

Oneerlijke concurrentie


Bonus verdwenen en nu

Bonus verdwenen, en nu?

  • Voor DAK een zege!

    • Oneerlijke concurrentie weg

  • IC’s moeten zichzelf bewijzen!

    • Hypotheekverwerking

    • Tools (ORV,DIL)

    • Opleidingen

    • Eigen producten

  • Toegevoegde waarde bepaalt intermediair!

  • Voorkant en achterkant, anders over en uit!


Massa of rendement

Massa of rendement?

  • Volume telt niet meer

  • Rendement!

    • Verzekeraar en geldverstrekker worden strikter

    • Winst per intermediair gaat tellen

    • Kansen voor kleiner intermediair +regionale binding

  • Schade is weer hot!


Co peratie dak

Coöperatie DAK

  • Van & Voor leden

  • Continuïteit

  • Transparant over kosten en inkomsten

  • Wel commercieel, geen commercieel bedrijf


Co peratie dak1

  • 120 mijen

  • DIL/ORV/UKV

  • Kredieten

  • Sparen/belegg

  • 14 partijen

  • Software

  • Track & trace

  • voorw vergelijk

  • Eigen polis

  • Provisieschuif

  • Winstuitkering

  • Controle

Coöperatie DAK

Postenbank

Hypotheken

Volmacht


Dak volmacht

DAK Volmacht

  • Leden hebben gesproken…

    • Signalen

    • Diepte interviews

    • Enquête

  • Tender naar verzekeraars

    • Vendor-rating

    • Keuze poolpartijen

  • Top 3 verzekeraars én DAK

    • Eerst alleen postenbank

      • Toegang

      • Stopt discussie

      • Onafhankelijk

      • Transformatie van secundair naar primair


  • Toekomst dak

    Toekomst DAK

    • Waar willen we heen?

      • Leading backoffice organisatie in 2011

    • Waarom?

      • Administratieve kosten te hoog

      • Multi distributiebeleid van verzekeraars

      • Verstevigen van uw concurrentiepositie!

      • Lagere marges vragen om efficiënte bedrijfsvoering

    • Leden moeten ‘in control’ zijn….


    In control betekent

    In control betekent…

    • In control over uw rendement

      • Provisieschuif 0-30%

      • Efficiënt bedrijfsproces, direct op backoffice DAK

      • Winstuitkering o.b.v. individuele resultaten per lid!

  • In control over uw markt

    • Pakketkorting

    • 1-3-5 jaarscontracten

    • Eigen polis, eigen identiteit

  • In control over continuiteït

    • DAK kent geen winstoogmerk, wel voor leden

    • Eigendom ligt bij leden!

    • Provisiestromen via eigen organisatie


  • Dak 2009 en verder

    VOLMACHT

    P R O V I N C I A A L

    Platform

    DAK 2009 en verder..

    VERZEKERAARS

    Muteren

    Status?

    Auto-acceptatie

    portefeuiiles

    Overstapservice

    Stallen

    Vergelijken

    Offreren

    Sluiten

    WWW

    ASP

    2010

    LEDEN


    Kerngetallen schade

    Kerngetallen schade

    • Premieomzet schade 12,5 miljard

    • Ruim 6 miljard is particulier

    • Gemiddeld premie HH € 900

    • 45% portefeuille bij intermediair

    • Wees zuinig op uw klant

    • Veel willen nog steeds een advies


    5 rubrieken

    5 Rubrieken

    • Verkeer

    • Wonen

    • Aansprakelijkheid en Recht

    • Ongevallen

    • Vrije tijd

    • Uitvaart


    7 maatschappijen

    7 maatschappijen

    • Achmea

    • ASR

    • Reaal

    • Delta Lloyd

    • Nationale Nederlanden

    • ARAG (100% rechtsbijstand)

    • Ardanta (100% uitvaart)


    9 verzekeringen

    9 verzekeringen

    • Inboedel

    • Woonhuis

    • Aansprakelijkheid

    • Doorlopende reis-/annulering

    • Motorrijtuig

    • Rechtsbijstand

    • Gezinsongevallen

    • Verkeersschade

    • Uitvaart


    Hoge pakketkorting

    Hoge pakketkorting


    Premie te be nvloeden

    Premie te beïnvloeden

    • Pakketkorting

    • Contractsduur

    • Hoogte van de provisie

    • Er geldt geen toeslag voor termijnbetaling!


    Dak lidmaatschap

    DAK Lidmaatschap


    Programma

    I n c o n t r o l


    Programma

    Martin van Muijen

    martin@dak.nl

    06 – 20 44 5057


    Programma

    ?

    VRAGEN ?


    Programma

    www.dakleden.nl


  • Login