«Агробизнес-2020»
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

minagri.kz PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

«Агробизнес-2020» 2020 жыл ға дейін жылқы шаруашылығы саласын дамытудың шебер-жоспары. Мал шаруашылығы департаменті. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі. www.minagri.gov.kz. Жылқы шаруашылығы саласындағы қазіргі жағдайы.

Download Presentation

minagri.kz

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Minagri kz

 • «Агробизнес-2020»

 • 2020 жылға дейін жылқы шаруашылығы саласын дамытудың шебер-жоспары

Мал шаруашылығы департаменті

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

www.minagri.gov.kz


Minagri kz

Жылқы шаруашылығы саласындағы қазіргі жағдайы

*Жылқы етінің импорты еттіөндейтінкәсіпорындар үшін негізіКанаданжүзезегеасырылады

2013 жылдың 1 қаңтарына жылқы басы:

1 681 241 бас, оның ішінде 721 185 бие (6% – АШӨ, 35% – ШФҚ, 59% - ЖҚШ)

ШФҚ жылқы үлесітұрақтытүрдеөсуде (2002 ж. 10% -дан 2012 ж. 35%-ға дейін), яғниұстаутехнологиясықарапайым және өнімітұрақтытүрде сұранысқа иеболғандықтан

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

www.minagri.gov.kz


Minagri kz

2001 – 2012 ж.ж. ШФҚ мал басы үлесінің өсуі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

www.minagri.gov.kz


Minagri kz

Жылқы шаруашылығы саласындағы проблемалық мәселелер

 • Статистикасы, есебі және сәйкестендіруі

 • Ескерілмегенмалдыңжоғарыдеңгейі

 • Әкету мен ұрлықтыңжоғарытәуекелділігі

 • Азықтандыру және азықтандыру өндірісі

 • Суаружерлеріболмағандықтаналыстағыжайылымдарнашарпайдаланылады.

 • Жылқылардысоңындаазықтандырумүлдем жүзеге асырылмайды

 • Жем-шөп дайындайтын техникалартозыған, жеңілдетілгенқаржыландыруғарұқсатшектеулі.

 • Ұстау және менеджмент

 • Біліктікадрлардыңжетпеуі, ауылжерлеріненжұмыскүшініңкетуі, шабанжұмысыныңбеделдіболмауы.

 • Жүзегеасырудағыпроблемалар

 • Жоғарысұраныстаболғаныменсеміртілген жылқыларды тапсырудағы ұйымдастыру жоқ. Делдалдардыңкөптігі.

 • Қымыздысату және өндірістің даму деңгейінашар (орамаларжоқ және т.б.)

 • Қорытындысында – өнімніңөзіндікқұныжоғары

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

www.minagri.gov.kz


Minagri kz

Проблемалықмәселерлердішешужолдары

 • Жылқылардысәйкестендіруінтаңбабасыпжүргізу (облыс пен аудандыкөрсетеотырыпқысқашажазу), сондай-ақайғырлар үшін GPS датчиктарын қолдану

 • Мал бастарын «жарияету» үшін несиелікжеңілдіктердіпайдалануұсынылады

 • Жайылымдардысуару – инфроқұрылымқұнынан 80%-ға дейін субсидиялау

 • Шөп-жем дайындайтын техникаларды сатып алуға инвестициялық субсидиялау 50% дейінкөлемде(трактор 80 л.с. аспалыжабдығымен , дискілікшалғы, руллонды/теңдітығыздап - жинайтын, шөптітасымалдау үшін тіркеме)

 • азықтандыруинфроқұрылымы міндетті болуыменқоса, мал басына/техникаға/айналымқаражатынанесиежеңілдіктерін ұйымдастыру жолыменірі шаруашылықтар үшін 50-100 басқа қорытындыазықтандыру ұйымдастыру

 • Қымыз кооперативтерін ұйымдастыру (құю, орама және маркировка, бірцехтағысанитарлықталаптардытексеру)

 • Үлкенкәсіпорындардакадрларды (нақтыайтқандажаңабітірушілерге) практиканыүйрету

 • Жайылымдардықоршау (адамресурстарықажеттілігінтөмендету үшін)

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

www.minagri.gov.kz


Minagri kz

Жаңаүлгідегітаңба басу мысалы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

www.minagri.gov.kz


Minagri kz

Малдардысақтандыруын ұйымдастыру нұсқалары (Қайтасақтандыруқоры)

Сақтандырусыйақысынсондай-ақнесие/лизинг бойыншапайыздықмөлшерлемегеенгізугеболады

Нарықсақтандыруын, сақтандырудың анализ жағдайларын, өлшемдердіңдайындығын және ауыл шаруашылығы тауарөндірушілерінбағалаужүйесінайқындағаннанкейінмемлекетсақтандыружүйесіненшығуғаболады.

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

www.minagri.gov.kz


Minagri kz

Жылқы шаруашылығыныңсаласынсубсидиялау (2013 ж. бюджеті - 767 млн. тг)

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

www.minagri.gov.kz


Minagri kz

«Агробизнес-2020» бағдарламасыныңмақсаттары мен міндеттері

Бағдарламаныңмақсаты:

Жем-шөпбазасыесебінен жылқы еті өндірісінің өзіндікқұнынтүсіру.

Көпшіліккетарату үшін санитарлықталапатарды және орамалары қазіргі өмірбойыншаталаптарынқанағаттандыратынқымыз өндірісі үшін жағдайларжасау.

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

www.minagri.gov.kz


Minagri kz

2020 жылға жылқы шаруашылығы саласындамытуболжамы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

www.minagri.gov.kz


Minagri kz

Бағдарламаны жүзеге асыру механизмі

Бастыөлшемдері– өндірісөнімдеріөзіндікқұныныңтөмендігі

Тауарлық шаруашылықтар үшін – инвестициялық минимумы, жайылымдардыпайдалану максимумы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

www.minagri.gov.kz


Minagri kz

«Агробизнес-2020» бағдарламасын жүзеге асыру құралдары

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

www.minagri.gov.kz


Minagri kz

Тауарлық шаруашылықтар үшін инвестициялық субсидиялаудың үлгісі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

www.minagri.gov.kz


Minagri kz

«Агробизнес-2020» бағдарламасының құралдары мен қаржыландыруы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

www.minagri.gov.kz


Minagri kz

Бағдарламаны жүзеге асырудыңтиімділігі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

www.minagri.gov.kz


Minagri kz

Тауарлық шаруашылықтарды материалдық-техникалық жабдықтау жөніндегі жоспары

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

www.minagri.gov.kz


Minagri kz

Шаруа және фермерлік қожалықтардың аналық малды сатып алу жөніндегі жоспары

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

www.minagri.gov.kz


 • Login