van gbkn naar basisregistratie grootschalige topografie
Download
Skip this Video
Download Presentation
Van GBKN naar Basisregistratie Grootschalige Topografie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Van GBKN naar Basisregistratie Grootschalige Topografie - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Van GBKN naar Basisregistratie Grootschalige Topografie. GIS-conferentie, 27 september 2006 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN. Inhoud. Huidige situatie Het voorstel: van GBKN naar basisregistratie Grootschalige Topografie Organisatie Standaardisatie Financiering Te zetten stappen. Organogram.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Van GBKN naar Basisregistratie Grootschalige Topografie' - harley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
van gbkn naar basisregistratie grootschalige topografie

Van GBKN naar Basisregistratie Grootschalige Topografie

GIS-conferentie, 27 september 2006

Ir.L.M.Murre, LSV GBKN

slide2

Inhoud

 • Huidige situatie
 • Het voorstel: van GBKN naar basisregistratie Grootschalige Topografie
  • Organisatie
  • Standaardisatie
  • Financiering
 • Te zetten stappen
slide3

Organogram

Algemeen Bestuur

Stichting LSV GBKN

DB

Secretariaat

LSV GBKN

RWS

ProRail

EnergieNed

Unie van Watersch.

Vecai

Vewin

VNG

Essent

Kadaster

KPN

Nuon

10 Regio-

vertegenwoordigers

Top.Prod. Gemeenten

Koepel

Organisaties

Besturen Regionale

Samenwerkings-

Verbanden

Landelijke

Participanten >5%

slide4

Kenmerken huidige GBKN

 • Geproduceerd/geëxploiteerd door:
  • Gemeenten (25)
  • Regionale Samenwerkingsverbanden (10)
 • Niet landelijk uniform en deels ongestructureerd
 • Bijna 500 vaste afnemers
 • Gefinancierd door de deelnemers/afnemers
 • Rechten bij deelnemers en TPG
 • Landelijk Samenwerkingsverband (LSV GBKN) ontwikkelt landelijk beleid en standaarden
slide5

Het proces tot nu toe

 • November 2003: aanbieding Beleidsplan aan VROM;
 • April 2004: gesprek met Minister VROM;
 • Januari 2005: aanbieding Stappenplan aan VROM;
 • Februari 2005: start onderzoek door KplusV;
 • Najaar 2005: overleg en vaststelling voorstel;
 • Voorjaar 2006: overleg voorstel met Minister VROM;
 • Zomer 2006: opstellen businessmodel obv voorstel
 • Najaar 2006: besluit Minister over intentieverklaring
basisregistratie grootschalige topografie
Basisregistratie Grootschalige Topografie
 • Waarom?
  • Vrijblijvendheid wel of niet gebruik door de overheid terugdringen;
  • Gebruik bij DURP, Grondroerdersregeling, OOV, overname geometrie in BAG, etc;
  • Efficiëntere Overheid/Kostenbesparing;
  • Samenwerking en afstemming bij diverse kaartproducenten (RWS, ProRail, gemeenten, provincies,TDK en LSV GBKN), ofwel dubbel inwinnen voorkomen.
uitgangspunten voorstel
Uitgangspunten voorstel
 • Scheiding van beleid en beheer;
 • Registratie van topografische objecten bij de bron;
 • Handhaving huidige functionaliteit/kwaliteit GBKN;
 • Op middellange termijn, enkelvoudig inwinnen van gegevens tbv verschillende schaalniveaus;
 • Verantwoordelijkheid voor het (laten) produceren ligt bij de overheid.
stelsel van basisregistraties
Stelsel van Basisregistraties

Natuurlijk

Persoon (GBA)

Gebouw

Adres

Topografie

Niet-natuurlijk

Persoon/bedrijf

(Handelsregister)

Kadaster

knelpunten gbkn naar status van basisregistratie
Knelpunten: GBKN naar status van Basisregistratie?
 • Organisatie
  • Verdeling verantwoordelijkheden, zeggenschap en bevoegdheden
  • Structuur, veel partijen
 • Uniformering en standaardisatie
  • Technische eisen, welke aanpassingen en inpassing in het stelsel
 • Financiering
  • Investering en verdeling lasten
voorwaarden vanuit lsv
Voorwaarden vanuit LSV
 • Financiële bijdrage nodig van Rijksoverheid, eenmalig en structureel;
 • Garanties tav hoogte exploitatielasten;
 • Garanties mate van invloed afnemers;
 • Handhaving kwaliteit huidige product;
 • Aansluiting op Landelijke Voorziening Basisregistraties;
 • Aansluiting op landelijke beheer- en organisatiestructuur van het stelsel.
organisatie
Organisatie
 • Bronbeheer door vnl. gemeenten, evt. via bestaande regionale samenwerking;
 • Landelijke Voorziening voor beheer en distributie (Kadaster);
 • Regie-organisatie van alle bronhouders (Gemeenten, RWS, ProRail, Waterschappen en provincies);
 • Aanhaken bij Landelijk Stelselbeheer;
 • Vanaf 2010 Gebruikersraad met alle afnemers.
organisatiemodel
Organisatiemodel

VROM/BZK - Landelijke

Beheerorganisatie

Basisregistraties

Regie-organisatie

GBKN

Landelijke

Voorziening/Beheer

GBKN

Gebruikersraad

Gemeenten

Gem. via RSV’s

RWS/ProRail

Provincies

Waterschappen

slide13

Gevolgen voor Gemeenten/Provincies/RWS/ProRail/Waterschappen

 • Worden bronhouder voor eigen beheergebied;
 • Krijgen verantwoordelijkheid voor kwaliteit;
 • Uitvoering mag aan derden worden overgelaten (RSV of ir-bureau);
 • Ondersteuning vanuit Landelijke voorziening;
 • Vormen gezamenlijk Regieorganisatie;
 • Dienen beheergebieden op elkaar af te stemmen;
standaardisatie
Standaardisatie
 • Landelijke uniformering inhoud en kwaliteit;
 • Gebouwen aangevuld, objectgericht en afgestemd op BAG;
 • Bronbestanden geselecteerd en ingepast;
 • Beheergebieden afgestemd (gemeenten, provincies, waterschappen, RWS en ProRail) en bronbeheer geregeld.
businessmodel
Businessmodel
 • Investering van ca. M€ 20 levert batig saldo op van ruim M€ 27;
 • Centrale financiering jaarlijkse kosten;
 • Kostenverdeling obv beleidsbelang en gebruiksintensiteit;
 • Overgangsmodel in periode 2007 – 2009.
financiering
Financiering
 • Bijhoudingskosten (ca. M€ 17) volledig door de overheid gedekt (Rijk, Provincies, Gemeenten, Waterschappen en Kadaster);
 • Kosten Landelijke organisatie (ca. M€ 3) door afnemers gefinancierd;
 • Tot 2010 toename aandeel Rijk (naar ca. M€ 9) in bijhoudingskosten;
 • Eenmalige vergoeding Rijk voor kosten Implementatie en Standaardisatie van M€ 20.
implementatiestappen
Implementatiestappen
 • Wetgevingstraject
 • Aanpassing organisatie (landelijk en regionaal)
 • Aanpassing datasets bij afnemers
 • Inrichten landelijke voorziening
 • Aansluiten bronhouders en afnemers op landelijke voorziening
 • Communicatie en voorlichting
samengevat
Samengevat
 • Implementatie vanaf 2007 in stappen;
 • GBKN onderdeel van het stelsel van basisregistraties, vanaf 2010;
 • Huidige organisatie omvormen naar Regieorganisatie, Gebruikersraad, Landelijke voorziening en Bronhouders;
 • Eenmalige investering implementatie en standaardisatie door Rijk
 • Vanaf 2007 geleidelijke toename bijdrage Rijk in jaarlijkse exploitatielasten;
 • Vanaf 2010 financiering van jaarlijkse exploitatielasten volledig door overheidspartijen;
 • Kosten landelijke organisatie gedragen door afnemers.
dank u voor uw aandacht
Dank u voor uw aandacht!

Actuele informatie via:

de Nieuwsbrief: GBKN-Journaal

of

www.gbkn.nl

ad