Van gbkn naar basisregistratie grootschalige topografie
Download
1 / 19

Van GBKN naar Basisregistratie Grootschalige Topografie - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Van GBKN naar Basisregistratie Grootschalige Topografie. GIS-conferentie, 27 september 2006 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN. Inhoud. Huidige situatie Het voorstel: van GBKN naar basisregistratie Grootschalige Topografie Organisatie Standaardisatie Financiering Te zetten stappen. Organogram.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Van GBKN naar Basisregistratie Grootschalige Topografie' - harley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Van gbkn naar basisregistratie grootschalige topografie

Van GBKN naar Basisregistratie Grootschalige Topografie

GIS-conferentie, 27 september 2006

Ir.L.M.Murre, LSV GBKN


Inhoud

 • Huidige situatie

 • Het voorstel: van GBKN naar basisregistratie Grootschalige Topografie

  • Organisatie

  • Standaardisatie

  • Financiering

 • Te zetten stappen


Organogram

Algemeen Bestuur

Stichting LSV GBKN

DB

Secretariaat

LSV GBKN

RWS

ProRail

EnergieNed

Unie van Watersch.

Vecai

Vewin

VNG

Essent

Kadaster

KPN

Nuon

10 Regio-

vertegenwoordigers

Top.Prod. Gemeenten

Koepel

Organisaties

Besturen Regionale

Samenwerkings-

Verbanden

Landelijke

Participanten >5%


Kenmerken huidige GBKN

 • Geproduceerd/geëxploiteerd door:

  • Gemeenten (25)

  • Regionale Samenwerkingsverbanden (10)

 • Niet landelijk uniform en deels ongestructureerd

 • Bijna 500 vaste afnemers

 • Gefinancierd door de deelnemers/afnemers

 • Rechten bij deelnemers en TPG

 • Landelijk Samenwerkingsverband (LSV GBKN) ontwikkelt landelijk beleid en standaarden


Het proces tot nu toe

 • November 2003: aanbieding Beleidsplan aan VROM;

 • April 2004: gesprek met Minister VROM;

 • Januari 2005: aanbieding Stappenplan aan VROM;

 • Februari 2005: start onderzoek door KplusV;

 • Najaar 2005: overleg en vaststelling voorstel;

 • Voorjaar 2006: overleg voorstel met Minister VROM;

 • Zomer 2006: opstellen businessmodel obv voorstel

 • Najaar 2006: besluit Minister over intentieverklaring


Basisregistratie grootschalige topografie
Basisregistratie Grootschalige Topografie

 • Waarom?

  • Vrijblijvendheid wel of niet gebruik door de overheid terugdringen;

  • Gebruik bij DURP, Grondroerdersregeling, OOV, overname geometrie in BAG, etc;

  • Efficiëntere Overheid/Kostenbesparing;

  • Samenwerking en afstemming bij diverse kaartproducenten (RWS, ProRail, gemeenten, provincies,TDK en LSV GBKN), ofwel dubbel inwinnen voorkomen.


Uitgangspunten voorstel
Uitgangspunten voorstel

 • Scheiding van beleid en beheer;

 • Registratie van topografische objecten bij de bron;

 • Handhaving huidige functionaliteit/kwaliteit GBKN;

 • Op middellange termijn, enkelvoudig inwinnen van gegevens tbv verschillende schaalniveaus;

 • Verantwoordelijkheid voor het (laten) produceren ligt bij de overheid.


Stelsel van basisregistraties
Stelsel van Basisregistraties

Natuurlijk

Persoon (GBA)

Gebouw

Adres

Topografie

Niet-natuurlijk

Persoon/bedrijf

(Handelsregister)

Kadaster


Knelpunten gbkn naar status van basisregistratie
Knelpunten: GBKN naar status van Basisregistratie?

 • Organisatie

  • Verdeling verantwoordelijkheden, zeggenschap en bevoegdheden

  • Structuur, veel partijen

 • Uniformering en standaardisatie

  • Technische eisen, welke aanpassingen en inpassing in het stelsel

 • Financiering

  • Investering en verdeling lasten


Voorwaarden vanuit lsv
Voorwaarden vanuit LSV

 • Financiële bijdrage nodig van Rijksoverheid, eenmalig en structureel;

 • Garanties tav hoogte exploitatielasten;

 • Garanties mate van invloed afnemers;

 • Handhaving kwaliteit huidige product;

 • Aansluiting op Landelijke Voorziening Basisregistraties;

 • Aansluiting op landelijke beheer- en organisatiestructuur van het stelsel.


Organisatie
Organisatie

 • Bronbeheer door vnl. gemeenten, evt. via bestaande regionale samenwerking;

 • Landelijke Voorziening voor beheer en distributie (Kadaster);

 • Regie-organisatie van alle bronhouders (Gemeenten, RWS, ProRail, Waterschappen en provincies);

 • Aanhaken bij Landelijk Stelselbeheer;

 • Vanaf 2010 Gebruikersraad met alle afnemers.


Organisatiemodel
Organisatiemodel

VROM/BZK - Landelijke

Beheerorganisatie

Basisregistraties

Regie-organisatie

GBKN

Landelijke

Voorziening/Beheer

GBKN

Gebruikersraad

Gemeenten

Gem. via RSV’s

RWS/ProRail

Provincies

Waterschappen


Gevolgen voor Gemeenten/Provincies/RWS/ProRail/Waterschappen

 • Worden bronhouder voor eigen beheergebied;

 • Krijgen verantwoordelijkheid voor kwaliteit;

 • Uitvoering mag aan derden worden overgelaten (RSV of ir-bureau);

 • Ondersteuning vanuit Landelijke voorziening;

 • Vormen gezamenlijk Regieorganisatie;

 • Dienen beheergebieden op elkaar af te stemmen;


Standaardisatie
Standaardisatie

 • Landelijke uniformering inhoud en kwaliteit;

 • Gebouwen aangevuld, objectgericht en afgestemd op BAG;

 • Bronbestanden geselecteerd en ingepast;

 • Beheergebieden afgestemd (gemeenten, provincies, waterschappen, RWS en ProRail) en bronbeheer geregeld.


Businessmodel
Businessmodel

 • Investering van ca. M€ 20 levert batig saldo op van ruim M€ 27;

 • Centrale financiering jaarlijkse kosten;

 • Kostenverdeling obv beleidsbelang en gebruiksintensiteit;

 • Overgangsmodel in periode 2007 – 2009.


Financiering
Financiering

 • Bijhoudingskosten (ca. M€ 17) volledig door de overheid gedekt (Rijk, Provincies, Gemeenten, Waterschappen en Kadaster);

 • Kosten Landelijke organisatie (ca. M€ 3) door afnemers gefinancierd;

 • Tot 2010 toename aandeel Rijk (naar ca. M€ 9) in bijhoudingskosten;

 • Eenmalige vergoeding Rijk voor kosten Implementatie en Standaardisatie van M€ 20.


Implementatiestappen
Implementatiestappen

 • Wetgevingstraject

 • Aanpassing organisatie (landelijk en regionaal)

 • Aanpassing datasets bij afnemers

 • Inrichten landelijke voorziening

 • Aansluiten bronhouders en afnemers op landelijke voorziening

 • Communicatie en voorlichting


Samengevat
Samengevat

 • Implementatie vanaf 2007 in stappen;

 • GBKN onderdeel van het stelsel van basisregistraties, vanaf 2010;

 • Huidige organisatie omvormen naar Regieorganisatie, Gebruikersraad, Landelijke voorziening en Bronhouders;

 • Eenmalige investering implementatie en standaardisatie door Rijk

 • Vanaf 2007 geleidelijke toename bijdrage Rijk in jaarlijkse exploitatielasten;

 • Vanaf 2010 financiering van jaarlijkse exploitatielasten volledig door overheidspartijen;

 • Kosten landelijke organisatie gedragen door afnemers.


Dank u voor uw aandacht
Dank u voor uw aandacht!

Actuele informatie via:

de Nieuwsbrief: GBKN-Journaal

of

www.gbkn.nl


ad