Moja škola - PowerPoint PPT Presentation

Moja kola
Download
1 / 9

  • 109 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Moja škola. Veronika Klčová VII.A. Toto je moja škola Nachádza sa v Leopoldove na námestí sv. Ignáca. Moju školu navštevuje asi 350 žiakov a zúčastňujú sa na veľa akciách ktoré pripravila naša škola. Na našej škole je veľa moderných zariadení a priestorov.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Moja škola

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Moja kola

Moja škola

Veronika Klčová

VII.A


Toto je moja kola nach dza sa v leopoldove na n mest sv ign ca

Toto je moja škola Nachádza sa v Leopoldove na námestí sv. Ignáca


Moju kolu nav tevuje asi 350 iakov a z ast uj sa na ve a akci ch ktor pripravila na a kola

Moju školu navštevuje asi 350 žiakov a zúčastňujú sa na veľa akciách ktorépripravila naša škola


Na na ej kole je ve a modern ch zariaden a priestorov

Na našej škole je veľa moderných zariadení a priestorov


M me tu aj ve mi ve a ikovn ch iakov

Máme tu aj veľmi veľa šikovných žiakov

Niektorý nás reprezentujú na športových súťažiach

Iný zase svojimi výrobkami a obrázkami


Uskuto uje sa tu aj ve a s a

Uskutočňuje sa tu aj veľa súťaží


Na na u kolu pri li aj zn my spisovatelia aby obozn mili na ich iakov s literat rou

Na našu školu prišli aj známy spisovatelia aby oboznámili našich žiakov s Literatúrou

Roman Brat

A iný


Na na ej kole je aj ve a in ch aj ke star ch priestorov

Na našej škole je aj veľa iných aj keĎ starších priestorov


Akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť!

  • Použité webové stránky: http://www.zsileopoldov.edu.sk/


  • Login