Palvelulaitosten ty nantajayhdistyksen ty ehtosopimus pty 2010 2011
Download
1 / 25

Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus PTY 2010-2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus PTY 2010-2011. Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöjen palveluksessa oleviin työntekijöihin.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus PTY 2010-2011' - harlan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

SoveltamisalaTätä työehtosopimusta sovelletaan Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöjen palveluksessa oleviin työntekijöihin.


Sopimuksen tarkoituksena on asettaa kuntaomisteisten yhtiöiden työehdot samankaltaiselle tasolle kuin ne on sovittu kunnan sisällä toimiville työntekijöille


Sopimuksen ovat allekirjoittaneet seuraavat järjestöt: yhtiöiden työehdot samankaltaiselle tasolle kuin ne on sovittu kunnan sisällä toimiville työntekijöille - Palvelulaitosten työnantajayhdistys PTY ry - Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry - Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY ry - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry - Opettajien ammattijärjestö OAJ ry - Tekniikka ja Terveys KTN ry


PTY sopimuksen alueella voidaan KVTES:n kaltaisesti sopia paikallisia sopimuksia, jos siihen on taloudellisista, tuotannollisista tai muista paikallisista erityisolosuhteista johtuva perusteltu syy, kuitenkin ottaen huomioon sopimuksen rajoitukset paikalliselle sopimiselle


PTY sopimuksen piiriin kuuluvat ovat alueensa paikallisyhdistyksen jäseniä siten kuin asiasta on paikallisyhdistyksen säännöissä määritelty.Sääntöjen näin määritellessä PTY sopimuksen piiriin kuuluvien edunvalvonta hoituu ko. omistajakunnan paikallisyhdistyksen luottamusmiehen kautta.


PTY alueelle on kuitenkin asiallista valita oma pääluottamusmies aina kun se on mahdollista. Minimimäärä on 5 ao. allekirjoittajajärjestön jäsentä. On myös mahdollista perustaa oma paikallisyhdistys, mikäli se suuren jäsenmäärän puitteissa on asiallista.


Sellaiset ammattijärjestöt jotka eivät ole voineet valita luottamusmiestä saavat valita yhteisen luottamusmiehen, mikäli täten minimimäärä täytyy.


Kuntaomisteiseen osakeyhtiöön siirtyvät entiset kunnan palveluksessa olleet työntekijät säilyttävät PTY sopimukseen siirtyessään jäsenyytensä aikaisemmassa paikallisyhdistyksessään ja ovat siten edelleen neuvottelujärjestönsä (tässä tapauksessa KTN ry) ja aikaisemman ammattiliittonsa jäseniä.He ovat samalla oikeutettuja valitsemaan keskuudestaan pääluottamusmiehen edellä mainituin ehdoin.


PTY palveluksessa olleet työntekijät säilyttävät PTY sopimukseen siirtyessään jäsenyytensä aikaisemmassa paikallisyhdistyksessään ja ovat siten edelleen neuvottelujärjestönsä (tässä tapauksessa KTN ry) ja aikaisemman ammattiliittonsa jäseniä.vs KVTES- PTY sopimus muistuttaa suurelta osin KVTES sopimusta. - KVTES sopimuskausi 1.2.2010 – 31.12.2011- PTY sopimuskausi 1.3.2010 – 31.1.2012TES on voimassa siihen asti kunnes uusi sopimus solmitaan vaikka ratkaisua ei sopimuskauden loppuun mennessä olisi saavutettukaan


PTY palveluksessa olleet työntekijät säilyttävät PTY sopimukseen siirtyessään jäsenyytensä aikaisemmassa paikallisyhdistyksessään ja ovat siten edelleen neuvottelujärjestönsä (tässä tapauksessa KTN ry) ja aikaisemman ammattiliittonsa jäseniä.vs KVTES- PTY sopimus muistuttaa suurelta osin KVTES sopimusta. - KVTES sopimuskausi 1.2.2010 – 31.12.2011- PTY sopimuskausi 1.3.2010 – 31.1.2012TES on voimassa siihen asti kunnes uusi sopimus solmitaan vaikka ratkaisua ei sopimuskauden loppuun mennessä olisi saavutettukaan


PTY vs KVTES palveluksessa olleet työntekijät säilyttävät PTY sopimukseen siirtyessään jäsenyytensä aikaisemmassa paikallisyhdistyksessään ja ovat siten edelleen neuvottelujärjestönsä (tässä tapauksessa KTN ry) ja aikaisemman ammattiliittonsa jäseniä.Yleiskorotus 1.6.2011Kuukausipalkkaisen työntekijän peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa ja vähimmäispalkkaa korotetaan 1.6.2011 lukien kesäkuun palkanmaksun yhteydessä 1,2 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Korotus lasketaan työntekijän henkilökohtaiseen peruspalkkaan.


Paikallinen järjestelyerä 1.6.2011 palveluksessa olleet työntekijät säilyttävät PTY sopimukseen siirtyessään jäsenyytensä aikaisemmassa paikallisyhdistyksessään ja ovat siten edelleen neuvottelujärjestönsä (tässä tapauksessa KTN ry) ja aikaisemman ammattiliittonsa jäseniä.Paikallinen järjestelyerä on 0,8 prosenttia jäsenyhteisön tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden toukokuun 2011 peruspalkkojen palkkasummasta.


- PTY ja KVTES palkkausjärjestelmät ovat samankaltainen mutta arviointijärjestelmät poikkeavat jonkun verran toisistaan. - Suurimpana erona HKL osan puuttuminen PTY sopimuksesta.


Varsinainen palkka

Varsinainen palkka mutta arviointijärjestelmät poikkeavat jonkun verran toisistaan.

PTY

1 työntekijän peruspalkka

2 kokemuslisä

3 (määrävuosilisä)

4 syrjäseutulisä

5 luottamusmieskorvaus

6 tsv:n palkkio

7 muut peruspalkan luonteiset lisät

KVTES

1 tehtäväkohtainen palkka

2 henkilökohtainen lisä ja HKL:n vuosisidonnainen osa

3 syrjäseutulisä

4 kielilisä

5 luottamusmieskorvaus

6 työsuojeluvaltuutetun korvaus

Lisäksi PTY:ssä varsinaiseen palkkaan kuulumattomat mahdolliset palkanosat

8 kannustelisä

9 tulospalkkio ja tulospalkkion luonteinen lisä


Ty aika

Työaika mutta arviointijärjestelmät poikkeavat jonkun verran toisistaan.

PTY

1 yleistyöaika 38h 15min

2 toimistotyöaika 36h 15min

3 jaksotyöaika

4 keskeytymätön ja keskeytyvä kolmivuorotyö

KVTES

1 yleistyöaika 38h 15min

2 toimistotyöaika 36h 15min

3 jaksotyöaika

4 säännöllinen työaika 37h/vko

Liukuva työaika

Paikallisesti voidaan sopia liukuvan työajan käytöstä yleistyöajassa ja toimistotyöajassa työaikalain 13 §:n mukaisesti


PTY ja (KVTES luku IV 5 §) mutta arviointijärjestelmät poikkeavat jonkun verran toisistaan.

73 §

Vuosiloman pituuden määräytyminen

1 mom.

Vuosiloman pituus määräytyy edellä 71 §:ssä tarkoitettujen täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärän, vuosilomaan vaikuttavan kokemuslisään oikeuttavan palvelusajan ja työsuhteen pituuden mukaan


PTY ja (KVTES luku IV 5 §) mutta arviointijärjestelmät poikkeavat jonkun verran toisistaan.

2 mom.

Loman pituus määräytyy 3 momentin taulukoiden 1, 2 tai 3 mukaisesti. Käytettävä taulukko valitaan työntekijän kokemuslisään oikeuttava palvelusajan ja nykyisen työsuhteen keston perusteella. Vuosilomapäivien tai lomakorvauksena maksettavien päivien lukumäärä määräytyy Taulukon

– rivin A mukaan, jos vuosiloma pidetään kokonaan lomana

ja työntekijä on lomavuoden lomakautena (2.5.–30.9)

ollut työssä (työnteossa) vähintään 6 päivänä

– rivin B mukaan, jos loma maksetaan osaksikin lomakorvauksena

tai jos työntekijä ei ole lainkaan työssä lomavuoden

lomakautena tai työssäolopäiviä on lomavuoden

lomakautena (2.5.–30.9.) vähemmän kuin 6.


PTY ja (KVTES luku IV 5 §) mutta arviointijärjestelmät poikkeavat jonkun verran toisistaan.

3 mom.

Vuosilomataulukot

Taulukko 1

Täysiä lomanmääräytymiskuukausia → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rivi A → Vuosilomapäiviä (työpäiviä) 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 38

Rivi B → Vuosilomapäiviä (työpäiviä) 3 5 8 10 13 15 18 20 23 25 28 30

Vuosiloman pituus määräytyy taulukko 1:n mukaan, jos työntekijällä on lomanmääräytymisvuoden loppuun (31.3.) mennessä

– nykyisen työnantajan hyväksymää kokemuslisään oikeuttavaa

palvelusaikaa vähintään 15 vuotta ja

– hänen nykyinen työsuhteensa omaan työnantajaan tulee

olla välittömästi ja yhtäjaksoisesti jatkunut vähintään 6 kuukautta.


 • PTY ja (KVTES luku IV 5 §) mutta arviointijärjestelmät poikkeavat jonkun verran toisistaan.

 • Taulukko 2

 • Täysiä lomanmääräytymiskuukausia → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 • Rivi A → Vuosilomapäiviä (työpäiviä) 3 5 7 9 12 15 18 20 22 24 26 28

 • Rivi B → Vuosilomapäiviä (työpäiviä) 3 5 7 9 11 13 15 17 20 21 24 25

 • Täysiä lomanmääräytymiskuukausia → 12

 • 10 vuoden palvelu → Vuosilomapäiviä (työpäiviä) 30

 • Vuosiloman pituus määräytyy taulukko 2:n mukaan sen lomanmääräytymisvuoden

 • alusta lukien, jonka aikana työntekijän työsuhde tulee kestäneeksi yhtäjaksoisesti

 • vähintään 1 vuoden


 • PTY ja (KVTES luku IV 5 §) mutta arviointijärjestelmät poikkeavat jonkun verran toisistaan.

 • Vuosiloman pituus määräytyy taulukko 2:n mukaan myös, jos työntekijällä

 • on lomanmääräytymisvuoden loppuun (31.3.) mennessä nykyisen

 • työnantajan hyväksymää kokemuslisään oikeuttavaa palvelusaikaa

 • vähintään 5 vuotta ja lisäksi hänen nykyinen työsuhteensa on välittömästi

 • ja yhtäjaksoisesti jatkunut vähintään 6 kuukautta.

 • 3 Vuosiloman pituus määräytyy taulukko 2:n 10 vuoden palvelun mukaan,

 • jos työntekijällä on lomanmääräytymisvuoden loppuun (31.3.)

 • mennessä nykyisen työnantajan hyväksymää kokemuslisään oikeuttavaa

 • palvelusaikaa vähintään 10 vuotta ja vuosilomaoikeutta on kertynyt

 • 12 täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.


PTY ja (KVTES luku IV 5 §) mutta arviointijärjestelmät poikkeavat jonkun verran toisistaan.

Taulukko 3

Täysiä lomanmääräytymiskuukausia → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rivi A → Vuosilomapäiviä (työpäiviä) 2 4 5 7 9 10 13 15 17 19 21 23

Rivi B → Vuosilomapäiviä (työpäiviä) 2 4 5 7 9 10 12 14 15 17 19 20

Vuosiloman pituus määräytyy taulukko 3:n mukaan muissa kuin taulukoihin 1–2

kuuluvissa tapauksissa.


PTY neuvottelujärjestys mutta arviointijärjestelmät poikkeavat jonkun verran toisistaan.

Työpaikkaneuvottelu

- työntekijän/luottamusmiehen ja esimiehen välinen neuvottelu

Paikallisneuvottelu

- Mikäli asia ei ratkea työpaikkaneuvottelussa on seuraava taso paikallisneuvottelu jonka käy ao. allekirjoittajajärjestöjen edustajat eli luottamusmiehet ja TA:n edustaja

Keskusneuvottelut

- Ellei paikallisneuvotteluissa päästä yksimielisyyteen on asia mahdollista saattaa käsiteltäväksi keskusneuvotteluissa. Keskustason neuvottelut käydään PTY:n ja neuvottelujärjestön/liiton kesken ja ne hoidetaan alueasiamiesten kautta.


PTY Luottamusmiehen valinta mutta arviointijärjestelmät poikkeavat jonkun verran toisistaan.

Allekirjoittajajärjestö saa valita edustajakseen luottamusmiehen,

mikäli työnantajan palveluksessa on vähintään 5 jäsentä.

Luottamusmiehen vaali voidaan järjestää työaikana ja

työpaikalla siten kuin siitä paikallisesti sovitaan

Valitusta luottamusmiehestä on kirjallisesti ilmoitettava

työnantajalle


Kiitoksia sinulle ajastasi! mutta arviointijärjestelmät poikkeavat jonkun verran toisistaan.

Ennakoiden tulevaisuuteen!


ad