stroomonderbreking in beringen
Download
Skip this Video
Download Presentation
Stroomonderbreking in Beringen?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

Stroomonderbreking in Beringen? - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Stroomonderbreking in Beringen?. Wat betekent dit voor de bedrijven?. Winteractieplan OCB Beringen. Stroomvoorziening in geval van energieschaarste. Komt er een energieschaarste deze winter?. Dalende productiecapaciteit Problemen met nucleaire centrales

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Stroomonderbreking in Beringen?' - harlan-knowles


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stroomonderbreking in beringen

Stroomonderbreking in Beringen?

Wat betekent dit voor de bedrijven?

winteractieplan ocb beringen
WinteractieplanOCB Beringen

Stroomvoorziening in geval van energieschaarste

komt er een energieschaarste deze winter
Komt er een energieschaarste deze winter?
 • Dalende productiecapaciteit
  • Problemen met nucleaire centrales
  • Invoercapaciteit is beperkt (investeringen nodig)
 • Bij aanhoudende vriestemperaturen in België en de omringende landen van -10°
  • Verbruik stijgt exponentieel
  • De kans op schaarste verhoogt
 • Overheid heeft al in 2012 een plan opgesteld
 • Geactualiseerd n.a.v. stillegging verschillende belangrijke energiebronnen
heeft overheid maatregelen genomen
Heeft overheid maatregelen genomen?
 • Regering heeft 3 maatregelen genomen om stroomonderbreking te vermijden:
  • Een bijkomende “strategische” elektriciteitsproductie instellen
   • Buiten werking gestelde centrales terug in dienst zetten
  • Afspraken maken met grote elektriciteitsafnemers
   • Wanneer nodig, kunnen zij hun activiteiten verminderen => vraagbeheer
  • Instellen van een onevenwichtstarief voor aankopers elektriciteit voor leveranciers
hoe groot is het stroomtekort
Hoe groot is het stroomtekort?
 • Piekafname vorig jaar (17/01/2013) - 13.385 MW
 • Record: (17/12/2007) - 14.033 MW
 • Er is vandaag in België 15.538 MWproductie aangesloten (en actief in ARP), waarvan momenteel maximum 12.360 MWoperationeel
 • Daarnaast is er een invoercapaciteit van maximaal 3500 MW
de marktspelers
De marktspelers
 • Minister van Economie & Minister van Energie
   • Verantwoordelijk bevoorradingszekerheid
 • Elektriciteitsproducenten/ -leveranciers
   • Contractuele relatie klant – leverancier – producent
   • Verantwoordelijk voor evenwicht tussen afname- en injectieportefeuille
 • ELIA
   • Stelt zijn net, inclusief koppelingen met buurlanden, ter beschikking
   • Ziet toe op het evenwicht tussen injectie en afname
 • Distributienetbeheerders
   • Stellen hun net ter beschikking
   • Zijn zichtbaar in het straatbeeld
vooraleer er afgeschakeld wordt
Vooraleer er afgeschakeld wordt
 • Elia maakt prognoses over verbruik & productie- en invoercapaciteit
 • Elia activeert 7 dagen op voorhand het crisisplan indien tekorten dreigen o.a. op basis van weersvoorspellingen
 • Restrictieve maatregelen worden eerst genomen
restrictieve maatregelen
Restrictieve maatregelen
 • Sensibiliserend:
  • Oproepen bevolking om niet-noodzakelijk stroomverbruik te verplaatsen in de tijd (wassen, drogen …)
 • Verbodsbepalend:
  • Grootverbruikers in industrie vragen om activiteiten te stoppen (gebeurt door Elia)
  • Doven openbare verlichting
  • Uitschakelen accumulatieverwarming en boilers

Indien deze restrictieve maatregelen niet volstaan, wordt overgegaan tot afschakeling van cabines door Elia, in overleg met de Ministers van Economie en Energie.

wordt mijn gemeente ook afgeschakeld
Wordt mijn gemeente ook afgeschakeld?
 • Ministers beslissen welke zones afgeschakeld moeten worden op basis van een plan
 • Indeling op basis van gradualiteit, geografische spreiding en volgorde van prioriteit
 • België is ingedeeld in 5 geografische zones:
  • NW, NO, CE, ZW, ZO
  • Binnen iedere zone zijn 6 schijven van ongeveer 100 MW gedefinieerd
  • Minister beslist welke schij(f)(ven) afgeschakeld worden
  • Duurtijd afschakeling is afhankelijk van onevenwicht tussen productie en afname
afschakelplan
Afschakelplan

Elke kleur (behalve grijs) in het plan is 1 afschakelschijf

ge mpacteerde gemeenten beringen en omliggend
Geïmpacteerde gemeenten Beringen en omliggend
 • Beringen
   • Afschakelschijf 2
 • Ham
   • Afschakelschijf 2
 • Heusden-Zolder
   • Afschakelschijf 2
 • Houthalen-Helchteren
   • Afschakelschijf2
 • Leopoldsburg
   • Afschakelschijf 2
 • Lummen
   • Afschakelschijf 2
 • Tessenderlo
   • Niet opgenomen in afschakelplan
mijn straat ook
Mijn straat ook?
 • Indicatieve straatnamenlijst op website van alle netbeheerders
  • www.infrax.be
 • Afschakelplan op website van de overheid
  • http://economie.fgov.be
 • Geen strikt plan, steeds indicatief en is momentopname van de netinfrastructuur die continu aan wijzigingen onderhevig is
waarom mijn buurman niet en ik wel
Waarom mijn buurman nieten ik wel?
 • Elke schijf vertegenwoordigt een aantal onderstations. Elke schijf kan in één beweging door Elia worden uitgeschakeld
 • De grenzen van deze schijven lopen niet samen met de gemeentegrenzen of straten
beschikbaarheid publieke voorzieningen
Beschikbaarheid publieke voorzieningen?
 • Continuïteit van aardgas blijft gewaarborgd
 • Momenteel wordt er een globale analyse gemaakt over de drinkwatervoorziening
  • Druk op waterleiding zou kunnen verminderen
 • Telefonie-, internet- en betalingsverkeer vallen geleidelijk aan weg vanaf de onderbreking
beschikbaarheid publieke voorzieningen1
Beschikbaarheid publieke voorzieningen?
 • Weg- en treinverkeer kan ernstig verstoord geraken door uitvallen van straat- en verkeerslichten, het sluiten van slagbomen,…
 • Binnenscheepvaart kan stilvallen door bruggen en sluizen
 • Impact op werkrelaties bij afschakeling
  • FAQ’s op website VBO:
   • Arbeidsovereenkomsten schorsen
   • Tijdelijke werkloosheid inroepen
hoe verloopt de afschakeling
Hoe verloopt de afschakeling?

Stroomvoorziening in geval van energieschaarste

wat is het scenario als een afschakeling noodzakelijk blijkt
Wat is het scenario als een afschakeling noodzakelijk blijkt?
 • Dagelijkse opvolging van weersvoorspellingen
 • Minister beslist tot uitvoering van het afschakelplan, uiterlijk daags voordien
 • Elia voert uit
 • Distributienetbeheerders schakelen lijnen terug in waarop prioritaire klanten aangesloten zijn
 • Duurtijd van de afschakeling: 3 uur
  • Schijven 3,4,5,6 komen in aanmerking
  • Geen vaste volgorde van de schijven die afgeschakeld worden
rol van infrax
Rol van Infrax
 • Infrax heeft geen leidende rol, maar ondersteunt de opdrachten die komen van de overheid of van transmissienetbeheerder Elia
  • Wanneer afgeschakeld wordt, de lijnen met prioritaire klanten terug inschakelen (op basis van lijst prioritaire klanten vastgelegd door de Minister)
  • Infrax start de volledige energievoorziening terug op na de afschakelperiode
  • Kan relatief snel verlopen
 • Infrax zorgt dat de storingsnummers bereikbaar blijven
communicatie bij afschakeling
Communicatie bij afschakeling

Stroomvoorziening in geval van energieschaarste

communicatie
Communicatie
 • Federale en provinciale crisiscellen zijn verantwoordelijk voor de communicatie, die verloopt volgens het crisisplan
 • Naar het grote publiek gebeurt dit kort voordien via de media (wellicht 1 dag)
  • Radio/TV/kranten/sociale media
  • Websites van crisiscel, FOD, Elia, distributienetbeerder
stroomindicator
Stroomindicator
 • Elke dag op websites, in het weerbericht van VRT, VTM, RTL en RTBF
sensibiliseringscampagne
Sensibiliseringscampagne
 • OFFON-campagne
  • Positieve campagne o.l.v. van de overheid
  • Stickers, affiches, advertenties in alle kranten
  • OffOn.be: toolbox met affiches, stickers, getuigenissen
  • Iedereen heeft een voorbeeldfunctie
   • Provincies, crisiscellen, netbeheerders, leveranciers, gemeenten, winkelketens, middenveldorganisaties …
 • Bewustzijn creëren bij alle Belgen
   • Iedereen doet mee
sensibiliseringscampagne1
Sensibiliseringscampagne
 • Bedrijven werken mee
  • Vb. geen reclameverlichtingen, accentverlichting enz. op moment van schaarste (ook in niet-afgeschakelde gebieden)
 • Lokale overheden geven het goede voorbeeld
  • Beperken van feestverlichting
  • Beperken van straatverlichting
informatiecampagne
Informatiecampagne
 • Concrete info naar de bevolking / bedrijven wordt gegeven op www.winterklaar.be vanaf 15 november.
  • Tips en adviezen
  • Prognoses
  • Aftellen vanaf dag -7
 • Contactmogelijkheden
  • Speciaal telefoonnummer FOD economie 0800 120 33
  • Extra bemanning en langere openingsuren wanneer actie concreet aangekondigd wordt (vanaf dag -7)
burgers bereiden zich voor
Burgers bereiden zich voor
 • Tal van tips om energie te sparen op websites
    • Infrax.be
    • Offon.be
    • Winterklaar.be
 • Zorg voor
    • Voldoende voorraad om te kunnen eten/drinken (zonder te hoeven koken)
    • Kaarsen, zaklampen, radio op batterijen
bedrijven bereiden zich voor
Bedrijven bereiden zich voor
 • Voorbereidingen treffen door verbruik te beperken tijdens piekmomenten waarop de globale vraag het hoogst is
   • Piek meestal in de late namiddag en vroege avond door inschakelen verlichting, elektrische fornuizen, treinen,…
   • Beperken van risico door productietijden te verschuiven, door telewerk aan te moedigen,… (risico-analyse opmaken)
   • Elke actie om verbruik te beperken helpt mee wanneer risico op schaarste hoog is
verantwoordelijkheden
Verantwoordelijkheden
  • Elia staat in voor de stabiliteit op het net i.s.m. de producenten
  • Netbeheerders staan enkel in voor de distributie
 • Een afschakeling is een noodsituatie. Het technisch reglement vermeldt dat de transportnetbeheerder en de distributienetbeheerder voor noodsituaties nooit aansprakelijk zijn.
beste advies be ready
Beste advies:BE READY !

Stroomonderbrekingen kunnen altijd voorkomen (storingen)

stroomonderbreking

STROOMONDERBREKING

Verzekeringstechnische bepalingen

Marc Vanstraelen

wat bij een stroomonderbreking
Wat bij een stroomonderbreking?
 • Verleent de brandverzekeraar tussenkomst?

In principe is enkel de accidentele schade gedekt.

Gezien het hier echter gaat om een situatie die op voorhand aangekondigd zal worden, kan er moeilijk gesproken worden van een accidentele schade.

wat bij een stroomonderbreking1
Wat bij een stroomonderbreking?

De verzekeringnemer kan op tijd weten wanneer een stroomonderbreking plaatsvindt. Er mag dan ook worden verwacht dat hij de nodige voorzorgsmaatregelen neemt.

Heeft de verzekeringnemer zich niet gedragen als een goede huisvader, dan is de geleden schade niet verzekerd. Bij eventuele schade zal er dan ook geen tussenkomst verleend worden.

enkele situaties
Enkele situaties
 • De diepvriezer functioneert niet meer en de inhoud zou kunnen ontdooien.

Dit zal echter niet het geval zijn. Want de inhoud van de meeste diepvriezers ontdooit niet als deze voldoende gesloten blijft gedurende deze korte periode van de stroomonderbreking.

enkele situaties1
Enkele situaties
 • Het alarmsysteem functioneert niet meer.

De meeste alarmsystemen zijn voorzien van een noodbatterij, die tijdens de stroomonderbreking de nodige stroom voor het alarmsysteem voorziet.

De noodbatterijen zullen echter maar optimaal werken, wanneer deze geregeld vervangen worden. Een onderhoudscontract voorziet in dergelijke vervanging.

In sommige preventiemaatregelen wordt er duidelijk verwezen naar een verplicht onderhoudscontract met als sanctie geheel of gedeeltelijk inroepen van verval van de dekking.

enkele situaties2
Enkele situaties
 • De verwarmingsinstallatie functioneert niet meer.

Een periode van 3 uur is te kort om ervoor te zorgen dat de waterleidingen of leidingen van de verwarmingsinstallaties zouden kunnen bevriezen. Een goede isolatie van die leidingen die blootgesteld kunnen worden aan extreme koude kan reeds veel schade voorkomen.

wat indien er terug stroom geleverd wordt
Wat indien er terug stroom geleverd wordt?
 • Verleent de brandverzekeraar tussenkomst bij eventuele schade door een overstroom?

Indien er terug stroom geleverd wordt en er zou zich door de inwerking van elektriciteit schade voordoen aan de elektrische toestellen, wordt er dekking verleent (dekking elektriciteitsschade).

slide37
Tips
 • Maak een lijst van mogelijke risico’s die u loopt bij een stroomonderbreking zodat u vooraf reeds de nodige maatregelen kan nemen :
  • Koelingssysteem
   • Zorg voor de nodige noodstroomgeneratoren of batterijen.
slide38
Tips
 • Maak een lijst van mogelijke risico’s die u loopt bij een stroomonderbreking
  • Informaticasystemen
   • Zorg voor back-ups
   • Zorg voor een systeem met voedingsbeveiliging dat stroomstoten opvangt
slide39
Tips
 • Maak een lijst van mogelijke risico’s die u loopt bij een stroomonderbreking
  • Beveiliging van het gebouw
   • Controleer of deze enkel elektronisch gebeurt of wat een mogelijk alternatief is.
slide40
Tips
 • Maak een lijst van mogelijke risico’s die u loopt bij een stroomonderbreking
  • Verlichting van het gebouw
   • Zorg voor noodverlichting
slide41
Tips
 • Maak een lijst van mogelijke risico’s die u loopt bij een stroomonderbreking
  • Toegangs- en evacuatiemogelijkheden van het gebouw
   • Hoe zit het met de slagbomen en elektrische deuren?
slide42
Tips
 • Zorg tijdig voor een rampscenario.
  • Weet iedereen wat hij moet doen en wanneer?
 • Werk de nodige preventie- en actieplannen uit.
 • Zorg voor noodgeneratoren of test tijdig uw huidige.
slide43

Bedanktvooruwaandacht!

Klaverbladstraat 7 A

3560 Lummen

Tel: 013/35.11.11

Fax: 013/35.11.12

E-mail : [email protected]

Website : www.actiefinsurances.be

3 actoren in het energieleveringsproces
3 actoren in het energieleveringsproces
 • Energieleverancier bv. Electrabel, Lampiris…
 • Netbeheerder
 • Overheid
energieleverancier vs netbeheerder
Energieleverancier vs/ Netbeheerder
 • Energieleverancier = aankoop energie
 • Netbeheerder= levering en transport van energie
energieleverancier
Energieleverancier
 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Standaardclausule algemene voorwaarden:

“De netbeheerders staan in voor de continuïteit van de levering van energie en de kwaliteit van de geleverde energie overeenkomstig de bepalingen vervat in de toepasselijke wetgeving en reglementen.

Bijgevolg is de energieleverancier daarvoor niet aansprakelijk. In geval van schade ten gevolge van een onderbreking of een beperking van of onregelmatigheid in de levering van uw energie, kunt u uw netbeheerder aanspreken.”

netbeheerder
Netbeheerder
 • PERIODE TOT EN MET 31.12.2014
 • PERDIODE VANAF 1.01.2015
periode tot en met 31 12 2014
PERIODE TOT EN MET 31.12.2014
 • Reglementaire relatie
 • Aansluitingsreglement
 • Toegangsreglement
 • Technisch reglement

• Buitencontractuele aansprakelijkheid

 • Fout
 • Schade
 • Oorzakelijk verband
reglementen
Reglementen

Vergoedingen worden beperkt:

 • Forfaitair bedrag
 • Vanaf 4u durende onderbreking immateriële schade
overmacht
OVERMACHT?
 • Ruime of restrictieve definitie
 • Overmachtsclausules:

‘Beperkingen opgelegd door een overheid’

• Feitelijke beoordeling door de rechter

periode vanaf 1 01 2015
PERIODE VANAF 1.01.2015
 • DECREET 20 DECEMBER 2013
 • ∟ Objectieve aansprakelijkheid

MAAR:

-niet-geplande stroomonderbrekingen

-vanaf 4uur

-uitzondering van overmacht blijft behouden

overheid
OVERHEID
 • Buitencontractuele aansprakelijkheid
 • Zorgvuldigheidsnorm
 • Marginale toetsing
netgebruiker
NETGEBRUIKER?
 • Schadebeperkingsplicht
ad