การบริหารโครงการ
Download
1 / 36

การบริหารโครงการ VMI - PowerPoint PPT Presentation


 • 387 Views
 • Uploaded on

การบริหารโครงการ VMI. โรงพยาบาล และองค์การเภสัชกรรม. การบริหารโครงการ VMI โดย โรงพยาบาล + องค์การเภสัชกรรม. วัตถุประสงค์

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การบริหารโครงการ VMI' - harlan-hawkins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การบริหารโครงการ VMI

โรงพยาบาล และองค์การเภสัชกรรม


การบริหารโครงการ VMI โดย โรงพยาบาล + องค์การเภสัชกรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบริหารสินค้าคงคลังและการกระจายยา เพื่อให้มียาหมุนเวียนและกระจายไปทั่วประเทศได้อย่างสม่ำเสมอ และสามารถบริการผู้ป่วยให้ได้รับยารักษาอย่างต่อเนื่อง


วิธีการเข้าโครงการ VMI

2. เข้า Website อภ. www.gpo.or.th เลือก VMI/SMI

1. เข้า Website http://scm.gpo.or.th/vmi


วิธีการเข้าโครงการ VMI (ต่อ)

เลือกโครงการยาทั่วไป

 • พิมพ์แบบฟอร์ม FM2 ที่ต้องการ เช่น

  • FM2/1 ยา อภ. 201 รายการ

  • FM2/2 ยา อภ. นอกเหนือจาก 201 รายการ

  • FM2/3 ยาที่ อภ. มิได้ผลิตแต่มีจำหน่าย

   ใส่ประมาณการใช้ยาทั้งหมดที่เลือกตามระยะเวลาที่เข้าโครงการ

   ใส่ประมาณการใช้ยาต่อเดือนของแต่ละรายการที่เลือก

   เลือก Safety Stock ที่ต้องการ (7 วัน, 15 วัน, 30 วัน)

   ใส่ชื่อผู้ให้ข้อมูล, ผู้รับยา, รายละเอียดสถานที่ส่งยา

   Fax เอกสารมาที่ เบอร์ 0-2354-8861, 0-2203-8909

แนวทางการทำ VMI ของ โรงพยาบาล กับ อภ.

การส่งข้อมูลสินค้าคงคลังทาง Internet

ใน Website ของ GPO โดยบันทึกข้อมูลสินค้าคงคลัง


องค์การเภสัชกรรม

Upload or Key in

Onhand

คลังยาโรงพยาบาล

VMI

ตรวจสอบ

VMI

Onhand

ส่งของพร้อม Invoice และรายงานฯ


1 vmi http scm gpo or th vmi
1. เข้าสู่เวบไซต์ของระบบ VMI โดยตรงที่ http://scm.gpo.or.th/vmi


2 http www gpo or th
2. เข้าสู่เวบไซต์ขององค์การเภสัชกรรมที่ http://www.gpo.or.th

คลิกที่ปุ่ม VMI / SMI เพื่อเข้ามา Log in


ใส่ Username และ Passwordแถบบอกสถานะ จะเปลี่ยนสีไปตามยอดเงินในใบสั่งซื้อเทียบกับวงเงินที่กำหนด

(1-50%) (51-80%) (81-100%) (เกินวงเงิน)

1. ถ้าใส่วงเงินไว้ ระบบจะตรวจสอบขณะบันทึก และแถบบอกสถานะจะเปลี่ยนสีตามยอดเงิน ในใบสั่งซื้อ โดยแยกตามประเภทของยา อภ., ผลิต (FM2/1),ยา อภ.ผลิต (FM2/2) และยาผู้ผลิตอื่น (FM2/3)

2. ถ้าเลือกงบประมาณ จะนำไปแสดงให้ที่ใบสั่งซื้อ, และสามารถแจ้งข้อความให้ อภ. ได้ในช่องหมายเหตุ


3. กดปุ่ม + เพื่อเลือกกลุ่มยาที่จะบันทึก Onhandหรือเลือกแสดงทุกรายการ โดยไม่จัดกลุ่มยาก็ได้ (จำนวนตัวเลขในวงเล็บ คือ จำนวนรายการที่ทำสัญญา VMI ไว้กับองค์การเภสัชกรรม)


4. ใส่ยอด เพื่อเลือกกลุ่มยาที่จะบันทึก Onhandให้สังเกตแถบบอกสถานะจะเปลี่ยนสีตามยอดเงินในใบสั่งซื้อ

5. กด save


คลิกที่นี่ เพื่อบันทึก Inventory ต่อ


การบันทึก เพื่อบันทึก Onhandถ้าต้องการยารายการใดให้บันทึก Onhandเฉพาะรายการนั้น ๆ ถ้าค่า Onhandเป็นศูนย์ ให้ใส่ค่าศูนย์ (ถ้าไม่ใส่ระบบจะถือว่าไม่ต้องการบันทึก)

(OnProcessหมายถึง จำนวนยาที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่ง)


 • Ship VMI = เพื่อบันทึก จำนวนสินค้าที่ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ

 • Ship Order = จำนวนสินค้าที่ต้องการให้ส่งในครั้งนี้สามารถแก้ไขจากจำนวนที่ระบบคำนวณได้(รายการใดมียอดจะเป็นรายการที่จะปรากฏในใบสั่งซื้อ )

 • Amount = จำนวน Ship Order x ราคาต่อหน่วย


เมื่อ รพ. ตรวจสอบการบันทึกว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิก Post Inventory เพื่อส่งข้อมูลให้องค์การเภสัชกรรม


คลิก พิมพ์ใบสั่งซื้อ ตรวจสอบการบันทึกว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิก


คลิกที่รูปเครื่องพิมพ์ เพื่อสั่งออกเครื่องพิมพ์


 • ในกรณีที่ เพื่อสั่งออกเครื่องพิมพ์ Post Inventory แล้ว แต่ต้องการจะเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลให้เลือกแหล่งข้อมูลที่เคย Post Inventory ภายในวันเดียวกันได้ ดังนี้

 • ใช้ข้อมูลเดิมมาแก้ไข : ระบบจะดึงข้อมูลที่เคยPost Inventory ครั้งล่าสุดภายในวันนั้นขึ้นมาให้บันทึกใหม่ทั้งหมด

 • เมื่อเลือกแหล่งข้อมูลที่ต้องการแล้วให้กด Submit


สามารถทำการแก้ไขได้ภายในเวลา 24.00 น. ของวันนั้น หากเลยกำหนดเวลาแล้วท่านจะไม่สามารถแก้ไขได้

ให้ทำการส่ง Inventory ของวันใหม่มาแทน


 • กรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบหลายโครงการ สามารถกำหนด Username เดียวเข้าใช้งานระบบ VMI หลายโครงการได้ (Single Sign-On)

 • คลิก VMI

 • เลือกโครงการ

 • กด Submit

 • ระบบจะเปลี่ยนโครงการตามที่เลือกผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลสินค้าคงคลังให้องค์การเภสัชกรรมได้ทุกโครงการ โดยไม่ต้อง Login ใหม่


Single sign on
หน่วยบริการ/โรงพยาบาล ที่มีความประสงค์จะใช้ระบบ Single Sign-On ให้ปฏิบัติดังนี้

 • Login เข้าระบบ VMI

 • Download แบบฟอร์ม

 • กรอกแบบฟอร์ม

 • Fax ส่งมาที่องค์การเภสัชกรรมตามหมายเลขในแบบฟอร์ม

 • องค์การฯ จะส่ง Username ใหม่ให้ทาง e-mail ที่ระบุใน แบบฟอร์ม


Password
การเปลี่ยน ที่มีความประสงค์จะใช้ระบบ Password

2. ใส่ Password เดิม ที่ Current Password

3. ใส่ Password ใหม่ ที่ New Password

4. ใส่ Password ใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยันที่Confirm Password

5. คลิกปุ่ม Change Passwordระบบจะทำการเปลี่ยน Password ให้ใหม่

เมื่อ Login เข้าระบบ ต้องใช้ Password ใหม่

1. คลิก Setting


การเปลี่ยนการเรียงลำดับรายการยาการเปลี่ยนการเรียงลำดับรายการยา

2. คลิก เรียงลำดับรายการยา

 • 3. เลือกการเรียงลำดับรายการยาที่ต้องการ

 • เรียงลำดับรายการตาม FM2

 • ชื่อยา จะเรียงจาก A - Z

 • 4. คลิกปุ่ม Submitระบบจะทำการเปลี่ยนการเรียงลำดับรายการยาให้ใหม่เมื่อ Login เข้าระบบครั้งต่อไปจะเป็นตามที่เลือกไว้ครั้งล่าสุด

1. คลิก Setting


ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ


Thank Youต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ


ad