Planen Future Vision Rotary Foundation - PowerPoint PPT Presentation

Planen future vision rotary foundation
Download
1 / 11

 • 145 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Planen Future Vision Rotary Foundation. Rotary Foundation. Seminariet Mariehamn D-1410 15.09.2012 Kaapo Pulkkinen. Rotarysäätiö. DDF, District Designed Funds fördelning. Högst 50% till Distriktsfonden (District Fund)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Planen Future Vision Rotary Foundation

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Planen future vision rotary foundation

Planen Future Vision Rotary Foundation

Rotary Foundation

Seminariet Mariehamn D-1410

15.09.2012

Kaapo Pulkkinen


Ddf district designed funds f rdelning

Rotarysäätiö

DDF, District Designed Funds fördelning

 • Högst 50% till Distriktsfonden (District Fund)

 • Minst 50% till globala humanitära program som distrikten kan genomföra sinsemellan på de sex (6) fokusområdena:

  • Fredsforskning och konfliktlösning,

  • Hälsovård

  • Vattenförsörjning

  • Hälsovård för barn och mödrar

  • Läskunnighet

  • Ekonomisk och samhällelig utveckling.


De globala bidragen humanit ra program

De Globala bidragen, Humanitära program

Långverkande projekt

Större bidrag

Hållbarhet på lång sikt

Skall falla inom de 6 fokusområdena

Matchning från RF (Världsfonden) 1:1

Packade bidrag, samarbete med andra organisationer utanför Rotary


Globala humanit ra program

Globala humanitära program

Några exempel:

Färskt dricksvatten, sanitetssystem, hygienutbildning

Stipendier till studenter för planering av vattensystem

Malariabekämpning, skyddsnät, malariamediciner,

Utbildningsgrupper för fältarbete och överföring av utbildningsmetoder för att förbättra läskunnigheten eller avhjälpa analfabetism.


Planen future vision rotary foundation

Globala bidrag

 • Ger möjlighet att deltaga i strategiskt inriktade aktiviteter som leder till betydande och bestående resultat. Projekten skall ha en budget på minst 30 000 USD.

 • Genom dessa bidrag stöder man

  • större internationella humanitära projekt

  • yrkesutbildningsteam

  • stipendier

  • projekten förutsätts leda till hållbara och mätbara resultat på ett eller flera av fokusområdena.

 • Klubbarna och distrikten kan utveckla egna projekt eller stöda sådana projekt som tagits fram av Rotary Foundation.


Planen future vision rotary foundation

Distriktsbidrag (DDF)

 • Högst 50% till Distriktsfonden (District Fund)

 • Minst 50% till globala humanitära program som distrikten kan genomföra sinsemellan på de sex (6) fokusområdena:

 • fred och förebyggande/lösning av konflikter

 • förebyggande och behandling av sjukdomar

 • vatten och sanitet

 • mödra- och barnavård

 • grundläggande utbildning och läs- och skrivkunnighet

 • ekonomisk utveckling och samhällsutveckling.


S tt att bidra till rotary foundation

Sätt att bidra till Rotary Foundation

 • Sustaining Member 100 $

  • riktad antingen till den Årliga programfonden eller PolioPlus-fonden

  • Online bidrag är möjliga

 • Paul Harris Fellow1.000 $ (APF/PolioPlus)

 • Benefactor 1.000 + PF

 • Bequest Society 10.000+ PF (BequestSociety)

 • Major Donor 10.000+ APF/PolioPlus/PF

 • Arch C. Klumph Society, kumulativt 250.000 ACK Gallery

  APF = Den Årliga programfonden,

  ACK = Arch C Klumph -gallery,

  PF = Permanenta fonden


F rberedelser f r den nya bidragsstrukturen

Förberedelser för den nya bidragsstrukturen

Distriktet har utsett en ordförande för Rotary Foundation kommittén för åren 2013-2016 före 1 juli 2012.

Under perioden juli- december 2012 utses ordförandena för de olika underkommittéerna för året 2013-2014.

I månadsskiftet augusti-september har man vid GETS och Rotary Institutet i Sundsvall ordnat utbildning för DGE och DG.

Januari 2013 Internationella samrådet i San Diego där utbildning ordnas för DGE och DRFC från alla distrikt.

Online kvalificeringen börjar.


F rberedelserna forts tter

Förberedelserna fortsätter

I februari 2013 kvalificering av distrikt och klubbar vidtar.

Februari-juni RF:s ansökningstid för Foundation-bidrag.

Sänd in rapporter och ansökningar online.

Juni 2013 RI Kongressen i Lissabon.

HUR INVERKAR DETTA PÅ MIN KLUBB ?

Mera om detta i samband med presentationen av Klubbens sammarbetsavtal (MOU).


Planen future vision

Planen Future Vision

Utbildning av klubbarna i distriktet 1430


Planen future vision1

Planen Future Vision

 • Rotaryseminarium i varje AG-område mellan september-november 2012

  • Deltagarna var klubbarnas Rotary Foundation -kontakter och presidenterna samt alla intresserade

 • PETS i mars 2013

  • Deltagarna är de tillträdande presidenterna, klubbsekreterarna och Rotary Foundation -kontakterna samt distriktledarna


 • Login