Arbetsplan vt 2014
Download
1 / 3

Arbetsplan vt;2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Arbetsplan vt;2014. Välkomna till ett nytt verksamhetsår med nya utmaningar! Tema Grön flagg – se handlingsplan 5 kriterier, kretslopp och fem kriterier Livsstil och hälsa (Friluftsfrämjandet) Hållbar utveckling, handlingsplan 5 kriterier för personal,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Arbetsplan vt;2014' - harding-herman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Arbetsplan vt 2014
Arbetsplanvt;2014

Välkomna till ett nytt verksamhetsår med nya utmaningar!

Tema

 • Grön flagg – se handlingsplan 5 kriterier, kretslopp och fem kriterier Livsstil och hälsa (Friluftsfrämjandet)

 • Hållbar utveckling, handlingsplan 5 kriterier för personal,

  5 för ledningen (Skolverket), revideras och utvecklas

 • Entreprenöriellt lärande – lärande/coachande samtalet

 • Årshjul förskola – hem

 • Likabehandlingsplanen

 • Prioriterade mål/planeringsmatriser

 • Barns lärmiljöer/dokumentation/årsplan/barnsyn

 • FUG – förskolornas utvecklingsgrupp slutför Vygotskij - handbok

  Teorival – alla läser

 • Vygotskijs och de yngre barnens lärande – sociokulturellt perspektiv

 • Naturförskola för hållbar utveckling

 • Carina Fast – att läsa och skriva i förskolan

 • Coachning i en entreprenöriell förskola

 • Förskoletidningen

 • Förskollärarna läser

 • DO- Jämställdhetspaket

 • Flerspråkighet i förskolan - Skolverket

 • Allmänna råd för kvalitetsarbete – Skolverket

 • Bångstyriga barn – Klara Dolk

  Metodval

 • ECERS – kartläggning

 • BRUK – självvärdering utvärdering

 • TRAS-tidig registrering av språk

 • TAKK – tecken som alternativ, kompletterande och kommunikation

 • MIO-matematik

 • Förskolelådan - Likabehandlingsplan – BEO;s plan.forskola

 • FN; barnkonvention – blå pärla – barnets bästa ska komma i främsta rummet/art;3

 • Systematiskt kvalitetsarbete, Malmö stad – se KOM IN

 • Skolverkets kvalitetscirkel – cirkelmodellen i lilla läroplanen på fickan

 • Saperemetoden – Barns inflytande/den pedagogiska måltiden

 • EPL – samtalsmetod/coachande förhållningssätt


Arbetsplan vt 20141
Arbetsplanvt;2014

Tre prioriterade mål

1. Förskola – hem, BRUK 15/3 – redovisas kommungemensam enkät

2. Utveckling och lärande – språk/flerspråkighet, BRUK 15/5

3. Barns inflytande – Saperemetoden en delaktig pedagogisk måltid, sinnen, sopsortering m.m. BRUK 15/5

Analys - redovisning

 • Malmö stads dokumentationsdokument se blankett KOM IN

 • Kvalitetsplan/kvalitetsrapport/delårsrapport – blankett KOM IN

  Arbetsmiljömål

 • Audio - Ljud/låna utrustning på Kulladalsskolan – alla avdelningar testar under vt;2014, miljöobservationer ljuddämpande matta i skramlande material/lärmiljö, inte fler än 6-7 barn i kapprummet samtidigt

 • Livsstil och hälsa tillsammans med barnen, (Grön flagg mål) sänka stressen med massagelekar, rörelse, utevistelse m.m. se handlingsplan

 • Fortsätta utveckla samarbetet på enhetsnivå

  Hygien/allergimål

 • Följa instruktionerna ännu bättre på förskolan se råd på uppsatt plansch

 • En parfymfri förskola

 • Päls fri förskola

 • Utvärdering/Malmö stads medarbetarenkät, allergirond – hygienrond, fysisk skyddsrond


Arbetsplan vt 20142
Arbetsplanvt;2014

 • Budgetmål – budget i balans

 • Förväntningsdokument en årsarbetare klockan 9-14

 • 1-5 år = 6 barn

 • 1-3 år = 5 barn

 • 3-5 år = 7 barn

 • Samt efter barns/medarbetares förutsättningar

 • Inköp efter beslutade kriterier

 • Organisation

  Orange pärm

  Tillämpningsregler - blanketter

  Möten för delaktighet/inflytande

  SVARTA PÄRMAR

 • Informationsmöte(protokoll, minnesanteckningar

 • APT – arbetsplatsträffar

 • Samverkansmöte

 • Handlingsplaner/policys

 • Verksamhetspärm

 • Barnpärm

 • Vikariepärm

  VINRÖDA PÄRMEN - kvalitetsutvecklingspärm


ad