หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 - PowerPoint PPT Presentation

คณิตศาสตร์ (ค 31101)
Download
1 / 11

  • 535 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

คณิตศาสตร์ (ค 31101). ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 8. เรื่อง. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว. สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง. แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว. โดยใช้สมบัติการเท่ากันได้. 2x + 5 = 7. ผลบวก. x. 2. ×. ผลคูณ. บวกกับ 5. x + 5. = -7.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


8

คณิตศาสตร์ (ค 31101)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

เรื่อง

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล


8

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

โดยใช้สมบัติการเท่ากันได้


8

2x + 5 = 7

ผลบวก

x

2

×

ผลคูณ

บวกกับ 5


8

x + 5

= -7

ผลหาร

2

x

+

5

ผลบวก

หารด้วย 2


8

ตัวอย่างแบบฝึก หน้า 165 ข้อ 1

1) 5x + 6 = 31

5x + 6 = 31

วิธีทำ

นำ 6ลบออกทั้งสองข้าง

- 6

- 6

5x + 6 = 31

5x + 0

= 25


8

=

5

5

5x = 25

นำ 5มาหารทั้งสองข้าง

5x = 25

1 x = 5


8

x =5

ตรวจคำตอบ

5x + 6 = 31

5(5) + 6 = 31

25 + 6 = 31

คำตอบของสมการคือ 5


8

4) -112 – 2y = - 24

-112 – 2y = - 24

วิธีทำ

นำ 112บวกเข้าทั้งสองข้าง

+ 112

+ 112

-112 – 2y = - 24

= 88

- 2y + 0


8

=

- 2

- 2

- 2y = 88

นำ - 2มาหารทั้งสองข้าง

- 2y = 88

1 y

= - 44


8

y = - 44

ตรวจคำตอบ

-112 – 2y = - 24

-112 – 2(-44) = -24

-112 + 88 = -24

คำตอบของสมการ คือ - 44


8

การบ้านหน้า 165

4.3 ขข้อ 1


  • Login