Stawy i więzozrosty kończyny górnej. Obręcz kończyny górnej - PowerPoint PPT Presentation

Temat: Stawy koczyny grnej, koci i poczenia rki. Koczyna dolna ( obrcz i cz wo...
Download
1 / 68

 • 410 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Temat: Stawy kończyny górnej, kości i połączenia ręki. Kończyna dolna ( obręcz i część wolna) kości i połączenia. Wstęp do miologii czyli nauki o mięśniach. Stawy i więzozrosty kończyny górnej. Obręcz kończyny górnej

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Stawy i więzozrosty kończyny górnej. Obręcz kończyny górnej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

Temat: Stawy koczyny grnej, koci i poczenia rki. Koczyna dolna ( obrcz i cz wolna) koci i poczenia. Wstp do miologii czyli nauki o miniach.


Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

Stawy i wizozrosty koczyny grnej.

Obrcz koczyny grnej

Staw mostkowo obojczykowy Gow w stawie jest koniec mostkowy obojczyka a panewk wcicie obojczykowe na mostku. Jest to staw zbliony ksztatem do kulistego wolnego i jest uzupeniony przez krek stawowy. Ruchy w nim s mocno ograniczone przez aparat wizadowy.

Wizada ubezpieczajce ten staw:

Wizado mostkowo-obojczykowe przednie i tylne

Wizado midzy obojczykowe

Wizado ebrowo-objczykowe


Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

 • Staw barkowo-obojczykowy Gow w stawie jest koniec barkowy obojczyka a panewk wyrostek barkowy opatki . Ruchy w tym stawie s jeszcze mocniej ograniczone o charakterze ruchw jak w stawie kulistym wolnym. Staw czsto jest uzupeniany przez krek stawowy.

 • Wizada:

 • Wizado barkowo-obojczykowe

 • Wizado kruczo-obojczykowe

  • Wizado czworoboczne

  • Wizado stokowate

 • Wizozrosty opatki:

 • Wizado kruczo barkowe tworzy sklepienie stawu ramiennego ogranicza odwiedzenie koczyny grnej.

 • Wizado poprzeczne opatki grne

 • Wizado poprzeczne opatki dolne


 • Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Stawy czci wolnej koczyny grnej.

  Poczenia koci ramiennej

  Staw ramienny. Gowa w stawie ksztatu fragmentu kuli jest utworzona przez gow koci ramiennej. Panewka maa i pytka ley na opatce wgbienie stawowe. Panewka jest uzupeniona przez obrbek stawowy, ktry j pogbia. Jest to staw kulisty wolny, wieloosiowy. Z wielu moliwych osi wybieramy trzy gwne wzgldem, ktrych opisujemy ruchy w tym stawie. Wzgldem osi pionowej wykonujemy w tym stawie ruchy obrotowe do wewntrz nawracanie i na zewntrz odwracanie. Wzgldem osi poprzecznej wykonujemy ruchy zgicia( do przodu) i prostowania ( do tyu). Wzgldem osi strzakowej wykonujemy ruchy odwodzenie ( w bok) i przywodzenia ( w kierunku tuowia)Poczenie ruchw odwodzenia i przywodzenia i zginania i prostowania daje nam ruch obwodzenia. Zakres ruchu odwodzenia wynosi 90%.

  Wizada:

  Wizado kruczo-ramienne

  Wizada obrbkowo-ramienne


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Torebka prawego stawu ramiennego, widok przedni


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Clavicle obojczyk

  Superior acromio-clavicular l.-wizado barkowo-obojczykowe grne

  Acromion-wyrostek barkowy

  Greater tubercle guzek wikszy koci ramiennej

  Tendon of Biceps cigno gowy dugiej minia dwugowego ramienia

  Leszer Tubercle guzek mniejszy koci ramiennej

  Anatomical Neck Szyjka anatomiczna

  Capsular ligament- Wizado torebkowe

  Coracoid process wyrostek kruczy opatki

  Coraco-hummeral lig. Wizado kruczo ramienne

  Neck of scapula Szyjka opatki

  Coraco-clavicular lig.- Wizado kruczo-obojczykowe

  Scapula-opatka


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Staw okciowy jest stawem zoonym z trzech staww. Dwa z nich pracuj razem wykonujc zgicie i prostowanie powoduj, e staw okciowy jest funkcjonalnie stawem zawiasowym. Te dwa stawy to staw ramienno-okciowy i ramienno-promieniowy. Staw trzeci jest zaliczany do pocze koci przedramienia jest to staw promieniowo okciowy bliszy obrotowy.

  Staw ramienno okciowy. Gowa w tym stawie jest utworzona przez bloczek na kocu dalszym koci ramiennej. Panewk tworzy wcicie bloczkowe na koci okciowej.

  Jest to czysty staw zawiasowy jednoosiowy.

  Staw ramienno-promieniowy. Gowa jest otworzona przez gwk na kocu dalszym koci ramiennej, panewk tworzy doek gowy koci promieniowej. Jest to staw kulisty wolny wieloosiowy.

  Wizada ubezpieczajce staw okciowy:

  Wizado poboczne okciowe

  Wizado poboczne promieniowe


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Staw okciowy widziany od przodu (po lewej stronie) i od tyu (po prawej stronie)


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Staw ramienno-okciowy zawiasowy


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Poczenia koci przedramienia

  Staw promieniowo okciowy bliszy. Gowa w stawie jest utworzona przez obwd stawowy gowy koci promieniowej, panewka przez wcicie promieniowe na koci okciowej i wizado piercieniowate koci okciowej. Wizado to przyczepia si do przedniej i tylnego brzegu wcicia i obejmuje obwd stawowy gowy koci promieniowej.

  Staw promieniowo okciowy dalszy gowa utworzona jest przez obwd stawowy gowy koci okciowej na jej kocu dalszym, panewk tworzy wcicie okciowe na koci promieniowej.

  Bona midzykostna przedramienia czy obie koci na caej dugoci rodzaj wizozrostu.


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Staw promieniowo-okciowy bliszy


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Staw promieniowo-okciowy dalszy i

  bona midzykostna przedramienia


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Koci rki

  W skad rki wchodzi zwykle 27 koci. Odrniamy w niej trzy odcinki:

  Nadgarstek

  rdrcze

  palce

  Koci nadgarstka w liczbie 8 to:

  Szereg pierwszy ( bliszy):

  ko deczkowata

  ko ksiycowata

  ko trjgraniasta

  ko grochowata

  Koci szeregu drugiego ( dalszego) to:

  ko czworoboczna wiksza

  ko czworoboczna mniejsza

  ko gwkowata

  ko haczykowata


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  A - ko deczkowata B - ko ksiycowata C - ko trjgraniasta D - ko grochowata E - ko czworoboczna wiksza F - ko czworoboczna mniejsza G - ko gwkowata H - ko haczykowata


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Koci rdrcza

  rdrcze skada si z piciu koci, ktre oznaczamy liczbami rozpoczynajc od strony promieniowej. S to koci dugie. Kada ma trzon , koniec bliszy czyli podstaw i koniec dalszy czyli gow.


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Koci palcw rki

  Nazywamy je paliczkami. Palce ( cztery od strony okciowej ) maj po trzy paliczki bliszy, rodkowy i dalszy za kciuk ma ich tylko dwa bliszy i dalszy. Paliczki zaliczamy do koci dugich. Maj trzon koniec bliszy czyli podstaw i koniec dalszy czyli gow. Gowa paliczkw dalszych nazywa si guzowatoci ze wzgldu na jej ksztat.


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Poczenia rki stawy

  Staw promieniowo-nadgarstkowy staw nadgarstkowy bliszy eliptyczny. Panewka jest utworzona przez ko promieniow i krek stawowy po stronie okciowej. Gowa to koci nadgarstka szeregu bliszego.


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Staw rdnadgarstkowy - nadgarstkowy dalszy. Utworzony jest przez dwa szeregi koci nadgarstka. Funkcjonalnie jest to te staw eliptyczny. Kady z szeregw tworzy jednoczenie gwk i panewk stawu. Szereg bliszy tworzy gwk po stronie promieniowej i panewk po stronie okciowej a szereg dalszy odwrotnie

  Koci nadgarstka w poszczeglnych szeregach cz si ze sob stawami midzy nadgarstkowymi paskimi o maej ruchomoci.


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  • Stawy nadgarstkowo-rdrczne i midzy rdrczne

   • Stawy nadgarstkowo- rdrczne palcw od 2 do 5 .S to stawy paskie o napitych torebkach i maej ruchomoci.

   • Staw nadgarstkowo-rdrczny kciuka naley do staww siodekowych. Jest to staw dwuosiowy. Moliwe w nim ruchy to:

    • przeciwstawianie i odprowadzanie kciuka

    • odwodzenie i przywodzenie kciuka

    • obwodzenie

   • stawy midzy rdrczne o maej ruchomoci. Ich szczeliny stawowe cz si ze szczelinami staww nadgarstkowo-rdrcznych koci 2-5.


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Stawy palcw rki

  Stawy rdrczno-paliczkowe stawy kuliste o ograniczonej przez silne wizada ruchomoci. Tak budow maj stawy 2-5.

  Staw rdrczno-paliczkowy kciuka czysty staw zawiasowy.

  Stawy midzypaliczkowe. S one wszystkie stawami zawiasowymi.


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Stawy rdrczno-paliczkowe


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Stawy midzypaliczkowe


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  • Koczyna dolna zbudowana jest z czci wolnej, w skad ktrej wchodz:

   • Udo

   • Podudzie

   • Stopa, w ktrej wyrniamy:

    • Stp

    • rdstopie

    • Palce

     • Palce 2-5

     • Paluch (1)


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  • obrczy koczyny dolnej. Obrcz jest zamknita w przeciwiestwie do obrcz koczyny grnej. Obrcz koczyny dolnej utworzona jest przez dwie koci miedniczne. Uzupeniona jest od tyu przez nie nalec do obrczy ko krzyow, z przodu zamknita jest przez spojenie onowe. Ko miedniczna powstaa ze zronicia trzech koci:

   • Koci biodrowej

   • Koci onowej

   • Koci kulszowej


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  • Pierwsz z koci budujcych ko miedniczn jest ko biodrowa w obrbie, ktrej wyrniamy:

  • Trzon, ktry buduje 1/3 grn panewki stawu biodrowego,

  • Talerz koci biodrowej, ktry ma:

   • Powierzchni poladkow miejsce przyczepu mini poladkowych, wystpuj na niej kresy poladkowe tylna, przednia i dolna.

   • Powierzchni krzyowo- biodrow, na ktrej ley d biodrowy miejsce przyczepu minia biodrowego. Do tyu od jego miejsca przyczepu ley powierzchnia uchowata. Jest ona miejscem stawowego poczenia koci miednicznej z koci krzyow o takiej samej nazwie. Do tyu od niej ley guzowato biodrowa bdca miejscem przyczepu wizade wzmacniajcych ten staw.

   • Talerz jest na swoim grnym brzegu zgrubiay i tworzy grzebie koci biodrowej. Ma on trzy wargi boczn, poredni i przyrodkow. Z przodu le na nim kolec biodrowy przedni dolny i kolec biodrowy przedni grny, a z tyu kolec biodrowy tylny dolny i kolec biodrowy tylny grny.


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  • grzebie koci biodrowej

  • kolec biodrowy przedni grny

  Trzon

  Talerz koci biodrowej

  • kolec biodrowy przedni dolny

  • kolec biodrowy tylny dolny

  • kolec biodrowy tylny grny


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Ko kulszowa

  Trzon

  wcicie kulszowe wiksze

  wcicie kulszowe mniejsze

  kolec kulszowy

  guz kulszowy

  Ga koci kulszowej


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  W koci onowej wyrniamy:

  Trzon, ktry tworzy 1/3 przednio doln panewki stawu biodrowego

  Ga grn, ktra wraz z

  Gazi doln tworzy miejsce przyczepu dla mini i zamyka od przodu otwr zasoniony. Obie gazie dolne cz si spojeniem onowym zamykajc od przodu miednic.

  Panewka ley na zewntrznej powierzchni koci miednicznej. Wgbienie jest objte wysokim waem kostnym do ktrego przytwierdza si obrbek panewkowy dodatkowo go pogbiajcy. Wa jest u dou przerwany przez wcicie panewki.. Zamyka go wizado poprzeczne panewki. Wcicie prowadzi do dou panewki, wewntrz ktrego znajduje si powierzchnia stawowa nazywana powierzchni ksiycowat.


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Ko onowa

  Trzon

  Ga grna

  Ga dolna


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Rusztowanie uda czyli pierwszej czci wolnej koczyny dolnej stanowi ko udowa. Jest to ko duga. Ma trzon, koniec bliszy i koniec dalszy.

  Na kocu bliszym ma:

  gow w ksztacie kuli z dokiem

  szyjk, ktra czy si z trzonem pod ktem przecitni wynoszcym okoo135*.

  na boczno- tylnej powierzchni ley krtarz wikszy koci udowej.

  za z tyu i przyrodkowo krtarz mniejszy koci udowej

  Staw biodrowy jest stawem kulistym panewkowym. Ruchy w nim s te same co w kulistym wolnym ale o mniejszym zakresie.

  Na kocu dalszym le:

  Kykie przyrodkowy z nadkykciem przyrodkowym

  I kykie boczny z nadkykciem bocznym

  Przedzielone s bruzd midzykykciow, zakoczona od tyu kres midzy kykciow, nad ktr ley z tyu powierzchnia podkolanowa. Do przodu bruzda midzykykciowa przechodzi w powierzchni rzepkow dla poczenia z rzepk.

  Trzon na powierzchni tylnej trzonu zaznacza si kresa chropawa zoona z 2 warg -bocznej i przyrodkowej, na kocu dalszym ograniczaj one powierzchni podkolanow. Warga przyrodkowa koczy si na dole guzkiem przywodziciela. Warga boczna przechodzi ku grze w guzowato poladkow nazywan te krtarzem trzecim -miejsce przyczepu kocowego minia poladkowego wielkiego.


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  • Rzepka jest maa pask koci ograniczajc od przodu staw kolanowy. Ma powierzchni

  • przedni i

  • tyln czyli stawow. Skada si on z dwch pl wikszego przyrodkowego i mniejszego bocznego odpowiadajcych pod wzgldem ksztatu powierzchni rzepkowej koci udowej.

  • Brzeg grny stanowi podstaw rzepki, zbiegajce si ku doowi brzegi tworz wierzchoek rzepki.


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Koci goleni:

  Szkielet kostny goleni stanowi ko piszczelowa i ko strzakowa.

  Ko piszczelowa jest koci dug, ma trzon, koniec bliszy i koniec dalszy.

  Na rozbudowanym kocu bliszym na jego powierzchni grnej le dwie, wklse powierzchnie stawowe. S one pooone na kykciach bocznym i przyrodkowym koci piszczelowej i su do stawowego poczenia z kykciami koci udowej. Pomidzy kykciami koci piszczelowej ley wynioso midzykykciowa ograniczona po bokach guzkami midzykykciowymi bocznym i przyrodkowym. Zagbienia lece do przodu i do tyu od wyniosoci midzykykciowej to pole midzykykciowe tylne i przednie. Z przodu poniej powierzchni stawowej ley guzowato koci piszczelowej miejsce przyczepu kocowego minia czworogowego uda.

  Bocznie na kykciu bocznym ley maa powierzchnia stawowa dla poczenia z koci strzakow.

  Na kocu dalszym ley :

  wcicie strzakowe dla poczenia ze strzak

  kostka przy rodkowa, na jej bocznej powierzchni i na dolnej powierzchni koci piszczelowej ley powierzchnia stawowa dla poczenia z koci skokow( stp).

  Na trzonie koci piszczelowej wyrniamy trzy powierzchnie: przyrodkowa, tylna i boczna i trzy brzegi: przedni ostry atwo mona uszkodzi skr w trakcie urazu o jego krawd, brzeg przyrodkowy, z ktrym czy si bona midzykostna koci podudzia.


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Ko strzakowa jest cienka delikatn koci zaliczan do koci dugich.

  Trzon strzaki jest trjgraniasty, ma trzy powierzchnie przyrodkow, boczna i tyln, oraz trzy brzegi - przedni, tylny i midzykostny.

  Na kocu bliszym ley :

  gowa strzaki zakoczona wierzchokiem, a po stronie przyrodkowej znajduje si powierzchnia stawowa piszczelowa.

  Szyjka strzaki

  Na kocu dalszym ley :

  Kostka boczna, ktra uzupenia powierzchni dla poczenia z koci skokow


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Poczenia w obrbie koczyny dolnej.

  Obrcz koczyny dolnej:

  Spojenie onowe jest rodzajem chrzstkozrostu czcym gazie grne koci onowych. Jest ono wzmocnione przez dwa wizada:

  Wizado onowe grne

  Wizado onowe ukowate

  Staw krzyowo-onowy jest utworzony przez powierzchnie stawowe uchowate koci biodrowej i krzyowej. Jest to staw paski o znikomej ruchomoci.

  Wizozrosty miednicy

  Wizada wzmacniajce staw krzyowo-biodrowy

  Wizado krzyowo biodrowe brzuszne

  Wizada krzyowo biodrowe grzbietowe( dugie i krtkie)

  Wizada krzyowo- biodrowe midzykostne

  Wizada biodrowo ldwiowe


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  • Wizada czce ko krzyow z koci kulszow

   • wizado krzyowo-guzowe

   • wizado krzyowo-kulszowe

  • Bona zasonowa i wizado pachwinowe

  • Bona zasonowa stanowi zamyka otwr zasoniony i stanowi miejsce przyczepu dla mini zasaniacza wewntrznego i zewntrznego.

  • Wizado pachwinowe ogranicza przestrze dla przejcia mini nerww i naczy.


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Poczenia czci wolnej koczyny dolnej:

  Udo

  Staw biodrowy jest to staw kulisty panewkowy o ruchach takich samych jak w stawie kulistym wolnym ale o mniejszym zakresie. Panewk jest wgbienie na koci miednicznej z obrbkiem stawowym zamknite od dou wizadem poprzecznym Gow w stawie tworzy gowa koci udowej. Wizada wzmacniajce ten staw to:

  Wizado biodrowo-udowe

  Wizado kulszowo-udowe

  Wizado onowo-udowe

  Warstwa okrna

  Wizado gowy koci udowej


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Wizado kulszowo-udowe


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Staw kolanowy: jest typowym stawem zawiasowym. Gowa w tym stawie jest utworzona przez kykcie koci udowej przedzielone przez wcicie midzykykciowe. Panewk tworz wgbienia stawowe na powierzchni kykci koci piszczelowej i powierzchnie stawowe rzepkowe. kotki stawowe pogbiaj powierzchni stawow koci piszczelowej.

  Jest to najwikszy staw w ludzkim organizmie.

  Wizada wzmacniajce ten staw to:

  Wizado rzepki

  Troczki rzepki boczny i przyrodkowy

  Wizado poboczne piszczelowe

  Wizado poboczne strzakowe

  Wizado podkolanowe skone

  Wizado podkolanowe ukowate

  Wizado krzyowe przednie

  Wizado krzyowe tylne

  Koci podudzia poczone s ze sob bon midzykostna podudzia jest to rodzaj wizozrostu.

  Staw strzakowo-piszczelowy wystpuje jedynie na bliszym kocu koci podudzia. Jest to staw obrotowy. Gow tworzy gowa strzaki a panewk wcicie promieniowe na koci piszczelowej. Poczenia pomidzy kocami dalszymi tych koci jest utworzone przez wizozrost strzakowo-piszczelowy.


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Staw kolanowy - najwikszy staw ustroju ludzkiego.

  Rezonans magnetyczny stawu kolanowego


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Wizado krzyowe przednie

  Wizado kotkowo

  udowe boczne

  kotka przyrodkowa

  W. poboczne przyrodkowe

  cigno m.podkolanowego

  kotka boczna

  Wizado poboczne

  strzakowe


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Wyrniamy trzy typy tkanki miniowej:

  tkanka miniowa gadka, ktrej skurcz jest niezaleny od naszej woli a zaleny od pobudzenia przez ukad nerwowy autonomiczny. Minie gadkie wystpuj naczyniach krwiononych ( regulacja cinienia ttniczego), przewodzie pokarmowym ( perystaltyka), w drogach oddechowych ( skurcz oskrzeli).Ukad autonomiczny ma dwie czci wspczuln i przywspczuln i przykadowo ta ostatnia pobudza perystaltyk przewodu pokarmowego a cz wspczulna hamuje. Skurcz mini gadkich jest powolny ale dugotrway. Komrki tej tkanki s wrzecionowate i wyposaone w jedno jdro komrkowe.


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Tkanka miniowo poprzecznie prkowana sercowa. Wystpuje ona w miniu sercowym. Jej komrki s dwujdrowe, jdra s pooone centralnie. Komrki wykazuj poprzeczne prkowanie i cz si wstawkami. Skurcz minia sercowego zaleny jest od pobudzenia przez wkna z ukadu nerwowego autonomicznego i od rytmicznych pobudze powodowanych przez wasny rozrusznik serca.

  Preparat histologiczny minia sercowego


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Tkanka miniowa poprzecznie prkowana szkieletowa. Jej aktywno jest zalena od naszej woli. Komrki wykazuj poprzeczne prkowanie podobnie jak komrki minia sercowego. W tk.m.p.p.s. komrki s wielojadrzaste a jdra s pooone obwodowo. Cae centrum dugiej komrki jest wypenione wknami kurczliwymi. Do wkien kurczliwych zaliczmy aktyn i miozyn.


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Aktyna jest wknem cienkim wyposaonym w miejsce wizania miozyny. W normalnej niepobudzonej tkance miniowej miejsce to jest zasonite przez lece na nim wkno tropomiozyny. To ostatnie przytrzymywane jest w tej pozycji przez ukad trzech wkien zwanych troponinami. Wyrniamy troponin , ktrej funkcj jest przytrzymywanie tropomiozyny, troponin I inhibujc czyli hamujc przyczenie miozyny, troponin C, ktra ma zdolno d przyczenia jonu Ca++.

  Miozyna jest wknem grubym wyposaonym w odchodzce pod ktem ostrym od gwnego pnia gwki miozynowe. W specyficznej sytuacji to jest w momencie poczenia si z miejscem wizania miozyny na aktynie gwki uzyskuj waciwoci ATP-azy to jest zdolno do hydrolizy ATP i tym samym wyzwolenia energii potrzebnej do skurczu. Jak ju wczeniej powiedziano komrka minia poprzecznie prkowanego jest dugim walcem wypenionym wknami kurczliwymi. Wkna te s otoczone sieci gadkiej siateczki rdplazmatycznej. Jedn z jej funkcji jest magazynowanie wapnia.


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Pobudzenie do skurczu tkanki miniowej poprzecznie prkowanej szkieletowej zachodzi pod wpywem naszej woli czyli do minia musi doj odpowiednie pobudzenia z orodkowego ukadu nerwowego. Impuls nerwowy przewodzony przez wkno nerwowe dochodzi do minia i powoduje depolaryzacj czyli zmian adunku bony komrkowej. Wywouje to w lecej w bezporedniej bliskoci bony komrkowej gadkiej siateczce rdplazmatycznej reakcj polegajc na otwarciu kanaw wapniowych i uwolnieniu Ca do wiata komrki. Ca wie si z troponin C co powoduje zmian konfiguracji ukadu troponin i przesunicie tropomiozyny z miejsca wizania miozyny na aktynie.

  Gwka miozynowa wie si na uamek sekundy z aktyn uzyskuje waciwoci ATP-azy, rozkada ATP. W wyniku uwolnionej w ten sposb energii dochodzi do mikro-skurczu, te sumujc si daj skurcz minia. W momencie odcicia impulsacji kanay wpompowuj Ca++ do wntrza gadkiej siateczki rdplazmatycznej. Zmienia si ukad troponin zasaniajc miejsce wizania miozyny na aktynie i dochodzi do mikro-rozkurczu minia.

  Najczciej jest on wspomagany przez skurcz minia dziaajcego antagonistycznie.


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Miologia jest nauk o ukadzie narzdu ruchu czynnym, ktry tworz minie. Jest ona nierozerwalnie zwizana z wczeniej poznan osteologi, nauk o kociach, o ukadzie narzdu ruchu biernym.

  Z wczeniej poznanych grup miniowych w miologii najwaniejsza jest tkanka miniowa poprzecznie prkowana szkieletowa, ktrej wkna kurcz si zalenie od naszej woli. Z tej tkanki zbudowane s minie szkieletowe i mimiczne naszego ciaa.

  Pooenie mini:

  Rozrniamy pod wzgldem pooenia minieskrne i minie szkieletowe. Te pierwsze czyli skrne pooone s bezporednio pod skr i zwizane z ni co najmniej jednym ze swoich przyczepw. U czowieka zachoway si jedynie na twarzy, szyi i rce.

  Minie szkieletowe pooone s pod powizi powierzchown.

  W znacznej wikszoci obydwoma kocami s przytwierdzone do koci. Pozostae to m.sz. zwizane z narzdami zmysw minie poruszajce gak oczn, minie kosteczek suchowych,


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Liczba:

  Liczba misni nie jest dokadnie okrelona ze wzgldu na trudnoci z okreleniem czy dana jednostka miniowa jest ju oddzielnym miniem czy te czci innego minia. Ich liczba waha si od 300-500. Wg. Eislera mini szkieletowych jest 329 i 49 misni poprzecznie prkowanych trzew i narzdw zmysw.

  Masa :

  U osoby redniego wzrostu wynosi od 25 do 35 kg. W mczyzn z reguy stanowi wikszy odsetek masy ciaa ni u kobiet. Poprzez wiczenia mona znacznie zwikszy mas miniow. Powoduje to te przesunicie przemiany materii na korzy mini.

  Barwa:

  Ukrwienie nadaje miniowi czerwon barw. Ponadto dzielimy minie na czerwone i biae. Minie czerwone zdolne s do dugotrwaego ale powolnego skurczu. Misnie biae kurcz si szybko i szybko si mcz. W pierwszym rodzaju mini nagromadzony jest barwnik podobny do hemoglobiny mioglobina, ktra dostarcza tym miniom tlenu podczas dugotrwaego skurczu ( wtedy pogorszone jest ukrwienie). W miniach biaych jest niewiele mioglobiny. Jako rdo energii wykorzystuj glikoliz beztlenow spalajc glukoz. Do mini czerwonych zaliczmy np. misnie poladkowe. Do misni biaych minie poruszajce gak oczna.U czowieka to rozrnienie nie jest precyzyjne. Wikszo naszych misni stanowi mieszanin obu typw.


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Nazwa:

  Czsto zawiera miejsca przyczepu np. kruczo-ramienny, pooenie np. ramienny, kierunek przebiegu np. skony, ksztat np. oby lub funkcj np. zginacz.

  Ksztat: Wyrniamy :

  Minie dugie-gownie na koczynach

  Minie szerokie wytwarzaj ciany jam ciaa

  Minie krtkie tam gdzie ruchy s nieznaczne le wymagaj duej siy.

  Minie mieszane

  Misnie zwieracze o przebiegu okrnym- tworz piercienie miniowe wok otworw ciaa.

  Przyczepy mini:

  Kady misie ma co najmniej dwa punkty przyczepu. Jeden nazywamy pocztkiem, przyczepem pocztkowym minia. Drugi nazywamy przyczepem, kocem lub przyczepem kocowym minia. Najczciej za pocztek uwaamy cz minia pooon bliej gowy lub centrum ciaa. Na koczynach jest to cz minia o mniejszej ruchomoci.


  Budowa mi nia dwug owego

  Budowa minia dwugowego

  dwa cigna umoliwiaj przyczep minia do koci

  brzusiec zbudowany z tkanki miniowej

  cigno zbudowanez tkanki cznej wknistej


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  cigno:

  Misie przytwierdzony jest do podoa za porednictwem cigna. cigna stanowi te cz wewntrznej i zewntrznej budowy minia.

  Skad minia:

  Cz kurczc si minia nazywamy brzucem. Drug cz stanowi cznotkankowe cigno, przenoszce prac minia na ukad kostny. Pocztek minia nazywamy te gow a koniec ogonem minia. Misie i kilku pocztkach to dwugowy(biceps) lub trjgowy. Misie o kilku kocach to dwuogonowy (bicaudatus).

  Stosunek brzuca do cigna.

  Wyrniamy:

  Minie paskie.

  Minie wrzecionowate.

  Misnie ppierzaste.

  Minie pierzaste.

  Minie ze cignem porednim czyli minie dwubrzucowe.

  Minie ze smugami cignistymi.


  Typy mi ni szkieletowych

  Typy mini szkieletowych

  • m. prosty

  • m. dwubrzucowy

  • m. paski

  • m. wrzecionowaty

  • m. pierzasty

  • m. ppierzasty

  • m. dwugowy


  Antagonistyczne dzia anie mi ni

  Antagonistyczne dziaanie mini:

  • Minie maj zdolno do aktywnegokurczenia si.

  • Ich rozkurcz jest aktem biernym wymaga skurczu innego minia.

  • Wyrniamy dwie grupy czynnociowe mini: zginacze (przywodziciele) i prostowniki (odwodziciele).

  • Minie wykonujce przeciwstawn czynno nazywamy antagonistycznymi.


  Budowa anatomiczna mi nia

  Budowa anatomiczna minia

  • Tkanka czna wytwarzana na powierzchni minia zwana jest omisn.

  • W 1 mm3 minia znajduje si 2000 naczy krwiononych wosowatych.


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Budowa mikroskopowa mini: Pojedyncze wkna miniowe s zgrupowane przez bon cznotkankow rdmisn. Grupy wkien s powizane w pczki mniejsze i wiksze przez misn wewntrzn i zewntrzn. Cay misie otoczony jest namisn i powizi minia. Podobn budow wewntrzn maj cigna. Pojedyncze wkna cigien pogrupowane s przez rdcign. Pczki mae i due utworzone s przez ocign wewntrzn i zewntrzn. Cae cigno otoczone jest przez nacign


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Minie grzbietu dzielimy na powierzchowne i gbokie. Pierwsze biegn przewanie do obrczy k. grnej i koci ramiennej. Unerwione s przez gazie brzuszne nn. rdzeniowych. Grup gbok, waciwe minie grzbietu, unerwiaj gazie grzbietowe (ich cz gazie brzuszne) nn. rdzeniowych.

  Grupa powierzchowna dzieli si na mm. kolcowo-ramienne i kolcowo-ebrowe. Do mini kolcowo-ramiennych zaliczamy misie czworoboczny, najszerszy grzbietu, rwnolegoboczny i dwigacz opatki. Minie kolcowo-ebrowe stanowi mm. zbate tylne.


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  M.czworoboczny pocztek: kresa karkowa grna k. potylicznej, wizado karkowe i wyrostki kolczyste C7 i Th1-12. Przyczep kocowy koniec barkowy obojczyka, wyrostek barkowy i grzebie opatki. Czynno zaley od tego, ktra cz minia si kurczy. Cz grna podnosi ramiona do gry(wzruszanie ramionami) lub pochyla gow do tyu. Cz rodkowa- zblia brzegi opatek do krgosupa. Cz dolna obnia staw ramienny lub podnosi tuw do gry np. przy wciganiu si po linie. Cao minia kieruje panewk stawu ramiennego ku grze, dziki czemu moliwe jest odwodzenie koczyny grnej ponad poziom.

  M. najszerszy grzbietu pocztek: wyrostki kolczyste Th 6-12, L 1-5, grzebie krzyowy porodkowy, grzebie biodrowy-cz tylna, na tylnej powierzchni 3-4 ostatnich eber i na kcie dolnym opatki, koczy si na guzku mniejszym koci ramiennej. Czynno opuszcza podniesione rami(przywodzi), nawraca i przeprostowuje. Przy ustalonym ramieniu jest pomocniczym miniem, wdechowym.

  M. rwnolegoboczny pocztek wizado karkowe na wysokoci C6,7 i wyrostki kolczyste Th 1-4 i wizado nadkolcowe na tej wysokoci, koczy si na brzegu przyrodkowym opatki. Misie podzielony jest przez naczynia i nerwy na cz grn, szyjn m. rwnolegoboczny mniejszy i cz doln, grzbietow m. rwnolegoboczny wikszy. Czynno przyciga opatk do krgosupa, przyciska j do eber, kieruje panewk stawu ramiennego do dou.

  M. dwigacz opatki rozpoczyna si na wyrostkach poprzecznych krgw C1-4 i koczy si na brzegu przyrodkowym opatki od kata grnego do trjkta grzebienia opatki. Czynno pociga opatk ku grze, kieruje panewk opatki do dou. Jednostronny skurcz przy ustalonej obrczy zgina krgosup szyjny w bok, obustronnie do tyu.

  M. zbaty tylny grny rozpoczyna si od wizada karkowego i wyrostkw kolczystych krgw C6-Th2 i koczy si na zewntrznej powierzchni II-V ebra.

  M. zbaty tylny dolny pocztek wyrostki kolczyste Th10-L2 i koczy si na IX-XII ebrze obydwa minie mae, uwstecznione, dziaaj gwnie jako minie wdechowe.

  Gbokie minie grzbietu minie kolcowo-poprzeczne m. patowate gowy i szyi.

  M. patowaty gowy - pocztek wizado karkowe (C1-C7), koniec wyrostek sutkowaty k. skroniowej.

  M. patowaty szyi pocztek wyrostki kolczyste Th3-5 i wizado nadkolcowe na tej wysokoci, koniec wyrostki poprzeczne C1-3. Czynno obustronny skurcz m. Patowych zgina gow ku tyowi, jednostronny obraca twarz w t sam stron i do gry.


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  M.czworoboczny

  M. najszerszy grzbietu

  M. rwnolegoboczny

  M. dwigacz opatki


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  • Misie krzyowo-grzbietowy dzieli si na m. biodrowo-ebrowy i m. najduszy. Tworz one jeden misie zwany prostownikiem grzbietu.

  • M. biodrowo-ebrowy jest czci boczn m. krzyowo-grzbietowego. Dzieli si na cz ldwiow, piersiow i szyjn. Rozpoczyna si od grzebienia biodrowego, wizade krzyowo-biodrowych, koci krzyowej i wyrostkw kolczystych krgw Th11-12, L1-5, kocz si kolejne jego czci na ktach 6-9 dolnych eber, 6 grnych eber i wyrostkach poprzecznych 4-6 krgu szyjnego.

  • M. najduszy, przyrodkowe pasmo m. krzyowo-grzbietowego, dzieli si na cz piersiow, szyjn i gowow. Cz piersiowa rozpoczyna si razem z miniem biodrowo-ebrowym od wyrostkw poprzecznych Th 6-12, a koczy si na wyrostkach poprzecznych dolnych krgw szyjnych i wszystkich piersiowych. M. piersiowy szyi - pocztek wyrostki poprzeczne Th1-4,6, koniec - guzki tylne wyrostkw poprzecznych C 2-5. Ostatnia cz m. najduszy gowy pocztek wyrostki poprzeczne Th 1-3, koniec wyrostek sutkowaty koci skroniowej.

  • Czynno m. biodrowo-ebrowy kurczc si w caoci dziaa jako silny prostownik grzbietu. Skurcz jednostronny powoduje zgicie tuowia w jedn stron.

  • M. kolcowy stanowi pasmo przyrodkowe dugich mini grzbietu, czy ze sob wyrostki kolczyste krgw.

   • m. kolcowy klatki piersiowej pocztek L1-3, Th 11,12. Koniec Th2-8.

   • m. kolcowy szyi pocztek Th1,2, C6,7, koniec C2-4

  • m. kolcowy gowy pocztek Th1,2, C6,7, koniec guzowato potyliczna zewntrzna


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Minie poprzeczno kolcowe

  M. pkolcowy - przebiega od wyrostkw poprzecznych( od dou) do wyrostkw kolczystych ( u gry) pasma przeskakuj po 4-8 krgw. Ma czci m. pkolcowy klatki piersiowej i szyi pocztek wyrostki poprzeczne krgw piersiowych, koczy si na wyrostkach kolczystych Th1-6, C2-7. Cz m. pkolcowy gowy pocztek Th1-6, C4-7( wyr. poprzeczne), koniec k. potyliczna.

  Czynno dziaajc jednostronnie zginaj krgosup w kierunku bocznym i obracaj w stron przeciwna. Obustronnie zginaj gow do tyu.

  M. wielodzielny pasma mijaj 2-4 krgi ma silniejsze dziaanie obrotowe.

  M. skrcajce przeskakuj po jednym krgu skrcaj krgosup kurczc si jednostronnie, maj sabe dziaanie prostujce krgosup.

  Krtkie minie grzbietu.

  M. midzykolcowe cz wyrostki kolczyste, mijaj 1-2 krgw dziaanie prostujce krgosup. ( W czci szyjnej s to misnie parzyste ze wzgldu na obecno na tych krgach podwjnych wyrostkw kolczystych).

  M. midzypoprzeczne cz wyrostki poprzeczne gwnie dziaanie zginajce krgosup w bok. ( W czci ldwiowej i szyjnej podwjne w pierwszej cz wyrostki dodatkowe i ebrowe, w drugiej cz przednie i tylne guzki wyrostkw poprzecznych).


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Minie podpotyliczne

  M. skony grny gowy (przypuszczalnie najwyszy misie midzypoprzeczny) pocztek wyrostek poprzeczny krgu szczytowego, koniec przyrodkowo na koci potylicznej.

  M. prosty tylny mniejszy gowy ( przypuszczalnie najwyszy misie midzykolcowy) pocztek guzek tylny krgu szczytowego, koniec porodkowo na koci potylicznej.

  M. prosty tylny wikszy gowy( przypuszczalnie drugi misie midzykolcowy)pocztek wyrostek kolczysty krgu obrotowego koniec bocznie od poprzedniego na koci potylicznej.

  M. skony dolny gowy ( etiologia jak poprzedniego) pocztek wyrostek kolczysty krgu obrotowego, koniec wyrostek poprzeczny krgu szczytowego.

  M. prosty boczny gowy pocztek wyrostek poprzeczny krgu szczytowego, koniec na podstawie koci potylicznej ( odpowiada on najwyszemu miniowi midzypoprzecznemu przedniemu - czcemu guzki przednie wyrostkw poprzecznych).

  Czynno mini podpotylicznych ruchy obrotowe gowy.


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  • Minie mimiczne twarzy

  • Misie naczaszny zoony z :

   • Misie potyliczno czoowy.

    • Brzusiec potyliczny

    • Brzusiec czoowy odpowiedzialny za powstanie poprzecznych zmarszczek na czole.

   • Misie ciemieniowo skroniowy.

  • Misie okrny oka.

  • Cz oczodoowa odpowiada za mocne zaciskanie szpary powiekowej i powstanie przy tym promienistych zmarszczek przy ktach oczu tzw. kurzych apek.

  • Cz powiekowa delikatnie zamyka oko.

  • Cz zowa obejmuje swoimi wknami woreczek zowy i wyciska zy.

  • Misie poduny minie o tej nazwie biegn od nasady nosa rwnolegle do gry ich skurcz powoduje powstanie poprzecznych zmarszczek u nasady nosa.

  • Misie marszczcy brew biegnie od nasady nosa na boki. Powoduje powstanie pionowych zmarszczek na czole.

  • Misie okrny ust.

  • Cz brzena -ley bliej otworu ust. Powoduje zwenie czerwieni wargowej.

  • Cz wargowa - powoduje poszerzenie czerwieni wargowej i wywinicie warg na zewntrz.


  Stawy i wi zozrosty ko czyny g rnej obr cz ko czyny g rnej

  Misie szeroki szyi.

  Misie obniacz wargi dolnej.

  Misie obniacz kta ust.

  Misie brdkowy razem z poprzednik powoduj powstanie miny - buzia w podkwk.

  Misie miechowy powoduje powstanie doka w policzku.

  Misie jarzmowy wikszy waciwy misie miechu.

  Misie jarzmowy mniejszy pomocniczy misie miechu.

  Misie dwigacz kta ust.

  Misie dwigacz wargi grnej.

  Misie dwigacz wargi grnej i skrzyda nosa dodatkowo rozszerza skrzyda nosa.

  Misie nosowy

  Cz nosowa wsppracuje z poprzednim w ruchu rozszerzania skrzyde nosa.

  Cz poprzeczna zwa skrzyda nosa.

  Misie obniacz przegrody nosa wsppracuje z czci b. minia nosowego.

  Misie policzkowy inaczej misie trbaczy pracuje przy wydymaniu policzkw i wydmuchiwaniu powietrza.

  Misie uszny grny.

  Misie uszny przedni.

  Misie uszny tylny.

  Parzyste: 1b, 2a,b,c,8,10, 11,12,13,14,15,16b,17,18,19,20,21.

  Nieparzyste:1, 1a,5a,b,6,7,9,16,16a.


 • Login