slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Regional Forbes Executive Meeting Warszawa, 02.04.2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Regional Forbes Executive Meeting Warszawa, 02.04.2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Rola Operatora Telekomunikacyjnego w projektach budowy społeczeństwa informacyjnego a Regionalne Programy Operacyjne. Regional Forbes Executive Meeting Warszawa, 02.04.2008. Lokalizacja sieci Telefonii Dialog S.A. Lokalizacja sieci Telefonii Dialog S.A.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Regional Forbes Executive Meeting Warszawa, 02.04.2008' - happy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Rola Operatora Telekomunikacyjnego w projektach budowy społeczeństwa informacyjnego a Regionalne Programy Operacyjne.

Regional Forbes Executive Meeting Warszawa, 02.04.2008

slide4

Mamy wspólny cel:

Zapewnienie

szerokopasmowego dostępu do Internetu

dla mieszkańców gmin

Województwa Mazowieckiego

slide5

Oczekiwania Funkcjonalne

Oczekiwania Ekonomiczne

Nowoczesny

Elastyczny

Kompleksowy

Redukcja kosztów realizacji usług telekomunikacyjnych

Efektywne wykorzystywanie infrastruktury

Czego administracja oczekuje od Operatora ?

slide6

Cel:

Zapewnienie szerokopasmowego

dostępu do internetu dla wszystkich

mieszkańców Gminy

Budowa infrastruktury szerokopasmowego

dostępu do internetu

Finansowanie inwestycji

ze środków Operatora i JST

Finansowanie inwestycji

ze środków Operatora

Środki własne

i JST

Środki własne

Operatora

Środki

unijne

Współpraca pomiędzy Operatorem i JST

slide7

Szanse rozwoju dla Gmin

Inicjatywa leży po stronie Wójtów, Burmistrzów

i Prezydentów Miast

 • FUNDUSZE UNIJNE - dają liczne możliwości pozyskiwania środków na rozwój SZEROKO ROZUMIANEJ infrastruktury teleinformatycznej
 • budowa sieci szerokopasmowej to nowe możliwości dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
 • to możliwość realizacji nowych projektów dedykowanych dla potrzeb poszczególnych Gmin
slide8

Środki z których mogą korzystać Gminy z WojewództwaMazowieckiegoProgramy Unijne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

na lata 2007-2013 (RPO WM)

Priorytet II. Przyspieszenie Rozwoju Mazowsza

Cel : Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wspieranie przedsięwzięć wynikających ze Strategii e- Rozwój Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Cele szczegółowe :

 • Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.
 • Rozwój e-usług dla obywateli.
 • Rozwój technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MSP
slide9

Projekty unijne

Formy wsparcia ramach Priorytetu II.

 • Budowa i rozbudowa szkieletowych lokalnych i regionalnych sieci szerokopasmowych łączonych z siecią szerokopasmową na poziomie centralnym.
 • Rozwój zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska nauki i naukowego.
 • Budowa, przebudowa lub wyposażenie centrów zarządzania sieciami regionalnymi lub lokalnymi oraz budowa i rozbudowa lokalnych lub regionalnych bezpiecznych systemów transmisji danych.
 • Publiczne Punkty Dostępu do Internetu oraz inne usługi społeczeństwa informacyjnego powiązanych z serwisem informacyjno –komunikacyjnym.
 • Zintegrowane systemy wspomagania zarządzania na poziomie regionalnym i lokalnym w tym rozwiązania Systemu Informacji Geograficznej.
 • Rozwój infrastruktury informatycznej administracji publicznej, ochrony zdrowia, wsparcie e-usług na potrzeby lokalnej ludności.
slide10

Jak budować regionalne sieci szerokopasmowe ? Propozycja DIALOG

1. Jednolita, niezależna infrastruktura

Zaprojektowanie i budowa jednolitej i niezależnej od operatorów telekomunikacyjnych

infrastruktury publicznej z dostępem na poziomie miasta wojewódzkiego pozwoli na zachowanie

zasady otwartego dostępu i zwiększy zasadność inwestycji na obszarach o małej penetracji

siecią szerokopasmową przez operatorów.

2. Konkurencja

Alternatywnie, założenie budowy przyłącza do przynajmniej dwóch operatorów

telekomunikacyjnych posiadających infrastrukturę najbliżej danego obszaru. Dołączenie

planowanej infrastruktury wyłącznie do sieci JEDNEGO operatora (np. dominującego) w danej

miejscowości uzależnia od niego wszystkich operatorów alternatywnych, posiadających „szkielet”

na poziomie miasta wojewódzkiego.

3. Wysoka penetracja

Uwzględnienie dynamicznie rosnącego rynku szerokopasmowego (oczekiwane 60% do 80%)

i w efekcie rosnących potrzeb transmisyjnych. W przypadku oparcia projektu na infrastrukturze

wyłącznie JEDNEGO operatora wystąpić może przeciążenie infrastruktury oraz dalsze uzależnianie

rozwoju usług szerokopasmowych w Polsce względem jednego operatora.

slide12

e-praca

e-zdrowie

e-urząd

e-turystyka

e-edukacja

Przykładowe możliwości rozwiązań

Zintegrowane systemy ostrzegawcze straż pożarna, informacja przeciwpowodziowa itd.

Monitoring – miasto, szkoły, osiedla, zabytki itd.

Kioski internetowe – szczególnie w miejscowościach o charakterze turystycznym

slide13

szkielet operatora B

internet

telewizja

szkielet operatora A

połączenia telefoniczne

internet

telewizja

lokalna sieć szkieletowa

urząd

firma

dom

szkoła

Przykład lokalnej sieci szkieletowej

TV

PC

telefon

slide14

Konwergencja

Trudne i modne słowo: Konwergencja

to wiele procesów obejmujących kojarzenie zjawisk

znajdujących się na pograniczu:

 • telekomunikacji
 • informatyki
 • multimediów
slide15

Przykład konwergencji

istniejące urządzenia

slide16

Niektóre korzyści konwergencji:

 • JEDENrachunek zamiast kilkudziesięciu
 • najnowocześniejszy pakiet multimedialny:
  • zryczałtowana opłata za połączenia wewnętrzne

(niezależnie od odległości i budynku)

  • pełna oferta rozwiązań opartych na szerokopasmowym internecie:

video-konferencje, TV, tańsze połączenia głosowe na zewnątrz,

bardzo szybki internet

  • możliwość korzystania z telefonów komórkowych stanowiących

integralną część systemu telekomunikacyjnego Gminy lub Powiatu

(bezpłatne połączenia wewnętrzne itd.)

slide17

Współpraca pomiędzy DIALOGiem i JST

Korzyści partnera publicznegospołeczne:

zmniejszenie wykluczenia społecznego, wyższy poziom wykształcenia i zatrudnienie mieszkańców Gmin, lepsza jakość usługekonomiczne:

zwiększenie ilości inwestorów i przedsiębiorstw w Regioniepolityczne:

poprawa warunków jakości życia, rozwój gospodarki i zwiększenie

ilości miejsc pracyfinansowe:

zwiększenie przychodów budżetowych, tańsza administracja

slide18

Zagrożenia w osiągnięciu tych celów

 • Niewystarczająca polityka informacyjna,
 • JST nie posiadają pełnej informacji o możliwych rozwiązaniach,
 • Kadra (informatycy, technicy),
 • Skomplikowane wnioski,
 • Brak współdziałania międzygminnego.
slide19

Szanse

 • FUNDUSZE UNIJNE - dają liczne możliwości pozyskiwania środków

na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

 • DIALOG proponuje JST wdrażanie konwergencji i efektywnego

zarządzania komunikacją

 • jesteśmy OTWARCI na propozycje, uwagi i koncepcje. Możemy wspólnie

stworzyć ostateczny kształt oferty

 • możemy WSPÓŁRACOWAĆw celu poszukiwania pieniędzy
slide20
Najnowsze technologie,

owocna współpraca.

Piotr Guziewicz

Dyrektor Departamentu Rozwoju

Telefonia Dialog S.A.

Kontakt:

Telefonia Dialog S.A.:

50-126 Wrocław

ul. Św. Mikołaja 72

fax +48 71 7811 701

Tel. +48 71 7811 432

www.dialog.pl

ad