Θεωρία Γράφων
Download
1 / 18

Θεωρία Γράφων Θεμελιώσεις-Αλγόριθμοι-Εφαρμογές - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Θεωρία Γράφων Θεμελιώσεις-Αλγόριθμοι-Εφαρμογές. Κεφάλαιο 8: Δίκτυα & Ροές. Εισαγωγή (1). Δίκτυο: Γράφος N(V,A) όπου: Πηγή -source s με d + (s)=0 Νεροχύτης- sink t με d - (s)=0 Χωρητικότητα c(a) " a Î A in(v), out(v), I: intermediate κορυφές V={s} È {t} È {I}

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Θεωρία Γράφων Θεμελιώσεις-Αλγόριθμοι-Εφαρμογές' - hao


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Θεωρία ΓράφωνΘεμελιώσεις-Αλγόριθμοι-Εφαρμογές

Κεφάλαιο 8: Δίκτυα & Ροές

ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ

Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων


Εισαγωγή (1)

 • Δίκτυο: Γράφος N(V,A) όπου:

  • Πηγή-sources με d+(s)=0

  • Νεροχύτης-sink t με d-(s)=0

  • Χωρητικότητα c(a) " a Î A

 • in(v), out(v), I: intermediate κορυφές

  • V={s}È{t}È{I}

 • Νόμιμη ροή f, αν:

  • f(a)<c(a) " a Î A(περιορισμός χωρητικότητας)

  • ΣaÎin(v)f(a)=ΣaÎout(v)f(a) (διατήρηση ροής)

 • Κορεσμένο τόξο, αν f(a)=c(a)

  • Αγνοούμε βρόχους και παράλληλες ακμές

ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ

Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων


Εισαγωγή (2)

 • Αποθήκευση: επιπλέον δομές για ροές

 • Συνολική ροή: F= ΣaÎin(v)f(a) - ΣaÎout(v)f(a)

  • Αν υπάρχει μόνο ένα μονοπάτι, τότε F=min{c(i)}

 • Έστω σύνολο κορυφών S

  • Τομή Κ=σύνολο ακμών out(s)Èin(s)

  • Χωρητικότητα τομής c(k)= ΣaÎKc(a)

 • Για κάθε S έτσι ώστε sÎS, tÏS

  • F= ΣaÎout(v)f(a)- ΣaÎin(v)f(a)

 • Maxflow-mincut: 1956, Ford-Fulkerson

  • max(F(N))=min(K(S,S))

ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ

Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων


Αλγόριθμοι Υπολογισμού Ροών

 • Ford-Fulkerson 1956 O(|A|*F)

 • Edmonds-Karp 1972 O(V*A2)

 • Parzanov+(Malhotra, Kumar, Maheshwari) 1978 O(V3) (πυκνά δίκτυα)

 • Sleator 1980 O(V*A*logV) (αραιά δίκτυα)

 • Goldberg-Tarjan 1986 O(V*A*log(V2/A)) (πυκνά δίκτυα)

ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ

Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων


Ford fulkerson 1
Ford-Fulkerson (1)

 • Υλοποίηση με λίστες γειτνίασης

 • Θεωρεί υποκείμενο γράφο και βρίσκει μονοπάτια st που δεν χρησιμοποιούνται κατά τον καλύτερο τρόπο: f(a)<c(a)

 • Προσπαθεί να επαυξήσει τη ροή διαμέσου των μονοπατιών

 • Αυξανόμενα μονοπάτια (augmenting)

 • Υπολογίζει το min slack-διαφορά-χαλαρότητα και ενημερώνει τις ροές

ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ

Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων


Ford fulkerson 2
Ford-Fulkerson (2)

 • upper hand στο f είναι το 7

 • 1) S-3-4-2-t slack 2

 • 2) S-1-2-4-t slack 2

 • 3) S-1-2-tslack 1

 • 4) S-3-4-t slack 1

 • Με απλά λόγια, ξεκίνα με μηδενική αρχική ροή, βρες αυξανόμενα μονοπάτια, αύξησε τη ροή μέχρι να μην μπορείς να βρεις τέτοια μονοπάτια

 • Είναι περισσότερο μέθοδος παρά αλγόριθμος

ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ

Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων


Ford fulkerson 3
Ford-Fulkerson (3)

ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ

Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων


Ford fulkerson 4
Ford-Fulkerson (4)

 • 1) S-1-3-2-4-t slack 4

 • 2) S-1-2-4-3-t slack 7

 • 3) S-2-1-3-t slack 8

 • 4) S-2-3-t slack 4

ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ

Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων


Ford fulkerson 5
Ford-Fulkerson (5)

SV1V3V2V4t slack 4

SV1V2V4V3t slack 7

SV2V1V3t slack 8

SV2V3t slack 4

ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ

Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων


Ford fulkerson 6
Ford-Fulkerson (6)

ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ

Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων


Ford fulkerson 7
Ford-Fulkerson (7)

 • Εικασία: Καλύτερα μακρινά μονοπάτια

 • Αντιπαράδειγμα:

  • S-1-2-t

  • S-2-1-t

  • 2000 επαναλήψεις αντί για 2

 • Άρα O(A*F)

ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ

Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων


Edmonds karp
Edmonds-Karp

 • Τροποποίησαν τον αλγόριθμο Ford-Fulkerson με εύρεση μονοπατιών με BFS

 • Ο(V*Α2)

ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ

Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων


Karzanof malhotra kumar maheshwari 1
Karzanof-Malhotra-Kumar-Maheshwari (1)

 • Εξέταση δικτύου κατά στρώματα (layers)

 • Στηρίζεται στην έννοια του δυναμικού p(v), όπου p(v)=min(ΣaÎin(v)c(a), ΣaÎout(v)c(a))

 • Συνεπώς ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κορυφές με το μικρότερο δυναμικό

 • Προσπαθούμε να κορέσουμε τις κορυφές αυτές τραβώντας ροή από τις πηγές και ωθώντας την προς το νεροχύτη

 • Στη συνέχεια, απλοποιούμε το δίκτυο και λαμβάνουμε το εναπομείνον δίκτυο

 • Ο(V3)

ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ

Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων


Karzanof malhotra kumar maheshwari 2
Karzanof-Malhotra-Kumar-Maheshwari (2)

ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ

Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων


Pert 1
PERT (1)

 • Program Evaluation & Review Techniques (U.S. Navy 1958)

 • Πλήθος πρακτικών εφαρμογών όπου πρέπει να συντονισθούν ένα πλήθος εργασιών μη αλληλοκαλυπτόμενων

 • Συμβολίζουμε με κατευθυνόμενο ζυγισμένο γράφο όπου έχουμε δραστηριότητες (ακμές, τόξα) και events/γεγονότα (αρχή, τέλος εργασιών)

 • Ο γράφος πρέπει να είναι άκυκλος. Αυτό διαπιστώνεται με τοπολογική ταξινόμηση

ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ

Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων


Pert 2
PERT (2)

 • Μεταβλητές:

  • Κανονικός χρόνος τερματισμού

  • Ελάχιστος χρόνος τερματισμού

  • Ποσό για να μειωθεί ο χρόνος τερματισμού κατά 1 μονάδα

 • Βρίσκουμε το μακρύτερο μονοπάτι (κρίσιμο μονοπάτι)

 • Dijkstra

 • Κρίσιμες/ενεργές & χαλαρές ακμές

 • Πρέπει να δουλεύουμε στις κρίσιμες

 • Κρίσιμο μονοπάτι είναι το μονοπάτι 1-2-3-4

ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ

Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων


Pert 3
PERT (3)

ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ

Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων


Pert 4
PERT (4)

 • Άπληστη τεχνική: Θα δουλέψουμε όσο πιο φτηνά μπορούμε

  • Επιταχύνουμε την εργασία με το μικρότερο κόστος (2-3) πάντα. Προσέχουμε αν το μονοπάτι είναι ακόμα κρίσιμο

  • Μετά από 1 επανάληψη για το (2-3), έχουμε 2 κρίσιμα μονοπάτια:

   • 1-2-3-4

   • 1-3-4

  • Το (2-3) γίνεται άκαμπτο

ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ

Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων


ad