Online násilí mezi rozvádějícími se rodiči
Download
1 / 15

Online násilí mezi rozvádějícími se rodiči KYBERPSYCHO Praha, 16. 10. 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Online násilí mezi rozvádějícími se rodiči KYBERPSYCHO Praha, 16. 10. 2013. Ivana Matoušková. Úloha OSPOD. Trestní právo Zásada ekonomie trestní represe Zákon o sociálně-právní ochraně dětí Zásada působení k obnovení narušených funkcí rodiny, zájem a blaho dítěte

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Online násilí mezi rozvádějícími se rodiči KYBERPSYCHO Praha, 16. 10. 2013' - hanzila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Online násilí mezi rozvádějícími se rodiči

KYBERPSYCHO Praha, 16. 10. 2013

Ivana Matoušková


Úloha OSPOD

Trestní právo

Zásada ekonomie trestní represe

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

 • Zásada působení k obnovení narušených funkcí rodiny, zájem a blaho dítěte

 • OSPOD se zaměřuje na děti, které:

 • žijí v nepříznivých životních poměrech

 • žijí v náhradní výchově (rodinné či ústavní)

 • vykazují výchovné problémy

 • jsou předmětem soudního sporu – děti jako oběti konfliktu

2


Zájem dítěte

Deklarace práv dítěte (New York, 1959)

 • Preambule „Deklarace se prohlašuje, aby děti mohly prožít šťastné dětství, užívat práv a svobod zde uvedených ku prospěchu vlastnímu i prospěchu společnosti.“

 • Zásada 6 „Dítě potřebuje k plnému a harmonickému vývoji své osobnosti lásku a porozumění. Pokud je to možné, má vyrůstat v péči svých rodičů, kteří jsou za ně odpovědni, a v ovzduší přízně, morálního i materiálního zabezpečení.“

3


Zájem dítěte

„Zájem dítěte…neznamená jen vyhovět jeho okamžitému přání a respektovat jeho okamžité citové vazby, ale musíme mít také na mysli zájem dítěte v širším slova smyslu, aby dítěti nebyl křiven charakter, aby mu zůstaly do života dobré vztahy s oběma rodiči jako model pro jeho příští rodičovskou funkci“. (Drábková 1976)

4


Ochrana dítě v NOZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

§ 3 odst. 2 písm. c): nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět nedůvodnou újmu; nikdo však také nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých.

5


Formy boje rodičů

§ 354 TZ – nebezpečné pronásledování (ex-partner kyberstalking):

 • odsouzení muže za zaslání cca 1200 SMS zpráv s hanlivým obsahem matce dítěte (není důvodem pro jeho zákaz styku s dítětem)

 • zneužití facebooku chlapce jeho otcem (pod falešnou identitou dívky získávání informací od syna o pohybu jeho matky, bývalé partnerky otce)

  Zneužití outlooku (e-mailová korespondence rodičů s pejorativním obsahem zasílaná v kopii dětem)

  weby a blogy

6


Formy boje rodičů

Webové stránky občanských sdružení

www.iustin.cz (Skála hrůzy – památník Poselství dětem, počítá s uvedením jména dítěte a data jeho narození)

www.stridavka.cz

(nezamýšlené důsledky – vznik mýtů o minimálních šancích mužů v soudních sporech o dítě!!!!)

Weby rodičů

www.kája.eu

http://detikrejcovy.kocourkov.org

www.primatatinek.cz

www.klusak.info

7


www.klusak.info

Osobnost dítěte - věc veřejná?!

30.9.2012


www.klusak.info

 • Web znevažující nejen bývalou manželku, ale i vlastní děti

 • výroky: bývalá manželka je šílená, syn je lhář, dcera arogantní....

 • fotografie domácnosti včetně malé dcerky

 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se nevztahuje dle § 3 odst. 3 na zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba

 • podnět KÚ dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., důle něhož ÚOOÚ přijímá podněty při porušení povinností

 • § 10 správce dbá, aby subjekt neutrpěl újmu na svých právech

 • Odpověď ÚOOÚ – souhlas za dítě uděluje rodič, v oblasti ochrany osobnosti není ÚOOÚ věcně příslušný

9


Opatření

 • Čl.16 ÚOPD

 • 1. Žádné dítě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do svého soukromého života, rodiny, domova nebo korespondence ani nezákonným útokům na svou čest a pověst.

 • 2. Dítě má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům.

 • ????????????????????????????????????????????????

10


Ochrana v noz
Ochrana v NOZ

 • §§ 84 – 90 zákona č. 89/2012 Sb.:

 • Zachytit podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením.

 • Rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením.

 • Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod.

 • Předpokládá se aktivní role druhého rodiče, který však odmítá domáhat se ochrany sebe i dítěte, a to i prostřednictvím státních orgánů.


Jiná opatření

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

§ 13 odst. 1 písm. c): omezení rodiči bránící působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte, zejména zákaz určitých činností

Zákon o rodině Omezení rodičovské zodpovědnosti dle § 44

Občanský soudní řád předběžné opatření dle § 76 o. s. ř.

Trestní zákoník § 201 ohrožování výchovy dítěte zneužitím rodičovské zodpovědnosti upravené v § 31 zákona o rodině

12


Příklad dobré praxe

Internet jako zdroj nejen rizik, ale i příležitostí:

Úmluva o styku s dětmi č. 91/2005 Sb. m. s.definuje styk nejen jako pobyt, ale jako jakoukoliv formu komunikace s dítětem. Možné využití v případě vzdáleného, nemocného či dítětem odmítaného rodiče, resp. v případě podezření na trestný čin (kazuistika).

 • Soudy začínají upravovat styk rodiče s dítětem v souladu s úmluvou prostřednictvím elektronických komunikačních kanálů (e-mail, Skype, mobil).

 • Zákon o rodině v § 27 a nový OZ v § 888 tuto formu neupravuje.

13


Psycholog PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.:

„Internet je svět jako každý jiný. Stejně slušně, jak se chováme k lidem na ulici a k sousedům, se musíme chovat na internetu, protože internet má paměť. Je to médium, které je stejně reálné, jako je reálný svět, ve kterém žijeme.“

14


poděkování

Děkuji za pozornost.

Ivana Matoušková

734 694 485

15


ad