k rgharidusreformi m ju personalijuhtimisele diplomite tunnustamine
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kõrgharidusreformi mõju personalijuhtimisele. Diplomite tunnustamine

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Kõrgharidusreformi mõju personalijuhtimisele. Diplomite tunnustamine - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Kõrgharidusreformi mõju personalijuhtimisele. Diplomite tunnustamine. Gunnar Vaht Eesti ENIC/NARIC Keskus SA Archimedes [email protected] www.socrates.ee/et/enicnaric.html. Kõrgharidussüsteemide mitmekesis. Erinevused kõrgharidusastmete ülesehitus ühe-, kahe-, mitmeastmelised

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kõrgharidusreformi mõju personalijuhtimisele. Diplomite tunnustamine' - hanzila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k rgharidusreformi m ju personalijuhtimisele diplomite tunnustamine

Kõrgharidusreformi mõju personalijuhtimisele.Diplomite tunnustamine

Gunnar Vaht

Eesti ENIC/NARIC Keskus

SA Archimedes

[email protected]

www.socrates.ee/et/enicnaric.html

k rghariduss steemide mitmekesis
Kõrgharidussüsteemide mitmekesis
 • Erinevused
  • kõrgharidusastmete ülesehitus
   • ühe-, kahe-, mitmeastmelised
  • õppeasutuste tüübid
   • ülikooli, mitte-ülikooli, segatüüpi
  • nominaalajad
  • õpingute mahtu mõõtvad süsteemid
  • õpete eesmärgid ja väljundid
  • kvalifikatsioonide nimetused
   • sarnastel nimetustel erinev sisu ja väljund
  • EESMÄRK: ÕIGLANE HINNANG JA TUNNUSTAMINE
  • Tunnustamine lähtuvalt väljundist
kvalifikatsioonide mitmekesisus
Kvalifikatsioonide mitmekesisus
 • Baccalaureat, Bachiller, Bakkalaureus, Bacharel, Bachelor
 • Master, Maisteri, Maestro, Meester, Magister, Maitrise, Magistere, Mestre
 • Licence, Licencie, Licenciado, Lizentiat, Lisensiaatti
 • Kandidaatti, Candidatus, Candidat, Kandidaat, Kandidat nauk
 • Diplomado, Diplomirani, Diplomgrad, Diploma di Specialista, Diploma Universitario, Diploma de…, Postgraduate Diploma
 • Laurea, Ptychio, Egyetemi oklevel, Gradue, Akademski, Doctorandus
tunnustamise p hiprobleemid
Tunnustamise põhiprobleemid
 • Välisriigi kvalifikatsiooni (kraadi) nimetusest lähtuv hinnaangu andmine ja tunnustamine
  • Bachelor, Baccalaureat, Bachiller jt ei ole “bakalaureus”
  • Master, Maisteri, Maitrise jt ei ole “magister”
 • Astmetesüsteemi väär tõlgendamine
  • Bachelor-Master viitab tasemetele ja on vaadeldav “arveldusühikuna”
  • undergraduate, graduate ja postgraduate tähendus on süsteemiti erinev
 • Tunnustamisel ebaadekvaatne viide sellega mitte seotud õigusaktile või rahvusvahelisele dokumendile
kvalifikatsiooni hindamine ja vastavuse selgitamine
Kvalifikatsiooni hindamine ja vastavuse selgitamine
 • I Õppeasutuse hindamine
  • õppeasutuse tüüp
  • staatus/tunnustatus koduriigis
 • II Kvalifikatsiooni hindamine
  • juurdepääsu nõuded (eelnev haridus)
  • õppekava maht, sisu, praktika, uurimustöö, lõpetamise nõuded)
  • nominaalne õppeaeg
  • koolitamise eesmärk/väljund (kelleks koolitatakse, millised on õigused tööturul ja õpingute jätkamisele koduriigis)
  • HINDAMISE TULEMUS
  • vastavuse määramine vastuvõtva riigi kvalifikatsioonile
  • NB! Vastavus ei anna õigust kasutada võrreldava süsteemi akadeemilise kraadi nimetust!!!
kvalifikatsioonide tunnustamine
Kvalifikatsioonide tunnustamine
 • Akadeemiline tunnustamine
  • juurdepääsuõiguse andmine õpingute jätkamiseks. Haridustaseme/-astme võrdlemine ja vastavuse määramine. Kraadi tunnustamine ja kasutamisõiguse andmine
 • Kutsealane tunnustamine
  • võimaluse andmine juurdepääsuks tööturule. Eri-, ameti- ja kustealaase ettevalmistuse ja kompetentsuse tunnustamine
   • de jure - reguleeritud kutsealadele
   • de facto - reguleerimata kutsealadele ja amtikohtadele
euroopa k rgharidusruumi loomine
Euroopa kõrgharidusruumi loomine
 • BOLOGNA DEKLARATSIOON
  • PÕHIPRINTSIIBID
   • Kõrgharidusastmete ühtlustamine
   • Võrreldavad kraadidesüsteemid
   • Kvalifikatsioonide hindamise ja võrdlemise lihtsustamine (ENIC/NARIC, Diploma Supplement, ECTS)
   • Koostöö kvaliteedi tagamises
   • Mobiilsuse (akadeemilise ja kutsealase) soodustamine
   • jpt
bologna protsess
Bologna protsess
 • Kõrgharidusastmete harmoniseerimine
  • Kaks peamist kõrghariduse tsüklit (undergraduate/graduate)
   • Esimene aste (nn Bachelor-aste)
    • eriala alusteadmiste omandamine
    • vähemalt (valdavalt) 3 aastat
   • Teine aste (nn Master-aste)
    • eriala süvendatud teadmiste omandamine (spetsialiseeumine)
    • vähemalt (valdavalt) 5 aastat
  • Esimese tsükli läbimine võimaldab juurdepääsu tööturule
  • Võrreldavad koolitamise eesmärgid erinevatel astmetel
  • Kaheharulise kõrghariduse koostoime ja segunemine
euroopa k rgharidusruum
Euroopa kõrgharidusruum
 • EESMÄRK
 • Kergelt loetavad, üheselt mõistetavad ja kõigile arusaadavad kvalifikatsioonisüsteemid tunnustamise lihtsustamiseks ja seega vaba liikuvuse soodustamiseks
k rgharidusreform eestis
Kõrgharidusreform Eestis
 • Kaheastmelise kõrgharidussüsteemi käivitamine (nn 3+2 süsteem) bachelor-master mudeli kohaselt
 • Õppekavade reform
 • Diploma Supplement / Akadeemiline õiend
kvalifikatsioonid erinevatel aegadel kehtinud s steemides
Kvalifikatsioonid erinevatel aegadel kehtinud süsteemides
 • “vana” bakalaureus
 • “uus” bakalaureus
 • “vana” magister
 • “uus” magister
 • teadusmagister, kutsemagister, MBA
 • kraadita diplom
 • kutsekõrgharidusõppe diplom
 • diplomiõppe diplom
 • rakenduskõrgharidusõppe diplom
 • keskeri diplom
 • tehnikumi diplom
 • kutsekeskhariduse diplom
 • NL spetsialisti diplom
varasemate kvalifikatsioonide vastavus
Varasemate kvalifikatsioonide vastavus
 • Üldise vastavuse määramise vajadus
  • samaväärsetel kvalifikatsioonidel võrdne juurdepääsu õigus (võrdsete õiguste andmine)
   • tööturul
    • juurdepääs ametikohtadele, kus õigusaktiga on nõutav kehtiva astmetesüsteemi teatud kraad või sellele vastav kvalifikatsioon
    • õigusaktiga ettenähtud soodustused ja lisaõigused palga määramisel
    • asutuse siseregulatsiooniga määratud nõuded
   • õpingute jätkamiseks (koolitus)
    • juurdepääsu õigus kõrghariduse järgmisele astmele
    • juurdepääsu õigus koolitusele, kui nõutav eelnev kindel kvalifikatsioon
    • vältimaks teistkordselt samaväärse kvalifikatsiooni saamist
  • õige ja õiglane tunnustamine Eestis ja välisriikides
hindamise ja v rdlemise alused
Hindamise ja võrdlemise alused
 • Aluseks tuleb võtta anglosaksoni bachelor-master-mudel, arvestusega, et uus süsteem järgib seda mudelit
 • NL kvalifikatsioonide võrdlemisel on arvestatud teiste riikide hindamisotsuseid, EN soovitust ja üldist asendit BaMa süsteemis
 • Võrdlemise aluseks on hindamise ja võrdlemise peamine põhimõte - hinnang väljundile
 • Teised näitajad - nominaalne õppeaeg, õppekava maht, ainete loend jt - on täiendavad/abistavad tunnustamist otsustavad tegurid
 • Ei tasu otsida identsust, identseid kvalifikatsioone ei ole
tunnustamise koost v rgud
Tunnustamise koostöövõrgud
 • ENIC (European Network of National Information Centres on Academic Recognition and Mobility)
  • Euroopa Nõukogu / UNESCO
 • NARIC (National Academic Recognition Information Centres)
  • Euroopa Komisjon
ad