T t n kontrol nde ekonomi bilimi
Download
1 / 34

Tütün Kontrolünde Ekonomi Bilimi - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Tütün Kontrolünde Ekonomi Bilimi. Doç.Dr. Derya Gültekin-Karakaş İstanbul Teknik Üniversitesi. Tütünün üreticiden tüketiciye yolculuğu. Çiftçi. Şirket. Dağıtım/Satış Ağı. Satış bayileri Dükkan-Bakkallar Kafeler Restoranlar Gece Kulüpleri. Tüketici. Tartışma konuları.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tütün Kontrolünde Ekonomi Bilimi' - hanne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T t n kontrol nde ekonomi bilimi

Tütün Kontrolünde Ekonomi Bilimi

Doç.Dr. Derya Gültekin-Karakaş

İstanbul Teknik Üniversitesi


T t n n reticiden t keticiye yolculu u
Tütünün üreticiden tüketiciye yolculuğu

 • Çiftçi

Şirket

Dağıtım/Satış Ağı

Satış bayileri

Dükkan-Bakkallar

Kafeler

Restoranlar

Gece Kulüpleri

Tüketici


Tart ma konular
Tartışma konuları

 • Tütün piyasasına kamu müdahalesinin iktisadi gerekçeleri

 • ‘Tütün kontrol politikaları ile kim kazanıyor kim kaybediyor?’

 • Talep ve arz yönlü politikalara bakış


Tart ma konular1
Tartışma konuları

Tütün piyasasına kamu müdahalesinin iktisadi gerekçeleri


T t n r nleri piyasas na kamu m dahelesinin me ruiyet zemini nas l a klanmakta
Tütün ürünleri piyasasına kamu müdahelesinin meşruiyet zemini nasıl açıklanmakta?

 • Tütün sorunu sadece tütün mamüllerinin doğasından kaynaklanıyor gibi sunulmakta


Piyasa ba ar s zl
Piyasa başarısızlığı meşruiyet zemini nasıl

 • 3 nedenle ortaya çıkar ve hükümet müdahalesini gerektirir:

 • Sigaranın yol açtığı sağlık riskleri konusunda bilgi eksikliği

 • Sigaranın bağımlılık yapıcı etkisi

 • Sigara içmenin dışsallıkları (sosyal maliyetleri)

  • Kamusalsağlık harcamaları, pasif içicilik….

   Tütünde piyasa başarısızlığı →sosyal maliyetlere yol açar →hükümet müdahalesine zemin hazırlar


Farkl ba ml l k modelleri
Farklı bağımlılık modelleri meşruiyet zemini nasıl

 • Sigara içenler sigaranın bağımlılık yaptığını bilip, bunun gelecekteki sonuçlarını dikkate alarak mı karar alıyor?

  • Eksik rasyonel bağımlılık modeli

  • Uzağı görmeyen bağımlılık modeli

  • Rasyonel bağımlılık modeli


Teorik modellerin dayand varsay mlar
Teorik modellerin dayandığı varsayımlar meşruiyet zemini nasıl

 • Nasıl bir politika müdahalesi çerçevesi önerildiğini belirliyor

 • Rasyonel bağımlılık modeli

  • Bireyler bağımlılık yapacağını bile bile bu seçimi yapar çünkü sağlayacakları fayda bağımlılığın yol açtığı maliyetleri aşmaktadır

  • Bireylerin kendi kendilerine yükledikleri maliyet devlet müdahalesine zemin olamaz

  • Devlet müdahalesi, tütün tüketimi sadece başkalarına maliyet yüklediğinde meşru olur


Sigaran n sosyal maliyeti nedir
Sigaranın sosyal maliyeti nedir? meşruiyet zemini nasıl

 • Sigaranın başkalarına maliyetini hesaplama girişimleri… tartışmalı hesaplamalar yapılmış

 • Başkalarına verdikleri zarar: sigorta sistemi ve kamu programlarına

  • Manning et al. (1986): net maliyet paket başına 16 cent (vergiye kıyasla da oldukça az)

 • Tiryakiler başkalarına verdikleri zararı erken ölerek telafi ediyor!

  • Erken ölerek sağlık sistemi ve emeklilik sistemine az yük oluyorlar


Kar iddia s z konusu hesaplamalar sigaran n sosyal maliyetini ok d k buluyor
Karşı iddia meşruiyet zemini nasıl : söz konusu hesaplamalar sigaranın sosyal maliyetini çok düşük buluyor

 • Pasif içiciliğin olumsuz etkileri

 • Düşük kilolu bebek doğumları

 • Verimlilik kayıpları

 • Sigara içmeyenlere verilen rahatsızlık…


Kamu d zenlemeleri me ru
Kamu düzenlemeleri meşru meşruiyet zemini nasıl

 • Rasyonel bağımlılık modelinin uygulanabilirliği şüpheli (Közseg ve Gruber 2001)

 • Tüketiciler bırakmak isteseler de bırakmakta zorlanırlar

 • Bireyler kendi kendilerini kontrol için bazı araçlar geliştirirler

 • Kamu düzenlemeleri de bireylere kendilerini kontrol edebilmelerinde yardımcı olur.

 • Tütün vergileri, sigaranın hem tiryakinin kendi sağlığına verdiği zararı (internalities) hem de başkalarına verdiği zararı -dışsallıkları (externalities) önlemeye hizmet eder


‘Tütün meşruiyet zemini nasıl kontrol politikaları ile kim kazanıyor kim kaybediyor?’


End stri t t n kontrol ne hangi gerek elerle kar k yor
Endüstri tütün kontrolüne hangi gerekçelerle karşı çıkıyor?

Ekonomiye zarar verir:

 • İstihdam kaybı

 • Gelir kaybı

 • Vergi geliri kaybı

 • Uluslararası ticaret daralır


Gel ir ve istihdam etkisi
Gel çıkıyor?ir ve istihdam etkisi

 • İddia: Tütün kontrolü politikaları ekonomide gelir ve istihdam kaybı yaratır

  Karşı iddialar:

 • Tüketim ve üretim, tütün olmasa diğer alanlara kayar; istihdam ve gelir yine yaratılır

 • Çoğu ülkede tütün üretim ve istihdamı, toplam içinde çok küçük paya sahip

 • Tütün talebinde daralma birden olmamakta, geçiş süreci içinde gerçekleşmekte

  • Tütün talebinde artış gözönüne alınınca, geçiş dönemi, endüstriye iktisadi yük getirmekten ziyade ancak endüstrinin daha az hızlı genişlemesi anlamına gelir !


Vergi geliri etkisi
Vergi geliri etkisi çıkıyor?

 • İddia: Sigara tüketiminin azalması vergi geliri kaybına neden olur

 • Karşı iddialar:

 • Vergi arttıkça tüketim düşse bile, talep katı olduğu için vergi geliri artar

 • Vergi artışı olmadan sigara tüketimi düşmüş olsa bile vergi geliri azalmaz

  • Talep diğer ürünlere kayar, o ürünlerden de devlet vergi alır


Vergi geliri etkisi1
Vergi geliri etkisi çıkıyor?

 • Aslında ne yapılabilir?

 • Tütün tüketim vergilerinden sağlanan gelirin önemli olduğu birçok ülkede, bu vergi gelirindeki azalmayı telafi edecek şekilde vergi politikasının yeniden düzenlenmesi yeterli olacaktır


Sigara t ketimi kamu b t esi i in yararl m
Sigara tüketimi kamu bütçesi için yararlı mı?! çıkıyor?

İddia : Sigara kamu harcamaları açısından da kamu bütçesini olumlu etkiler

 • Sigara içenler ölene kadar vergi verir, ayrıca erken ölerek emeklilik sisteminden uzun süre yararlanmaz

 • Sigara içenler erken ölünce yaşlılıkta sağlık hizmetleri talebi azaldığından, sağlık harcamaları az olur


T t n n kamu b t esine etkisi
Tütünün çıkıyor?kamu bütçesine etkisi

Sigara içenlerin sağlık harcamaları, içmeyen ve dolayısıyla daha uzun süre sağlık sisteminden yararlananlardan düşük mü?

Karşı iddia:

 • Sigara içmeye devam etmenin tüm yaşam boyunca yol açtığı sağlık harcamaları yükü çok yüksek

 • Erken ölümlerin yol açtığı beşeri sermaye kaybı (azalan işgücü ve verimlilik kaybı)


Tütünden çıkıyor?sağlanan vergi geliri, kamuya tedavi maliyetini aşacak olsa ,

‘sigara tiryakilerinin erken ölmesi toplum için daha iyi’ sonucunu mu çıkarmamız gerekir?

Tütün ürünleri insanlığın ıstırap çekmesine neden olmaktadır


T t n kontrol ne daha fazla b t e ayr lmas n n kimlere ne faydas ne olur
Tütün kontrolüne daha fazla bütçe ayrılmasının kimlere ne faydası ne olur?

 • İşverenlere sürekli sağlanacak faydalar:

  • İşe devamsızlıkta azalma

  • Erken ölüm ve sakatlıklar yüzünden oluşan yetişmiş iş gücü kaybından kurtulma

 • İşdünyasına ilk aşamada faydası:

  • Talebin diğer endüstrilere yönelmesi ile satışlar artar

  • Sigara içme molası daha az verilir, verimlilik kaybı azalır

  • Pasif içicillik dolayısıyla ortaya çıkan komplikasyonlar azalır

  • Yangın sayısı azalır, emlak sigorta primleri düşer

  • Sigarasız çalışma ortamı sunulmadığı için dava edilme riski azalır

 • Orta vadede:

  • Daha uzun yaşayan insaların sayesinde mal ve hizmet piyasalarının genişlemesi


Sigaray b rakanlara ve ailelerine faydas
Sigarayı bırakanlara ve ailelerine faydası kimlere ne faydası ne

 • İlk aşamada:

  • Aile bütçesinde tasarruf

  • Çocukların hastalık ve okula devamsızlıklarında azalma

  • Zindelik, koku ve tat almanın iyileşmesi ile hayattan daha fazla zevk alma

  • Erken doğum ve ani bebek ölümlerinden çekilen acıların azalması

  • Astım ataklarında azalma

  • Yangında kaybedilen aile yakınları sonucu yaşanan tramvalarda azalma

 • Sürekli olarak:

  • Artan aile tasarrufları ile daha erken ev sahibi olabilme, emeklilik fonlarına daha yüksek katkı yapabilme

  • Aile bütçesinden tıbbi hizmetlere daha az para harcanması

  • Sağlık ve maddi eşitsizliği sürekli kılan bir olgu olarak çocuklarda sigaraya başlamanın azalması

  • Daha az ailenin eve ekmek sağlayan bir aile ferdini en verimli çağında yitirmesi

  • Daha az ailenin ücretsiz emek rolü ile aileyi destekleyen bir ferdi yitirmesi


Talep ve arz kimlere ne faydası ne yönlü politikalara bakış


 • Talep yönlü politikalar kimlere ne faydası ne

 • Tütün ürünleri kullananların ya da potansiyel kullanıcıların hedeflenen ürünü temin etme isteğini etkilemeye yönelik olarak tasarlanan önlemler

 • Arz yönlü politikalar

 • Kullanıcıların veya potansiyel kullanıcıların ürünü temin etmelerini önlemeyi amaçlayan önlemler

  • İmalatçının davranışını değiştirme yönünde


T t n n reticiden t keticiye yolculu u1
Tütünün üreticiden tüketiciye yolculuğu kimlere ne faydası ne

 • Çiftçi

Şirket

Dağıtım/Satış Ağı

Satış bayileri

Dükkan-Bakkallar

Kafeler

Restoranlar

Gece Kulüpleri

Tüketici


T t n kontrol nde talep y nl politikalar
Tütün Kontrolünde Talep Yönlü Politikalar kimlere ne faydası ne

 • Sigara içicilerini ve potansiyel bağımlıları caydırmaya yönelik politikalar terch edilmekte

 • DB; DSÖ, Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi (FCTC)

 • Talep yönlü politikalar:

  • Yüksek tütün vergileri

  • Kamuya açık yerlerde ve işyerlerinde içme yasağı

  • Reklam kısıtlamaları

  • Uyarıcı ibare zorunlulukları

  • Sigaranın zararları konusunda kamunun bilgilendirilmesi ve karşı reklamlar

  • Sigara bırakma programları


Arz y nl politikalar
Arz-yönlü politikalar kimlere ne faydası ne

 • 18 yaş altı gençlere sigara satışı yasağı

 • Yasadışı tütün ticareti ile mücadele

 • Tütün çiftçileri ve işçileri için alternatif tarımsal üretime geçiş desteği

 • Belli yerlerde sigara satış yasağı

 • Otomatik makinelerde ve internet üzerinden satış yasağı

 • İthalat tarifeleri

 • Kota vb. tarife-dışı ithalat engelleri

 • Sadece ilk üçü FCTC’de yer almakta


Hakim iktisad n arz y nl politikalara bak
Hakim iktisadın arz yönlü politikalara bakışı kimlere ne faydası ne

 • Talep yönlü politikalar tütün ürünlerine talebi azaltmada etkili

 • Oysa, arz yönlü politikalar tütün salgınını azaltmada etkili değil

  • Bu iddialar, yasadışı ilaçlarla mücadele veya alkol satış yasakları deneyimlerine dayandırılmakta

  • Yüksek maliyetli, sınırlı etki sağlıyor, istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor


Hakim iktisad n arz y nl politikalara bak1
Hakim iktisadın arz yönlü politikalara bakışı kimlere ne faydası ne

 • Gençlerin sigaraya erişimini sınırlandırma tütün kullanımını azaltmamakta (Woolery et al 2000)

  • Bu politikaların uygulanması temini güç olan altyapı ve kaynak gerektirir

 • Alternatif ürün programları da tütün arzını azaltmada etkili değil

  • Tütün yetiştiriciliğinin cazibesi tütünü terk eden çiftçiler yerine yeni çiftçileri piyasaya çekecektir (Jacobs et al. 2000)

 • Uluslararası ticaret kısıtlamaları: Ticaret serbestleştirmesi tütün kullanımını artırmış olmakla birlikte, uluslararası ticaret anlaşmalarınıı ihlal eden ticaret kısıtlamaları misillemelere yol açarak ekonominin geneline zarar verebilir (Taylor et al 2000)

 • Tek etkili bulunan arz yönlü politika: kaçakçılıkla mücadele


Yeni arz y nl politika nerileri
Yeni arz-yönlü politika önerileri kimlere ne faydası ne

 • Tütün pazarlamasının bir kamu kuruluşunca yapılması

 • Tütünün yasaklanması

 • Ticari tütün alım-satım yasağı

 • Gençlerin kullanımının cezalandırılması


Sadece sigara pazarlamas n kontrole y nelik nlemler yeterli olmaz
Sadece sigara pazarlamasını kontrole yönelik önlemler yeterli olmaz

 • Sağlık alanında düzenleyici kurumlar ne kadar gelişkin tütün kontrol araçları geliştirirlerse geliştirsinler

 • Sigara şirketleri bu politikaları etkisizleştirecek yeni stratejilerle karşılık vereceklerdir

 • Peki çözüm ne?

 • Sigara arzı, daha yüksek kâr için daha çok satma ilkesine göre hareket etmeyen kuruluşlarca yapılmalı.

 • SİGARA ŞİRKETLERİ TÜTÜN PİYASASINDAN TAMAMEN SİLİNMELİ!


Talep ve arz y nl politikalar birlikte kullan lmal ancak nas l bir yap i erisinde
Talep ve arz yönlü politikalar birlikte kullanılmalı. Ancak nasıl bir yapı içerisinde?

 • Kar amacı güden sigara şirketlerine dayalı mevcut üretimi yapısı ile kamu sağlığı hedeflerine ulaşılamaz

 • Tütün sorunu sadece tütün mamüllerinin doğasından kaynaklanmamakta

 • Tütün arzının sigara şirketlerine bırakılmasına izin veren siyasi tercih asıl sorunlu olan

 • Öyleyse, sigaranın yol açtığı zararlara karşı, tütün arzını yapan farklı işletmeler tahayyül edebilir miyiz?


Sigara irketlerine alternatif ne olabilir
Sigara şirketlerine alternatif ne olabilir? Ancak nasıl bir yapı içerisinde?

 • Tütün üretimi ve arzının, sigara kullanımını azaltmayı nihai hedef olarak benimseyen, kâr ilkesine göre çalışmayan işletme biçimleri altında gerçekleştirilmesi:

 • Kamu işletmeleri, kâr amacı gütmeyen özel işletmeler

 • Tütün ürünleri üretim ve arzı sürerken, kullanımını azaltmayı olanaklı kılar

  • Siyasi tercih meselesi


T t n kontrol n gerileten de il g lendiren bir sistem i in
Tütün kontrolünü gerileten değil güçlendiren bir sistem için

 • Kar amacı gütmeyen bir imalatçı (kamu veya bağımsız bir kurum olabilir) ile sigara kullanımını azaltacak önlemler kolayca hayata geçirilebilir

 • Sigara içmeyi cazip hale getiren tasarım, imalat ve dağıtıma dair her türlü uygulamayı sona erdirme

  • Düz paket

  • Her türlü promosyonun sona erdirilmesi

  • Yeni bağımlıların pazara girmesinin önlenmesi için önlemler

  • Satış noktalarında sigara bırakma programlarına yönlendirme…


T t n kontrol siyasidir
Tütün kontrolü siyasidir sistem için

 • Tütün tüketimi üzerinde gerçek bir kontrol tütün ürünleri imalat koşullarını hedeflemelidir

 • Böyle bir duruş, tütün endüstrisini karşınıza almak demek

 • Tütünle mücadele politikaları talep kontrolünün ötesine geçmelidir!!!


ad