Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous art
Download
1 / 22

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous ART - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous ART. Pyhtää 3.10.2013 Heikki Miettinen. Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat?. Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot ja väestöennuste Laskenta ei huomioi esim.:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous ART' - hanne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous art

Asukkaidenpalvelutarpeidenennakointijakuntatalous ART

Pyhtää

3.10.2013 Heikki Miettinen


Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat
Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat?

 • Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea:

  • pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot ja

  • väestöennuste

 • Laskenta ei huomioi esim.:

  • säädösten muutokset

  • asukkaiden vaatimustason muutokset

  • palvelujen järjestämistavan muutokset

  • uudet palveluinnovaatiot, esim. uudet hoitomenetelmät

  • tuottavuuden muutokset

  • yksityisen palvelutarjonta


 • Ennakoinnin rajoitukset
  Ennakoinnin rajoitukset

  • Vakaat trendit:

   • väestön ikääntyminen

   • kuntien henkilöstön eläköityminen

  • Useissa asioissa kehitys on epävarmaa:

   • yleinen talouskehitys

   • alueen yritysten menestyminen

   • valtionosuuksien kehitys

   • veroratkaisut

   • kuntien tehtävät


  InsertFirstnameLstname via >Insert >Header & Footer

  Pyhtää


  • Ennusteen mukaan Pyhtäällä väestö kasvaa

  • Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu.

  • Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012

   • väestö 2011

   • muuttotiedot 2007 -2011

   • hedelmällisyys 2007-2011

   • kuolleisuus 2005-2011


  • Ikäluokkien osuudet muuttuvat merkittävästi

  • Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012

   • väestö 2011

   • muuttotiedot 2007 -2011

   • hedelmällisyys 2007-2011

   • kuolleisuus 2005-2011

   • väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu


  • Työikäisten määrä laskee ennusteessa

  • Huomio:

   • Työikäisten nettomuutto

   • Työssäkäyntiasteen nostaminen

  • Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012

   • väestö 2011

   • muuttotiedot 2007 -2011

   • hedelmällisyys 2007-2011

   • kuolleisuus 2005-2011

  • Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu


  • Huoltosuhde heikkenee ennusteessa nopeasti

  • Huomio:

   • Työikäisten nettomuutto

   • Työssäkäyntiasteen nostaminen

  • Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012

   • väestö 2011

   • muuttotiedot 2007 -2011

   • hedelmällisyys 2007-2011

   • kuolleisuus 2005-2011

  • Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu


  • Päivähoito- ja esikouluikäisten määrä ei muutu merkittävästi

  • Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012

   • väestö 2011

   • muuttotiedot 2007 -2011

   • hedelmällisyys 2007-2011

   • kuolleisuus 2005-2011

  • Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu


  • Peruskoululaisten määrä kasvaa ennusteessa 20-luvulla

  • Oppilasmääräennusteessa ei ole mahdollisia yksityisiä kouluja

  • Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012

   • väestö 2011

   • muuttotiedot 2007 -2011

   • hedelmällisyys 2007-2011

   • kuolleisuus 2005-2011

  • Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu


  • Lukioikäisten määrä laskee melko nopeasti

  • Oppilasmääräennusteessa ei ole mahdollisia yksityisiä lukioita

  • Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012

   • väestö 2011

   • muuttotiedot 2007 -2011

   • hedelmällisyys 2007-2011

   • kuolleisuus 2005-2011

  • Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu


  Pohjana:

  • Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 –vuotiaat (THL, Sotkanet)

  • Peruskoulun ja lukion oppilasmäärät (Tilastokeskus)

  • Tilastokeskuksen väestöennuste 2012

   • väestö 2011

   • muuttotiedot 2007 -2011

   • hedelmällisyys 2007-2011

   • kuolleisuus 2005-2011

  • Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu


  • Alle 30-vuotiaiden määrä säilyy ennusteessa

  • Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012

   • väestö 2011

   • muuttotiedot 2007 -2011

   • hedelmällisyys 2007-2011

   • kuolleisuus 2005-2011

  • Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu


  • Eroja kuntien välillä voi aiheuttaa esim. lääkärien ja hoitajien työnjako

  • Ikäryhmittäisten avohoitokäyntitietojen perusteella voidaan arvioida laskennallisesti miten avohoitokäyntien tarve muuttuu väestöennusteessa

  • Mukana ei ole terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä tai hammashoitoa


  • Väestön voimakas ikääntyminen ei johda perusterveydenhuollon avohoidon käyntien määrän vastaavaan kasvuun, koska myös muut ikäluokat käyttävät palveluja

  • Lääkärissäkäyntejä voidaan korvata esim. terveydenhoitajan vastaanotolla ja sähköisillä palveluilla

  • Kehitys on arvioitu edellisessä kuviossa esitettyjen ikäryhmittäisten tk.lääkärin avohoitokäyntien ja väestöennusteen perusteella

  • Mukana ei ole terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä tai hammashoitoa


  • Esh:n perusterveydenhuollon avohoidon käyntien määrän vastaavaan kasvuun, koska myös muut ikäluokat käyttävät palveluja hoitojaksoja on ollut hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin etenkin vanhemmissa ikäluokissa

  • Ikäryhmittäisten esh:n somaattisten hoitojaksojen perusteella voidaan arvioida laskennallisesti miten esikoissairaanhoidon tarve muuttuu väestöennusteessa


  • Esh:n perusterveydenhuollon avohoidon käyntien määrän vastaavaan kasvuun, koska myös muut ikäluokat käyttävät palveluja tarve kasvaa ennusteessa 17 %

  • Kehitys on arvioitu edellisessä kuviossa esitettyjen ikäryhmittäisten hoitojaksojen ja väestöennusteen perusteella

  • Kehitykseen vaikuttaa lisäksi esimerkiksi terveysteknologia, jonka vaikutusta ei ole tässä ennakoitu


  • Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa voimakkaasti perusterveydenhuollon avohoidon käyntien määrän vastaavaan kasvuun, koska myös muut ikäluokat käyttävät palveluja

  • Huomio:

   • palvelurakenne

   • vanhusten toimintakyky

  • Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012

   • väestö 2011

   • muuttotiedot 2007 -2011

   • hedelmällisyys 2007-2011

   • kuolleisuus 2005-2011

   • väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu


  • Yli 75-vuotiaden osuus väestöstä perusterveydenhuollon avohoidon käyntien määrän vastaavaan kasvuun, koska myös muut ikäluokat käyttävät palvelujanousee

  • Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012

   • väestö 2011

   • muuttotiedot 2007 -2011

   • hedelmällisyys 2007-2011

   • kuolleisuus 2005-2011

  • väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu  Kuntatalouden trendiennusteen perusterveydenhuollon avohoidon käyntien määrän vastaavaan kasvuun, koska myös muut ikäluokat käyttävät palveluja

  lähtötiedot ja oletukset

  • Lähtötiedot

  • Vuoden 2012 tarkistamattomat tehtäväkohtaiset käyttötaloustiedot (alueen kunnat)

  • Vuoden 2012 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus)

  • Hoitoilmoitustiedot (THL)

  • Väestöennuste (Tilastokeskus 2012

  • Laskenta ja oletukset

  • Valtionosuudet eivät kasva reaalisesti 2012-2017

  • Sen jälkeen ne nousevat reaalisesti 1,5 %/vuosi

  • Veroprosentit ja vähennykset pysyvät vuoden 2013 tasolla

  • Palkkatulon saajien määrä kehittyy kuten 15-64 -vuotiaiden määrä

  • Palkkatulot saajaa kohti kasvavat reaalisesti 1,8 %/vuosi

  • Eläketulon saajien määrä kehittyy kuten yli 64 -vuotiaiden määrä

  • Eläketulot kasvavat eläkkeen saajaa kohti reaalisesti 1,5 % vuodessa

  • Palvelutarve nimetyissä tehtävissä kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko

  • Palvelutarve muissa tehtävissä kehittyy kuten koko asukasmäärä (esim. tekninen toimi, lasten suojelu, vammaispalvelut, yleishallinto, vapaa-aikatoimi)

  • Palvelujen reaalihinnat yksikköä kohti kasvavat 1,8 %/vuosi (1,8 % nopeammin kuin hinnat keskimäärin)

  • Inflaatiota ei mukana (vuoden 2012 rahanarvo)  ad