Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous art
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous ART PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous ART. Pyhtää 3.10.2013 Heikki Miettinen. Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat?. Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot ja väestöennuste Laskenta ei huomioi esim.:

Download Presentation

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous ART

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous art

Asukkaidenpalvelutarpeidenennakointijakuntatalous ART

Pyhtää

3.10.2013 Heikki Miettinen


Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat

Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat?

 • Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea:

  • pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot ja

  • väestöennuste

 • Laskenta ei huomioi esim.:

  • säädösten muutokset

  • asukkaiden vaatimustason muutokset

  • palvelujen järjestämistavan muutokset

  • uudet palveluinnovaatiot, esim. uudet hoitomenetelmät

  • tuottavuuden muutokset

  • yksityisen palvelutarjonta


 • Ennakoinnin rajoitukset

  Ennakoinnin rajoitukset

  • Vakaat trendit:

   • väestön ikääntyminen

   • kuntien henkilöstön eläköityminen

  • Useissa asioissa kehitys on epävarmaa:

   • yleinen talouskehitys

   • alueen yritysten menestyminen

   • valtionosuuksien kehitys

   • veroratkaisut

   • kuntien tehtävät


  Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous art

  InsertFirstnameLstname via >Insert >Header & Footer

  Pyhtää


  Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous art

  • Ennusteen mukaan Pyhtäällä väestö kasvaa

  • Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu.

  • Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012

   • väestö 2011

   • muuttotiedot 2007 -2011

   • hedelmällisyys 2007-2011

   • kuolleisuus 2005-2011


  Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous art

  • Ikäluokkien osuudet muuttuvat merkittävästi

  • Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012

   • väestö 2011

   • muuttotiedot 2007 -2011

   • hedelmällisyys 2007-2011

   • kuolleisuus 2005-2011

   • väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu


  Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous art

  • Työikäisten määrä laskee ennusteessa

  • Huomio:

   • Työikäisten nettomuutto

   • Työssäkäyntiasteen nostaminen

  • Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012

   • väestö 2011

   • muuttotiedot 2007 -2011

   • hedelmällisyys 2007-2011

   • kuolleisuus 2005-2011

  • Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu


  Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous art

  • Huoltosuhde heikkenee ennusteessa nopeasti

  • Huomio:

   • Työikäisten nettomuutto

   • Työssäkäyntiasteen nostaminen

  • Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012

   • väestö 2011

   • muuttotiedot 2007 -2011

   • hedelmällisyys 2007-2011

   • kuolleisuus 2005-2011

  • Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu


  Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous art

  • Päivähoito- ja esikouluikäisten määrä ei muutu merkittävästi

  • Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012

   • väestö 2011

   • muuttotiedot 2007 -2011

   • hedelmällisyys 2007-2011

   • kuolleisuus 2005-2011

  • Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu


  Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous art

  • Peruskoululaisten määrä kasvaa ennusteessa 20-luvulla

  • Oppilasmääräennusteessa ei ole mahdollisia yksityisiä kouluja

  • Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012

   • väestö 2011

   • muuttotiedot 2007 -2011

   • hedelmällisyys 2007-2011

   • kuolleisuus 2005-2011

  • Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu


  Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous art

  • Lukioikäisten määrä laskee melko nopeasti

  • Oppilasmääräennusteessa ei ole mahdollisia yksityisiä lukioita

  • Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012

   • väestö 2011

   • muuttotiedot 2007 -2011

   • hedelmällisyys 2007-2011

   • kuolleisuus 2005-2011

  • Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu


  Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous art

  Pohjana:

  • Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 –vuotiaat (THL, Sotkanet)

  • Peruskoulun ja lukion oppilasmäärät (Tilastokeskus)

  • Tilastokeskuksen väestöennuste 2012

   • väestö 2011

   • muuttotiedot 2007 -2011

   • hedelmällisyys 2007-2011

   • kuolleisuus 2005-2011

  • Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu


  Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous art

  • Alle 30-vuotiaiden määrä säilyy ennusteessa

  • Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012

   • väestö 2011

   • muuttotiedot 2007 -2011

   • hedelmällisyys 2007-2011

   • kuolleisuus 2005-2011

  • Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu


  Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous art

  • Eroja kuntien välillä voi aiheuttaa esim. lääkärien ja hoitajien työnjako

  • Ikäryhmittäisten avohoitokäyntitietojen perusteella voidaan arvioida laskennallisesti miten avohoitokäyntien tarve muuttuu väestöennusteessa

  • Mukana ei ole terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä tai hammashoitoa


  Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous art

  • Väestön voimakas ikääntyminen ei johda perusterveydenhuollon avohoidon käyntien määrän vastaavaan kasvuun, koska myös muut ikäluokat käyttävät palveluja

  • Lääkärissäkäyntejä voidaan korvata esim. terveydenhoitajan vastaanotolla ja sähköisillä palveluilla

  • Kehitys on arvioitu edellisessä kuviossa esitettyjen ikäryhmittäisten tk.lääkärin avohoitokäyntien ja väestöennusteen perusteella

  • Mukana ei ole terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä tai hammashoitoa


  Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous art

  • Esh:n hoitojaksoja on ollut hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin etenkin vanhemmissa ikäluokissa

  • Ikäryhmittäisten esh:n somaattisten hoitojaksojen perusteella voidaan arvioida laskennallisesti miten esikoissairaanhoidon tarve muuttuu väestöennusteessa


  Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous art

  • Esh:n tarve kasvaa ennusteessa 17 %

  • Kehitys on arvioitu edellisessä kuviossa esitettyjen ikäryhmittäisten hoitojaksojen ja väestöennusteen perusteella

  • Kehitykseen vaikuttaa lisäksi esimerkiksi terveysteknologia, jonka vaikutusta ei ole tässä ennakoitu


  Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous art

  • Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa voimakkaasti

  • Huomio:

   • palvelurakenne

   • vanhusten toimintakyky

  • Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012

   • väestö 2011

   • muuttotiedot 2007 -2011

   • hedelmällisyys 2007-2011

   • kuolleisuus 2005-2011

   • väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu


  Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous art

  • Yli 75-vuotiaden osuus väestöstä nousee

  • Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012

   • väestö 2011

   • muuttotiedot 2007 -2011

   • hedelmällisyys 2007-2011

   • kuolleisuus 2005-2011

  • väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu


  Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous art

  • Palvelutarpeet muuttuvat merkittävästi useissa palveluissa

  • Huomio:

   • resurssien kohdentaminen ja riittävyys


  Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous art

  Kuntatalouden trendiennusteen

  lähtötiedot ja oletukset

  • Lähtötiedot

  • Vuoden 2012 tarkistamattomat tehtäväkohtaiset käyttötaloustiedot (alueen kunnat)

  • Vuoden 2012 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus)

  • Hoitoilmoitustiedot (THL)

  • Väestöennuste (Tilastokeskus 2012

  • Laskenta ja oletukset

  • Valtionosuudet eivät kasva reaalisesti 2012-2017

  • Sen jälkeen ne nousevat reaalisesti 1,5 %/vuosi

  • Veroprosentit ja vähennykset pysyvät vuoden 2013 tasolla

  • Palkkatulon saajien määrä kehittyy kuten 15-64 -vuotiaiden määrä

  • Palkkatulot saajaa kohti kasvavat reaalisesti 1,8 %/vuosi

  • Eläketulon saajien määrä kehittyy kuten yli 64 -vuotiaiden määrä

  • Eläketulot kasvavat eläkkeen saajaa kohti reaalisesti 1,5 % vuodessa

  • Palvelutarve nimetyissä tehtävissä kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko

  • Palvelutarve muissa tehtävissä kehittyy kuten koko asukasmäärä (esim. tekninen toimi, lasten suojelu, vammaispalvelut, yleishallinto, vapaa-aikatoimi)

  • Palvelujen reaalihinnat yksikköä kohti kasvavat 1,8 %/vuosi (1,8 % nopeammin kuin hinnat keskimäärin)

  • Inflaatiota ei mukana (vuoden 2012 rahanarvo)


  Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous art

  • Vanhustenhoidon kustannukset kasvavat laskelmassa voimakkaasti

  • Laskelmassa kunnallisvero kattaa yhä pienemmän osan menoista

  • Vuosikate-ennuste on vain viitteellinen etenkin valtionosuuksien epävarman kehityksen vuoksi


 • Login