er m vek szab lyoz sa c t rgy el ad sa
Download
Skip this Video
Download Presentation
Erőművek Szabályozása c. tárgy előadása

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Erőművek Szabályozása c. tárgy előadása - PowerPoint PPT Presentation


 • 259 Views
 • Uploaded on

Tantárgy kód: BMEGEENAEK5 (energetikus BSc képzés) Óraszám: 3+1+0 f Kredit: 4. Erőművek Szabályozása c. tárgy előadása. Előadó : Czinder Jenő (D.212., czinder @ energia.bme.hu ) BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék. Erőművek Szabályozása. Követelmények félévközben:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Erőművek Szabályozása c. tárgy előadása' - hannah-long


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
er m vek szab lyoz sa c t rgy el ad sa

Tantárgy kód: BMEGEENAEK5 (energetikus BSc képzés)

Óraszám: 3+1+0 f

Kredit: 4

Erőművek Szabályozásac. tárgy előadása

Előadó:

Czinder Jenő (D.212., [email protected])

BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

er m vek szab lyoz sa
Erőművek Szabályozása

Követelmények félévközben:

 • Órák látogatása a TVSz szerint
 • 3 darab zárthelyi megírása a 4.-8.-13. héten, a sikerességhez egyenként min. 40% elérése szükséges.
 • Az egyes sikeres zh-k súlya a félévi jegy kialakításában rendre: 25-25-50%.
 • Az eredményes félévi jegy kialakításához a sikertelen zh-kat egyenként pótolni kell.
 • Pótlási lehetőség a TVSz szerint.
er m vek szab lyoz sa1
Erőművek Szabályozása

ZH időpontok 2014. tavaszi félévben:

Terem: D.226.

er m vek szab lyoz sa2
Erőművek Szabályozása
 • A félévi jegy kialakításának ponthatárai:
 • Jegyzet:Czinder Jenő: Erőművek szabályozása. Műegyetemi Kiadó, Budapest 2000. Azonosító szám: 45058
 • Ajánlott: Czinder Jenő: Folyamatszabályozás. Budapest 2002. (ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/)
er m vek szab lyoz sa3
Erőművek Szabályozása

Melléklet az 1/2013. (I. 30.) sz. dékáni utasításhoz

A tanulmányi követelmények teljesítése során tiltott eszközöket használó hallgatók szankcionálása

(csak a tantárgyra vonatkozó részek)

---------------------------------------------------------------

Az a hallgató, aki

 • a félévközi írásbeli számonkéréseken a tárgykövetelményekben megenge-dett, ill. a számonkérés felelős oktatója által felsoroltakon kívül bármely más segédeszközt (könyv, jegyzet stb.) igénybe vesz és/vagy más hallgató bármilyen segítségét – kivéve az engedélyezett eszköz kölcsönzését – kéri és/vagy azt elfogadja, a félév során a fenti tettét követő számon-kérésekből kizárja magát, az addig szerzett eredményei elvesznek, aláírást nem kaphat, pótlási lehetőséggel nem rendelkezik; félévközi jeggyel záruló tárgy esetén végleges eredménye: elégtelen(1), vizsgajeggyel záruló tárgy esetén: Megtagadva.
 • az írásbeli számonkérés eredményhirdetése során a kézhez kapott kijavított és értékelt dolgozaton, ill. feladaton utólag változtat vagy változtatni próbál,
  • a félév során a fenti tettét követő számonkérésekből kizárja magát, az addig szerzett eredményei elvesznek, aláírást nem kaphat, pótlási lehetőséggel nem rendelkezik; félévközi jeggyel záruló tárgy esetén végleges eredménye: elégtelen(1), vizsgajeggyel záruló tárgy esetén: Megtagadva.
1 er m automatiz l si ismeretek1
1. Erőmű automatizálási ismeretek

Az „ember” kikerült a közvetlen irányításból

1 er m automatiz l si ismeretek2

1.2. Az erőművi irányítástechnika funkciói, feladatai

1. Erőmű automatizálási ismeretek
 • a.) Információ szerzés

Érzékelés, jelátalakítás (távadók)

Elő-feldolgozás

Jel-elosztás

 • b.) Szabályozások (zárt láncú irányítás)

Értéktartó és követő szabályozások

c.) Vezérlés, védelem (nyitott láncú irányítás)

Állapotváltoztatás adott cél elérésére

Veszélyes üzemállapotok elhárítása

A védelem: megvéd az operátor tévedéseitől is,

működése irreverzibilis.

Védelmek

1 2 az er m vi ir ny t stechnika funkci i feladatai
1.2. Az erőművi irányítástechnika funkciói, feladatai

d.) Információk kiadása, akció (vezénylő)

 • Folyamat állapotának kijelzése, mutatása mennyiségi és minőségi megfigyelésre
 • Jelzések: folyamatban és/vagy az irányító berendezésben kialakuló vagy már fellépett zavarok (nyugtázandó események)
 • Vezénylő: „ember-gép” kommunikáció helye

e.) Statikus optimalizálás

Optimális üzemmódok kialakítása: max. hatásfok, maximális teljesítmény, min. költség stb.

f.) Hosszúidejű archiválás

Nagytömegű adattárolás későbbi off-line feldolgozásra, pl. protokoll

1 2 az er m vi ir ny t stechnika funkci i feladatai2
1.2. Az erőművi irányítástechnika funkciói, feladatai

A folyamatirányító rendszer funkcionális felépítése

M. Kurth: „Automatisierung in der Energietechnik“(Univ. Stuttgart ) c. anyag alapján

1 2 az er m vi ir ny t stechnika funkci i feladatai3
1.2. Az erőművi irányítástechnika funkciói, feladatai

Határolások helye a védelmi koncepcióban

Modern Instr. and Controlfor NPP,

IAEA 1999. c. könyv alapján

slide16

1.3. Az erőművi technológiai folyamat struktúrája

Az ún. automatizálási „háromszög”

modellje

1 er m automatiz l si ismeretek4
1. Erőmű automatizálási ismeretek
 • Jellemzői:
 • egyedi készülékek, analóg eszközök, fix-huzalozású tudás
 • párhuzamos információ-átvitel és feldolgozás
 • egyedi kábelezés
 • növekvő költségek
 • korlátozott függvényrealizálás
 • ember-gép kapcsolat alacsony szintje

Egyedi

irányítási

feladat

1 er m automatiz l si ismeretek5
1. Erőmű automatizálási ismeretek
 • Centrális

1.4. Automatizálási struktúrák

 • Jellemzői:
 • hagyományos folyamatirányító számítógép, PRORAMOZHATÓ!
 • soros információfeldolgozás
 • egyedi kábelezés
 • bonyolult hardver és szoftver, nehezen áttekinthető
 • megbízhatósági gondok, költséges redundancia kell
 • speciális személyzet szükséges
 • adatgyűjtésre-feldolgozásra, naplózásra, zavaranalízisre; ember-gép kapcsolat javult

Egyedi

irányítási

feladat

1 4 automatiz l si strukt r k

Jellemzői:

 • ------------------------
     • hierarchikus felépítés, áttekinthető
     • strukturális megbízhatóság,
     • a rendelkezésre-állás és az elvárt intelligencia össz­hangja
     • ---------------------------
     • több számítógép, elosztott feldolgozás
     • busz-rendszer (adatátviteli sín): soros információátvitel
     • képernyős információ-megjelenítés és kezelés (akció)
     • ---------------------------
     • kisebb (kevésbé növekvő) automatizálási költség (funkciósűrűség, kábelezés, létesítési idő)
     • nagyobb megbízhatóság, a rendelkezésre-állás nő
     • fejlett irányítási eljárások, jobb folyamatrealizálás
     • ---------------------------
1.4. Automatizálási struktúrák
 • Hierarchikus decentrális

Néhány

irányítási

feladat

1 4 automatiz l si strukt r k egy p lda

CU:

 • PU/SU koordinálás
 • DT_ET hozzáférés
1.4. Automatizálási struktúrák; egy példa
 • SU:
 • Hosszúidejű arch.
 • Protokoll készítés
 • PU: fő-részfoly. aut.
 • rövididejű arch.
 • zavardokument.
 • din. feldolgozás

AP:

Funkciócsoport automatizálás (decentr. koord.)

 • FUM:
 • Egyedi vezérlés-szabályozás
 • jelfeldolgozás
 • ellenőrzés, elosztás
 • SIM:
 • analóg/bináris I/O
 • Hajtásvezérlés
ad