uloga i odgovornost dr ave u opskrbi elektri nom energijom
Download
Skip this Video
Download Presentation
ULOGA I ODGOVORNOST DRŽAVE U OPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

ULOGA I ODGOVORNOST DRŽAVE U OPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

ULOGA I ODGOVORNOST DRŽAVE U OPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM. CILJEVI RAZVOJA ENERGETSKOG SUSTAVA. Osnovni cilj je održivi razvoj Dugoročni razvoj energetskog sustava u uvjetima otvorenog tržišta Razvoj koji će biti od koristi građanima RH. KAKO SE RADILO U PROŠLOM SUSTAVU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ULOGA I ODGOVORNOST DRŽAVE U OPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM' - hank


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ciljevi razvoja energetskog sustava
CILJEVI RAZVOJA ENERGETSKOG SUSTAVA
 • Osnovni cilj je održivi razvoj
 • Dugoročni razvoj energetskog sustava u uvjetima otvorenog tržišta
 • Razvoj koji će biti od koristi građanima RH
kako se radilo u pro lom sustavu
KAKO SE RADILO U PROŠLOM SUSTAVU
 • U bivšem sustavu hidroelektrane su građene uglavnom za zadovoljenje potreba potrošnje energije u bivšem energetskom sustavu
 • Kriterij za definiranje veličine izgradnje uglavnom je bio trošak izgradnje pa su sve hidroelektrane uglavnom izvedene s premalom veličinom izgradnje
 • Hidroelektrane u Jadranskom slivu kao što su HE Senj,HE Zakučac, HE Orlovac, HE Dubrovnik koriste pad od 250 do 450 m i predstavljaju pravi energetski izvor za proizvodnju vršne energije dok se u postojećem sustavu s premalom veličinom izgradnje ne mogu koristiti za proizvodnju isključivo vršne energije
 • Ove elektrane imaju prosječnu godišnju proizvodnju od ~60% proizvodnje svih hidroelektrana u RH tj. ~3500 GWh / godišnje
 • U prošlom sustavu planirana je ali nije realizirana gradnja hidroelektrana i to :
  • u slivu Save s mogoćnošću proizvodnje ~610 GWh
  • u slivu Drave i Mure s mogoćnošću proizvodnje ~940 GWh
  • u slivu Like i Gacke s mogoćnošću proizvodnje ~360 GWh
stanje i mogu nosti
STANJE I MOGUĆNOSTI
 • Hrvatska je pred vratima Europske unije pa treba iskoristiti zakonitosti Europskog energetskog tržišta
 • Hrvatska ima prirodne mogućnosti proizvodnje skupe vršne energije
 • Veličinu izgradnje hidroelektrana koje se mogu iskoristiti za proizvodnju isključivo vršne energije dimenzionirati prema cijenama i potrebama Europskog tržišta
 • Izvozom vršne energije moguće je povećati vrijednost ukupnog izvoza, a dobit od izvoza vršne energije može biti približno jednaka vrijednosti ukupne današnje proizvodnje
proizvodnja i potro nja danas
PROIZVODNJA I POTROŠNJA DANAS

PORAST POTROŠNJE ~4% GODIŠNJE

mogu a pobolj anja sustava
MOGUĆA POBOLJŠANJA SUSTAVA
 • Ove elektrane u zaleđu imaju velike akumulacije s mogućnošću godišnjeg izravnanja dotoka koje osiguravaju vršnu proizvodnju i sigurnost isporuka energije na tržište ( mogućnost ugovaranja visoke cijene energije)
 • Realizacija poboljšanja uključuje izgradnju novih ~ 100 km hidrotehničkih tunela, ~4 km čeličnih cjevovda promjera 4-6m, proizvodnju ~16 novih proizvodnih grupa velike snage i sl. iz čega je vidljiv potreban angažman proizvodnih kapaciteta u privredi RH
kako do i do cilja
KAKO DOĆI DO CILJA
 • Povisiti cijenu energije i stvoriti početnu akumulaciju veću od 200 mil.€
 • Izgraditi elektranu HE SENJ 2 kao blok snage od ~1GW
 • Izgraditi HE ZAKUČAC 2 kao blok snage ~1GW
 • Izgraditi HE ORLOVAC kao blok snage ~1 GW
 • Moguća je i izgradnja HE DUBROVNIK 2

Rezultat je dobit od izvoza vršne energije koja osigurava samofinanciranje budućeg energetskog razvitka države.

Dobit je dovoljna i za :

 • kupovinu jeftinije temeljne energije i za
 • ulaganje u gradnju vlastitih novih proizviodnih kapaciteta
to se dobiva
ŠTO SE DOBIVA
 • Povoljniji omjer izvoza prema uvozu na razini RH
 • U fazi gradnje zapošljavanje domaćih građevinskih kapaciteta , stručnog i znanstvenog potencijala,kao i domaće industrije (elektro i metalno-prerađivačka industrija ) - pokretanje ovih grana industrije pokreće i opći društveni razvitak i povećava se zaposlenost
 • U fazi eksploatatacije otvaraju se nova radna mjesta, a od proizvedene energije ostvaruje se stalan prihod od izvoza skupe vršne energije
 • Dobit od prodaje energije omogućava siguran prihod državi, mirovinskim fondovima i stvara se dohodak za stalno pokretanje novih investicija od vlastitih sredstava, a ne od skupih kredita međunardnih investicijskih institucija
 • Smanjuje se broj potrebnih termoelektrana za proizvodnju vršne energije, a time se na području EU smanjuje količina stakleničkih plinova i daje se doprinos zašiti okoliša
financijski pokazatelji
FINANCIJSKI POKAZATELJI
 • Ulaganjaza HE snage ~ 800MW400,000,000.00 €
 • Današnja proizvodnja 1,000.00 (GWh)
 • Vrijednost današnje proizvodnje 50,000,000.00 €
 • Vrijednost buduće proizvodnje 150,000,000.00 €
 • Vrijeme gradnje 4.00 godine
 • Potrebna godišnja sredtsva 100,000,000.00 €
 • Vrijednost sredstava s kamatama 112,804,733.04 €
 • Ulog s s kamatama 451,218,932.17 €
 • Broj godina povratka uloga 3.0 god.
zaklju ak
ZAKLJUČAK
 • Uz prikazane pokazatelje očita je isplativost ovog ulaganja
 • Postupnom realizacijom cjelokupnog sustava tj. gradnja ~6 –8 novih elektrana pojedinačne snage od ~300 – 500 MW osigurava se dugoročna zaposlenost domaće operative i podsticanje domaćeg razvoja
 • Svi objekti mogu se financirati vlastitim sredstvima
 • Dobit od ovog sustava elektrana omogućava dovoljno sredstava za kupovinu manjka temeljne energije i izgradnju novih vlastitih proizvodnih kapaciteta
 • U realizaciju sustava elektrana za proizvodnju vršne energije potrebno je uključiti domaće ulagače i mirovinske fondove kojima se na ovaj način osigurava sigurna dobit.
 • NA OVAJ NAČIN PREKIDA SE DUGOTRAJNI PERIOD OD ~15 GOD. U KOJEM U RH NIJE SAGRAĐENA NI JEDNA NOVA HIDROELEKTRANA JER JE NJIHOVA IZGRADNJA UVIJEK PRIKAZIVANA KAO SKUPA I NERENTABILNA UNATOČ TOME ŠTO PROIZVODE NAJJEFTINIJU ENERGIJUI I ŠTO JE NJIHOVA TRAJNOST UZ REDOVNO ODRŽAVANJE PRAKTIČKI NEOGRANIČENA
uloga dr ave
ULOGA DRŽAVE
 • Voditi pravilnu politiku razvoja energetskog sustava kojom će omogućiti razvoj vlastitih kadrova i operative
 • Voditi politiku kojom će osigurati održivi razvoj
 • Ne dopustiti privatizaciju prirodnih resursa i hidroenergetskih objekata
 • Vlastite prirodne resurse iskoristiti za stvaranje dobiti koja će ostati u službi razvoja RH i njenih građana , korištenjem tržišta Europske unije
 • Vlastitim sredstvima ostvariti energetsku neovisnost jer se time stvaraju temelji gospodarskog razvitka
ad