Pētījums „ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto...
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Pētījuma pamati PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pētījums „ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu ietekme uz dzīves kvalitātes līmeni Liepājas pilsētas pašvaldībā” .

Download Presentation

Pētījuma pamati

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


P t juma pamati

Pētījums „ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu ietekme uz dzīves kvalitātes līmeni Liepājas pilsētas pašvaldībā”


P t juma pamati

Pētījums tapis projekta „Kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai Liepājas pilsētas un Grobiņas novada pašvaldībās” ietvaros. 100 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.


P t juma pamati

Pētījums „ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu ietekme uz dzīves kvalitātes līmeni Liepājas pilsētas pašvaldībā” ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par pētījuma „ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu ietekme uz dzīves kvalitātes līmeni Liepājas pilsētas pašvaldībā” saturu atbild lietišķo pētījumu aģentūra „Nikolo grupa”


P t juma pamati

Pētījuma pamati


P t juma pamati

PĒTĪJUMA REZULTĀTI


P t juma pamati

 • Neinformētie:

 • 18-24 g.v.

 • Krievvalodīgie

 • Strādnieki

 • Laumas rajons, Karosta

 • Liepajniekiem.lv; Kurzemes Vārds; PBK

Bāze: visi respondenti, N=601


P t juma pamati

 • Nepietiekama informācija:

 • 18-34 g.v.

 • Krievvalodīgie

 • Laumas rajons

 • Secinājumi:

 • Neapmierināts pieprasījums pēc informācijas noteiktos segmentos

 • Piemērotākie kanāli – liepajniekiem.lv; Kurzemes Vārds; PBK

Bāze: visi respondenti, N=601


P t juma pamati

 • Negatīvie:

 • 18-24 vai 65+

 • Krievvalodīgie

 • Nepabeigta vid.izglītība

 • Zemi ienākumi

 • Karosta

 • Remdenie:

 • Vīrieši

 • 45-54 g.v.

 • Vid.spec.izglītība

 • Strādnieki

 • Jaunliepāja, Laumas raj.

Bāze: respondenti, kuri ir dzirdējuši par ES SF izmantošanu Liepājā, N=404


P t juma pamati

Bāze: visi respondenti, N=601


Ko ie skait i noz m

Ko šie skaitļi nozīmē?

Skeptiķi

 • Apšauba Stacijas laukuma rekonstrukciju

  • Vīrieši

  • 55-64 g.v.

  • Krievvalodīgie

  • Vidējā speciālā izglītība

  • Strādnieki, speciālisti, ierēdņi

  • Vidēji augsti ienākumi

  • Laumas raj., DR raj.

 • Apšauba māju siltināšanu

  • 45-54 un 65-74 g.v.

  • Krievvalodīgie

  • Vidējā speciālā izglītība

  • Speciālisti, ierēdņi

  • Karosta, Laumas raj., Zaļā birzs

 • Apšauba Ķempes laukuma sakārtošanu

  • 35-44 un 65-74 g.v.

  • Krievvalodīgie

  • Augstākā izglītība

  • Ierēdņi, struktūrvienību vadītāji, pensionāri

  • Karosta

Galvenais secinājums: ļoti augsts lietderības vērtējums ar ārējā līdzfinansējuma palīdzību īstenotajiem projektiem Liepājā; sekmīgi izraudzīti līdzekļu ieguldīšanas virzieni


P t juma pamati

Bāze: visi respondenti, N=601


P t juma pamati

Bāze: visi respondenti, N=601


P t juma pamati

Bāze: visi respondenti, N=601


P t juma pamati

Bāze: visi respondenti, N=601


Priorit tes pils tas rajonos i

Prioritātes pilsētas rajonos - I


Priorit tes pils tas rajonos ii

Prioritātes pilsētas rajonos - II


Priorit tes vecuma grup m

Prioritātes vecuma grupām


Secin jumi

Secinājumi

 • Visai augsta informētība par ārējā finansējuma izmantošanu Liepājas attīstībai

 • Ļoti augsts vērtējums ieguldījumu lietderīgumam

 • Mazāk pozitīvs vērtējums mazāk funkcionāliem vai mazāk redzamiem projektiem

 • Viduvēja interese par pilsētas attīstības jautājumiem (paļaušanās uz pašvaldību)

 • Neliels pieprasījums pēc plašākas informācijas par struktūrfondu projektiem Liepājā

 • Diezgan zems potenciāls plašai sabiedrības līdzdalībai ES SF izmantošanas plānošanā


Ieteikumi

Ieteikumi

 • Veicināt liepājnieku informētību par pilsētas attīstības perspektīvām un dažādu scenāriju ietekmi uz dzīves kvalitāti

 • ES SF apguvē ievērot liepājnieku paustās prioritātes un teritoriālās atšķirības tajās, lai precīzāk uzlabotu dzīves kvalitāti

 • Veikt potenciālo projektu teritoriālās apspriedes

 • Veicināt liepājnieku priekšlikumu izteikšanu par struktūrfondu izmantošanu dzīves kvalitātes paaugstināšanai, izmantojot reģiona laikrakstus, LD AC, e-vidi un publiskās apspriedes

 • Mērķtiecīgi stiprināt liepājnieku informētību par struktūrfondu lomu pilsētas dzīves kvalitātes pieaugumā (liepajniekiem.lv; Kurzemes Vārds)

 • Stiprināt krievvalodīgās auditorijas informētību par Liepājā notiekošo (PBK; Kurzemes radio; liepajniekiem.lv; Kurzemes Vārds)

 • Turpināt iedzīvotāju viedokļu profesionālu izpēti un ieteikumu apkopošanu jautājumos par ES SF


P t juma pamati

PALDIES!


 • Login