Download
1 / 38

PSS, a. s. - PowerPoint PPT Presentation


  • 193 Views
  • Uploaded on

História vzniku. PSS, a. s. 17. 4. 1991. 1 0 . 7 . 1991. 8 . 12 . 1991. 6 . 5 . 199 2. 1 . 6 . 199 2. Podpísanie Vyhlásenia o zamýš ľ anej spolupráci medzi Bausparkasse Schwäbisch Hall , Slovenskou štátnou sporite ľň ou a Raiffeisen Bausparkasse Wien.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PSS, a. s.' - hanh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

História vzniku

PSS, a. s.


17.4.1991

10. 7.1991

8. 12.1991

6. 5.1992

1. 6.1992

Podpísanie Vyhlásenia o zamýšľanej spolupráci medzi Bausparkasse Schwäbisch Hall,

Slovenskou štátnou sporiteľňou

a Raiffeisen Bausparkasse Wien

Spoločná cieľová dohodao založení spoločnej stavebnej sporiteľnemedzi:

Bausparkasse Schwäbisch Hall,

Slovenskou štátnou sporiteľňou

a Raiffeisen Bausparkasse Wien

Podpísanie predbežnej zmluvy o založení stavebnej sporiteľne a zmluvy o spolupráci

Schválenie Zákona č. 310/1992 Zb.

o stavebnom sporení Slovenskou národnou radou

Schválenie výnosu o štátnej prémii vo výške 40 percent

Ministerstvom financií Slovenskej republiky


7.8.1992

Podpísanie zmluvy o založení a ustanovení

Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

Písomné potvrdenie slovenského ministra financií

o hornej hranici štátnej prémie (6 000 Sk)

a o poskytnutí prémie vopred na rok 1993

30.9.1992

Udelenie licencie pre Prvú stavebnú sporiteľňu, a. s.,

Bankovou radou Štátnej banky česko-slovenskej

1.10.1992

Notársky protokol o založení

Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.,

vymenovanie dozornej rady a predstavenstva

Prvej stavebnej sporiteľne, a. s

14.10.1992

15.10.1992

Zápis PSS, a. s., do Obchodného registra


16.11.1992

začiatokčinnosti

Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.


Rozvoj

PSS, a. s.,

počas činnosti


Zamestnanci – základný kapitál PSS, a. s.

1. deňzačalo pracovať v PSS, a. s. 39 zamestnancov

z nich ešte aj dnes pracuje18 zamestnancov

1. rokpracovalo v PSS, a. s. 128 zamestnancov

Dnes pracuje v PSS, a. s. 424 zamestnancov

z toho v centrále 396 zamestnancov

v regionálnych pobočkách 28 zamestnancov

- žien280

- mužov144

Priemerný vek zamestnanca38,75 roka


Vývoj ekonomických parametrov

1992

31. 10. 2007

Základné

imanie

Bilančná

suma

Vklady

300 mil. Sk

923 mil. Sk

317 mil. Sk

2,0 mld. Sk

52,5 mld. Sk

41,3 mld. Sk


Odbyt stavebného sporenia

1992 2007

0

10

50

7

Počet regionálnych pobočiek

308

Počet obchodných zastúpení

1 074

Počet obchodných zástupcov

19 rokov

Najmladší obchodný zástupca

75 rokov

Najstarší obchodný zástupca


Rozvoj produktu

počas činnosti

PSS, a. s.


Stavebné sporenie – rozvoj produktu v PSS, a. s.

1992

1994

1997

1998

2000

2001

základný systém stavebného sporenia

- vklady úročené 3 % ročne

- stavebné úvery s úrokovou sadzbou 6 % ročne

zavedenie medziúverov s úrokovou sadzbou 8 %

zavedenie medziúverov s úrokovou sadzbou 5 % ročne

zavedenie tarify junior extra s extra istotou

poskytovanie prvých úverov zo zdrojov mimo

fondu stavebného sporenia na základe výnimky NBS

poskytovanie úverov právnickým osobám na základe

novely zákona o stavebnom sporení

zavedenie nových taríf

- vklady úročené 2 % ročne

- stavebné úvery s úrokovou sadzbou 4,7 % ročne


Stavebné sporenie – rozvoj produktu v PSS, a. s.

2002

2003

2004

2005

zavedenie voliteľného pridelenia a možnosť poskytnúť

stavebný úver už pri nasporení 25 % z cieľovej sumy

zavedenie nového typu medziúveru

- XXL úver bez počiatočného vkladu

poskytnutie technického vybavenia Front Office pre obchodných zástupcov s možnosťou uzatvárať zmluvy o stavebnom sporení aj mimo kancelárií v digitálnej forme

zavedenie nových úverových taríf

- vklady úročené 0,1 % ročne

- stavebné úvery s úrokovou sadzbou 2,9 % ročne

otvorenie prevádzky Centra telefonických služieb

pre klientov - začiatok poskytovania stavebného úveru

do 800 tisíc Sk bez skúmania bonity a bez zábezpeky

pripojenie sa na Slovenský register bankových informácií


Stavebné sporenie – rozvoj produktu v PSS, a. s.

2006

2007

zavedenie možnosti úhrady vkladov a splátok

formou inkasa

zavedenie dynamickej cieľovej sumy

poskytovanie stavebného úveru bez skúmania bonity

a zábezpeky až do 1 milióna Sk – ocenený Zlatou mincou

umožnenie poistenia úverov

predĺženie splatnosti XXL úveru až na 25 rokov

umožnenie uhrádzať poplatky a vklady klientov

prostredníctvom platobných terminálov

zjednodušenie podmienok poskytovania úverov od 1. 9.

zvýhodnený následný úver pre klientov s výbornou

platobnou disciplínou

bonifikácia medziúverov s rizikovým životným poistením

elektronické overovanie dát v systéme Sociálnej

poisťovne


15 rokov

činnosti

PSS, a. s.,

znamená


Stavebné sporenie – mantinely Fyzické osoby:

Prvé zmluvy o stavebnom sporení sa pripravovaliuž od 18. 10. 1992

v 1. roku

do 31.12.1992

dodnes

do 31.10. 2007

v stave

k 31.10. 2007

Počet zmlúv

uzatvorených v ks

55 932

3 022 720

955 523

55 932

1 904 461

864 489

Počet klientov

Objem cieľových

súm zmlúv v mld. Sk

7,51

575,6

304,0

Priemerná výška cieľových

súm zmlúv o stavebnom

sporení

134 tis. Sk

190 tis. Sk

318 tis. Sk


Stavebné sporenie – štatistika Fyzické osoby

15 rokov= 5 479 dní = 131 496 hodín= 7 889 760 minút

Počet zmlúv celkom3 022 720 ks

každé 2,6 minúty

bola uzatvorená1 zmluva

o stavebnom sporení


Stavebné sporenie – štatistika Fyzické osoby

Počet obyvateľov Slovenska (sčítanie 2001)5 379 555

Klientov PSS do 31. 10. 2007 1 904 461

každý 2,7 obyvateľ

je alebo bol sporiteľom PSS, a. s.

Priemerná veľkosť rodiny na Slovensku3,6 obyvateľa

priemerne v každej rodine

na Slovensku je aspoň 1 klient PSS, a. s.


Prostriedky poskytnuté na bytové účely

štatistika

PSS, a. s., poskytla celkom 146,7 mld. Sk

15 rokov=5 479 dní

Každý deň jestvovania vrátane sviatkov

PSS, a. s., poskytla 27 miliónov Sk

Čo deň,

to financie na desať rodinných domov


Stavebné úvery z pohľadu mantinelov Fyzické osoby

do 31. 10. 2007

Počet poskytnutých stavebných úverov

a medziúverov

Objem cieľových súm

Priemerná výška úverov

374 938 ks

102,0 mld. Sk

272 tis. Sk


Stavebné sporenie Právnické osoby

Kumulatív

k 31. 10. 2007

4 546 ks

2 014

29,5 mld. Sk

1 692 ks

5,0 mld. Sk

3,0 mil. Sk

Počet uzatvorených zmlúv

Počet klientov

Objem uzatvorených zmlúv

Počet poskytnutých úverov

Objem poskytnutých úverov

Priemerná výška úverov


Stavebné sporenie – porovnanie k štatistickým údajom

Právnické osoby

Počet bytových domov cca 25 tisíc

Počet klientov PSS, a. s. 2 014

každý 10.

bytový dom je už klientom PSS, a. s.

Počet poskytnutých úverov 1 692

každý 15.

bytový dom sa už čiastočne alebo úplne obnovil

financovaním z PSS, a. s.


Prostriedky poskytnuté na bytové účely

z PSS, a. s., do 30. 10. 2007

Kúpa bytu, domu

Nová výstavba

Iné účely

Rekonštrukcia

celkom 146,7 mld. Sk


Celkové investície do bývania v SR

od roka 1993 do 30. 9. 2007 dosiahli výšku

338,3 mld. Sk

44,SeSe4

%

Hypotéky, ŠFRB,

ostatné

stavebné sporiteľne

55,6

PSS, a. s.

57,2 %

42,8 %

z toho

PSS,a. s.,144,8 mld. Sk =42,8 %

Zdroj TA SR


Veková štruktúra stavebných sporiteľov v PSS, a. s.

Mládež mladšia ako 18 rokov cca 20 % klientov

Klienti vo veku do 30 rokov cca 50 % klientov

Dôchodcovia cca 7 % klientov


Humanitárny program

PSS, a. s.,

podpora

humanitárnych

projektov


Humanitárny program PSS, a. s.

1996

začiatok humanitárnej aktivity PSS, a. s.

Valné zhromaždenie akcionárov PSS, a. s., rozhodlo zriadiť humanitárny fond, schválilo jeho štatút a vyčlenilo prostriedky

z čistého zisku spoločnosti.

Krédo PSS, a. s., pre humanitárnu činnosť:

„Sme radi,že takýmto spôsobom vraciame časť svojho úspechu krajine a jej obyvateľom, celej spoločnosti. Teší nás, že vďaka výborným ekonomickým výsledkom,za ktorými treba vidieť predovšetkým vysoké pracovné nasadenie našich zamestnancov

a spolupracovníkov, si každý rok môžeme splniť túto, pre nás už samozrejmú, povinnosť– tak, ako je to vo vyspelých krajinách celkom prirodzené.“


Humanitárny program PSS, a. s.

V roku 1996 poskytla PSS, a. s.,

na podporu humanitárnych projektov

1,3 mil. Sk

Medzi prvé projekty patrili:

Únia nevidiacich a slabozrakých v Bratislave

a Košiciach

Združenie priateľov pre nevidiacich v Levoči

Klub držiteľov vodiacich psov v Banskej Bystrici

Liga proti rakovine


Humanitárny program PSS, a. s.

Podpora pozostalým

po tragicky zahynutých 840 tis. Sk

vojakoch pri návrate z misie v Kosove

Drahuška a my - zariadenie pre

autistické deti Camphill v SR 300 tis. Sk

Hniezdo záchrany - Šanca pre nechcených 570 tis. Sk

Liga proti rakovine 870 tis. Sk

Ústav srdcových chorôb 400 tis. Sk

Onkologické ústavy 1,2 mil. Sk

Medzi najväčšie projekty patrili:


Humanitárny program PSS, a. s.

Od roka 1996 bolo schválených

takmer 700projektov

na podporu humanitárnych aktivít

slovenských subjektov

v celkovej hodnote

50 mil. Sk


Humanitárny program PSS, a. s.

Od roka 1998 poskytla PSS, a. s.,

8 mil. Sk

pre 245 klientov – juniorov

v rámci plnenia

EXTRA ISTOTY


Fond PSS, a. s.,

na rozvoj bytového hospodárstva SR

podpora

verejnoprospešných

projektov


Fond PSS, a. s., na rozvoj bytového hospodárstva

2004

Valné zhromaždenie akcionárov PSS, a. s., rozhodlo zriadiť Fond PSS, a. s., na rozvoj bytového hospodárstva, schválilo jeho štatút a vyčlenilo prostriedky vo výške

5 mil. Sk na rok

z čistého zisku spoločnosti.

  • Poslanie fondu:

  • podpora bytového hospodárstva v praxi

  • podpora štúdia zameraného na bytové hospodárstvo

  • podpora usporiadania konferencií a seminárov

  • podpora vedeckých a prieskumných prác v oblasti

  • bytového hospodárstva

  • podpora zachovania kultúrneho dedičstva v oblasti

  • bytových stavieb a obytných zón


Fond PSS, a. s., na rozvoj bytového hospodárstva

Od roka 2004 bolo schválených

58 projektov

na podporu aktivít slovenských subjektov

v oblasti štúdia, výskumu

a rozvoja bytového hospodárstva

v celkovej hodnote

15 mil. Sk


Ocenenia

PSS, a. s.


Ocenenia Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

Banka roka

2. miesto 3 x

4. miesto 2 x

(1998 - 2000)

(2006, 2007)

1 x

Cena Belgickej kráľovskej

akadémie

(1993)

Najlepšia

výročná správa

1. miesto 2 x

2. miesto 2 x

3. miesto 2 x

(1999, 2002)

(2000, 2006)

(2001, 2003)


Ocenenia Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

Top filantrop

2. miesto 1 x

(2006)

Firemný filantrop

1. miesto 2 x

2. miesto 1 x

(2007)

(2007)

1. miesto 3 x

(2005 - 7)

Zlatá minca

(stavebné sporenie)

Zlatá minca Objav roka

1 x

(2006)


Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,

a medzinárodné organizácie

Európsky zväz stavebných sporiteľní (EUBV)

- Brussels

Mag. Herbert G. Pfeiffer je od 24. októbra 2007

prezidentEurópskeho združenia stavebných sporiteľní

Slovensko – nemecká obchodná komora

Dipl. Ing. Erich Feix – prezident komory od r. 2005

Slovensko – rakúska obchodná komora

Medzinárodná únia financovania bývania (IUHF)

- Chicago

HUMAN v rámci OSN ECE komisia - Ženeva


NOVEMBER 2007

15.

VÝROČIE

PSS, a. s.


ad