Informatyka II
Download
1 / 38

Wykład 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Informatyka II MPZI2 sem.letni. Wykład 1. Tablice. Tablice deklarujemy array [ lista typów indeksów ] of typ bazowy (składowych). np. var t1,t2:array [1..5, 1..6] of real;. Nadanie wartości początkowych zmiennym tablicowym. dla tablic konstrukcja typu:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Wykład 1' - hang


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Informatyka II

MPZI2 sem.letni

Wykład 1


Tablice

Tablice deklarujemy

array [ lista typów indeksów ]of typ bazowy (składowych)

np.

var t1,t2:array [1..5, 1..6] of real;


Nadanie wartości początkowych zmiennym tablicowym

 • dla tablic konstrukcja typu:

  ( (st11, st21,..., stn1 ),

  (st12, st22,..., stn2 ),

  . . .

  (st1m, st2m,..., stnm) )

const osoby: array[ 1..3] of string[20]

= ( 'Nowak', 'Kowalski', 'Nycz' );

albo zmienna (zmiennym można w programie zmienić wartości a stałym NIE):

var wyniki: array[ 1..3, 1..4] of real

= ( ( 3, 4, 4.5, 5),

( 2, 3.5, 5.0, 4.5),

(5.0, 4, 3.5, 2)

);


Przykład:

program p2;

uses

SysUtils;

var wyniki: array[ 1..3, 1..4] of real

= (( 3, 4, 4.5, 5),

( 2, 3.5, 5.0, 4.5),

(5.0, 4, 3.5, 2));

begin

writeln (wyniki[1,1]:10:2); //wypisze wartość 3.00

readln;

end.


Przykłady operacji tablicowych

type

tab = array [1..2, 1..5] of real;

var

t1, t2 : tab;

wie,kol: integer;

begin

write ('Podaj element 1,1:'); readln(t1[1,1]); //itp.

// najczęściej operacje w pętli zagnieżdżanej jeśli tablica 2-wymiarowa

for wie:=1 to 2 do

for kol:= 1 to 5 do

t1[wie, kol] :=1;

//wyświetlenie na ekranie też w pętli zagnieżdżanej

for wie:=1 to 2 do

begin

for kol:= 1 to 5 do

write(t1[wie, kol]);

writeln;

end;

readln;

end.


Zadanie: w wektorze zsumować co drugi element (nieparzyste indeksy)

const N=12;

type zakres = 1..N;

var k: zakres;

suma: real;

x: array [ 1 .. N ] of real= ( 3, 4, 4.5, 5, 2, 3.5, 5.0, 4.5, 5.0, 4, 3.5, 2);

begin

suma := 0;

for k := 1 to N do

if (k mod 2) = 1 then suma := suma + x [k];

writeln ( suma :10:3) ;

readln

end.

albo można tak:

for k := 1 to ( N+1 ) div 2 do

suma := suma + x [ 2*k - 1 ];

zastanowić się!


Pamiętajmy: Nie ma gotowych operacji macierzowych (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

Przykładowo mnożenie tablic:

program mn24;

var t1:array[1..2, 1..4] of real =

((1,2,4,-1),(0, -1, 8, 1));

t2 :array[1..4,1..2] of real =

((1,1.1),(4,-2.0),(0, -1),(-3,-2.5));

wyn: array[1..2,1..2] of real;

i:1..4;

begin

// obliczanie elementu 1,1

wyn[1,1]:=0;

for i:=1 to 4 do

wyn[1,1]:= wyn[1,1]+ t1[1,i]*t2[i,1];

writeln(wyn[1, 1]:10:2);

readln;

end.


Całość: (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

program mn24;

const N=2; M=4;

var t1:array[1..N, 1..M] of real = ((1,2,4,-1),(0, -1, 8, 1));

t2 :array[1..M,1..N] of real= ((1,1.1),(4,-2.0),(0, -1),(-3,-2.5));

wyn: array[1..N,1..N] of real;

wie,kol, i:1..4;

begin

//potrójna pętla!

for wie:=1 to N do

for kol:=1 to N do

for i:=1 to M do

wyn[wie,kol]:= wyn[wie,kol]+ t1[wie,i]*t2[i,kol];

//wyswietlenie wyniku

for wie:=1 to N do

begin

for kol:= 1 to N do

write(wyn[wie, kol]:10:2); //wypisanie wiersza

writeln; //zmiana wiersza

end;

readln;

end.


Można wyświetlać wyniki od razu po utworzeniu elementu (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

...

begin

//potrójna pętla!

for wie:=1 to N do begin

for kol:=1 to N do

begin

//utworzenie elementu

for i:=1 to M do

wyn[wie,kol]:= wyn[wie,kol]+ t1[wie,i]*t2[i,kol];

// i od razu wyświetlenie

write(wyn[wie, kol]:10:2);

end;

writeln;

end;

readln;

end.


Sortowanie (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

Sortowanie bąbelkowe

Algorytm polega porównywaniu kolejnych par elementów sąsiadujących i zamianie miejscami w przypadku niewłaściwej kolejności

1 2 3 4 ..... N

N-1 porównań

Wykonujemy N przebiegów


1 przebieg (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

12  5 11  4 7  2 zamiana 1

 5 12 11  4  7  2 zamiana 2

 5 11 12  4  7  2 zamiana 3

 5 11  4 12  7  2 zamiana 4

 5 11  4  7 12  2 zamiana 5

 5 11  4  7  2 12efekt ostatniej zamiany – największy na końcu

2 przebieg

5 11  4  7  2 12

 5 11  4  7  2 12 zmiana 6

 5  4 11  7  2 12 zmiana 7

 5  4  7 11  2 12 zmiana 8

 5  4  7  2 11 12

 5 4  7  2 11 12

3 przebieg

 5  4  7  2 11 12 zamiana 9

 4  5  7  2 11 12

 4  5  7 2 11 12 zamiana 10

 4  5  2  7 11 12

 4  5  2  7 11 12

 4  5  2  7 11 12

4 przebieg

4  5  2  7 11 12

 4  5  2  7 11 12 zamiana 11

 4  2  5  7 11 12

 4  2  5  7 11 12

 4  2  5  7 11 12

 4  2  5  7 11 12

N=6

zauważamy nadmiarowe porównania


5 przebieg (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

 4  2  5  7 11 12 zmiana 12

 2  4  5  7 11 12

 2  4  57 11 12

 2  4  5  711 12

 2  4  5  7 11 12

 2  4  5  7 11 12

6 przebieg

 2  4  5  7 11 12

 2  4  5  7 11 12

 2  4  5  7 11 12

 2  4  5  7 11 12

 2  4  5  7 11 12

30 operacji= (N-1)*N=6*5


Sortowanie bąbelkowe skrócone (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

Algorytm polega na porównywaniu kolejnych par elementów sąsiadujących, z tym, że w każdym kolejnym przebiegu liczba analizowanych par jest zmniejszana o 1

Przebiegów wykonujemy N-1


1 przebieg (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

12  5 11  4  7 2 zamiana 1

 5 12 11  4  7  2 zamiana 2

 5 11 12  4  7  2 zamiana 3

 5 11  4 12  7  2 zamiana 4

 5 11  4  7 12  2 zamiana 5

 5 11  4  7 2 12 efekt

2 przebieg

 5 11  4  7  2 12

 5 11  4  7  2 12 zamiana 6

 5  4 11  7  2 12 zamiana 7

 5  4  7 11  2 12 zamiana 8

 5  4  7  2 11 12 efekt

3 przebieg

5  4  7  2 11 12 zamiana 9

 4  5  7  2 11 12

 4  5  7  2 11 12 zamiana 10

 4  5  2  7 11 12 efekt

4 przebieg

4  5  2  7 11 12

 4  5  2  7 11 12 zamiana 11

 4  2  5  7 11 12 efekt

5 przebieg

4  2  5  7 11 12 zamiana 12

 2  4  5  7 11 12 efekt

5

4

15 operacji

3

2

1


Można też tak (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami(rodzaj sortowania bąbelkowego):

 • Algorytm polega na porównywaniu:

  • pierwszego elementu z kolejnymi i dokonanie zamiany jeśli trzeba,

  • drugiego elementu z kolejnymi itd.,

  • aż do porównania dwóch ostatnich elementów.

N

(N-1) operacji

2


1 przebieg (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

125 11 4 7 2 zamiana 1

5 12 11 4 7 2

5 12 11 4 7 2 zamiana 2

4 12 11 5 7 2

4 12 11 5 7 2 zamiana 3

2 12 11 5 7 4 najmniejszy na początku

2 przebieg

2 1211 5 7 4 zamiana 4 .. więc zaczynamy od 2-go

2 11 12 5 7 4 zamiana 5

2 5 12 11 7 4

2 5 12 11 7 4 zamiana 6

2 4 12 11 7 5

3 przebieg

2 4 1211 7 5 zamiana 7

2 4 11 12 7 5 zamiana 8

2 4 7 12 11 5 zamiana 9

2 4 5 12 11 7

4 przebieg

2 4 5 1211 7 zamiana 10

2 4 5 11 12 7 zamiana 11

2 4 5 7 12 11

5 przebieg

2 4 5 7 1211 zamiana 12

2 4 5 7 11 12

15 operacji


const N=10; (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

var tab:array [1..N] of integer;

var k,m:1..N;

pom,lop:integer;

begin

//wypełnienie losowe tablicy 1-wymiarowej

Randomize;

for k:=1 to N do tab[k]:=random(100);

//sortowanie

for k:=1 to N do

for m:=1 to N-1 do begin

lop:=lop+1;

if tab[m]>tab[m+1] then

begin

pom:=tab[m];

tab[m]:=tab[m+1];

tab[m+1]:=pom;

end;

end;

//wypisanie wyniku

for k:= 1 to N do write(tab[k]:6);

writeln;writeln(lop);

readln;

end.

Bąbelkowe

lop=90


const N=10; (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

var tab:array [1..N] of integer;

var k,m:1..N;

pom,lop:integer;

begin

//wypełnienie losowe tablicy 1-wymiarowej

Randomize;

for k:=1 to N do tab[k]:=random(100);

//sortowanie

for k:=1 to N-1 do

for m:=1 to N-k do begin

lop:=lop+1;

if tab[m]>tab[m+1] then

begin

pom:=tab[m];

tab[m]:=tab[m+1];

tab[m+1]:=pom;

end;

end;

//wypisanie wyniku

for k:= 1 to N do write(tab[k]:6);

writeln;writeln(lop);

readln;

end.

Bąbelkowe skrócone

różnice!

lop=45

szybsze


Typ rekordowy ( (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramamirecord)

Pojęcie i opis

 • pojęcie:

  - skończony zbiór elementów dowolnego typu składowego tak zwane pola

  - ułożone jednowymiarowo

  - o położeniu (selekcji) określanym przez nazwęskładowej (pola) - tzw. dostęp kwalifikowany

  wektor nazwanych pól dowolnego typu (różnego rozmiaru)

typ dowolny: prosty lub

strukturalny (bez plików)

pole może być tablicą,

napisem, innym rekordem

 • opis:

  record

  lista_nazw_pól: typ;

  . . .

  end

deklaracja_pól_tego_samego_typu;


 • fizycznie (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami:

  w PaO kolejne wartości pól określonego typu

 • przykłady:

  type data = record

  rok: 1900 .. 2100;

  mies: 1..12;

  dzien: 1..31

  end;

var student:

record

nazw: string[ 20 ];

imie: array[1..2] of string[ 15 ];

data_ur: data;

stypend: real

end;


Porównanie: (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

 • jednakowe składowe

 • selektor typu indeks

 • dostęp bezpośredni

 • statyczny rozmiar

 • różne składowe

 • selektorem jest nazwa pola

 • dostęp bezpośredni

 • statyczny rozmiar

Uwaga:

Rekord to jeden zestaw danych (np. dane jednego studenta), jeśli potrzebujemy analizy większej liczby to tworzymy tablicę rekordów


Zmienne rekordowe (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

całościowe desygnator pola (składowa)

 • zmienne całościowe - tylko przypisanie - typów tożsamych!

brak: + - * /

porównania

wejścia/wyjścia – można tylko składową (pole)

np:

var r1, r2: record ..definicja... end ;

begin

r1 := r2;


 • desygnator pola (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami(składowa) - dostęp do pola

Z . p

 Ztypu składowego

nazwa zmiennej rekordowej

nazwa pola

 • użycie - w wyrażeniach lub instrukcjach, jak zmienne typu składowego

Przykład:

student.nazw (nazwisko)

student.stypend

student.imie (tablica)

student.data_ur.dzien

student.data_ur.rok

student.imie[1] (1-sze imię)

student.imie[2][1] (1-sza litera 2-go imienia)

type data= record dzien, miesiac, rok:integer;

var student: record

nazw: string[ 20 ];

imie: array[1..2] of string[ 15 ];

data_ur: data;//zdef. typrekordowy

stypend: real

end;


TABLICE REKORDÓW (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

type data = record

rok: 1900 .. 2100;

mies: 1..12;

dzien: 1..31

end;

type osoba =

record

nazw: string[ 20 ];

imie: array[1..2] of string[ 15 ];

data_ur: data;

end;

var grupa: array[1..100] of osoba; //tablica rekordów !!!!

os1:osoba; // zmienna rekordowa pomocnicza

grupa – zmienna typu tablicowego

grupa[k] – typu rekordowego

grupa[1].nazw - typu string

grupa[2].imie – typu tablicowego

grupa[k].imie[1] - typu string

grupa[k].data_ur - typu rekordowego

grupa[k].data_ur.rok – typu integer

grupa[2].imie[2][5] – typu char

Użycie zależne od typu:

writeln( grupa[3].nazw);

os1.nazw := 'Nowak';

grupa[50]:=os1;

os1:= grupa[51];

writeln (grupa[k]. imie[1]);

writeln(length(grupa[30].nazw))

if grupa[k].data_ur.rok>1970 then…


 • różne składowe (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

 • selektorem jest nazwapola

 • jednakowe składowe

 • selektor typu indeks


Deklaracje (opis) zmiennych (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

Zmienna tablicowa

var t1:array [1..5, 1..6] of real;

Zmienna rekordowa

varstudent:

record

nazw: string[ 20 ];

imie: array[1..2] of string[ 15 ];

data_ur: data;

stypend: real

end;


Użycie w części wykonawczej programu (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

tablica t1[5, 6]

indeks (-y)

rekord student.nazwisko

student.imie[1]

student.data_ur.rok

w zależności od typu

nazwa pola


TABLICE REKORDÓW (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

typedata = record

rok: 1900 .. 2100;

mies: 1..12;

dzien: 1..31

end;

osoba = record

nazw: string[ 20 ];

imie: array[1..2] of string[ 15 ];

data_ur: data;

end;

var grupa: array[1..100] of osoba; //tablica rekordów !!!!


Instrukcja wiążąca - with (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

 • dotyczy tylko zmiennych rekordowych (obiektowych)

 • upraszcza zapis !!

Opis:

withlista_zmiennych_rekordowych doinstrukcja;

najczęściej begin

. . .

end

można tu używać nazw pól

bez specyfikowania zmiennej rekordowej

przykład:

with student do begin

nazw :=’Kowalski’;

imie[1] := ’Jan’;

data_ur.rok := 1988;

stypendium := 420,00;

end;

student.nazw :=’Kowalski’;

student.imie[1] := ’Jan’;

student.data_ur.rok := 1988;

student.stypendium := 420.00;


P (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramamiodprogramy

Pojęcie i istota stosowania

 • dzielenie programu na części (logicznie spójne)

  • nazwane

  • niezależne od pozostałych części

  • z określonym sposobem wymiany informacji z innymi częściami

   (przekazywanie danych)

 • korzyści:

  • krótszy zapis źródłowy

  • efektywniejsze wykorzystanie PaO (mniej)

  • czytelność

  • łatwiejsze uruchamianie i testowanie

  • tworzenie bibliotek i korzystanie z nich


Definiowanie (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

funkcje

procedury

 • różnice

  - sposób definiowania

  - funkcja przyjmuje wartość a procedura nie

  - sposób wywołania

nagłówek:

procedure nazwa_proc (deklaracje_parametrów_formalnych );

function nazwa_fun ( deklaracje_param._formal. ): typ_wartości;

 lista_nazw_parametrów_formalnych: nazwa_typu

var lista_nazw_parametrów_ formalnych : nazwa_typu

mechanizm przekazywania danych

elementy listy oddzielane ;


Czyli... (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

- musimy zdefiniować sposób otrzymywania przez podprogram danych i ewentualny zwrot wyników oraz operacje wykonawcze podprogramu

podprogram

dane

wyniki


dane (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

wynik

Definicje funkcji i procedury

functionnazwa (parametry formalne): typ funkcji ;

definicje, deklaracje lokalne

begin

....

nazwa:=wyrażenie; //albo result:=wyrażenie

end ;

dane i ewentualne wyniki

procedurenazwa (parametry formalne) ;

definicje, deklaracje

begin

....

instrukcje

....

end ;


Wywołanie (wykonanie) (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

procedura – osobna instrukcja wykonania:

nazwa_procedury( lista_parametrów_aktualnych );

funkcja – najczęściej w wyrażeniu (jako składniku instrukcji):

nazwa_funkcji( lista_parametrów_aktualnych );

ale może być też osobną instrukcją, gdy nie zależy nam na zwracanej wartości

 • Uwagi:

  • parametryaktualne zgodne z parametramiformalnymi:

  • -co do liczby

  • - co do typu

  • - co do kolejności

parametry oddzielane przecinkami ,


Przykład funkcji obliczającej średnią arytmetyczną (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

Definicja lokalna funkcji

program p1;

parametry formalne

typ wyniku

functionsrednia (x1, x2 : real): real ;

begin

result:= (x1 + x2)/2;

//albo

srednia:=(x1 + x2)/2;

end ; {koniec definicji funkcji}

var a, b, c:real;

begin

a:=2;

writeln(srednia (6.7, 2*a)) ;

readln;

end.

parametry aktualne


Przekazywanie danych z/do podprogramu (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

 • przez wartość

- parametr formalny bez var

- jest zmienną lokalną - wartość początkowa w momencie wywołania

- argument aktualny - wyrażenie typu zgodnego

- przekazywanie danych tylko na wejściu do podprogramu

 • przez zmienną (adres)- określonego typu (referencyjnie)

- parametr formalny z var

- faktycznie nie dane lecz adres argumentu aktualnego

- argument aktualny - zmienna tego samego typu

- przekazywanie danych na wyjściu (czyli w większości przypadków zwrot wyniku lub wyników) - ale może być także na wejściu


Przykład (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

 • program x;

 • procedurealfa(x1,x2:real; var wynik:real);

 • begin

  • wynik:=x1-x2;

 • end;

 • var w:real; //dodatkowa zmienna

 • begin

  • alfa(5,2,w);

  • writeln(w) ;

  • alfa(4,2,w);

  • writeln(w) ;

  • readln;

 • end;

definicja procedury


Przykład procedury obliczającej średnią arytmetyczną (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

parametry formalne

var !!

Program proc;

proceduresrednia (liczba1, liczba2 : real ; var wynik : real) ;

begin

wynik := (liczba1 + liczba2)/2;

end ; {koniec definicji procedury}

var a, b, c:real;

begin

a:=2; b:=3;

srednia (6.7, 2*a, c) ; {trzeci parametr aktualny musi być zmienną}

writeln(c)) ; {c jest równe (6.7+2*2)/2=5.35}

srednia (a, b, c) ;

writeln(c) ; {c jest równe (2+3)/2=2.5}

srednia (a, c, c) ;

writeln(c) ; {c jest równe (2+2.5)/2=2.25}

srednia (c, b, a) ;

writeln(a) ; {a jest równe (2.25+3)/2=2.67..

end.

parametry aktualne


ad