privredni resursi i uslovi
Download
Skip this Video
Download Presentation
Privredni resursi i uslovi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Privredni resursi i uslovi - PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Uploaded on

Privredni resursi i uslovi. Mirela Oprea Jovana Popović. Sadržaj. Uvod Geografski položaj naše zemlje Istorijsko nasleđe Nove društvene pretpostavke Ljudski resursi Privredna infrastruktura Proizvodni kapaciteti Prirodni resursi i uslovi. Uvod.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Privredni resursi i uslovi' - hanae-zamora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
privredni resursi i uslovi

Privredni resursi i uslovi

Mirela Oprea

Jovana Popović

sadr aj
Sadržaj
 • Uvod
 • Geografski položaj naše zemlje
 • Istorijsko nasleđe
 • Nove društvene pretpostavke
 • Ljudski resursi
 • Privredna infrastruktura
 • Proizvodni kapaciteti
 • Prirodni resursi i uslovi
slide3
Uvod
 • Pored društvenih (politički i privredni sistem) i prirodnih uslova (zemljište, šume, voda, biljni i životinjski svet, rude, klima, geografski položaj itd.) na ekonomski rast i razvoj jedne nacionalne ekonomije deluju raspoloživost, struktura i kvalitet privrednih resursa (prirodnih, ljudskih i materijalnih).
 • Uzimajući u obzir da su privredni resursi i uslovi retki, ograničeni i oskudni, moraju se racionalno koristiti.
geografski polo aj
Geografski položaj
 • Geografski položaj je položaj neke tačke Zemljine površine u odnosu na teritorije i objekte koji se nalaze van tog mesta.
 • Geografska pozicija jedne zemlje ne može valorizovati samo stanovištva fizičkih obeležja.
 • Prednosti ili hendikepi koji proizlaze iz geografskog položaja zemlje za njenu privredu mogu biti značajan uticajni faktor.
 • Srbija ima povoljan geografski položaj.
 • Srbija je kontinentalna država i nalazi se u jugoistočnoj Evropi (na Balkanskom poluostrvu), a drugim manjim delom u srednjoj Evropi (Panonska nizija).
geografski polo aj1
Geografski položaj
 • Srbija je pretežno balkanska, manjim delom planinska i podunavska zemlja.
 • Srbija se nalazi u jugoistočnoj Evropi, između 41°53′ i 46°11′ severne geografske širine i 18°49′ i 23°00′ istočne geografske dužine.
 • Dužina granica naše zemlje je 2114,2 km. Graniči se sa 8 zemalja.
 • Važan kvalitet Srbije predstavlja Dunav, koji veže našu zemlju sa svim podunavskim zemljama.
istorijsko nasle e
Istorijsko nasleđe
 • Mnogi značajni ekonomski problemi koji se danas rešavaju u našoj zemlji, javljaju se kao istorijsko nasleđe.
 • Privredno nasleđe Srbije je bilo uslovljeno stepenom razvijenosti i ekonomskog ambijenta na njenom prostranstvu.
 • Istorija Srbije znatno je uticala na ekonomski rast i razvoj naše zemlje, kao i na mentalitet, standard i kulturu našeg naroda (kao što su ratna dešavanja, raspad SFRJ, sankcije i bombardovanje zemlje 90-ih godina).
nove dru tvene pretpostavke
Nove društvene pretpostavke
 • Na prostoru današnje Srbije, u odnosu na političke promene 2000. godine, došlo je do bitnih promena kada su u pitanju društvene pretpostavke ekonomskog razvoja.
 • Gradi se otvorena tržišna privreda i uspostavljaju se svestrani odnosi sa relevantnim zemljama.
 • Ekonomski potencijal počinje sve više da se sagleda kroz njegovu sposobnost da generiše nova znanja i da ih efikasno integriše u proizvodni sistem.
 • Dolazi do racionalnijeg korišćenja koje pruža moderno tržište ekonomije.
ljudski resursi
Ljudski resursi
 • Oni predstavljaju važnu polugu privrednog razvoja i društvenog napretka naše zemlje.
 • Osnovni problem predstavlja to što veliki broj obrazovanih ljudi napušta zemlju da bi boravili i radili u inostranstvu.
 • Povratak tih stanovnika predstavljao bi izuzetno veliku šansu za našu zemlju.
privredna infrastruktura
Privredna infrastruktura
 • Naša zemlja ima razvijenu saobraćajnu infrastrukturu (železnički, vodni saobraćaj, drumski, vazdušni), telekomunikacionu infrastrukturu,naftovodnu i gasovodnu infrastrukturu.
 • 3.809 km železničke mreže, 39.719 km kategorisanih puteva, 5 aerodroma, 372 km naftovoda, 1.169 km gasovoda, kao i 23 pretplatnika fiksne telefonije na 100 stanovnika čine privrednu infrastrukturu naše zemlje.
proizvodni kapaciteti
Proizvodni kapaciteti
 • Srbija raspolaže bitnim proizvodnim potencijalima koji služe za proizvodnju primarne poljoprivrede, prehrambenih dobara, kao i za proizvodnju primarne energije.
 • Trgovina uglavnom ima razvijenu infrastrukturu.
 • Povećanje stepena zastarelosti privrednih kapaciteta.
 • Narušavanje i medjunarodna konkurentnost privrede Srbije.
prirodni resursi
Prirodni resursi
 • Karakteristični za našu zemlju jesu povoljni prirodni uslovi i raznovrsnost resursa.
 • Neracionalno korišćenje resursa.
 • Naša teritorija može se sagledati sa stanovišta rasploživosti poljoprivrednog zemljišta i obradive površine.
 • Srbija ima ukupnu površinu pod šumama od 2.313 ha.
 • Vodni potencijal Srbije čine površinske i podzemne vode.
 • Naša zemlja ima bogatu bioraznovrsnost.
 • Energetski izvori.
ad