Hoofdstuk 1
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 32

Hoofdstuk 1 PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hoofdstuk 1. De grote lijn. Paragraaf 1.1 Een spannend vak ?!. Wat is geschiedenis ?. Is dit geschiedenis?. Is dit geschiedenis?. Is dit geschiedenis?. Is dit geschiedenis?. Is dit geschiedenis?. Met de mens begint de geschiedenis .

Download Presentation

Hoofdstuk 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hoofdstuk 1

De grote lijn.


Paragraaf 1.1Een spannend vak ?!

Wat is geschiedenis ?


Is dit geschiedenis?


Is dit geschiedenis?


Is dit geschiedenis?


Is dit geschiedenis?


Is dit geschiedenis?


Met de mensbegint de geschiedenis.

Geschiedenisgaat over watmensenmeemaken.


Hoe weet je wat er vroeger allemaal is gebeurd?


Door het bestuderen van bronnenweet je watervroeger is gebeurd.


2 soorten bronnen

1. Ongeschrevenbronnen

 • Rotstekening / Foto

 • Wapen

  2. Geschrevenbronnen

 • Dagboek

 • Brief


We delen de geschiedenis in twee perioden in :

 • Prehistorie

 • Historie


De historie ( geschiedenis ) van eenvolkbegintalsergeschrevenbronnenzijn.

De tijdervoorheetprehistorie.

De prehistorieeindigtnietoveral op aarde op hetzelfde moment, omdatnietallevolkeren op hetzelfde moment gingenschrijven.


Voorbeelden :

EindeprehistorieEgypte : 3000 v. Chr.

Eindeprehistorie in onsgebied : 50 v. Chr.


Oefenen met paragraaf 1.1


Vraag 1.gaat het plaatje over geschiedenis?


Vraag 2gaat dit plaatje over geschiedenis?


Vraag 3Wat voor soort bron is dit?


Vraag 4Wat voor soort bron is dit?


Vraag 5Wat is het verschil tussen beide culturen?


Paragraaf 1.2De geschiedenis op de tijdbalk


Chronologie

Opsomming van gebeurtenissen in volgorde van tijd.


Indeling van de geschiedenis in tijdvakken :

 • Tijd van jagers en boeren(tot 3000 v.Chr.)

 • Tijd van Grieken en Romeinen (3000 v. Chr.- 500 n. Chr.)

 • Tijd van monniken en ridders(500 – 1000)

 • Tijd van steden en staten(1000 – 1500)

 • Tijd van ontdekkers en hervormers(1500 – 1600)

 • Tijd van regenten en vorsten(1600 – 1700)

 • Tijd van pruiken en revoluties(1700 – 1800)

 • Tijd van burgers en stoommachines (1800 – 1900)

 • Tijd van wereldoorlogen(1900 – 1950)

 • Tijd van televisie en computer(1950 – nu)


Verschillendejaartellingen :

Wijgebruiken de Christelijkejaartelling, die

begintbij de geboorte van Christus.

Anderejaartellingen:

 • Joodsejaartelling

 • Chinese jaartelling

 • Islamitischejaartelling


De islamitische jaartelling

Die is begonnen met de profeet Mohammed

die leefde in 622.

Belangrijkste moskee voor de moslims in Mekka


Oefenen met de tijdbalk :

 • De 1e eeuw loopt van 1 tot 100

 • De 2e eeuw loopt van 101 tot 200

 • De 3e eeuw loopt van 201 tot 300

  Het jaar 268 ligt dus in de 3e eeuw.


Oefenen met de tijdbalk :

 • De 1e eeuw v. Chr. loopt van 100 tot 1

 • De 2e eeuw v. Chr. loopt van 200 tot 101

 • De 3e eeuw v. Chr. loopt van 300 tot 201

  Het jaar 416 v. Chr. ligt dus in de 5e eeuw v. Chr.


Oefenen met paragraaf 1.2


In welke eeuw liggen de volgende jaartallen?

 • 657 v. Chr.

 • 1601

 • 3896

 • 7865 v. Chr.

 • 45

 • 661 v. Chr.

 • 111

 • 12 v. Chr

 • 546 v Chr.

 • 2009


Zijn de periodes voor of na Christus?

 • 16 – 76

 • 765 – 432

 • 2198 – 2245

 • 4576 – 3595

 • 23 – 12


Uit welk tijdvlak komt dit plaatje?


 • Login