Centrum medyczne w a cucie sp ka z ograniczon odpowiedzialno ci plan sytuacyjny i nieruchomo ci
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut, tel. (0-17) 224 01 00, fax. (0-17) 225 23 02 PowerPoint PPT Presentation


  • 128 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Certyfikat Akredytacyjny. 9122.ZESP ISO 9001:2000. „Centrum Medyczne w Łańcucie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PLAN SYTUACYJNY I NIERUCHOMOŚCI. ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut, tel. (0-17) 224 01 00, fax. (0-17) 225 23 02

Download Presentation

ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut, tel. (0-17) 224 01 00, fax. (0-17) 225 23 02

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Centrum medyczne w a cucie sp ka z ograniczon odpowiedzialno ci plan sytuacyjny i nieruchomo ci

Certyfikat

Akredytacyjny

9122.ZESP

ISO 9001:2000

„Centrum Medyczne w Łańcucie”Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąPLAN SYTUACYJNY I NIERUCHOMOŚCI

ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut, tel. (0-17) 224 01 00, fax. (0-17) 225 23 02

e-mail:sekretariat@cm-lancut.pl, strona internetowa: www.cm-lancut.pl

KRS 0000328106; NIP 8151763728; Kapitał Zakładowy 53.350.000,00zł

nr konta PBSBank O/Łańcut 46 8642 1142 2014 2403 9255 0001


Polska podkarpacie powiat a cucki

POLSKA, PODKARPACIE, POWIAT ŁAŃCUCKI

WARSZAWA


Centrum medyczne w a cucie sp z o o

„Centrum Medyczne w Łańcucie” Sp. z o.o.

Miasto Łańcutpołożone jest w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, na krawędzi Pogórza Rzeszowsko- Dynowskiego.

Powiat Łańcucki liczy blisko 78 tysięcy mieszkańców.

Szpital św. Michała Archanioła w Łańcucie zlokalizowany jest w centrum miasta, przy ul. Paderewskiego 5, w pobliżu drogi E40, od strony południowej oraz zabytkowego zespołu pałacowego otoczonego starym, malowniczym parkiem – dawnej posiadłości Potockich – od strony północnej. Liczne pawilony i zabudowania gospodarcze, ściśle niegdyś związane z codziennym życiem łańcuckiej rezydencji - dzisiaj są wykorzystane na potrzeby mieszkańców m.in. szpitala.


Dane jednostki

Dane jednostki:

„Centrum Medyczne w Łańcucie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostało zawiązane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego nr XXXI/228/09 z dnia 17 lutego 2009 r. oraz Aktem Założycielskim nr 386/2009 z dnia 26.02.2009 r.

Kapitał zakładowy Spółki w momencie zawiązania wynosił 50 000 zł i stanowił wartość 1 udziału pokrytego w całości gotówką. Jedynym wspólnikiem i udziałowcem nowo powstałej spółki został Powiat Łańcucki.

Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego nr XXXII/237/09 z dnia 27.03.2009r. oraz aktem notarialnym 625/2009 z dnia 30.03.2009 dokonano wniesienia aportu majątku rzeczowego i podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 53 300 000 zł. Łączna ilość udziałów wynosi 1067 - każdy po 50 000 zł.

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000328106 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – data rejestracji 27.04.2009r.


Schemat organizacyjny

SCHEMAT ORGANIZACYJNY


Zdj cie zespo u budynk w szpitalnych

Zdjęcie zespołu budynków szpitalnych :

6

2 i 2a

Działka

3909/3

9

13a

8

12

5

3

1

Działka pod inwestycję 3909/10


Centrum medyczne w a cucie sp z o o ul paderewskiego 5 w a cucie

„Centrum Medyczne w Łańcucie” Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 5 w Łańcucie

Działka pod inwestycję 3909/10

13a

Drogi ewakuacyjne


Legenda

LEGENDA:


Dzia ka pod inwestycj

Działka pod inwestycję


Ul paderewskiego 5 37 100 a cut tel 0 17 224 01 00 fax 0 17 225 23 02

„Centrum Medyczne w Łańcucie” Sp. z o.o. część działki 3909/3 przeznaczona do sprzedaży po opuszczeniu budynków nr 2, 2a i 12


Centrum medyczne w a cucie sp z o o nieruchomo ci do zagospodarowania po zako czeniu inwestycji

„Centrum Medyczne w Łańcucie” Sp. z o.o. – nieruchomości do zagospodarowania po zakończeniu inwestycji


Ul paderewskiego 5 37 100 a cut tel 0 17 224 01 00 fax 0 17 225 23 02

„Centrum Medyczne w Łańcucie” Sp. z o.o. – nieruchomości do zagospodarowania po zakończeniu inwestycji

część działki 3909/3 od strony ul. 3-go Maja 12

część działki 3909/3 od strony ul. Paderewskiego 5 – wjazd przez bramę główną


Ul paderewskiego 5 37 100 a cut tel 0 17 224 01 00 fax 0 17 225 23 02

„Centrum Medyczne w Łańcucie” sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 70,tereny byłej jednostki wojskowej przeznaczone do sprzedaży

2879/5

Teren

miasta

2879/19

2879/16

2879/18

2879/17

2879/15


Centrum medyczne w a cucie sp z o o ul pi sudskiego 70

„Centrum Medyczne w Łańcucie” sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 70


  • Login