Aspekty technologiczne ekonomiczne i ekologiczne w rozwoju kogeneracji
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 34

Aspekty technologiczne, ekonomiczne i ekologiczne w rozwoju kogeneracji PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

„Przyszłość i rozwój energii skojarzonej w Polsce”. Aspekty technologiczne, ekonomiczne i ekologiczne w rozwoju kogeneracji. Janusz Lewandowski Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska Poznań, 21 czerwca 2005 r. Aspekty polityczne rozwoju kogeneracji.

Download Presentation

Aspekty technologiczne, ekonomiczne i ekologiczne w rozwoju kogeneracji

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


„Przyszłość i rozwój energii skojarzonej w Polsce”

Aspekty technologiczne, ekonomiczne i ekologiczne w rozwoju kogeneracji

Janusz Lewandowski

Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska

Poznań, 21 czerwca 2005 r.


Aspekty polityczne rozwoju kogeneracji

 • Polityka energetyczna Polski do 20205 roku

 • Dyrektywa 2004/8/WEz 11 lutego 2004 w sprawie promocji kogeneracji opartej na zapotrzebowaniu na ciepło użyteczne na wewnętrznym rynku energii.


Polityka energetyczna Polski do 20205 roku

„Natomiast jako najistotniejsze zasady doktryny polityki energetycznej będą stosowane niżej wymienione:

- ..................

- wspomaganie rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i pracujących w skojarzeniu, w tym generacji rozproszonej, przy użyciu mechanizmów rynkowych

-.........................`”


Dyrektywa 2004/8/WE

Dyrektywa UE pozwala na kierowanie pomocy publicznej do producentów energii wysokoskojarzonej, przynoszącej minimum 10% oszczędności paliwa


Oszczędność Energii Pierwotnej - OEP


Oszczędność Energii Pierwotnej - OEP


Udziały elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych w produkcji i sprzedaży energii elektryczneji ciepła

w roku 2003

Lp.

Udziały EC:

[%]

1.

Całkowita produkcja energii elektrycznej w EC w odniesieniu do produkcji we wszystkich elektrowniach i elektrociepłowniach

18,9

2.

Produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu w EC w odniesieniu do produkcji we wszystkich elektrowniach i elektrociepłowniach

14,0

3.

Udział zakupionej energii ze skojarzonych źródeł wytwarzania w energii elektrycznej dostarczonej odbiorcom końcowym przez spółki dystrybucyjne

11,5


Produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu


Udział produkcji energii elektrycznej

w skojarzeniu


Oszczędność Energii Pierwotnej - OEP


Struktura wiekowa kotłów w EC


Struktura wiekowa turbin w EC


Produkcja ciepła w EC w układzie miesięcznym


Potencjał skojarzenia w istniejących EC

- zamiana technologii na gazowo-parową


Potencjał skojarzenia w (kotłowniach zawodowych) PEC – technologia gazowa


[TWh]

Prognoza produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu, W1 – stała wartość współczynnika skojarzenia, W2 – stały udział w produkcji(prognoza ARE)


Efektywność inwestycji w EC

czas pracy 7000 godzin/rok


Efektywność inwestycji w EC

czas pracy 5000 godzin/rok


Program inwestycyjny w elektrociepłowniach


Przyrost produkcji w wyniki wymiany mocy


Prognoza produkcji energii elektrycznej

w skojarzeniu


Prognoza produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu- cd.


Prognoza produkcji energii elektrycznej w skojarzeniuw PEC-ach


Prognoza produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu


Prognoza udziału produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu


Cena sprzedaży ciepła z systemu

centralizowanego


Struktura przychodów w EC


Przyrost kosztów w EC z tytułu inwestycji


Czy możliwe jest utrzymanie stałego

udziału produkcji do 2025 r.?

Konieczna jest produkcja w PEC-ach na poziomie 12 TWh,


Emisja CO2


Emisja SO2

tys. Mg/a


Propozycje działań organów państwa

 • „Polityka” jednoznacznie wskazuje na produkcję skojarzoną jako na technologię preferowaną, podobnie jak wytwarzaną z OZE

 • 2. Dyrektywa UE pozwala na kierowanie pomocy

 • publicznej do producentów energii wysokoskojarzonej, przynoszącej minimum 10% oszczędności paliwa

 • 3. Kraje członkowskie wspólnoty powinny utworzyć

 • programy wspierające kogenerację

 • Do promowanie skojarzonego wytwarzania powinno się zatem stosować podobne mechanizmy wsparcie jak dla OZE


Jak wspierać? – tak jak OZE

Współczynnik OEP pozwala porównywać

energię „zieloną” i „czerwona”

Dla granicznej wartości OEP = 0,1 oraz wartości poszczególnych sprawności

charakterystycznych dla krajowego wytwarzania skojarzonego

(REFH =0,85, REFE =0,37, = 0,45, SKE = 0,28), otrzymamy


Propozycje działań organów państwa cd.

 • Określenie wielkości aktualnej produkcji w skojarzeniu

 • - ankietyzacja wytwórców w 2005 roku

 • 2. Określenie harmonogramu wdrożenia Dyrektywy

 • 3. Opracowanie krajowego programu wspierania kogeneracji

 • 4. Opracowanie procedur wydawania świadectw pochodzenia

 • 5. Podjecie decyzji o formach pomocy publicznej

 • i jej wysokości

 • 6. Określenie, zgodnie z Dyrektywą, krajowego potencjału

 • kogeneracji


 • Login