โครงการ อบรมการใช้ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงาน ภายใน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระ นคร - PowerPoint PPT Presentation

โครงการ
Download
1 / 11

  • 124 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

โครงการ อบรมการใช้ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงาน ภายใน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระ นคร 14 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ สำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ . การเข้าใช้งาน ISPC onfig. ไปที่ URL https://webhosting.rmutp.ac.th:8080

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

โครงการ อบรมการใช้ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงาน ภายใน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระ นคร

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2933933

โครงการอบรมการใช้ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

14 มีนาคม 2556

ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


Ispc onfig

การเข้าใช้งาน ISPConfig

  • ไปที่ URL https://webhosting.rmutp.ac.th:8080

  • ใส่ Username และ Password ที่ได้รับแล้ว Login


2933933

การออกจากระบบ

คลิกที่ Logout


Subdomain

การสร้าง Subdomain

(1) คลิกที่แท็บ Sites

(2) คลิกที่เมนู Subdomain forwebsites

(3) คลิกปุ่ม Add new subdomain


Subdomain1

การสร้าง Subdomain (ต่อ)

(4) Host : ใส่ชื่อ subdomain

(5) Domain : เลือก domain ที่จะสร้าง subdomain

(6) Redirect Type : เลือก L

(7)Redirect Path : /ชื่อโฟล์เดอร์ที่เก็บเว็บไชต์/

(8) Save


Subdomain2

การลบ Subdomain

คลิกปุ่มลบหลังชื่อ Subdomain ที่ต้องการลบ


Ftp user

การสร้าง FTP User

(1) ไปที่เมนู FTP-User

(2) คลิก Add new FTP-User


Ftp user1

การสร้าง FTP User (ต่อ)

(3)ที่แท็บ FTP User เลือก Website ที่จะสร้าง FTP User กำหนด Username และ Password


Ftp user2

(4)ที่แท็บ Option ให้ใส่ /web/ชื่อโฟล์เดอร์ของเว็บ/

ต่อท้าย เป็นกำหนดสิทธ์ให้ User แต่ละคนสามารถ FTP เข้าไปได้แค่โฟล์เดอร์ของเว็บที่ตัวเองรับผิดชอบ

การสร้าง FTP User (ต่อ)

(5) Save


2933933

การดูสถิติ (Statistics)

Web Traffic


2933933

การดูสถิติ (Statistics)

Websitequota(harddisk)


  • Login