r dgiverdagen 13 mars 2014
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rådgiverdagen 13. mars 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Rådgiverdagen 13. mars 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Rådgiverdagen 13. mars 2014. Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2014 Camilla Haugland Seksjonssjef - Seksjon for opptak og tilrettelegging. Agenda. Frister og fremgangsmåte ved søknad Hvor finner søkerne informasjon ? Opptaksregelverk, kvalifisering og rangering

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Rådgiverdagen 13. mars 2014' - hamish


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
r dgiverdagen 13 mars 2014

Rådgiverdagen 13. mars 2014

Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2014

Camilla Haugland

Seksjonssjef - Seksjon for opptak og tilrettelegging

agenda
Agenda
 • Frister og fremgangsmåte ved søknad
 • Hvor finner søkerne informasjon?
 • Opptaksregelverk, kvalifisering og rangering
 • Endringer i årets opptak vil bli fremhevet:
  • Små endringer i nettsøknaden
  • Noen regelverksendringer
s knadsfristen
Søknadsfristen
 • 15. april
 • NB: 1. mars for søkere med:
  • dokumenterte grunner for tidlig opptak
  • dokumenterte grunner for særskilt vurdering
   • må ha generell studiekompetanse
   • må dokumentere forhold (sykdom, funksjonshemming, ulykke eller annet) som har påvirket karakterene fra videregående skole
   • det er ikke sannsynlig å få tilbud om studieplass om man ligger mange poeng under poenggrensen, søkere må ha likeverdige ferdigheter og kunnskaper med andre som får tilbud om opptak
  • videregående utdanning fra land utenfor Norden
  • ønske om opptak på grunnlag av realkompetanse
   • Søkere over 25 år som ikke har generell studiekompetanse. Hvert lærested definerer nødvendige kvalifikasjoner for sine studier
  • søknad til Politihøgskolen og luftfartsfag ved UiT
 • Søknadsfristen for IB er fra i år 15. april
fremgangsm te ved s knad
Fremgangsmåte ved søknad
 • Alle må søke via nettsøknad på SOs nettsider: http://www.samordnaopptak.no/info/
 • Brukerveiledning for nettsøknad på SOs nettsider: http://www.samordnaopptak.no/info/pdfer/veiledning-2014.pdf
 • Søkere som trenger mer hjelp til utfylling kan kontakte SO eller et lærested som deltar i opptaket. Ved UiO: Knutepunktet
innsending av dokumentasjon
Innsending av dokumentasjon
 • SØKER SELV ANSVARLIG!
 • Søkere må selv skrive ut følgeskjemaet fra nettsøknaden og sende til saksbehandlende lærested sammen med dokumentasjonen sin
 • Søkere med e-vitnemål i NVB ser disse i nettsøknaden. De samme vitnemålene er tilgjengelige for lærestedene og trengs ikke sendes inn
 • Ikke alle vitnemål blir importert i NVB
 • Søker varsles via e-post hvis et nytt elektronisk vitnemål gjøres tilgjengelig i nettsøknaden
innsending av dokumentasjon1
Innsendingav dokumentasjon
 • Må søkeren sende inn følgeskjema?
  • Hvis vitnemål som ligger/kommer elektronisk er det eneste søkeren skal dokumentere, trenger ikke vedkommende å sende inn følgeskjema
  • Har søkeren annen dokumentasjon som ligger til grunn for søknaden, må denne sendes inn sammen med følgeskjemaet innen frist for innsending
 • Det er søkerens ansvar å forsikre seg om at vitnemål er tilgjengelig for saksbehandlende lærested innen 1. juli. Har ikke søkeren fått e-vm i god tid før da, må papirkopi sendes inn
innsending av dokumentasjon2
Innsending av dokumentasjon
 • Det er ikke krav om bekreftede kopier, men kopiene som sendes inn må være tydelige og lesbare
 • Dokumentasjonen må sendes inn via post – det er ikke mulig å sende den som vedlegg til e-post
 • Søker må i nettsøknaden samtykke til å vise frem originaler på forespørsel
 • Hvis det er noen mangler ved dokumentasjonen som sendes inn, får søkeren en e-post. Viktig å følge med på e-postadressen som oppgis i nettsøknaden!
innsending av dokumentasjon3
Innsending av dokumentasjon
 • http://www.samordnaopptak.no/info/soke/sokeprossesen/riktig-dokumentasjon/index.html
 • Klikk på kategoriene i venstremenyen for eksempler på hvordan ulike typer dokumentasjon skal se ut
viktige datoer i opptaket
Viktige datoer i opptaket
 • 20. mars: Frist for å sende inn følgeskjema for 1. mars-søkere
 • 10. mai: Frist for å sende inn følgeskjema for 15. april-søkere
 • 1. juli: Omprioriteringsfrist:Frist for å endre rekkefølgen på søknadsalternativene
 • 1. juli: Ettersendingsfrist:Gjelder kun dokumentasjon på utdanning som blir avsluttet våren 2014
viktige datoer i opptaket1
Viktige datoer i opptaket
 • 20. juli: Hovedopptak/tilbud – Svar blir publisert i nettsøknaden

26. juli: Svarfrist hovedopptaket – Søker må takke ja eller nei til eventuelle tilbud i nettsøknad

 • 20. juli kl. 9: ‘Ledige studieplasser’ åpner Husk elektronisk ID! Åpent både for nye og eksisterende søkere. Oversikt legges ut 19. juli kl. 9
 • 29. juli: Nasjonalt suppleringsopptak
hvor finnes s kerinformasjon
Hvor finnes søkerinformasjon?
 • Nettsøknad og all generell informasjon på Samordna opptaks nettsider: http://www.samordnaopptak.no/info/
 • Informasjon om studietilbudet v/UiO
  • i studiekatalogen
  • på UiOs nettsider
  • i tabellen over studier og læresteder hos Samordna opptak:

http://www.samordnaopptak.no/studier

s kerh ndboka
Søkerhåndboka
 • Søkerhåndboka trykkes ikke opp lenger

All informasjon som før sto her finnes på:

http://www.samordnaopptak.no/info/

 • Det ligger en PDF-versjon som kan skrives ut på denne siden:

http://www.samordnaopptak.no/info/pdfer/studieoversikt_2014_laerested_endelig.pdf

samordna opptaks nettsider
Samordna opptaks nettsider
 • SO fikk nye nettsider til fjorårets opptak
 • Ny informasjonsstruktur, med bare fire menyvalg fra forsiden
 • Tydeligere prioritering av innhold, ønsker å gjøre temaene som er viktigst for brukerne lettest tilgjengelig
 • Alle sider skrevet etter klarspråkprinsipper
 • Ny grafisk profil og logo
opptaksregelverk
Opptaksregelverk
 • Regelverketer gitt av Kunnskapsdepartementet (forskrift omopptak til høyere utdanning)
 • Regulerer bl.a. bestemmelser om kvalifisering (opptakskrav): Normalt krav om generell studiekompetanse
opptaksregelverk1
Opptaksregelverk
 • Noen studier har krav om spesielle opptakskrav i tillegg, som oftest fag fra videregående skole
  • Spesielle opptakskrav ved UiO: Informasjon i studiekatalogen, på SOs nettsider og på UiOs nettsider: eks: matematikk og økonomi
 • NYTT: Fra og med årets opptak blir det gitt 0,5 språkpoeng for hver av programfagene Gresk I, Gresk II, Latin I og Latin II
 • Revisjon av omregningstabell for IB er utsatt. For årets opptak gjelder nåværende tabell: http://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/ib/poengberegning/
rangering og kvoter
Rangering og kvoter
 • Kvote for førstegangsvitnemål
   • 50% av studieplassene
   • 21 år eller yngre i opptaksåret
   • Førstegangsvitnemål fra videregående skole
   • NB! Kun karakterpoeng fra førstegangsvitnemålet, inkl. språk- og realfagspoeng (maks 4) regnes med. Maks 1,5 poeng per språk-/realfag
 • Ordinær kvote (alle søkere)
   • I tillegg til karakterpoeng regnes alderspoeng (maks 8, 2 i året fra fylte 20) og tilleggspoeng for høyere utdanning/ militær-/siviltjeneste el. folkehøgskole (maks 2) med
   • Får regnet med nye fag/forbedringer
slide18

NB!Søkere som er kvalifisert i kvote for førstegangsvitnemål konkurrerer samtidig i ordinær kvote (med tilleggspoeng/nye fag/forbedringer)

 • http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/. Klikk på «Slik regner vi ut poengsummen din» for mer informasjon om poengberegning
poenggrenser
Poenggrenser
 • Oversikt over fjorårets poenggrenser finnes bl.a:
  • i tabellen over studier og læresteder på SOs nettsider:
  • på UiOs nettsider: eks: matematikk og økonomi
 • Poenggrensen til et studium er den laveste poengsummen som ga tilbud på studiet i hver kvote i fjorårets opptak. Vi vet ikke hva årets poenggrenser blir!
kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon

UiOs kontaktpunkt for søkere er

Knutepunktet

Tlf. 22 85 82 00 (man-fre 10-15)

E-post: [email protected]

Nettside: http://www.uio.no/studier/kontakt/knutepunktet.html

ad