Alzhe mer t p demansta non kogn t f bulgular
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

ALZHEİMER TİPİ DEMANSTA NON KOGNİTİF BULGULAR PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ALZHEİMER TİPİ DEMANSTA NON KOGNİTİF BULGULAR. Bu konu başlığı altında ilk olarak bir huzurevinde yatmakta olan Alzheimer tanılı hastalardan olgu örnekleri sunulacak ve özellikle sıkıntı veren non-kognitif bulgularının değerlendirmesi ve tedavileri üzerinde durulacaktır. Olgular.

Download Presentation

ALZHEİMER TİPİ DEMANSTA NON KOGNİTİF BULGULAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ALZHEİMER TİPİ DEMANSTA NON KOGNİTİF BULGULAR


 • Bu konu başlığı altında ilk olarak bir huzurevinde yatmakta olan Alzheimer tanılı hastalardan olgu örnekleri sunulacak ve özellikle sıkıntı veren non-kognitif bulgularının değerlendirmesi ve tedavileri üzerinde durulacaktır.


Olgular

 • S.B. 72 yaş, kadın, sağ elli, ev hanımı

 • 1 yıldır aşikar unutkanlık, soru tekrarları, para kaybetme

 • Evden dışarı çıkmama, hobileri terketme

 • Gün içinde uyuma, çok fazla yemek yeme

 • Tanı: AH evre CDR:1 GDS:4 (erken evre)

  CDR:Klinik Demans Evreleme Ölçeği

  1 puan erken evre, 2 puan orta evreyi, 3puan ise ileri evreyi gösterir.

  GDS: Global Kötüleşme Ölçeği. 3-4 puan erken evreyi, 5 puan orta evreyi, 6-7 puan geç evreyi göstermektedir.


 • Anksiyete: unutkanlığının kendisine bildirilmesi, alışverişe çıkması istendiği ve yemeklerinin lezzetinin bozulduğunun söylenmesinde belirginleşiyor. Unutkan olduğunu redetme +.

 • Geriatrik Depresyon Ölçeği GDÖ:14 durumunu ümitsiz görme, çaresiz hissetme, sık ağlama hissi---bu bulgularla eşlik eden M.Depresyon düşünüldü.

  (GDÖ’nün 14 ve üstü olması büyük oranda M.Depresyonla uyumludur.)

 • Tedavi:

  • Aileye hastalığın tanıtılması, beklentilerin oluşturulması, sık yer değişikliklerinden kaçınma

  • Sıkıntı yaratan durumların minimuma indirilmesi

  • Rivastigmin 2x1 ---- etkin doza rağmen depresif semptomların sürmesi üzerine Cipram 1x1


 • S.C. 67 yaş, kadın, sağ elli

 • 4 yıl önce başlayan unutkanlık ve kaybolmalar

 • Tanı: AH CDR:2 GDS:5 (orta evre)

 • Eve gelen bakıcının paralarını çaldığına inanma (hezeyan), bakıcılara fiziki agresyon gösterme, babasının halen yaşadığına inanma ve babasının sahip olduğu tiyatroda onu ziyaret etme ısrarı (hezeyan ve ona sekonder anksiyete)


 • Hezeyanlar ve agresyon nedeniyle bakım evine yatırıldı.

 • Bakım evini kendi evi sanması ve diğer sakinleri kovma ve onlara fiziki agresyon, devamlı aynı koltuğa oturma ısrarı, irritabilite, grandioz düşünceler, aşırı konuşmaları vardı.

 • Tedavi: Aricept 1x2’ye ek olarak

  • Tetikleyici faktörlerin azaltılması

  • Koltuğun ona ayrılması, odasının kapısına isim yazılması, agresif olduğu dönemlerde yürüyüşe çıkarılıp babasının tiyatrosu sandığı yere götürülmesi, paralel telefon görüşmesi ile babasının sesinin taklit edilmesi, zevkle yaptığı patlıcanlı pilav hazırlatılması

  • Çok sıkıntılı durumlarda Ativan tb 1x1

  • Halen antipsikotik başlanmadı.


 • J.K. 74 yaş, erkek sağ elli

 • 3 yıl önce başlayan unutkanlık, iş performansını sürdürememe

 • Tanı: AH CDR1 GDS:4 (erken evre)

 • Bakımevinde en sıkıntı yaran durum uykusuzluk ve gece kalkıp devamlı amaçsızca yürüme, çekmeceleri açma, diğer sakinleri uyandırma

 • Tedavi: İYE tedavisi, Detrusitol 2x1

 • Akşam saat 18.00’den sonra sıvı kısıtlaması, Detrusitol 2x1. Gece idrara çıkmanın ortadan kalkmasıyla diğer davranışlarda düzene girdi.


 • F.V. 78 yaş, kadın sağ elli

 • 7 yıl önce başlayan unutkanlık, durgunluk

 • Tanı AH CDR3 GDS:6 (ileri evre)

 • Devamlı olarak koltuktan birşeyler toplar gibi hareketler (halüsinasyon-çilek topladığını söylüyor)

 • Uykusuz kaldığı gecelerin ardından ortaya çıkan agresyon ve irritabilite

 • Tedavi: Desyrel 150 mg ile uyku kısmen düzene girdi. Zararsız görünen halüsinasyonlara yönelik tedavi verilmedi.


 • M.K. 68 yaş, kadın sağ elli

 • 7 yıl önce başlayan unutkanlık

 • Tanı: AH CDR:2 GDS:5 (orta evre)

 • Amaçsız yürüme, devamlı resimleri çıkarma ve yerine koyma, yemek yemeyi redetme, yemek için ısrar edilirse agresif tepkiler, bakıcıyı takip etme ve apati

 • Tedavi: ödüllendirme (yemek yerse o akşam TV’ye çıkacak oğlunu izleme) ve tesbih


 • D.K. 64 yaş, erkek,sağ elli

 • 4 yıl önce başlayan unutkanlık

 • Tanı: AH CDR:1 GDS:4 (erken evre)

 • Ön planda ağır motivasyon kaybı ve ağır apati. Yemek yeme dışında spontanitenin tamamen kaybı.

 • Motivasyon sağlanarak değerlendirdiğinde kognitif kaybın göründüğü kadar ağır olmadığı ve moodun depresif olmadığı görüldü.

 • Tedavi: Prozac 1x3 ile yanıt alınamayınca Ritalin 2x1 ile belirgin düzelme izlendi


 • G.S. 76 yaş, erkek sağ elli

 • 6 yıl önce başlayan unutkanlık

 • Tanı: AH CDR:2 GDS:5 (orta evre)

 • Bakım evinde sosyal çekiniklik, wanderingi olan hastalara fiziki agresyon, apati, eşinin hayatta olmadığına inanma

 • Tedavi planlanırken bakım evindeki diğer bir sakine romantik hislerinin başlaması üzerine bütün sıkıntı verici durumlar ortadan kalktı. Sadece Aricept 1x2 ile izleniyor.


Non-kognitif bulgular

 • AH seyrinde Kognitif bulgular>Non-Kognitif bulgular

 • Bakıcılar için en fazla sıkıntı yaratan bulgulardır.

 • Hastayı sosyal çekinikliğe itmektedir

 • Ailelere utanç duydurtmaktadır.

 • Hastane ve bakımevleri yatışlarından büyük oranda sorumludur.


Duygudurum bozuklukları

 • Depresif sendrom, Manik sendrom

 • Diğer duydudurum bozuklukları

  veya

 • Semptom kompleksleri

  • Umutsuzluk, uyku bozukluğu, psikomotor ret. Hezeyansız disforik semptom kompleksi: EKT, trisiklik, SSRI’a daha cevaplıyken;

  • Tek başına depresif mood ilaçlara daha az yanıtlıdır ve bu durumda EKT uygulanmamalıdır

  • İrritabl duygudurum, uyku bozukluğu, kendine aşırı güven semptom kompleksi Valproat, Risperidon’a cevaplıyken;

  • Zorlama ve engellemeye sekonder irritasyon ve anksiyetede çevresel maniplasyon daha yararlıdır.


Duygudurum bozuklukları

56 AH’li hastada izlenen bulgular


Majör depresyon

 • AH seyrinde %15-20 oranında izlenir.

 • Ailede M.Dep olması risk faktörüdür.

 • Demansın olduğundan daha ağır bir evrede gibi görünmesine neden olabilir.

 • AH başlangıcından 10 yıl öncesine kadar uzanan dönemde M.Dep olması AH için risktir!


Otopsi: Depresyonlularda locus caeruleus’da adrenerjik, dorsal raphe’de serotinerjik, s.nigra’daki dopmaninerjik nöronlarda depresyonsuz AH’lilere oranladaha fazla azalma

Reaktif disfori: dış çevre şartları ve hezeyanlar veya kronik ağrıya sekonder olarak gelişen disforik şikayetler izlenebilir.

Özellikle erken dönemlerde kaybedilen yeteneklerin farkındalığına sekonder dalgalanan hüzün ve ağlama şeklinde keder reaksiyonları görülebilir.


 • Anksiyete, irritabilite: genelde daha geç dönemde izlenir ve kognitif yıkımla koreledir.

 • Primer olabilir veya M.Depresyon, mani halüsinasyon veya hezeyanlara sekonder olabilir.

 • Ajitasyon: DSM IV’teki mani tanımına uyabilir. Örneğin; fazla girişgenlik, gürültücü, agresif, bazen hiperseksüel, grandioz ve uykularda azalma.


Ajitasyon ve anksiyete

 • Çeşitli kısıtlamalar (örn; araba kullanmalarının engellenmesi, dışarı çıkarılmamaları) ajitasyona neden olabilir.

 • Eşyaları bulamama, tanıdık bakıcıların değişmesi, muayene performansları anksiyete veya ajitasyon yaratabilir.

 • Genelde atipik nöroleptikler veya valproata cevap verir. Ama esas hedef bu tür reaksiyonların ortaya çıkmasını önlemedir.

 • Becerilebilen aktiviteler planlanmalı ve aksaklık yaratanlar elimine edilmelidir.


 • Fobi: ayrıntılı çalışma yok ama özellikle banyo fobisi sıktır.

 • Apati: PDD, DLB veya Huntington’dakinden daha az izlense de sıktır.


Hezeyanlar

 • İkinci en sık izlenen non-kognitif semptomdur

 • Erken ve orta evrelerde belirir, ağır evrede kaybolur.

 • %40 hastada hastalık seyri boyunca izlenir.

 • En sık misidentifikasyon ve hırsızlık hezeyanı izlenir.

 • Hezeyanlar psikotik hastalara göre kolay kategorize edilemeyen ve daha basit kurgulu hezeyanlardır (örn; misidentifikasyon, yaşlarını küçültme, evde başkalarının yaşadıklarına inanma veya kendi evini redetme)

 • Sadakatsizlik hezeyanı, somatik hezeyanlar da görülebilir.

 • Veya halüsinasyonlar ve depresyona sekonder olabilir.

 • (örn; halüsine edilen kişinin evi soyduğu, kabahatlerinden dolayı suçlu olduğu ve ölmeyi hakettiği…)


En sık izlenen hezeyanlar


 • Hasta yakınları utandığından bu semptomları kolaylıkla söylemez.

 • Hezeyanlar tekrarlayıcıdır.

 • Hezeyanlara makul açıklamalar yapılsa da sıklıkla hastalar bu açıklamaları kaydetmezler.

 • Tedavide varsa sekonder nedenler (örneğin; M.D, ilaç kullanımı- örneğin antikolinerjikler…) ortadan kaldırılmalı, sıkıntı yaratmadıkça izlenmeli, gerekirse antipsikotik tedavi verilmelidir.


Halüsinasyonlar

 • %25 oranında AH seyrinde izlenir.

 • En sık görsel ve işitsel halüsinasyonlar izlense de taktil, olfaktör de olabilir.

 • Hızlı kognitif yıkım ve hızlı kötüleşme risktir.

 • Sekonder olarak davranış bozukluklarına neden olabilir.

 • Katarakt ve sağırlık gibi periferik duysal organ hasarları varsa daha sık izlenirler.


Davranış bozuklukları

Hasta yakınları için sıkıntı vericidir.

İleri evrede daha sıktır.


Agresyon

 • %57

 • Daha çok orta evrede

 • Bakım evine yatışlara neden olabilir

 • Daha çok diğer kişi ve nesnelere yöneliktir ve genellikle kişinin kendisine zarar vermesi nadirdir.

 • Spontan çıkmaları nadirdir ve sıklıkla tetiklenirler.


Tekrarlayıcı davranışlar

 • Amaçsız yürüme, ellerini çırpma, çamaşırları katlayıp katlayıp koyma, çekmeceleri devamlı düzeltme.

 • Müdahale anksiyete ve agresyona sebep olabilir.

 • En önemli önleme yöntemi hastaların dikkatini dağıtmaktır.


Tedavi

 • Hasta ve aileleri ile empatik olunmalıdır.

 • Aile ile ittifak oluşturmalıdır.

 • Hastalık seyrini ve nelerin beklediğini aileye anlatma

 • Kognitif bulguların semptomları tarife engel olabileceğii aileye anlatılmalıdır.(örneğin afazik hasta birçok sıkıntısını ifade etmede zorlanabilir ve anksiyete duyabilir.)

 • Semptomlar ayrı ayrı olarak aileye öğretilmeli ve gözlenmesi söylenmelidir. Çevresel tetikleyicilerin belirlenmesi istenmelidir.

 • Hastanın emniyeti sağlanmalıdır. (örneğin tek başına seyahat, araba kullanma, hastaya künye takılması, kilitleme)


Tedavi

 • Çevrenin ve bakıcıların stabilizasyonu sağlanmalı, sık değişikliklerden kacınılmalıdır

 • Hastanın zevkle yapacağı rutin uğraşlar saptamalıdır.

 • Etkili ödüller belirlenmelidir.

 • Uyku için sıvı kısıtlamasına gidilebilir,ve hasta gün içinde uyanık tutulmalıdır.

 • Banyo korkusu olunca yatakta yıkama denenebilir.

 • Aile motive edilmeli ve cesaretlendirilmelidir.

 • Gerekirse bakıcılar da tedavi edilmelidir.


 • Login