Socializace, postoj
Download
1 / 15

socializace, postoj - PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on

socializace, postoj. mechanismy socializace:. sociální činnost – hra, učení, práce; nápodobou, imitace ztotožněním, identifikace sugesce. mechanismy socializace:. sociální činnost (prostředky socializace) – hra, učení, práce;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' socializace, postoj' - hamal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Mechanismy socializace
mechanismysocializace:

 • sociální činnost – hra, učení, práce;

 • nápodobou, imitace

 • ztotožněním, identifikace

 • sugesce


Mechanismy socializace1
mechanismysocializace:

 • sociální činnost (prostředky socializace) – hra, učení, práce;

 • nápodobou, imitace – napodobování určitého modelu chování;

 • ztotožněním, identifikace – přijímání postojů, hodnot;

 • sugesce –nekritické přijímání názorů člověka, který má významnou pozici, přirozenou autoritu;


Soci ln innost
sociální činnost:

 • práce – převažující sociální činnost člověka dospělého věku, kooperativa, povinnost, houževnatost, apod.), kdy člověk rozvíjí své charakterní vlastnosti (pilnost, svědomitost, apod.

 • učení – získávání individuálních zkušeností

 • hra – učení se zvládat i sociální situace role, dítě se učí i odreagovávat, má za cíl radost či relaxaci


Imitace
imitace

 • a) neuvědomělá imitace – spontánní napodobování chování osob, na nichž jedinec emočně závisí;

 • b) uvědomělá imitace – kopírování, vědomé napodobování vzorců chování;


Socializa n instituce
socializační instituce:

 • primární – rodina; probíhá zde primární socializace;

 • sekundární – vrstevnická skupina, sekundární socializace (puberta, adolescence);

 • terciální – profesní adaptace; spolužití s partnerem;

 • kvartální – masmédia;


Postoj
postoj

sklon člověka reagovat ustáleným způsobem na předmět, osobu, situaci;

odráží hodnotící vztah člověka ke skutečnosti


Postoj1
postoj

složky:

 • 1. poznání objektu, názory na něj – rozumová složka;

 • 2. emoční hodnocení objektu, sympatie-antipatie – emocionální složka;

 • 3. pobídka k jednání či chování – volní složka;Znaky postoje
znaky postoje postoje se projevují v jeho obsahu, např. motiv mateřské péče je aktivizován křikem dítěte, způsob reakce matky závisí na jejím postoji k dítěti:

 • dynamika;

 • strukturovanost;

 • intencionalita (vztažnost);

 • hodnotící aspekt;


Znaky postoje1
znaky postoje postoje se projevují v jeho obsahu, např. motiv mateřské péče je aktivizován křikem dítěte, způsob reakce matky závisí na jejím postoji k dítěti:

 • regulace sociálního chování; vlastnost osobnosti;

 • získaný charakter – výsledkem sociálního učení;

 • anticipace (předjímání následků);

 • interkonektivita (odvíjí se od vztahu k druhému člověku);


Dynamika se projevuje
dynamika se projevuje: postoje se projevují v jeho obsahu, např. motiv mateřské péče je aktivizován křikem dítěte, způsob reakce matky závisí na jejím postoji k dítěti

 • v poměru složek;

 • v stabilitě, labilitě (trvalý – konzistentní postoj, strnulý – rigidní;

 • v intenzitě (síla, zaujatost);

 • v hloubce (míra, jak ovlivňuje osobnost);

 • v polaritě (kladný, neutrální, záporný);


Typy postoj z hlediska vztah jedince a spole nosti
typy postojů postoje se projevují v jeho obsahu, např. motiv mateřské péče je aktivizován křikem dítěte, způsob reakce matky závisí na jejím postoji k dítěti z hlediska vztahů jedince a společnosti

 • ++ angažovanost – aktivní, pozitivní vůči společenskému hodnotovému systému

 • + konformita – vnější souhlas

 • 0 indiference – neutrální, nezájem

 • - nesouhlas

 • -- aktivní odpor


Ot zky
otázky postoje se projevují v jeho obsahu, např. motiv mateřské péče je aktivizován křikem dítěte, způsob reakce matky závisí na jejím postoji k dítěti

 • jak se nazývá typ postoje – vlažný souhlas s většinou

 • jak se nazývá typ postoje – neutrální

 • která socializační instituce je primární

 • která socializační instituce je sekundární

 • konformita

 • indiference

 • rodina

 • vrstevnická skupina


Pou it zdroje
Použité zdroje postoje se projevují v jeho obsahu, např. motiv mateřské péče je aktivizován křikem dítěte, způsob reakce matky závisí na jejím postoji k dítěti

HAYESOVÁ, N.: Základy sociální psychologie, Portál, Praha 2009. ISBN 978-80-7367-639-1

HELUS, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy, Grada, Praha 2007. ISBN 978-80-247-1168-3

KOHOUTEK, R.: Základy sociální psychologie, CERM, Brno 1998. ISBN 80-7204-064-2

VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie, Karolinum, Praha 2005. ISBN 80-246-0841-3

osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno

Pokudneníuvedenojinak, jsoupoužitéobjektyvlastníoriginálnítvorbouautora.