Programski jezici
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Programski jezici PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Programski jezici. Elementi programskih jezika PASCAL Preuzeto sa sajta www.etf.unssa.rs.ba. Elementi programskih jezika. Azbuka Rezervisane re či Konstante Promenljive Komentari Leksički elementi Struktura programa. Azbuka.

Download Presentation

Programski jezici

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Programski jezici

Programskijezici

Elementiprogramskihjezika

PASCAL

Preuzeto sa sajta

www.etf.unssa.rs.ba


Elementi programskih jezika

Elementi programskih jezika

 • Azbuka

 • Rezervisane reči

 • Konstante

 • Promenljive

 • Komentari

 • Leksički elementi

 • Struktura programa


Azbuka

Azbuka

 • Prilikom definicije jezika polazi se od osnovnog skupa znakova, azbuke jezika koja sadrži sve završne simbole (terminalne simbole) jezika

 • Osnovni skup simbola od kojih se grade sve sintaksne kategorije

 • Nad azbukom se definišu ostali elementi jezika, konstante, rezervisane reči, identifikatori

 • Broj znakova se kreće od 48 do 90

 • Najviše se razlikuju po skupu specijalnih znakova koje obuhvataju


Rezervisane re i

Rezervisane reči

 • Lekseme – nizovi znakova azbuke koji u programu imaju određeni smisao, leksička jedinica koja odgovara jednoj reči ili grupi reči koja obrazuje gramatičku ili frazeološku celinu (npr. goto)

 • Rezervisane reči – definisane pravilima jezika, ne mogu se menjati, u većini slučajeva ni koristiti kao identifikatori


Primeri rezervisanih re i

Primeri rezervisanih reči

 • – abs, access, begin, body, case, do, if, else, function, generic, new, not, null, private, procedure, ...

 • int, char, float, double, struct, union, long, break, continue, if, else, for, do, while, switch, case, default, ...


Konstante

Konstante

 • Podatak – bilo koji niz znakova u programu, posmatran nezavisno od njegovog logičkog značenja, nad kojim se mogu izvršavati određene operacije

 • Element podatka – dio podatka nad kojim se mogu izvršavati elementarne operacije

 • Konstanta – veličina koja u toku izvršavanja programa ima samo jednu vrednost, koja se ne može menjati

 • U nekim programskim jezicima konstante se mogu imenovati


Primeri konstanti

Primeri konstanti

 • Celobrojne konstante

  • 1; 50; 153; +55; -55

 • Realne konstante u fiksnom zarezu

  • 3.14; 3.0; -0.314; -.314; +.314

 • Realne konstante u pokretnom zarezu

  • 3.14 E 0; -0.314 E 1

  • -.314 E +0; +.314 E -2 (Fortran, Pascal, Ada)

  • 3.14 10 2; -0.324 10 +3 (Algol)

 • Realne konstante dvostruke tačnosti:

  • 3.14 D 0; -3,14 D1; +.314 D2 (Fortran)


Primeri konstanti1

Primeri konstanti

 • Kompleksne konstante

  • (3.14, 0.13); (0, -23) (Fortran)

  • 3.13, 013 I; 0, -23 I (PL/1)

 • Binarne konstante (PL/1)

  • 10111B; -0.0001B (u fiksnom zarezu)

  • 11011 E -4B; 111.001 E 2 B (u pokretnom zarezu)

 • Logičke konstante

  • true; false (Pascal, Ada)

  • .TRUE.; .FALSE. (Fortran)

 • Znakovne konstante

 • 'A'; 'B' (Pascal, Ada, C)

 • String konstante

  • "Beograd"; "Alfa 1" (Ada, C)


Promenljive

Promenljive

 • Veličine čije se vrednosti menjaju u toku izvršavanja programa

  • Ime

  • Referenca

  • Vrednost

 • Identifikatori – uvedene reči kojima se imenuju promenljive i druge sintaksne kategorije (potprogrami, moduli, klase, itd.)


Promenljive1

Vrednost

Ime

Referenca

Vrednost

Ime

Promenljive

 • Veza između imena, reference i vrednosti

 • Za slučaj imenovane konstante

 • Primer: X:=3.14


Komentari

Komentari

 • Proširenje programskog koda komentarima u cilju pojašnjenja pojedinih delova koda

 • Ignorišu se od strane kompilatora pri prevođenju programa

 • Poboljšavaju čitljivost programa


Primer komentara

Primer komentara

 • Pascal

  • {Pascal komentar}


Struktura programa

Struktura programa

 • Razlikuje se od jezika do jezika

 • Globalna struktura programa zavisi od toga da li su u jeziku zastupljeni stariji ili noviji koncepti

  • – implicitne definicije tipova promenljivih

  • – eksplicitne definicije tipova promenljivih


Struktura pascal

Struktura - Pascal

 • Program započinje specifikacijom tipova podataka, promenljivih, konstanti i potprograma, zatim sledi izvršni deo


 • Login