programski jezici
Download
Skip this Video
Download Presentation
Programski jezici

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Programski jezici - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Programski jezici. Elementi programskih jezika PASCAL Preuzeto sa sajta www.etf.unssa.rs.ba. Elementi programskih jezika. Azbuka Rezervisane re či Konstante Promenljive Komentari Leksički elementi Struktura programa. Azbuka.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Programski jezici' - hamal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
programski jezici

Programskijezici

Elementiprogramskihjezika

PASCAL

Preuzeto sa sajta

www.etf.unssa.rs.ba

elementi programskih jezika
Elementi programskih jezika
 • Azbuka
 • Rezervisane reči
 • Konstante
 • Promenljive
 • Komentari
 • Leksički elementi
 • Struktura programa
azbuka
Azbuka
 • Prilikom definicije jezika polazi se od osnovnog skupa znakova, azbuke jezika koja sadrži sve završne simbole (terminalne simbole) jezika
 • Osnovni skup simbola od kojih se grade sve sintaksne kategorije
 • Nad azbukom se definišu ostali elementi jezika, konstante, rezervisane reči, identifikatori
 • Broj znakova se kreće od 48 do 90
 • Najviše se razlikuju po skupu specijalnih znakova koje obuhvataju
rezervisane re i
Rezervisane reči
 • Lekseme – nizovi znakova azbuke koji u programu imaju određeni smisao, leksička jedinica koja odgovara jednoj reči ili grupi reči koja obrazuje gramatičku ili frazeološku celinu (npr. goto)
 • Rezervisane reči – definisane pravilima jezika, ne mogu se menjati, u većini slučajeva ni koristiti kao identifikatori
primeri rezervisanih re i
Primeri rezervisanih reči
 • – abs, access, begin, body, case, do, if, else, function, generic, new, not, null, private, procedure, ...
 • int, char, float, double, struct, union, long, break, continue, if, else, for, do, while, switch, case, default, ...
konstante
Konstante
 • Podatak – bilo koji niz znakova u programu, posmatran nezavisno od njegovog logičkog značenja, nad kojim se mogu izvršavati određene operacije
 • Element podatka – dio podatka nad kojim se mogu izvršavati elementarne operacije
 • Konstanta – veličina koja u toku izvršavanja programa ima samo jednu vrednost, koja se ne može menjati
 • U nekim programskim jezicima konstante se mogu imenovati
primeri konstanti
Primeri konstanti
 • Celobrojne konstante
  • 1; 50; 153; +55; -55
 • Realne konstante u fiksnom zarezu
  • 3.14; 3.0; -0.314; -.314; +.314
 • Realne konstante u pokretnom zarezu
  • 3.14 E 0; -0.314 E 1
  • -.314 E +0; +.314 E -2 (Fortran, Pascal, Ada)
  • 3.14 10 2; -0.324 10 +3 (Algol)
 • Realne konstante dvostruke tačnosti:
  • 3.14 D 0; -3,14 D1; +.314 D2 (Fortran)
primeri konstanti1
Primeri konstanti
 • Kompleksne konstante
  • (3.14, 0.13); (0, -23) (Fortran)
  • 3.13, 013 I; 0, -23 I (PL/1)
 • Binarne konstante (PL/1)
  • 10111B; -0.0001B (u fiksnom zarezu)
  • 11011 E -4B; 111.001 E 2 B (u pokretnom zarezu)
 • Logičke konstante
  • true; false (Pascal, Ada)
  • .TRUE.; .FALSE. (Fortran)
 • Znakovne konstante
 • \'A\'; \'B\' (Pascal, Ada, C)
 • String konstante
  • "Beograd"; "Alfa 1" (Ada, C)
promenljive
Promenljive
 • Veličine čije se vrednosti menjaju u toku izvršavanja programa
  • Ime
  • Referenca
  • Vrednost
 • Identifikatori – uvedene reči kojima se imenuju promenljive i druge sintaksne kategorije (potprogrami, moduli, klase, itd.)
promenljive1

Vrednost

Ime

Referenca

Vrednost

Ime

Promenljive
 • Veza između imena, reference i vrednosti
 • Za slučaj imenovane konstante
 • Primer: X:=3.14
komentari
Komentari
 • Proširenje programskog koda komentarima u cilju pojašnjenja pojedinih delova koda
 • Ignorišu se od strane kompilatora pri prevođenju programa
 • Poboljšavaju čitljivost programa
primer komentara
Primer komentara
 • Pascal
  • {Pascal komentar}
struktura programa
Struktura programa
 • Razlikuje se od jezika do jezika
 • Globalna struktura programa zavisi od toga da li su u jeziku zastupljeni stariji ili noviji koncepti
  • – implicitne definicije tipova promenljivih
  • – eksplicitne definicije tipova promenljivih
struktura pascal
Struktura - Pascal
 • Program započinje specifikacijom tipova podataka, promenljivih, konstanti i potprograma, zatim sledi izvršni deo
ad