Tutkimusprojektin esittely:
Download
1 / 14

Timo Kuosmanen VATT 7.5.2002 - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Tutkimusprojektin esittely: “Tuottavuus, tehokkuus ja uusi talous” ”Nonparametric Methods in Economics of Production, Natural Resources, and the Environment”. Timo Kuosmanen VATT 7.5.2002. Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Fields of Expertise / departments Plant Sciences

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Timo Kuosmanen VATT 7.5.2002' - ham


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Tutkimusprojektin esittely:“Tuottavuus, tehokkuus ja uusi talous” ”Nonparametric Methods in Economics of Production, Natural Resources, and the Environment”

Timo Kuosmanen VATT 7.5.2002


Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Fields of Expertise / departments

 • Plant Sciences

 • Environmental Sciences

 • Animal Sciences

 • Agrotechnology and Food Sciences

 • Social Sciences

  8 semi-independent market-oriented research centers

Vuoden 1999 tilastoja:

henkilökunta: 2247 henkilötyövuotta

Opiskelijoita 4079, joista 329 ulkomaisia.

Sisäänotto 902. Tohtoritutkintoja 182.


Kokonais tuottavuus
(Kokonais)tuottavuus

Tuotos(indeksi)

Panos(indeksi)


Mit yhteist julkisella taloudella ymp rist n ja uuden talouden kanssa
Mitä yhteistä julkisella taloudella ympäristön ja uuden talouden kanssa?

 • tuotokset ja panokset hankalasti mitattavia

  • esim. koulutus, terveydenhuolto, ilmansaateet, melu, ”inhimillinen pääoma”, tieto-taito.

 • tuotosten ja panosten “hinnat” puutteellisia

  • ei toimivia markkinoita, riskit & epävarmuus

 • skaalatuotot ja erikoistuminen ?

 • Haasteita tuottavuuden mittamiselle ja analysoinnille


Projektin tausta
Projektin tausta

 • 1998 – 2001 Cherchye – Kuosmanen – Post yhteistyö, ei-konveksit teknologiat.

 • 4/2001 Väitös HKKK:lla. Aktiivista viran ja rahoitusmahdollisuuksien hakua.

 • 8/2001 Kööpenhaminaan vuoden määräaikaiseen apulaisprofessorin viransijaisuuteen. Operaatiotutkimuksen laitos.

 • 11/2001 Emil Aaltosen säätiö. 3-vuotinen projektiapuraha tutkimusprojektille ”Tuottavuus, tehokkuus, ja uusi talous”.

 • 1.2.2002 Vakinainen apulaisprofessuuri, Wageningen Universiteit, Alankomaat. Ympäristö- ja luonnonvara taloustiede.

 • 2002 Yhteistyöverkoston luomista


Projektin painopistealueita ja ominaispiirteit
Projektin painopistealueita ja ominaispiirteitä

 • Tutkimusmenetelmät ja niihin liittyvä kehitystyö

  • Ei-parametrinen lähestymistapa (’revealed preference’, stokastinen dominanssi, Data Envelopment Analysis (DEA), yms.

 • Korkea laatuvaatimus: Tulokset pyritään julkaisemaan arvostetuissa kansainvälisissä referee-prosessia hyödyntävissä aikakausjulkaisuissa

 • ”Pirstaleisuus”: Käytännön tutkimustyö keskittyy ”pieniin”, helposti hallittaviin, toteuttamiskelpoisiin osaprojekteihin. Ei ahtaita rajoja tutkimusongelmille.


Timo Kuosmanen (projektin johtaja)

 • tuotantoteoria

 • ei-parametriset menetelmät (DEA, SD)

 • Tarmo Räty (VATT)

  • julkisen talouden tuotos- ja tuottavuus

 • Laurens Cherchye (Catholic University of Leuven, Belgia)

  • kestävän kehityksen indeksi

  • julkisen talouden tuotos- ja tuottavuus


  • Jørgen Tind (Kööpenhaminan yliopisto, Tanska)

   • ei-konveksit teknologiat, optimointiongelman mallintaminen

  • Justus Wesseler (Wageningen Universiteit)

   • travel-cost menetelmä ympäristön taloudellisen arvon mittaamisessa

   • reaalioptiot ja riskipreferenssit

  • Veli-Pekka Heikkinen (Varma-Sampo)

   • katastrofi riskit ja metsäportfolion hallinta


  Tohtoriopiskelijat:

  • Timo Sipiläinen (Helsingin yliopisto)

   • maatalouden tuottavuus ja tehokkuus

   • skaalavaikutukset

  • Vincent Otto (Wageningen Universiteit)

   • radikaalit teknologiset innovaatiot

   • ympäristön kestävä kehitys

  • Abhilash Nair (Indian Institute of Technology, Bombay)

   • SD portfolio tehokkuus, sijoitusrahastot


  Tutkimusapulaiset / gradu ohjattavat:

  • Lin Zhang

   • hotellien eko-tehokkuus Pekingissä

  • Huitong Wang

   • investointisyklit, kapasiteetin käyttöasteen ympäristövaikutukset

  • Cara Ge

   • maankäytön portfolioanalyysi


  Julkisen sektorin tuotos ja tuottavuus
  Julkisen sektorin tuotos ja tuottavuus

  • Motivaatio:

   • julkinen tuotanto tärkeä osa kansantaloutta

   • kansantalouden tilinpidossa julkinen tuotanto lasketaan panoskäytön mukaan. Mahdollinen arvonlisäys, joka huomioidaan yksityisellä sektorilla, jätetään julkisella puolella huomioimatta.

   • Vaikka yleisesti tunnustetaan että BKT ei ole vertailukelpoinen mittari eri maiden välillä (eikä se ole tilinpidon olennaisin tehtäväkään), säilyy BKT/capita keskeisimpänä taloudellisen hyvinvoinnin indikaattorina.


  Julkisen sektorin tuotos ja tuottavuus1
  Julkisen sektorin tuotos ja tuottavuus

  • Tutkimusprobleema:

   • Mitä suuruusluokkaa julkisen sektorin arvonlisäys on koko BKT:sta? Vrt. esim. koulutus, terveydenhuolto.

   • Jos pyrkimuksenä on kansainvälinen hyvinvointi vertailu (eli tilinpidon funktioista voidaan tinkiä), niin miten BKT mittaria voitaisiin korjata/parantaa erityisesti julkisen tuotannon ja ympäristön laadun osalta?


  Tilastokeskuksen projekti huomioita
  Tilastokeskuksen projekti - huomioita

  • Tuotosten aggregointi: Tuotosten/palveluiden painottaminen niiden kustannusosuuden mukaan?

   • Takaisinkytkentä panoskäyttöön.

   • Onko kalliiden tai työläiden palveluiden tuottaminen aina yhteiskunnan kannalta toivottavaa?

   • Insentiivit: Kannustaako tuotosmittari (riittävästi) omaksumaan kustannuksia ja/tai aikaa säästäviä työtapoja ja teknologioita jotka liittyvät tiettyyn tuotokseen, jos ko. tuotoksen painoarvo (suhteessa muihin tuotoksiin) samalla pienenee?


  Tilastokeskuksen projekti huomioita1
  Tilastokeskuksen projekti - huomioita

  • Tuotosten intertemporaalinen allokointi.

   • Esim. yliopistotutkinnot, yliopistojen ja muiden asiantuntijaelinten tutkimukset ja julkaisut.

  • Voi selittää ainakin osittain tuotos- ja tuottavuusindeksin suurehkot vaihtelut eri vuosina.

  • Yksinkertainen ratkaisu: liukuva keskiarvo paljon aikaa vievistä tuotoksista.


  ad